Programma KVAN-dagen 2010

1,893 views

Published on

Fundamenten in verandering

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programma KVAN-dagen 2010

 1. 1. KVAN 2010 dagen 14 en 15 juni in Kerkrade conferentieoord Rolduc Fundamenten in verandering programma
 2. 2. Inhoudsopgave Fundamenten in verandering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 archief 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Keynote lezingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 programmalijnen en parallelsessies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lijn 1: Fundament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lijn 2: geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lijn 3: samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Lijn 4: veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 extra activiteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 praktische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Routebeschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 FundaMenTen In veRandeRIng De gevolgen van de digitale revolutie tekenen zich steeds scherper af. Innovaties leiden tot nieuwe samenwerkings- verbanden. Het onderscheid tussen informatie-, archieven- en collectiebeheerders verdwijnt in rap tempo. En grenzen tus- sen overheidslagen en –instanties lijken vervagen. Hoe ziet het archieflandschap er straks uit? Zijn de fundamen- ten van het archiefwezen stevig genoeg voor te toekomst? Welke pijlers kunnen we behouden en welke pijlers moeten we vervangen om onze nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen dragen? De KVaN-dagen staan in het teken van deze ontwikkelingen. De presentaties en discussies prikkelen archivarissen, inspecteurs, publieksadviseurs, records managers, directeuren en andere profes- sionals werkzaam of studerend in het informatiedomein en zetten hen aan tot verdere inhoudelijke ontwikkeling . Dit jaar reizen we voor de KVAN-dagen af naar het Zuid-Limburgse conferentieoord Rolduc, om na www.pictura-im.nl - digitalisering en websites te denken over samenwerking, verandering en innovatie . grafische uitwerking en sponsoring: pictura-im .nl 2 3
 3. 3. Samenwerking is het toverwoord om vernieuwingen door te voeren en doelen te stellen die je alleen nooit zou kunnen bereiken . De noodzaak aRChIeF 2.0 tot intensievere samenwerking zorgt voor reflectie op de eigen identiteit Een deel van de sessies op de KVAN-dagen 2010 is georganiseerd door en daarmee ook op de zichtbaarheid op het internet . Welke strategieën Archief 2 .0 . Wat is Archief 2 .0? Een nieuwe manier van werken, een hanteren archiefinstellingen bij hun expansie op het web en welke rol nieuwe benadering van het werk . In de digitale wereld van het nieuwe spelen social media hierbij? Wat zijn de do’s en don’ts en welke hobbels internet – socialer en interactiever – verdwijnen aloude rolpatronen van moeten we nemen om projecten te laten slagen? producent en consument, archivaris en klant . Informatiespecialisten openen hun databases en doen een beroep op de wijsheid van de massa . ‘Fundamenten in verandering’ gaat ook over de basis van onze professie . Gebruikers verrijken collecties en maken nieuwe verbindingen . Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het substitutievraagstuk: hoe kun- Uitdagingen voor de Archivaris 2 .0! nen wij documenten vervangen zonder de integriteit en de authenticiteit   van de stukken aan te tasten? Daarnaast komen ontsluiting aan de bron, Archief 2 .0 is ook de gelijknamige community van meer dan 500 indivi- selectie en acquisitie aan de orde en wordt gediscussieerd over de visie duele archivarissen, die samen deze nieuwe wereld ontdekken . Via een op het archiefbestel in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, online sociaal netwerk – Hyves voor archivarissen – leggen ze contacten, Cultuur en Wetenschap . wisselen ze ideeën uit, delen ze kennis, geven ze tips en doen ze verslag van prille initiatieven . Samenwerking over functie-, instellings- en zelfs organisatie landsgrenzen heen . De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland organiseert de   KVAN-dagen 2010 in samenwerking met Archief 2 .0, de Archiefschool, De community Archief 2 .0 op zich is al een exponent van het nieuwe web: Erfgoed Nederland en Rijckheyt . Hoofdsponsor is Pictura . De organisatie- een organisatie zonder organisatie, maar met de kracht om gezamenlijk commissie wenst u plezierige en inspirerende KVAN-dagen toe! te werken aan succesvolle projecten: het Manifest voor de Archivaris 2 .0, de ArchiefWiki, de cursus 23 Archiefdingen en de Archievenkaart . Voorafgaand aan het officiële programma van de KVAN-dagen organi- seert Archief 2 .0 een pre-conference . Meer hierover onder Extra activitei- ten in dit programmaboekje .   Praat mee over verandering!   Website: www .archief20 .org E-mail: archief20@gmail .com Twitter: twitter .com/archief20 Erika Hokke (voorzitter), Roelof Braad, Frans Hoving, Susan Hurenkamp, Petra Links, Maaike Lulofs, Aike van der Ploeg, May Scheepers, Jorien Weterings. @Kvandagen2010 > Twitter mee! Volg de KVAN-dagen op twitter.com/KVANdagen2010 en twitter mee met #KVAN10! 4 5
