SQL - deel 1

3,241 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SQL - deel 1

 1. 1. SQL – deel 1Katrien Verbertkatrien.verbert@cs.kuleuven.be
 2. 2. SQL•  vandaag: basisconcepten, voorbeelden, oefeningen•  volgende week: geavanceerde concepten, extra voorbeeld 2
 3. 3. geschiedenis•  SEQUEL (Structured English Query Language) –  voor experimentele gegevensbank "System R" (IBM)•  → SQL (Structured Query Language) –  voor DB2, Oracle, INGRES/SQL, ... –  eerste commerciële versie: Oracle in 1979 3
 4. 4. standaardisatie: ANSI - ISO•  SQL1 : 1986•  SQL2 of SQL92 : 1992 –  “levels of conformance”: entry – intemediate - full•  SQL99 : 1999 –  aanvullingen met o.a. nieuwe data types, object-georiënteerde concepten en triggers –  levels of conformance: Core SQL:1999 - Enhanced SQL:1999 de meeste implementaties van SQL verschillen in meer of mindere mate van de standaard   4
 5. 5. terminologie•  relationeel model •  SQL –  schema –  schema –  relatie –  tabel –  tupel –  rij –  attribuut –  kolom 5
 6. 6. schema•  bevat –  schema-naam –  eigenaar en –  beschrijving van elementen •  tabellen •  restricties (constraints) •  views •  domeinen •  autorisaties •  …•  creatie van schema: CREATE SCHEMA CREATE  SCHEMA  COMPANY    AUTHORIZATION  Jsmith  ;! 6
 7. 7. cataloog•  = een verzameling gegevensbankschemas in een “SQL omgeving”•  de cataloog bevat één speciaal schema: INFORMATION_SCHEMA•  integriteitsrestricties kunnen opgelegd worden tussen relaties in cataloog•  schema’s binnen eenzelfde cataloog kunnen elementen delen 7
 8. 8. creatie van een tabelCREATE  TABLE    [  <schema  name  >.  ]  <table  name>              (  {  <column  name>  <column  type>  [<aAribute  constraint>]  }                  {<table  constraint>}  *)  •  naam•  voor alle attributen: –  naam + SQL-gegevenstype + restricties•  restricties 8
 9. 9. numerieke gegevenstypes en domeinen •  gehele waarden: –  INTEGER - INT –  SMALLINT •  niet gehele waarden: –  FLOAT – REAL –  DOUBLE PRECISION •  geformateerde getallen: –  DECIMAL (i, j) – DEC (i, j) – NUMERIC (i, j) met i: precisie (= totaal aantal dec.cijfers) j: schaal (= aantal cijfers na dec. punt) 10
 10. 10. karakter strings•  string met vaste lengte: –  CHAR (n) – CHARACTER (n)•  string met variabele lengte: –  VARCHAR(n) – CHAR VARYING (n) – CHARACTER VARYING (n)•  notatie van waarden: tussen apostrofs: ‘abc‘ 11
 11. 11. gegevenstypes en domeinen in SQL•  bit strings: –  met vaste lengte: BIT (n) –  met variabele lengte: BIT VARYING (n) –  notatie van waarden: B’10101’•  logische waarden –  BOOLEAN –  mogelijke waarden: TRUE FALSE UNKNOWN 12
 12. 12. datum en tijd•  DATE –  10 posities: YYYY-MM-DD –  DATE’2004-02-23’•  TIME –  ten minste 8 posities: HH:MM:SS –  TIME’09:12:47’•  TIMESTAMP –  DATE en TIME en 6 posities voor fracties van seconden: –  TIMESTAMP’2004-02-23 09:12:47 648302’ 13
 13. 13. in verschillende implementaties•  namen kunnen verschillen•  soms nog meer variaties in types•  voorbeeld: –  http://en.wikipedia.org/wiki/ Comparison_of_relational_database_management_systems 14
 14. 14. definitie van type van een attribuut•  ofwel rechtstreeks•  ofwel via definitie van domein CREATE  DOMAIN    SSN_TYPE  AS  CHAR(9)  ;! 15
 15. 15. definiëren van restricties op tabel•  Soorten: –  primaire sleutel: PRIMARY KEY <attrlist> –  alternatieve sleutel: UNIQUE <attrlist> –  verwijssleutel: FOREIGN KEY <attrlist> REFERENCES <table><attrlist>•  Actie bij schending van referentiële integriteit: –  bij trigger: ON DELETE / ON UPDATE –  actie: SET NULL / CASCADE / SET DEFAULT 16
 16. 16. restricties op attribuut•  NOT NULL (automatisch voor primaire sleutels)•  DEFAULT <value>•  CHECK (voorwaarde) –  kan ook samen met domein declaratieDnumber  INT  NOT  NULL  CHECK  (Dnumber  >  0  AND  Dnumber  <  21);   18
