Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Betekenen Big Archives ook Big Risks?

278 views

Published on

Digitalisering biedt ongekende mogelijkheden voor het op grote schaal beschikbaar stellen van informatie, maar stelt ook hoge eisen aan het beheer van die informatie. Eisen die lang niet altijd worden gerealiseerd, zo blijkt uit waarschuwende rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Erfgoedinspectie. OCW spreekt in de Archiefvisie dan ook de ambitie uit om eerder invloed uit te oefenen op de inrichting van het
informatiebeheer.

In deze presentatie analyseren Gijsbert Kruithof en Margriet van Gorsel het instrument dat in Rotterdam in gebruik is voor de (het)inrichting van processen en systemen. Is dit instrument het antwoord op al uw vragen?
Is het weer een instrument naast al die andere? Is het altijd bruikbaar en wat vinden de experts er eigenlijk van? Tevens blikken Gijsbert en Margriet samen met u naar de toekomst. Wat hebben we nodig voor duurzame toegankelijkheid van informatie? Wat zijn risico’s? Gaat ISO 18.128 zorgen voor risicowaardering van records en processen?

Gijsbert Kruithof
informatiearchitect - Nationaal Archief

Margriet van Gorsel
preservation officer - Nationaal Archief

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Betekenen Big Archives ook Big Risks?

 1. 1. Betekenen Big Archives ook Big Risks? Gijsbert Kruithof Margriet van Gorsel KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014
 2. 2. 2 Programma KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014
 3. 3. Hoe is het zo gekomen? De reden om instrument te maken -Volume digitaal werken neemt alleen maar toe -Beheerkosten stijgen -Management aan het stuur -Informatie verandering is organisatieverandering  Relatie met andere ontwikkelingen -Opkomst Good Governance -Antwoord geven 3 KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 Verantwoorden Sturen BeheersenToezicht houden
 4. 4. Het instrument KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 4 Vrage n Koppeling kwaliteitseisen aan systeem- en beheereisen
 5. 5. Vragen over Risicotool Rotterdam • Is risicomanagement de ‘way to go’? • Is dit weer een volgende checklist? • Is deze tool bruikbaar voor u? KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 5 Onderzoeksvraag: “Welke eisen aan digitale duurzaamheid kunnen door toepassing van de risicowaarderingstool voor informatiebeheer van Rotterdam worden geborgd in de Enterprise Architectuur bij overheidsorganisaties?”
 6. 6. KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 6
 7. 7. Aanpak KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 A: kwaliteit van informatie mag variabel zijn B: huidige organisatie & processen C: huidige applicaties & systemen Eisen informatie- beheer & digitale duurzaamheid E: nieuwe projecten & mogelijkheden G: Implementatie Governance
 8. 8. Architectuur KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 8 Bron: Togaf ADM A: kwaliteit van informatie mag variabel zijn B: huidige organisatie & processen C: huidige applicaties & systemen Eisen informatie- beheer & digitale duurzaamheid E: nieuwe projecten & mogelijkheden G: Implementatie Governance
 9. 9. Stellingen KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 9 • De kwaliteit van informatie & informatiebeheer mag variabel zijn • De goede aanpak van invloed op informatiebeheer is een architectuuraanpak • Een risicobenadering is wel aansprekend maar nog niet waar te maken Meer info: Gijsbert.kruithof@nationaalarchief.nl
 10. 10. Stellingen KVAN presentatie Kruithof & Van Gorsel | 16 juni 2014 9 • De kwaliteit van informatie & informatiebeheer mag variabel zijn • De goede aanpak van invloed op informatiebeheer is een architectuuraanpak • Een risicobenadering is wel aansprekend maar nog niet waar te maken Meer info: Gijsbert.kruithof@nationaalarchief.nl

×