 4. 4. KeYnoTe LeZIngen pRogRaMMaLIJnen en paRaLLeLsessIes Douwe Draaisma Lijn 1: Fundament archief en geheugen 14 juni, 13:15-14:15 @ Aula Major Walther Hasselo Fundament voor een digitale studiezaal Deze keynotelezing, die de aftrap vormt voor Maandag 14 juni, 15:15-16:15 @ Zaal 1 het inhoudelijke gedeelte van de KVAN-   dagen, zult u niet gauw vergeten! Prof . dr . In het kader van Digitaliseren met Beleid heeft het Regionaal Archief Douwe Draaisma komt spreken over wat de Leiden (RAL) subsidie gekregen van SenterNovem voor het project:  Hongaarse romanschrijver Peter Esterhazy Regionaal Archief Leiden presenteert: ons verhaal, uw verhaal en de enige jaren geleden beleefde met het archief Foto: Sake Elzinga verhalen van anderen! Dit project, dat uitgevoerd wordt in nauwe van de geheime dienst in Boedapest en de samenwerking met het bedrijf Pictura uit Heiloo, zal de dienstverlening confrontatie tussen wat hij daar aantrof en zijn eigen herinneringen . op internet en studiezaal grondig vernieuwen, waarbij Archief 2 .0 het Met verhaal van Esterhazy illustreert Draaisma op fascinerende wijze uitgangspunt is . Ook de manier waarop informatie gezocht en gevonden de relatie tussen archief en geheugen, verbonden met een aangrijpend kan worden, wordt compleet opnieuw ingericht . In deze sessie gunt persoonlijk relaas . Walther Hasselo u een blik in de keuken van dit project, vanaf het eerste prille begin tot het (bijna bereikte) eind . Met als bonus een live demon- Prof . dr . Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van stratie aan het einde van deze sessie! de psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen . Hij publiceerde   onder meer over de geschiedenis van het begrip precisie in de expe- Walther Hasselo is projectleider Digitalisering bij het Regionaal Archief Leiden. rimentele psychologie, het autobiografisch geheugen, de geschiede- nis van de tijdmeting en de geschiedenis van de neurologie . Zijn werk Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt is bekroond met Ulrich Fischer verschillende wetenschappelijke en literaire prijzen . Fundamenten voor een nieuw archief. Kansen voor Keulen na het debâcle Léon de Caluwé Maandag 14 juni, 16:15-17:15 @ Zaal 1 denken over veranderen in vijf kleuren De beelden van het instorten van het Keulse archiefgebouw in maart 15 juni, 10:00-11:00 @ Aula Major 2009 blijven schokkend . De eerste dagen na de ramp vreesde men het verlies van het geheugen van de trotse stad aan de Rijn, het einde van Het vak van archivaris is de laatste decennia in het onderzoek naar de Keulse geschiedenis . Nu, ruim een jaar later weten beweging . Hoe gaan we om met de veranderin- we echter ook, dat de bestanden niet compleet verloren zijn en het gen, hoe bewaren de juiste fundamenten? fundament voor de wederopbouw van het stadsarchief er nog is - Prof . dr . Léon de Caluwé geeft een overzicht van hoewel de archiefcollectie kleiner is geworden, in het ongerede, met veel de vijf families van gangbare verandertheorieën: psychisch leed als gevolg van de klap van de instorting . geeldruk denken, blauwdruk denken, rooddruk De beschrijving van vele honderdduizenden losse stukken en miljoenen denken, groendruk denken en witdruk denken . fragmenten vraagt om nieuwe oplossingen . En de uitdaging voor massa- Elke familie heeft zeer zinnige en bruikbare restauratie van de beschadigde archiefstukken is immens . Er liggen denkbeelden en benaderingen over veranderen . Maar elke familie heeft nieuwe kansen op elk niveau van het archiefwerk: van nieuwe bestands- ook zijn schaduwkanten . De verandertheorieën vinden we terug in alle vorming en –behoud, andere raadpleegvormen, samenwerking, een op organisaties, maar soms in verschillende verhoudingen . We zien ook dat maat gesneden controlling tot aan het van hoge standaarden voor de ze botsen, omdat individuele mensen sommige theorieën aanhangen, op handen zijnde nieuwbouw . Die kansen wil Keulen grijpen – in nauw maar allergisch zijn voor andere . Dat bemoeilijkt de communicatie . verband met de vakcommunity . Want we weten: zonder de solidariteit De verschillende theorieën leren zien en ermee leren omgaan is een die archivarissen het afgelopen jaar in binnen- en buitenland toonden, voorwaarde voor effectieve communicatie . De Caluwé geeft een kleurrijk zou er niet eens een nieuw fundament voor een nieuw Keuls stadsarchief overzicht met veel humor, relativering en voorbeelden . tot stand zijn gekomen . Prof . dr . Léon de Caluwé is senior partner bij Twynstra Gudde Manage- NB De voertaal tijdens deze sessie is Duits. Na afloop kunnen vragen zowel in Duits, ment Consultants te Amersfoort en deeltijd hoogleraar advieskunde aan Nederlands als Engels gesteld worden. de Vrije Universiteit te Amsterdam . Hij schreef ruim 20 boeken en 170 artikelen over gaming, veranderkunde en advieskunde . Hij is gespeciali- Dr. Ulrich Fischer is plaatsvervangend algemeen directeur van het Historisches Archiv seerd in veranderingstrajecten waarbij de factor mens van doorslagge- der Stadt Köln en Projectmanager Wederopbouw Historisch Archief Keulen. vende betekenis is .  6 7
 5. 5. Martin Berendse en Maarten Hillenaar Tom van Slooten Fundamenten van de verandering. debat over verander- een fundament voor een ander gebouw ingen in informatiebeheer en het managen daarvan Dinsdag 15 juni, 14:30-15:30 @ Zaal 1 Dinsdag 15 juni, 11:30-12:30 @ Zaal 1 Een vernieuwende kijk op organisatorische en gebouwelijke verandering . Martin Berendse, algemeen rijksarchivaris, en Maarten Hillenaar, Chief Erfgoedverbreding leidt tot een nieuwe organisatie in een (ver)nieuw(d) Information Officer Rijk, zullen vanuit hun beider opdrachten in ge- jasje . In 2008 is de aanzet gegeven voor een nieuw cultuurhistorisch zamenlijk voor het voetlicht brengen waar het in hun toekomstvisies op bedrijf in Heerlen . Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum Heerlen en het gebied van overheidsinformatie en archief heengaat . Eerder hebben Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis zijn samengevoegd . zij al aangegeven zich zeer geïnspireerd te voelen door de recente ont- Eén regionale archiefdienst en twee historische musea met als opdracht wikkelingen op het gebied van “open government” bij de Amerikaanse het historisch erfgoed van stad en regio als cultureel ondernemer te Federale Overheid . Beiden bezochten recentenlijk hun Amerikaanse beheren en te exploiteren . In 2009 is dit nieuwe bedrijf onder de naam collega’s en vertellen er graag over . De opdrachten van Hillenaar en Historisch Goud gepresenteerd . Een nieuw bedrijf waar de verbreding op Berendse liggen in elkaars verlengde, zij het dat de CIO Rijk primair naar het gebied van erfgoed in praktijk wordt gebracht, waar de organisatie de Rijksdienst kijkt en de algemene rijksarchivaris naar alle