 17. 17. specificeren van restricties•  twee mogelijkheden –  onmiddellijk bij tabel of attribuut –  met sleutelwoord ‘CONSTRAINT’ en het geven van een naam •  geeft de mogelijkheid om de restrictie later gemakkelijk aan te passen, weg te laten,…. 19
 18. 18. weglaten van tabel / schema•  Drop behaviour voor schema: –  CASCADE: •  schema + alle tabellen erin weglaten –  RESTRICT: •  schema enkel weglaten als het leeg is•  Drop behaviour voor tabel: –  CASCADE: •  alle restricties en views die aan de tabel refereren worden mee weggelaten –  RESTRICT: •  tabel enkel weglaten als er geen restricties of views naar verwijzen DROP  SCHEMA    <name>  <drop  behaviour>   DROP  TABLE            <name>  <drop  behaviour>   21
 19. 19. wijzigen van tabelALTER  TABLE  <name>                    {      ADD            <column  name>  <column  type>      |  DROP      <column  name>  <drop  behaviour>      |  ALTER    <column  name>  <default  opVon>      |  ADD    CONSTRAINT        <constraint  definiVon>      |  DROP    CONSTRAINT    <constraint  name>    <drop  behaviour>  } –  <drop behaviour> = •  CASCADE | RESTRICT –  <default option> = •  DROP DEFAULT | SET DEFAULT <value> 22
 20. 20. ALTER  TABLE    COMPANY.EMPLOYEE    ADD  COLUMN  Job  VARCHAR(12)  ;!ALTER  TABLE    COMPANY.EMPLOYEE    DROP  COLUMN  Address  CASCADE  ;! ALTER  TABLE    COMPANY.DEPARTMENT    ALTER  COLUMN  Mgr_ssn  DROP  DEFAULT  ;! ALTER  TABLE    COMPANY.DEPARTMENT    ALTER  COLUMN  Mgr_ssn  SET  DEFAULT  ‘33445555’  ;! ALTER  TABLE    COMPANY.EMPLOYEE    DROP  CONSTRAINT  EMPSUPERFK  CASCADE  ;! 23
 21. 21. opvragingen (queries) in SQL•  Basisvorm van een vraag (query): SELECT  <aAributen  lijst>              FROM          <tabellen  lijst>            WHERE    <condiVes>  ;  •  vgl. met relationele algebra: –  SELECT projectie –  FROM carthesisch product –  WHERE selectie 24
 22. 22. voorbeeld•  Q_0: geef de geboortedatum en het adres van werknemer John B. Smith SELECT    Bdate,  Address   FROM            EMPLOYEE   WHERE    Fname=John  AND  Minit=B  AND  Lname=Smith’  ;! Bdate Address ---------- ------------------------ 1965-01-09 731 Fondren, Houston, TX! In  relaVonele  algebra:     πBdate,Address  (σ  Fname  =  John    AND    Minit  =  ‘John’    AND    Lname  =   ‘Smith’  (EMPLOYEE)  )  
 23. 23. •  Q1B: geef naam en adres van alle werknemers die voor het "research" departement werken SELECT    E.Fname,  E.Lname,  E.Address   FROM    EMPLOYEE    E,  DEPARTMENT    D   WHERE    D.Dname  =  Research  AND  D.Dnumber  =  E.Dno  ;! •  vergelijk met uitdrukking in tupel relationele calculus {  t.Fname,  t.Lname,  t.Address  |  EMPLOYEE(t)                                  AND  (∃d)  (DEPARTMENT(d)                                                                AND  d.Dname  =  Research’                                                              AND  d.Number  =  t.Dno)  }   26
 24. 24.  geef  namen  van  projecten  die  gecontroleerd  worden  door   departement  5    select    ?    from    ?    where  ?   27
 25. 25.  SELECT  pname  FROM  project  WHERE  dnum=5;    geef  social  security  numbers  van  werknemers  die  werken  aan   projecten  die  gecontroleerd  worden  door  departement  5    select    ?    from    ?    where  ?   28
 26. 26.  SELECT  pname,  essn  FROM  project,  works_on    WHERE  dnum=5  and  pno=pnumber;    geef  voornaam  en  familienaam  van  werknemers  die  werken  aan   projecten  die  gecontroleerd  worden  door  departement  5    select    ?    from    ?    where  ?   29
 27. 27. SELECT  pname  FROM  project  WHERE  dnum=5;  SELECT  pname,  essn  FROM  project,  works_on  WHERE  dnum=5  and  pno=pnumber;  SELECT  pname,  fname,  lname    FROM  project,  works_on,  employee    WHERE  dnum=5  and  pno=pnumber  and  essn=ssn;   30
