Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toepassingsprofiel Metagegevens: wanhoop niet, het komt goed!

541 views

Published on

In 2013 produceerde de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot het ‘Toepassingsprofiel metagegevens lokale overheden’. Begin 2014 zal het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een verbeterde versie opleveren in opdracht van Archief2020. Hierin wordt expliciet de link gelegd met de Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) en uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop lokale overheden dit toepassingsprofiel kunnen gebruiken. Hanneke van Aalst en Ingmar Koch werkten mee aan het toepassingsprofiel en adviseren vanuit Archief2020 KING bij de verbetering daarvan. In deze presentatie lichten zij de totstandkoming van een nieuwe versie van het toepassingsprofiel toe.

Daarnaast staan ze stil bij het gebruik van het toepassingsprofiel door archiefbeheerders en archiefvormers. Big archives kunnen niet zonder big metadata.

Hanneke van Aalst
afdelingshoofd Informatie en Kennis - Zeeuws Archief

Ingmar Koch
beleidsmedewerker archiefinspectie - Provincie Noord-Brabant

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toepassingsprofiel Metagegevens: wanhoop niet, het komt goed!

 1. 1. 16 juni 2014 Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden Hanneke van Aalst & Ingmar Koch
 2. 2. Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden
 3. 3. "My head is filled with things to say" Begrippenkader Relaties en functies Wat moet je doen? Indian Summerschool
 4. 4. “Words are violently erupting” Metagegevensstandaard (NEN-ISO 23081) Metagegevensschema (Richtlijn metagegevens overheidsinformatie) Toepassingsprofiel XML-schema
 5. 5. "We are family"
 6. 6. “Time changes everything”
 7. 7. “Hupla met de beentjes” Overwin je aarzeling, je hoeft niet alles te snappen, ga maar gewoon aan de slag: – Toepassingsprofiel pakken – Databaseje erbij – Mappen maar!!!
 8. 8. “Nobody said it was easy"
 9. 9. “Indian Summer” In september: Indian Summer Schools: 1 uur lang spelen met metagegevens
 10. 10. “Come on, come talk to me”
 11. 11. www.archief2020.nl info@archief2020.nl @Archief2020

×