overheidsin- veranderd is en de nieuwe aanpak noopt tot nieuwe gebouwelijke invul- formatie en het gehele archiefbestel . Wat is de impact van alle technolo- ling . Hoe heeft Historisch Goud dat aangepakt? gische ontwikkelingen op het dagelijks leven in een overheidsorganisatie en een archiefdienst ? Gaan we de mensen aanpassen aan de techniek, Tom van Slooten is directeur van Historisch Goud en gemeentearchivaris van Heerlen. of de techniek aan de mensen? Wat moet er eigenlijk gebeuren om, zoals het kabinet wil, binnen 5 jaar digitaal documentbeheer binnen de Rijks- dienst te hebben geïmplementeerd? En is dat genoeg? Daarover spreken Lijn 2: geheugen de algemeen rijksarchivaris en de CIO Rijk, die de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk te werken aan een transparante overheid . Bettina Schmidt-Czaia nieuwe wegen inslaan: Management en modellen voor de Martin Berendse is algemene rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief. Maarten Hillenaar is directeur Informatiseringsbeleid/CIO Rijk bij het ministerie van rampbestrijding naar het voorbeeld van Keulen Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (CIO-Rijk). Maandag 14 juni, 15:15-16:15 @ Zaal 2 Op 3 maart 2009 stortte om 13:58 uur het gebouw van het Historisch Paul Breevaart Archief van de stad Keulen met aangrenzende huizen aan de Severin- strasse in . Twee mensen werden onder het puin bedolven en stierven . ‘Met het oog op morgen’: op weg naar een overheidsvisie op Alle schatten van het historisch archief – meer dan 30 strekkende ons archiefbestel kilometer archief uit elf eeuwen werden beschadigd en deels onherstel- Dinsdag 15 juni, 13:30-14:30 @ Zaal 1 baar verwoest . Dank zij snelle hulp en geëngageerde inzet van velen is momenteel meer dan 85% van de archivalia geborgen . De reconstructie De archieven zijn volop in beweging . Er wordt gesproken van transitie en en restauratie van de bestanden lopen voorspoedig . Sinds 10 september innovatie . Archiveren lijkt steeds meer een vorm van vooruitzien te staat vast dat over ongeveer vijf jaar het nieuwe Historisch Archief aan worden . De voor de Archiefwet verantwoordelijk minister van OCW de Kölner Eifelwall zal staan . Bij de ramp was het nodig met nieuwe en besloot eind 2009 om halverwege dit jaar een samenhangende visie op veranderde leidingspatronen te werken, met nieuwe en anders samenge- de archiefsector aan de Tweede Kamer te zullen sturen . Over deze stelde teams en om met moderne communicatiemiddelen de berging en Archiefvisie is OCW momenteel in gesprek met het archiefveld, waaron- crisisbeheersing op te pakken . der BRAIN en KVAN, naast bestuurlijke partners IPO en VNG en sector- instituut Erfgoed Nederland . In dit gesprek wil OCW ook de vele archie- NB De voertaal tijdens deze sessie is Duits. Na afloop kunnen vragen zowel in Duits, finstellingen een kans geven om hun inbreng te leveren, zowel digitaal Nederlands als Engels gesteld worden. als op lokatie (de roadshow) . Hoever zijn we nu onderweg? En deugt het hiervoor gekozen drieluik van de functie en plaats van niet-overheids en Dr. Bettina Schmidt-Czaia is algemeen directeur van het Historisches Archiv der Stadt particuliere archieven, duurzaam & toegankelijk en het bestel van Köln. morgen? Met hierbinnen onderwerpen als registratie van collecties, archiefselectie, aanpassing Archiefwet, de kennisfunctie, toezicht en onderwijs en opleiding? Kortom, de archivaris ‘on tour’ . Wat zijn nog open vragen? Hierover meer in een korte review met vooruitblik naar de finish . Paul Breevaart is accounthouder archieven bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 8 9
 6. 6. Geert Luykx Een belangrijk onderdeel van digitale toegankelijkheid is de beschrijvin- planmatige acquisitie, een eerste aanzet gen van archiefbestanddelen . In het digitale tijdperk doen we dit dus niet Maandag 14 juni, 16:15-17:15 @ Zaal 2 enkel voor de traditionele archiefgebruiker, maar voor een breed scala aan gebruikers met heel verschillende competenties . Een nieuw medium Waardering, selectie en acquisitie zijn aspecten van archiefbeheer . en nieuwe gebruikers vraagt mogelijk ook om een nieuw toegangenap- Wie archief waardeert met het oog op bewaring voor de korte en paraat . Dienen we hierin rekening te houden met de competenties van lange(re) termijn, dient te beschikken over kennis van zaken . Dat geldt gebruikers? En zo ja, hoe moeten we dat doen? In deze workshop wordt zowel voor het selecteren op het niveau van archiefbescheiden als voor ingezoomd op de archiefbeschrijving vanuit het oogpunt van de archief- het werven van archieven . Acquisitie behoort op weloverwogen wijze te gebruiker . worden uitgevoerd . Geert Luykx geeft een overzicht van de beginselen van een planmatige acquisitie . Julia Romijn-Wixley is hoofd Afdeling Publiek bij Archief Eemland in Amersfoort. Aron de Vries is plaatsvervangend gemeentearchivaris bij het Regionaal Archief Gorinchem. Geert Luykx is adjunct-directeur van Historisch Goud, archiefinspecteur en plaatsver- vangend gemeentearchivaris van Heerlen. Ingmar Koch archiveren 2.0: sociale media en archiveren (archief 2.0 sessie) Paneldiscussie Dinsdag 15 juni, 14:30-15:30 @ Zaal 2 de ene vervanging is de andere niet Dinsdag 15 juni, 11:30-12:30 @ Zaal 2 Tot nu toe gaat Archief 2 .0 heel erg over de manier waarop archief- diensten gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van Web 2 .0 . Vervanging of substitutie van papieren archiefbescheiden door digitale De andere kant van Archief 2 .0 wordt echter gevormd door de Bestuurder exemplaren is een hot issue in veel organisaties die digitaal willen archi- 2 .0, de Politieagent 2 .0 en de Ambtenaar 2 .0 die de Web 2 .0-functionali- veren . In overheidsland moet de zorgdrager hiertoe een formeel besluit teiten steeds actiever gaan inzetten . Als we er van uit gaan dat archief- nemen dat, afhankelijk van de organisatie, advies, toestemming en/of stukken ongeacht hun vorm in goede, geordende en toegankelijke staat machtiging behoeft