 28. 28. voorbeeld•  geef voor elk project dat als locatie Stafford heeft, het projectnummer, nummer van het departement dat het leidt, en de familienaam, adres en geboortedatum van de manager van dat departement SELECT    Pnumber,  Dnum,  Lname,  Address,  Bdate   FROM    PROJECT,  DEPARTMENT,  EMPLOYEE   WHERE    Dnum  =  Dnumber    AND    Mgr_ssn  =  Ssn                  AND    PlocaVon  =  Stafford’  ;   Pnumber Dnum Lname Address Bdate ------- ---- resultaat: ------- ----------------------- ---------- 10 4 Wallace 291 Berry, Bellaire, TX 1941-06-20 30 4 Wallace 291 Berry, Bellaire, TX 1941-06-20
 29. 29. dubbelzinnige attribuutnamen•  Tot nog toe: steeds duidelijk bij welke relatie een attribuut behoorde•  Wat indien dit niet het geval is? vb. attributen Name en Dnumber (i.p.v. Dno) in EMPLOYEE en DEPARTMENT tabel•  Oplossing: attribuutnaam = <tabel>.<attribuut> SELECT    Fname,  EMPLOYEE.Name,  Address   FROM    EMPLOYEE,  DEPARTMENT   WHERE    DEPARTMENT.Name  =  Research                  AND  DEPARTMENT.Dnumber  =  EMPLOYEE.Dnumber  ;!
 30. 30. aliasen•  voorbeeld: –  geef voor elke werknemer de voor- en familienaam en de familienaam van zijn/haar supervisor –  2 verwijzingen naar EMPLOYEE: een voor werknemer zelf, een voor supervisor•  hoe van elkaar onderscheiden?•  "aliases": de verwijzingen krijgen aparte namen SELECT    E.Fname,    E.Lname,  S.Fname,  S.Lname   FROM    EMPLOYEE    AS  E,      EMPLOYEE  AS  S   WHERE    E.Super_ssn  =  S.Ssn  ;! 33
 31. 31. aliasen–  Q 8: for each employee, retrieve the employee’s first and last name and the last name of his or her immediate supervisor SELECT    E.Fname,    E.Lname,  S.Fname,  S.Lname   FROM    EMPLOYEE    AS  E,      EMPLOYEE  AS  S   WHERE    E.Super_ssn  =  S.Ssn  ;! SELECT    E.Fname,    E.Lname,  S.Fname,  S.Lname   FROM    EMPLOYEE    E    S   WHERE    E.Super_ssn  =  S.Ssn  ;  –  Definitie: - onmiddellijk na de naam van de relatie - na sleutelwoord AS 34
 32. 32. weglaten van WHERE en van attributenlijst•  WHERE kan weggelaten worden: geen selectie SELECT    Ssn   FROM    EMPLOYEE  ;! SELECT    Ssn,  Dname   FROM    EMPLOYEE,  DEPARTMENT  ;! carthesisch product 35
 33. 33. weglaten van WHERE en van attributenlijst•  Alle attributen selecteren (met *) : geen projectie SELECT    *   FROM    EMPLOYEE   WHERE          Dno  =  5  ;! SELECT    *   FROM    EMPLOYEE,  DEPARTMENT   WHERE    Dname  =  Research  AND  Dno  =  Dnumber  ;! SELECT    *   FROM    EMPLOYEE,  DEPARTMENT  ;! 36
 34. 34. Verschil tussen tabellen en relaties•  een relatie uit het relationeel model is een verzameling tupels en bevat dus geen dubbels•  SQL elimineert niet automatisch dubbels 37
 35. 35. SELECT  Salary   •  Vermijden van dubbels:FROM    EMPLOYEE  ;! SELECT DISTINCTequivalent met SELECT      ALL  Salary   SELECT      DISTINCT  Salary   FROM              EMPLOYEE  ;! FROM              EMPLOYEE  ;! Salary Salary ------ ------ 30000 30000 40000 40000 25000 25000 43000 43000 38000 38000 25000 55000! 25000 55000! 38
 36. 36. Verzameling-bewerkingen in SQL –  UNION, INTERSECT, EXCEPT (= verschil) –  relaties moeten vergelijkbaar zijn •  zelfde attribuuttypes in zelfde volgorde –  dubbels worden automatisch verwijderd –  vb: Q 4: •  geef alle projecten waarbij Smith betrokken is als manager van het controlerend departement of waaraan hij meewerkt(SELECT    DISTINCT  Pnumber    FROM    PROJECT,  DEPARTMENT,  EMPLOYEE    WHERE    Dnum  =  Dnumber  AND  Mgr_ssn  =  Ssn  AND  Lname  =  Smith)      UNION    (SELECT    DISTINCT  Pnumber    FROM    PROJECT,  WORKS_ON,  EMPLOYEE    WHERE    Pno  =  Pnumber  AND  Essn  =  Ssn  AND  Lname  =  Smith)  ;!
