Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentůŽák dovede:? vytvářet dokumenty v souladu s gramatickými, typografickými...
Pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu atd.), měl by být umístěn voptickém středu, který je kousek ...
Dvojtečka ve významu sportovního výsledku bez mezer. Příklad: Domácí zvítězili 1:0  Závorky a uvozovky se od textu uvnitř ...
Citace :(www.zshornikova.cz/vyuka/inf/Texty/typografie.htm, 2012)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

1,609 views

Published on

ANOA Práce SAk

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

  1. 1. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentůŽák dovede:? vytvářet dokumenty v souladu s gramatickými, typografickými a citačními pravidly;? dodržovat základní estetická pravidla pro kombinování písem, vyznačování v textu a umístěníobrázků a pravidla pro řízení toku textu v dokumentu;? vhodným způsobem pracovat s kombinací barev v dokumentu.Dlouhé a nevýrazné („šedé“) texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by každý text měl mít na prvnípohled zřejmou strukturu, měl by být výrazně členěn pomocí nadpisů a odstavců Text je zpravidla složen z několika odstavců, každý z nich vyjadřuje relativně samostatnoumyšlenku. Odstavec může obsahovat více řádků, jeden řádek, nebo může být zcela prázdný (prázdnýřádek). Odstavec ukončujeme klávesou ENTER Rozčleňování odstavce do řádků zpravidla ponecháváme na počítači. Pokud výjimečněpotřebujeme v rámci odstavce řádek ukončit, "tvrdého" přechodu na další řádek můžeme dosáhnoukombinací kláves SHIFT + ENTER Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebomezerami mezi odstavci (typická úprava v USA) Vlastnosti odstavce můžeme upravovat pomocí "jednorázovách" příkazů na cestěFORMÁT/ODSTAVEC nebo lépe (koncepčněji) používáním stylů odstavců (STYL/ODSTAVEC) Pro nadpisy zpravidla používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové písmo,např. TIMES NEW ROMAN Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší
  2. 2. Pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu atd.), měl by být umístěn voptickém středu, který je kousek nad středem geometrickým Nejdůležitější nadpisy nebo obrázky by měly být v textu umístěny na tzv. zlatém řezu, tj. průsečíkpomyslných linek přibližně v 1/3 a 2/3 výšky i šířky stránky Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Pokud je na obrázku pohybující sepředmět nebo někam hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základnítext (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka Na začátku referátu, článku atp. by měl být jeden odstavec odlišným písmem (např. kurzívou). Vněm by měl být stručně popsán obsah následujícího textu (co se člověk dále dozví – anotace).Základní typografická pravidla Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod.) Používáme jej výhradněpro vytváření jediné mezery mezi slovy a za interpunkčními znaménky (dvojtečka, středník, otazník,vykřičník, tečka, čárka), tzn. také mezi větami Údaje o datu a čase se také píší s mezerami. Příklad: bylo to 10. 10. 2004, přesně v 16 : 30. V běžnépraxi se ovšem toto pravidla příliš nedodržuje a setkáváme se častěji s tvarem: bylo to 10.10.2004,přesně v 16:30. V odborné literatuře je čas uváděn také ve tvaru 16.30 Tečka se nepíše za nadpisem ani za položkami seznamu Dvojtečka ve významu početní operace dělení se píše s mezerami. Příklad: 6 : 3 = 2
  3. 3. Dvojtečka ve významu sportovního výsledku bez mezer. Příklad: Domácí zvítězili 1:0 Závorky a uvozovky se od textu uvnitř mezerou neoddělují. Příklad: (závorky a uvozovky se píší"takto", ne jinak) Jednotky a označení měny se od čísla oddělují nezlomitelnou mezerou (CTRL+SHIFT+mezerník).Příklad: Průměrná výška muže je 180 cm - nezlomitelná mezera je mezi číslem a značkou měrnéjednotky Značka peněžní měny se píše bez tečky jestliže je číslo celé, značka měny se píše za číslem, např. 13 Kč jestliže je číslo desetinné, značka měny se píše před číslo, např. Kč 6,50 Podobně se upravuje číslování paragrafů. Příklad: Podle § 6 Značka procento se od čísla také odděluje nezlomitelnou mezerou. Příklad: 120 % běžné velikosti Ve významu "procentní" se značka procent od čísla neodděluje. Příklad: 12% pivo Na klávesnici je vlevo od klávesy SHIFT znak spojovník, který se běžně (a nesprávně!) používá jakopomlčka. Správný znak pomlčka se vkládá kombinací kláves ALT+0150 (MS Word tuto častou chybuautomaticky opravuje) Pomlčka se používá se používá: bez mezer ve smyslu "až" a "do", např. pracovní doba je 7–16 hod a jako znak "minus", např.teplota –9 °C s mezerami v aritmetických výrazech s mezerami, např. 16 – 9 = 7
  4. 4. Citace :(www.zshornikova.cz/vyuka/inf/Texty/typografie.htm, 2012)

×