van bijvoorbeeld de gemeentearchivaris, Gedepu- moeten worden gebracht en gehouden, wat betekent dit dan voor de teerde Staten of de Minister . Er zitten verschillen in de manier waarop tweets van de politie of een minister, de weblog van een wethouder of deze instanties kijken naar vervanging, tussen de verschillende over- gedeputeerde en de waves van een projectgroep? Hoe gaan archivaris- heidslagen, maar ook tussen verschillende instanties binnen dezelfde sen en DIV’ers deze archiefstukken beheren en beheersen? Of zeggen overheidslaag . De centrale vraag in deze workshop: is het gewenst dat er we met droge ogen dat dit geen archiefstukken zijn en dat we er ons dus één uniforme regelgeving met beoordelingskader komt? Of overtreden niet druk om hoeven te maken? In deze ‘verwarringssessie’ zullen weinig we daarmee de autonomie van de verschillende besturen? Ervaringsdes- antwoorden worden gegeven, maar vooral nieuwe vragen worden opge- kundigen uit verschillende overheidslagen gaan met elkaar over deze worpen . vraagstukken in discussie, zowel namens archiefvormende zorgdragers die tot vervanging van archiefbescheiden willen overgaan, als vanuit de Ingmar Koch is beleidsmedewerker bij de Provinciale Archiefinspectie in Noord-Brabant en Limburg. toezichthoudende instanties op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau . Gespreksleider van deze paneldiscussie is Max Beekhuis, directeur van Doxis. Het panel bestaat uit Arno Louwers (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost), Martien Lijn 3: samen Naarding (Provincie Overijssel), Noor Schreuder (Nationaal Archief), Marianne Loef (Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland) en Jacqueline Schuurman Hess Elco van Staveren (gemeentelijke archiefinspecteur bij Gemeentearchief Rotterdam). De sessie is georganiseerd door Paul Huismans en Ton de Looijer, beiden archief- samen sterk: online platform voor digitale publicaties uit inspecteur bij het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch. nederland Maandag 14 juni, 15:15-16:15 @ Zaal 3 Julia Romijn-Wixley en Aron de Vries In deze presentatie worden de plannen van de Koninklijke Bibliotheek toegelicht, om tot een landelijke platform voor online digitale publicaties eigentijdse toegankelijkheid. Rekening houden met te komen . Door content te bundelen wordt de vindbaarheid groter en de competenties van archiefgebruikers ontstaan er mooie mogelijkheden door het maken van dwarsverbanden . Dinsdag 15 juni, 13:30-14:30 @ Zaal 2 Met dit platform wordt het mogelijk om een brug te slaan tussen biblio- theken en archieven, en het materiaal integraal toegankelijk te maken . Gebruikerscompetenties spelen een essentiële rol bij het raadplegen van Een verhaal over de visie van de Koninklijke Bibliotheek, geïllustreerd met de digitale toegangen van archieven . Waar de ene gebruiker bekend is best practices elders uit de wereld . met historisch onderzoek, komt de ander voor het eerst in aanraking met de termen “inventaris” en “archiefvormer” . En waar de één veel ervaring Elco van Staveren is Hoofd Online Services bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. heeft met surfen op internet en kan de volgende met moeite iets via Google vinden . Wat betekenen deze verschillen voor de manier waarop een archiefdienst haar archieven aanbiedt? 10 11
 7. 7. Maandag 14 junijuni 2009 Maandag 14 2009 Pre conference 10:00-12:00 Archief 2.0: Niet voor Lurkers! 11:00-12:30 Ontvangst en inschrijving, lunch Plenair 12:30-13:15 Opening Aula Major 13:15-14:00 Keynote lezing: Douwe Draaisma 14:00-14:15 Uitreiking Duparc prijs 14:15-14:30 Elevator pitches sponsoren 14:30-15:15 Ko e en thee in foyer Lijn 1: Fundament Lijn 2: Geheugen Lijn 3: Samen Lijn 4: Veranderen Rondleidingen Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Aula Major Fundament voor een Nieuwe wegen inslaan: Samen Sterk: online Van alle mensen, de Dingen digitale studiezaal Management en modellen platform voor digitale die niet meer voorbij gaan Abdij Kloosterrade Parallelsessies 15:15-16:15 Walter Hasselo voor de rampbestrijding naar publicaties uit Nederland Hanneke van Aalst, Poulus Let op: 15:00-16:00 het voorbeeld van Keulen Elco van Staveren Bliek & Lineke van den Bout Dr. Bettina Schmidt-Czaia Archief 2.0 sessie Fundamenten voor een Planmatige acquisitie, een Het vitale verleden. Tweede Een veranderde beheersom- nieuw archief. Kansen voor eerste aanzet Wereldoorlog, digitalisering geving: hoe beheer ik mijn Burcht Rode 16:15-17:15 Keulen na het debâcle Geert Luykx en samenwerking archief digitaal? 16:15-17:15 Dr. Ulrich Fischer Annemieke van Bockxmeer Marianne Loef & Bernard Mantel 17:15-17:30 Presentatie 10e S@P jaarboek: Archivaris. Parallelsessies 17:30-17:40 Afsluiting 17:40-18:30 Borrel in foyer Film - RiP: A Remix Manifesto (18:00-18:30) 18:30-20:30 Diner in de Grote Eetzaal Dinsdag 15 juni 2009 Maandag 14 juni 2009 Pre conference 08:00-09:00 Hardlopen / dauwtrappen onder begeleiding van Sigfried Janzing 9:30-10:00 Ontvangst en inschrijving nieuwe deelnemers Film - RiP: A Remix Manifesto Plenair 10:00-10:15 Opening en elevator pitches sponsoren Aula Major 10:15-11:00 Keynote lezing: Denken over veranderen in vijf kleuren Léon de Caluwé 11:00-11:30 Ko e en thee Lijn 1: Fundament Lijn 2: Geheugen Lijn 3: Samen Lijn 4: Veranderen Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Aula Major Fundamenten van de verandering. De ene vervanging is Parallelsessies Debat over veranderingen in de andere niet De archivaris op straat Leveranciers in de verandering: 11:30-12:30 informatiebeheer en het managen Sigfried Janzing 60 minuten zuivere ko e Paneldiscussie o.l.v. daarvan. Martin Berendse & Chido Houbraken Maarten Hillenaar Max Beekhuis 12:30-13:30 Lunch in de Grote Eetzaal 13:00-13:30 Algemene Ledenvergadering KVAN Film - RiP: A Remix Manifesto Lijn 1: Fundament Lijn 2: Geheugen Lijn 3: Samen Lijn 4: Veranderen Rondleidingen Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Aula Major 'Met het oog op morgen': op weg Eigentijdse toegankelijkheid. If we build it, when will Hèt fundament van de 13:30-14:30 naar een overheidsvisie op ons Rekening houden met they come? archiefwereld. De nieuwe Abdij Kloosterrade Parallelsessies archiefbestel de competenties van Astrid de Beer, Wouter Damen generatie archivarissen 13:30-14:15 Paul Breevaart archiefgebruikers en Christian van der Ven SNAAI i.s.m. UvA en HvA Julia Romijn & Aron de Vries Archief 2.0 sessie Een fundament voor een Archiveren 2.0: sociale media en CATCHPlus: Nieuwe software om Fundamenten in verandering ander gebouw archiveren Ingmar Koch digitaal erfgoed te ontsluiten Max Beekhuis & Jacques van Burcht Rode 14:30-15:30 Tom van Slooten Archief 2.0 sessie Mies Langelaar, Henny van Rensch 14:30-15:30 Schie & Julia Vytopil Plenair Aula Major 15:30-15:45 Plenaire afsluiting 15:45-16:30 Farewell ko e