 37. 37. operaties die slaan op multisets•  sleutelwoord ALL na de operator: –  UNION ALL –  EXCEPT ALL –  INTERSECT ALL R   A   S   A   T   A   V   A   W   A   a1   a1   a1   a2   a1   a2   a2   a1   a3   a2   a2   a4   a2   a3   a5   a2   a2   T ← R UNION ALL S a3   a4   V ← R EXCEPT ALL S a5   W ← R INTERSECT ALL S
 38. 38. string- en rekenkundige operatoren•  Test string op patroon: LIKE –  _ : één willekeurig teken –  % : willekeurige rij tekensQ12: Geef de naam van alle werknemers die in Houston, Texas wonen SELECT    Fname,Lname   FROM    EMPLOYEE   WHERE    Address  LIKE    %Houston,TX%’  ;  Q12A: Geef de naam van alle werknemers die in de jaren 1950geboren zijn SELECT    Fname,Lname   FROM    EMPLOYEE   WHERE    Bdate  LIKE    _  _5_  _  _  _  _  _  _’  ;!
 39. 39. rekenkundige operatoren: +, -, *, /•  kunnen gebruikt worden op numerieke waarden•  Q13: Geef het salaris van elke werknemer die werkt aan project ‘ProductX’, verhoogd met 10 % SELECT    Fname,  Lname,    1.1  *  Salary  AS  Increased_sal   FROM    EMPLOYEE,    WORKS_ON,    PROJECT   WHERE    Ssn  =  Essn    AND    Pno  =  Pnumber                    AND    Pname  =  ProductX’  ;! 42
 40. 40. andere operatoren•  strings –  concatenatie ||•  datum, tijd, tijdsstempel: –  verhogen of verlagen met een interval –  verschil tussen data, tijden: → een interval•  BETWEEN: –  Q14: Geef alle werknemers van departement 5 met een salaris tussen 30 000 en 40 000 EUR SELECT    *   FROM    EMPLOYEE   WHERE    (Salary  BETWEEN  30  000  AND  40  000)  AND    Dno  =  5  ;! de salaris-voorwaarde is equivalent met ((Salary >= 30 000) AND (Salary <= 40 000)) 43
 41. 41. ordenen van query resultaten•  ORDER BY <attributen> [ ASC | DESC ] –  Q 15: Geef een lijst van de namen van de werknemers en de namen van de projecten waarop zij werken, per departement, en in elk departement alfabetisch geordend volgens familienaam, voornaam SELECT      Dname,    Fname,    Lname,    Pname   FROM      DEPARTMENT,  EMPLOYEE,  WORKS_ON,  PROJECT   WHERE      Dnumber  =  Dno    AND    Ssn  =  Essn          AND    Pno  =  Pnumber     ORDER  BY      Dname,  Lname,  Fname  ;  •  default ordening is stijgend (ASC)•  dalende orde (DESC) moet steeds expliciet vermeld worden: ORDER BY Dname DESC, Lname ASC, Fname ASC
 42. 42. •  nagaan of een waarde null is: –  IS NULL –  IS NOT NULL•  Q 18 : retrieve the names of all employees who have no supervisors SELECT    Fname,  Lname   FROM    EMPLOYEE   WHERE    Super_ssn  IS  NULL  ;! 45
 43. 43. aggregaatfuncties•  Ingebouwde functies: –  COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG•  voorbeeld: zoek som, maximum, minimum en gemiddelde van alle salarissen SELECT    SUM(Salary),  MAX(Salary),  MIN(Salary),  AVG(Salary)   FROM    EMPLOYEE;   46
 44. 44. aggregaatfuncties –  Q 20 •  zoek som, maximum, minimum, gemiddelde, van de salarissen van alle werknemers uit het Research departement SELECT    SUM(Salary),  MAX(Salary),  MIN(Salary),  AVG(Salary)   FROM    (EMPLOYEE  JOIN  DEPARTMENT  ON  Dno  =  Dnumber)   WHERE    DNAME  =  Research’  ;   47
 45. 45. aggregaatfuncties•  bepaal totaal aantal werknemers SELECT    COUNT(*)   FROM    EMPLOYEE  ;  •  bepaal aantal werknemers in departement Research’ SELECT    COUNT(*)   FROM    EMPLOYEE,  DEPARTMENT   WHERE    Dno  =  Dnumber    AND    Dname  =  Research’  ;!•  tel het aantal verschillende waarden voor salaris SELECT      COUNT  (DISTINCT  Salary)   FROM    EMPLOYEE  ;   48