 8. 8. Annemieke van Bockxmeer Astrid de Beer, Wouter Damen en Christian van der Ven het vitale verleden. Tweede Wereldoorlog, digitalisering en If we build it, when will they come? (archief 2.0 sessie) samenwerking Dinsdag 15 juni, 13:30-14:30 @ Zaal 3 Maandag 14 juni, 16:15-17:15 @ Zaal 3 Archieven in Nederland gebruiken in toenemende mate digitale midde- Het NIOD (RIOD) is in 1945 voortgekomen uit de collectieve wens om len om gebruikersparticipatie en interactie te realiseren . Als je bezoekers door onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereld- wilt inzetten om informatie beter toegankelijk te maken moet de liefde oorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen . wel van twee kanten komen . Zij leveren een prestatie voor ons en wij Na een lange periode van Duitse propaganda en geschiedvervalsing was moeten hen aan ons zien te binden . Communitymanagement is daar- het een verademing om in alle vrijheid bronnen te kunnen verzamelen bij onontbeerlijk . Zowel online als offline . Een blijvend gesprek met de op een centraal punt met nationale betekenis . Vanuit heel Nederland communityleden, luisteren naar hun wensen, opmerkingen en ideeën en stroomde het materiaal toe . De betekenis van een plek waar de oorlog als die ook realiseren . Astrid de Beer, Wouter Daemen en Christian van der gemeenschappelijk verleden aanwezig is, is door het programma Erfgoed Ven geven alledrie een praktijkvoorbeeld . Alledrie verschillende doelen, van de Oorlog van het Ministerie van VWS nieuw leven ingeblazen . middelen, gebruikers en manier van werken, maar ook alledrie succesvol Vrijwel alle Nederlandse archiefinstellingen hebben met het programma gebleken . Bij Regionaal Archief Tilburg werken vrijwilligers online aan te maken gehad, omdat naar hun oorlogsarchieven wordt verwezen in biografieën van 338 Tilburgers en het transcriberen van charters . Op de Wegwijzer WO2 of omdat zij subsidie hebben gekregen om onderdelen forums van het BHIC zijn bezoekers actief in het stellen en beantwoorden van hun archieven en collecties te digitaliseren . Dat heeft tot nieuwe van elkaars vragen . Het Nationaal Archief laat het publiek in het project vormen van samenwerking geleid en een nieuw centraal punt: de Natio- Mapit1418 .nl foto’s van de Eerste Wereldoorlog van een locatie voorzien . nale Collectie WO2 . Astrid de Beer is projectleider Charterbank bij de Stichting Mommerskwartier in Tilburg. Wouter Daemen is teamleider auteursrechten ‘Beelden voor de Toekomst’ bij Annemieke van Bockxmeer is Archivaris en programmaleider NIOD Erfgoed WO2 bij het Nationaal Archief in Den Haag. Christian van der Ven is coördinator studiezaal bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. het Brabants Historisch Informatiecentrum in ’s-Hertogenbosch. Sigfried Janzing Mies Langelaar, Henny van Schie en Julia Vytopil de archivaris op straat CaTChplus: nieuwe software om digitaal erfgoed te ontsluiten Dinsdag 15 juni, 11:30-12:30 @ Zaal 3 Dinsdag 15 juni, 14:30-15:30 @ Zaal 3 Deze workshop zal gaan over ervaringen CATCHPlus werkt aan hulpmiddelen om de toegankelijkheid van digitale rond samenwerking tussen erfgoedinstel- collecties van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen te lingen (bibliotheken, archieven en musea) vergroten . Het bouwt voort op het succesvolle NWO-programma CATCH: + het onderwijs . Wat levert dat op aan ver- Continuous Access to Cultural Heritage . In CATCH hebben geestesweten- nieuwing en wat betekent dat voor een schappers, informatici en de erfgoedsector een unieke samenwerking archiefinstelling? Aan de hand van het opgebouwd met collectiebeherende instellingen . Prototypes en demo’s boekje “Buiten Spelen . uit acht afgeronde CATCH-projecten worden omgezet in solide tools die Woudlopershandboek voor de erfgoedmedewerker 2 .0” brengt Sigfried door verschillende instellingen gebruikt kunnen worden . Daarnaast ont- Janzing de binnenwereld (de instelling) en buitenwereld (“de markt”) wikkelt CATCHPlus gemeenschappelijke diensten en een gemeenschap- in beeld en tracht hij beide werelden met elkaar te integreren tot een pelijke infrastructuur, die samenwerking tussen de erfgoedinstellingen ‘archiefinstelling+’ . mogelijk maakt . Sigfried Janzing is directeur van het streekarchief Midden-Holland. Deze sessie illustreert de mogelijkheden van het project voor de archief- wereld aan de hand van twee deelprojecten . In SCRATCH4all ontwikkelt het Nationaal Archief een webzoekmachine waarmee handgeschreven documenten kunnen worden geupload en doorzoekbaar worden gemaakt . In het project Spraakherkenning ontwikkelt het Gemeente- archief Rotterdam een tool voor het indexeren van gesproken tekst, met behulp van spraaktechnologie, op basis van audio-opnamen en notulen van Raadsvergaderingen van de Rotterdamse Gemeenteraad . Mies Langelaar is informatiemanager bij het Gemeentearchief Rotterdam. Henny van Schie is senior medewerker Toegangen bij het Nationaal Archief in Den Haag. Julia Vytopil is projectmedewerker CATCHplus bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. 14 15
 9. 9. Lijn 4: veranderen fundament?  Kortom, een sessie waar leveranciers hun verhaal vertellen . En waar deelnemers kritische vragen kunnen stellen . Met als doel: kijken Hanneke van Aalst, Poulus Bliek en Lineke van den Bout wat de koers voor de komende jaren wordt . van alle mensen, de dingen die niet meer voorbij gaan Chido Houbraken is archivaris en werkt als zelfstandig adviseur onder de naam Chido (archief 2.0 sessie) Houbraken Informatie-, Documentatie- en Organisatieadvies (C.H.I.D.O.). Maandag 14 juni, 15:15-16:15 @ Aula Major   Als gevolg van de cursus 23-Archiefdingen zijn de medewerkers van snaaI: hèt fundament van de archiefwereld. het Zeeuws Archief actief aan de slag gegaan met allerlei Web 2 .0 toepassingen . In de presentatie zal worden ingegaan op het effect dat de nieuwe generatie archivarissen Dinsdag 15 juni, 13:30-14:30 @ Aula Major de cursus heeft gehad . Is dit iets van ‘de jonge generatie’? Bij het Zeeuws   Archief bleek dat nogal mee te vallen . . . Welke gevolgen waren er voor Het belangrijkste fundament van de archiefwereld is de opleiding . de organisatie? In hoeverre is er daadwerkelijk iets veranderd? Uiteraard De wijze waarop nieuwe archivarissen worden opgeleid is bepalend deed niet iedereen mee . Welk effect had en heeft dat? Wat vinden de voor de kwaliteit van het toekomstige archiefwezen . Er zijn in de laatste klanten van het archief er eigenlijk van? jaren veel ingrijpende veranderingen geweest in de opleidingen . Hanneke van Aalst is afdelingshoofd Informatie en Kennis, Poulus Bliek is systeem- Vooral de invoering van de bachelor-masterstructuur en de verdwijning beheerder en Lineke van den Bout is webcoördinator, allen bij het Zeeuws Archief in van de archiefschool waren van grote invloed op de invulling van de Middelburg. opleiding . Het werd voor de werkgevers en archivarissen steeds ondui- delijker welke kwaliteiten en competenties de jonge generatie krijgen aangeleerd . Het maken van beroepsprofielen ten spijt . Wat kan de Marianne Loef en Bernard Mantel nieuwe generatie archivaris? Vandaag zullen een spreker van de mas- ter Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en een spreker een veranderde beheersomgeving: hoe beheer ik mijn van de opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam vertellen wat hun archief digitaal? opleiding te bieden heeft . Zij kunnen antwoord geven op al uw vragen Maandag 14 juni, 16:15-17:15 @ Aula Major over uw toekomstig personeel . Hoe beheer ik mijn archief digitaal? Deze vraag stellen administraties Deze sessie wordt georganiseerd door de Sectie Nieuwe en Aankomende Archivarissen steeds vaker, nu meer en meer archieven digitaal worden geboren of en Informatiespecialisten van de KVAN (SNAAI), in samenwerking met de Hogeschool digitale informatie het papieren archief vervangt . eDepots zijn nog in van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. ontwikkeling maar daarop wachten de administraties niet . De regel- geving op dit terrein is divers, complex en het is voor een archiefvormer niet eenvoudig uit te maken, waar hij moet beginnen . Archiefvormers en Max Beekhuis en Jacques van Rensch toezichthouders hebben dan ook behoefte aan een leidraad door het Fundamenten in verandering immer uitdijende woud van wet- en regelgeving, nationale en inter- Dinsdag 15 juni, 14:30-15:30 @ Aula Major nationale normen en eisen . De belangrijkste daarvan hebben LOPAI en WGA op een rijtje gezet en zij presenteren deze nu in de vorm van een Dat de fundamenten van ons vak veranderen zal niemand ontkennen . praktisch te gebruiken checklist, gericht op duurzame toegankelijkheid . Technologische ontwikkelingen hebben verregaande invloed op alle aspecten van archiefbeheer, niet in de laatste plaats op het beroep van Marianne Loef is provinciaal archiefinspecteur in Noord-Holland. Bernard Mantel is archivaris . De hoofdtaken blijven gelijk: archiefgebruikers moeten er op gemeentelijk archiefinspecteur bij het Utrechts Archief. kunnen vertrouwen dat de beschikbaar gestelde informatie voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, integriteit en authenticiteit, zowel tijdens de archiefvorming als daarna . Maar hoe worden die taken ingevuld? Chido Houbraken Max Beekhuis en Jacques van Rensch geven hun visie op het veranderen- Leveranciers in de verandering: 60 minuten zuivere koffie de archiefbestel . Voor Max Beekhuis is samenwerking het sleutelwoord Dinsdag 15 juni, 11:30-12:30 @ Aula Major voor vernieuwing . Jacques van Rensch benadrukt dat de generalisten die archivarissen waren plaats moeten maken voor meer gespecialiseerde In een prikkelend debat onder leiding van Chido Houbraken geeft een vakgenoten . Dat dwingt ons tot principiële keuzes . Welke specialismen aantal leveranciers aan het archiefwezen hun visie op de veranderingen ontwikkelen we verder en in hoeverre investeren we in het behoud van waar het archiefwezen de komende jaren voor staat . Zij benoemen de klassieke kennis en vaardigheden? U wordt nadrukkelijk uitgenodigd belangrijkste uitdagingen voor archiefdiensten, geven hun visie op de in de discussie te participeren . Wat vindt u, moeten we het fundament richting en koers, geven ook aan hoe hun producten bij kunnen dragen behouden en aanpassen of afbreken en opnieuw opbouwen? aan die veranderingen . De leveranciers worden echter ook stevig aan de tand gevoeld: zijn hun oplossingen wel conform de eisen van archief- Max Beekhuis is directeur van Doxis Informatiemanagers in Den Haag. Jacques van diensten? Kunnen zij de angst voor ‘leveranciersafhankelijkheid’ weg Rensch is als rijksarchivaris in Limburg en plaatsvervangend gemeentearchivaris van nemen? Welke mogelijkheden zien zij voor samenwerking, onderling Maastricht verbonden aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. of met archiefdiensten? In hoeverre is hun product een betrouwbaar 16 17