 46. 46. aggregaatfuncties –  gebruik binnen WHERE (voor geneste queries): –  voorbeeld: geef alle werknemers die minstens 2 personen ten laste hebben SELECT    Lname,  Fname   FROM    EMPLOYEE   WHERE    (  SELECT    COUNT(*)                        FROM    DEPENDENT                        WHERE    Ssn  =  Essn  )  >=  2  ;! 49
 47. 47. groepering•  Groeperen van tupels : GROUP BY –  aggregaatfuncties worden voor elke groep afzonderlijk toegepast•  voorbeeld: geef voor elk departement het nummer, het aantal werknemers en het gemiddelde salaris SELECT          DNO,  COUNT(*),  AVG(Salary)   FROM          EMPLOYEE   GROUP  BY      DNO  ;   50
 48. 48. aanpassingen maken in SQL•  Toevoegen: INSERT•  Weglaten: DELETE•  Wijzigen: UPDATE 51
 49. 49. toevoegen•  INSERT commando•  verschillende vormen –  zonder expliciete vermelding van attributen: •  volgorde respecteren –  met expliciete vermelding van attributen: •  nulls en defaults kunnen weggelaten worden INSERT  INTO    EMPLOYEE   VALUES      (Richard,  K,  Marini,  653298653,                        ‘1962-­‐12-­‐30,  98  Oak  Forest,  Katy,  TX,                        M,  37000,  987654321,  4)  ;   INSERT  INTO    EMPLOYEE  (Fname,  Lname,  Ssn)   VALUES        (Richard,  Marini,  653298653)  ;   52
 50. 50. Meerdere tupels tegelijk toevoegen•  vaak meteen na creatie van tabel, laden van resultaat van een queryCREATE  TABLE      DEPTS_INFO      (  Dept_name      VARCHAR(15),          No_of_emps      INTEGER,              Total_sal        INTEGER  );    INSERT  INTO                            DEPTS_INFO  (Dept_name,No_of_emps,Total_sal)    SELECT      Dname,  COUNT(*),  SUM(Salary)          FROM      (  DEPARTMENT  JOIN  EMPLOYEE  ON            Dnumber  =  Dno  )            GROUP  BY    Dname  ;! In dit voorbeeld niet zon goed idee redundantie + mogelijk verlies van integriteit beter : view definiëren (zie later) 53
 51. 51. weglaten van tupels•  DELETE FROM <tabel> WHERE <conditie> –  alle tupels die aan conditie voldoen worden weggelaten –  geen WHERE deel: alle tupels weg •  ! tabel verdwijnt niet, wordt enkel leeg •  tabel kan weggelaten worden met DROP TABLE DELETE  FROM    EMPLOYEE   WHERE      Lname  =‘Brown  ;! DELETE  FROM    EMPLOYEE   WHERE      Ssn  =‘123456789  ;! DELETE  FROM    EMPLOYEE   WHERE      Dno  IN      (SELECT      Dnumber                                                FROM            DEPARTMENT                                                WHERE        Dname  =  Research)  ;! DELETE  FROM    EMPLOYEE  ;! 54
 52. 52. wijzigen van tupels•  UPDATE <tabel> SET { < attr > = < expr > , … } WHERE <conditie> •  selecteer te wijzigen tupels met WHERE-conditie •  ken voor die tupels nieuwe waarden aan attributen toe: in SET deel UPDATE    PROJECT   SET                      PlocaVon  =  Bellaire,  Dnum  =  5   WHERE    Pnumber  =  10  ;   UPDATE    EMPLOYEE   SET      Salary  =  Salary  *  1.1   WHERE    Dno  IN    (SELECT    Dnumber                                    FROM    DEPARTMENT                                    WHERE    Dname  =  Research)  ;! 55
 53. 53. VRAGEN? 56

×