 10. 10. eXTRa aCTIvITeITen Rondleidingen Limburgs Cultureel erfgoed bloeitijd begint door de inkomsten uit de exploitatie van de kolenmij- nen . Zo kan de rococobibliotheek tot stand komen . Rond 1775 heeft de Conferentieoord Rolduc is gevestigd in een abdijcomplex met een abdij 350 mijnwerkers in dienst . In 1796 wordt de abdij door de Fran- lange, interessante historie. Geïnteresseerden kunnen zich op de sen opgeheven en verlaten de koorheren de abdij . Na een leegstand KVAN-dagen ter plekke inschrijven voor twee verschillende rondlei- van 35 jaar wordt er in 1831 de priesteropleiding van het Bisdom Luik gevestigd . Na de Belgische afscheiding (1839), als dit seminarie ver- dingen: een door de voormalige Abdij Kloosterrade (Rolduc) en één trokken is, wordt Rolduc een kostschool met Gymnasium en HBS voor naar de Burcht Rode, meteen achter Rolduc net over de grens in Her- jongens uit de gegoede Nederlandse Bourgeoisie . Van 1946 tot 1967 is het weer Klein-Seminarie van het Bisdom Roermond, dat in 1971 sluit . zogenrath. Beide rondleidingen worden op beide dagen verzorgd. Nu herbergt de vroegere Abdij van Rolduc een conferentieoord, het groot-seminarie van het Bisdom Roermond en Scholengemeenschap College Rolduc . Burcht Rode 14 juni, 16:15-17:15 15 juni, 14:30-15:30 De Burcht Rode torent dominant boven het centrum van Herzogenrath uit . De eerste vermelding van Burg Rode in Herzogenrath was rond 1100 in de Annales Rodensis . In deze dagboeken van de abdij wordt gesproken van een “Rodense Castrum” . In de burcht woonden rond de 12e eeuw de Von Saffenbergs, die vele jaren ruzie hadden met de gra- ven van Limburg . Een huwelijk beslechtte die strijd en zorgde ervoor dat het Land van Rode in handen kwam van die van Limburg . In 1288 kwam het kleine vorstendom na de Slag bij Woeringen samen met het hertogdom Limburg in handen van de hertogen van Brabant . Sinds 1282 wordt gesproken van ‘s Hertogenrode . Het gebied, waartoe ook Kerkrade behoort, maakt tot 1815 deel uit van de Zuidelijke Nederlanden, al valt het van 1794 tot 1814 onder het Franse Depar- tement van de Beneden-Maas . In dat jaar wordt op het Congres van abdij Kloosterrade Wenen de scheiding uitgesproken tussen Kerkrade en Herzogenrath . De een wordt Nederlands, de ander Pruisisch, later Duits . Nu vormt 14 juni, 15:00-16:00 15 juni, 13:30-14:15 Herzogenrath sinds 1991 bij het Verdrag van Anholt opnieuw met De oorsprong van de abdij Kloosterrade (het huidige Rolduc) gaat Kerkrade een symbolische eenheid als Europastad Eurode met samen terug tot het jaar 1104, als Ailbertus van Antoing er een klooster sticht zo’n 95 .000 inwoners . op het land van Adelbert, graaf van Saffenberg aan de Ahr . In 1106 begint hij samen met Embrico van Mayschoss met het bouwen van een crypte die in 1108 voltooid wordt . De bouw van de kloosterkerk is in 1209 gereed en later komt de abdij onder gezag van de hertogen van Limburg . Na een bloeitijd treedt er in de 14e, 15e en 16e eeuw een lange periode van verval op en heeft de abdij zwaar te lijden in de Tachtigja- rige Oorlog . De Abdij van Rolduc, toen nog Abdij Kloosterade genaamd, krijgt van Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) in 1723 het recht tot het exploiteren van de steen- koolmijnen in het gebied van Kerkrade . Een nieuwe 18 19
 11. 11. pre-conference archief 2.0: niet voor lurkers! Congresdiner 14 juni, 10 .00-12:00 @ Aula Major 14 juni, 18:30-20:30 @ Grote Eetzaal Voorafgaand aan het officiële programma van de KVAN-dagen organi- Het congresdiner vindt plaats op maandagavond seert Archief 2 .0 een pre-conference onder leiding van Christian van der in de sfeervolle Grote Eetzaal van Rolduc . KVAN- Ven en Luud de Brouwer . Deelnemers van de KVAN-dagen kunnen deze leden kunnen hieraan gratis deelnemen . Bent u pre-conference gratis bijwonen . Andere belangstellenden wordt een geen lid van de KVAN dan bedragen de kosten bijdrage van 2 euro gevraagd, ter plekke te betalen . € 45,- . U dient zich voor het congresdiner aan te melden op www .kvan .nl . Archief 2 .0 groeit als kool . Aangezien de groei van het aantal leden maar door- WK voetbal: nederland – denemarken gaat is er blijkbaar behoefte aan een 14 juni, 14 .30-15 .15 dergelijk online platform . Het is goed om de puntjes weer eens op de “i” te zetten . Tijd voor real time feedback Maandag 14 juni om 13 .30 uur neemt het Nederlands elftal het in Johan- van de achterban! Een heleboel vragen borrelen op: wat verwachten de nesburg op tegen Denemarken . Voetbal liefhebbers die dit niet willen leden van de community, komen die verwachtingen uit? Wat verwacht de missen, kunnen de tweede helft van deze wedstrijd op een groot scherm community van hen? Hoe krijgen we meer dynamiek binnen de commu- bekijken tijdens een pauze in het programma . nity, meer leden die actief deelnemen? Zijn er soms meer irl-activiteiten nodig en wat te denken van allerlei 1 .0-onderwerpen die in de commu- nity plaatsvinden? Genoeg om eens een hartig woordje met elkaar te wis- hardlopen / dauwtrappen 15 juni, 8:00-9:00 selen . Doe mee, praat mee, bepaal mee . Gezellig community zijn . Heb je zelf nog onderwerpen die je aan de orde wilt brengen? Dat kan natuurlijk Omdat een gezonde geest en een gezond lichaam niet zonder elkaar kun- ook . Zie de oproep op www .archief20 .org . nen, krijgt u 15 juni de gelegenheid voor fysieke inspanning . Tussen acht en negen uur ’s ochtends kunt u op de fiets de omgeving van Rolduc ver- uitreiking duparc-prijs kennen of onder leiding van Sigfried Janzing een hardlooptraining volgen . 14 juni, 14 .00-14:15 @ Aula Major (plenair) De Duparc-prijs, groot € 2000,-, wordt eens in de drie jaar uitgereikt algemene Ledenvergadering Kvan 15 juni, 13:00-13:30 @ Aula Major voor een vernieuwende studie op het gebied van de archiefwetenschap De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland houdt haar of het archiefrecht die in die drie jaar vervaardigd is . De prijs wordt halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering . overhandigd door de voorzitter van de jury, mr . F .J . Duparc, voormalig directeur van het Mauritshuis en zoon van de naamgever van de prijs . Film: Rip- a remix manifesto 14 juni, 18:00-18:30 | 15 juni, 9:30-10:00 | 15 juni, 13:00-13:30 elevator pitches sponsoren 14 juni, 14:15-14:30 @ Aula Major (plenair) Web-activist en filmmaker Brett Gaylor verkent aspecten van het auteurs- 15 juni, 10:00-10:15 @ Aula Major (plenair) recht in het huidige informatietijdperk: De KVAN-dagen worden ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door spon- Web activist and filmmaker Brett Gaylor explores issues of copyright in sorbijdragen . Tijdens deze speedsessie presenteren de sponsoren snel, the information age, mashing up the media landscape of the 20th cen- kort en doeltreffend hun producten . tury and shattering the wall between users and producers . The films central protagonist is Girl Talk, a mash-up musician topping the presentatie tiende s@p-Jaarboek: archivaris charts with his sample-based songs . But is Girl Talk a paragon of people 14 juni, 17:15-17:30 @ Aula Major (plenair) power or the Pied Piper of piracy? Creative Commons founder, Lawrence Lessig, Brazils Minister of Culture Gilberto Gil and pop De Stichting Archiefpublicaties (S@P) presenteert haar tiende jaarboek culture critic Cory Doctorow are also along for the ride . A participatory Archivaris . Professie, professional, professionaliteit, professionalisering . media experiment, from day one, Brett shares his raw footage at Onder redactie van Erika Hokke en Thijs Laeven laten archivarissen en opensourcecinema.org, for anyone to remix . This movie-as-mash-up informatieprofessionals uit binnen- en buitenland hun licht schijnen method allows these remixes to become an integral part of the film . op de professie en de confrontatie die de archivaris aan moet gaan met With RiP: A remix de ontwikkelingen van zijn tijd - zowel in het verleden, als nu èn in de manifesto, Gaylor and toekomst . Competenties, opleiding, institutionalisering van de beroeps- Girl Talk sound an groep, het imago van de archivaris, kennisdeling…het komt allemaal aan urgent alarm and draw de orde in dit jaarboek, dat wordt opgedragen aan Hans Scheurkogel, the lines of battle . die zich tot zijn plotselinge overlijden in 2006 wereldwijd vol toewijding Which side of the ideas heeft ingezet voor het vak en de opleiding van de archivaris . war are you on? 20 21
 12. 12. pRaKTIsChe InFoRMaTIe RouTeBesChRIJvIng Het officiële programma van de Conferentieoord en Hotel Rolduc KVAN-dagen 2010 wordt op maandag Heyendallaan 82 14 juni om 12:30 geopend door de 6464 EP KERKRADE burgemeester van Kerkrade, Jos Som . Telefoon 045-5466888 Vanaf 11:00 die ochtend kunt u zich E-mail info@rolduc .com inschrijven voor het congres . Vooraf- gaand aan de officiële opening wordt auto een lunch geserveerd . Op 15 juni Vanaf Eindhoven: Volg de A2 kunnen nieuwe deelnemers zich vanaf richting Maastricht/Heerlen en 9:30 inschrijven . ga vanaf knooppunt Kerensheide richting Heerlen/Aken (A76) . Vanaf aanmelden en kosten knooppunt Ten Esschen richting Als u zeker wilt zijn van deelname, meldt u zich dan aan vóór 25 mei Kerkrade (A76 en vanaf knooppunt 2010 via het digitale aanmeldingsformulier op www .kvan .nl . De kosten Bocholtz de N281) . Neem afslag bedragen: Kerkrade en volg “Kerkrade” . Volg de bruine bordjes “Rolduc” . KVAN-leden: € 125,- per dag of € 195,- voor twee dagen Niet-leden: € 150,- per dag of € 250,- voor twee dagen Vanaf Aken: Na de grensover- gang Aken/Heerlen (A4/A76) op het knooppunt Bocholtz richting Studenten van archiefopleidingen kunnen in aanmerking komen voor ge- Kerkrade (N281) . Neem afslag Kerkrade en volg “Kerkrade” . Volg de bruine subsidieerde deelname . De voorwaarden hiervoor staan op www .kvan .nl . bordjes “Rolduc” . Congresdiner Niet alle navigatiesystemen geven de route naar de Heyendallaan goed Het congresdiner vindt plaats op maandagavond in de sfeervolle Grote weer . Omdat de Heyendallaan in het verlengde van de Rolduckerstraat Eetzaal van Rolduc . KVAN-leden kunnen hieraan gratis deelnemen . Bent ligt (in oostelijke richting), is het het veiligst om als eindbestemming u geen lid van de KVAN dan bedragen de kosten € 45,- . U dient zich voor Rolduckerstraat in plaats van Heyendallaan in te programmeren . congresdiner aan te melden op www .kvan .nl . Volgt u in geen geval de route via de Kloosterlindenweg, want dit is een onbegaanbaar bosweggetje . pre-conference archief 2.0: niet voor lurkers! Deelnemers aan de KVAN-dagen kunnen gratis deelnemen aan de pre- openbaar vervoer conference Archief 2 .0 . Neemt u niet deel aan de KVAN-dagen dan dient u ter plekke 2 euro te betalen aan de organisatoren van Archief 2 .0 . De Vanuit Nederland: pre-conference Archief 2 .0 vindt plaats op maandag 14 juni van 10 .00 Ga met de trein naar Kerkrade-Centrum . Op maandag 14 juni om 11:10, 12 .00 uur . 11:40 en 12:10 rijdt een pendeldienst vanaf station Kerkrade Centrum naar het congrescentrum . Degenen die later aankomen of op dinsdag aanreizen kunnen het beste vanaf station Kerkrade centrum de stadsbus overnachten lijn 28 nemen naar de halte Kruisstraat . Vandaar is het nog 12 min . lopen . Rolduc biedt verschillende overnachtingsmogelijkheden . U kunt per mail Op dinsdag 15 juni brengt de pendeldienst u om 16:10 en 16:40 weer (info@rolduc .com) of telefonisch (045-5466888) een kamer reserveren . naar station Kerkrade-Centrum . Gaarne bij de reservering vermelden dat u deelneemt aan de KVAN-dagen U kunt het congrescentrum vanaf station Kerkrade-Centrum ook goed te 2010 . Let op: U kunt geen hotelkamers reserveren via www .rolduc .com . voet (ongeveer 20 minuten lopen) of per taxi bereiken . Ga met de trein station Heerlen en reis vanaf daar verder per bus of per Contact taxi . Bureau KVAN Markt 1, 6811 CG Arnhem Vanuit Duitsland: Tel: 026-3521605 Naar station Herzogenrath . Vandaar per taxi naar Rolduc . bureau@kvan .nl Kijk op www .9292ov .nl voor een reisadvies en plattegrond . @Kvandagen2010 > Twitter mee! Volg de KVAN-dagen op twitter.com/KVANdagen2010 en twitter mee met #KVAN10! 22 23
 13. 13. grafische uitwerking en sponsoring: pictura-im .nl

×