Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaam scoren!

319 views

Published on

Duurzaam scoren! Inzicht in de digitaal duurzame status van je organisatie.

Door: Robert Gillesse en Henk Vanstappen

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duurzaam scoren!

 1. 1. EEN SCOREMODELVOOR EDEPOTSRobert Gillesse (DEN)Henk Vanstappen (PACKED)KVAN11 juni 2013
 2. 2. OPZET PARALLELSESSIEIntroductieZelf invullen aantal vragenTerugkoppeling en discussieWelke keuzes heb ik als organisatie?
 3. 3. Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0
 4. 4. Foto: Wief70 CC BY-NC 2.0
 5. 5. Foto: portfolium CC BY-NC 2.0
 6. 6. DUURZAME BEWARING IS… Organisatiestructuur Mensen en middelen Opslagsystemen Standaarden Karakteriseren en valideren Checksums Archiverings- en raadplegingsformaten Migreren en normaliseren Preservation metadata Structural metadata Technology watch ….
 7. 7. NORMEN VOOR EDEPOTSOAIS BLUE BOOK Ontwikkeld door NASA ISO 14721:2003 en 2012 148 pagina’sContent Information: The set of information that is theoriginal target of preservation. It is an InformationObject comprised of its Content Data Object and itsRepresentation Information. An example of ContentInformation could be a single table of numbersrepresenting, and understandable as, temperatures,but excluding the documentation that would explain itshistory and origin, how it relates to other observations,etc.RECOMMENDATION FOR SPACEDATA SYSTEM STANDARDSReference Model for anOpen Archival InformationSystem (OAIS)CCSDS 650.0-B-1BLUE BOOKJanuary 2002
 8. 8. NORMEN VOOR EDEPOTSTRAC Trustworthy Repositories Audit &Certification: Criteria and Checklist Door OCLC, NARA en CRL 94 pagina’s
 9. 9. NORMEN VOOR EDEPOTSOAIS MAGENTA BOOK Nieuwe versie TRAC 77 pagina’s Draft van ISO 16363:2012 TrustedDigital Repository (TDR) Checklist enISO 16919 (eisen aan audit commissie)4.1.1 The repository shall identify the ContentInformation and the Information Properties that therepository will preserve.Supporting Text. This is necessary in order to make itclear to funders, depositors, and users whatresponsibilities the repository is taking on and whataspects are excluded. It is also a necessary step indefining the information which is needed from theinformation producers or depositors.Recommendation for Space Data System PracticesMAGENTA BOOKAUDIT ANDCERTIFICATION OFTRUSTWORTHY DIGITALREPOSITORIESRECOMMENDED PRACTICECCSDS 652.0-M-1September 2011
 10. 10. NORMEN VOOR EDEPOTSDRAMBORA Digital Repository Audit Method Basedon Risk Assessment Door DCC en DPE 221 pagina’s (draft)
 11. 11. NORMEN VOOR EDEPOTSNESTOR Kriterienkatalog vertrauenswürdigedigitale Langzeitarchive nestor-Arbeitsgruppe VertrauenswürdigeArchive – Zertifizierung
 12. 12. NORMEN VOOR EDEPOTSED3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot V.1 gebaseerd op TRAC V.2 lossere relatie tot TRAC “geen norm, maar eentoetsingsinstrument”Brongegevens:“De dataset, samengesteld uit digitaalbronobject en representatie-informatie,die onderwerp van behoud is. “
 13. 13. NORMEN VOOR EDEPOTSCHARLES M. DOLLAR Digital Preservation Readiness Capability Maturity Model
 14. 14. Bron: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NAGO02:IISG-30051000322963/&p=4&i=15&t=79&st=risico&sc=%28risico%29/&wst=risico
 15. 15. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSDOEL Zelfevaluatie Complmentair met ED3, TDR Risico-analyse tool Gebaseerd op normen Laagdrempelig Oplossingsgericht Webgebaseerd NL/EN
 16. 16. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTS60 EISEN Context Risico’s Voorbeeld Oplossingen
 17. 17. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSDRIE NIVEAUS: Hoog risico Matig risico Laag risico
 18. 18. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTS3 NIVEAU´S
 19. 19. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTS3 NIVEAU´S
 20. 20. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTS3 NIVEAU´S
 21. 21. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSZEVEN DOMEINEN: Beleid Strategie Kennis & organisatie Opslag Opname Planning & controle Toegang
 22. 22. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSRADAR Geeft score per domein Toont sterktes enzwaktes Enkel groene zoneis veilig demo
 23. 23. scoremodel.orgv0.8
 24. 24. SELECTIE VRAGEN KVANSectie Selectie vragen voor KVAN parallelsessie1 12 33 1, 2, 3 (Taken, personen, expertise) –behandelen als 1 vraag4 75 116 17 7
 25. 25. Het duurzaam bewaren van de digitaleobjecten sluit aan bij de missie ofdoelstelling van de organisatie.SECTIE 1 MANDAAT EN BELEID –VRAAG 1
 26. 26. Voor elk digitaal object kan bepaald wordenwat de essentiële eigenschappen (inhoud,vorm, gedrag, structuur) zijn die bewaardmoeten worden. Daarbij wordt rekeninggehouden met de eisen van de leveranciersen afnemers. (Risiconiveau hoog)SECTIE 2 BEWAARSTRATEGIE –VRAAG 3
 27. 27. 1. Alle taken met betrekking tot het beheervan de digitale objecten zijn in kaartgebracht. (Risiconiveau hoog)SECTIE 3 KENNIS EN ORGANISATIE –VRAAG 1 T/M 3
 28. 28. 2. Alle taken met betrekking tot het beheervan de digitale objecten, zijn aan een(interne of externe) verantwoordelijketoegewezen. (Risiconiveau hoog)
 29. 29. 3. De verantwoordelijken beschikken overde nodige technische expertise voor deuitvoering van hun taak. (Risiconiveauhoog)
 30. 30. De integriteit van de digitale objecten wordtregelmatig gecontroleerd. (Risiconiveauhoog)SECTIE 4 OPSLAGBEHEER – VRAAG 7
 31. 31. Er worden metadata bewaard of gecreëerddie de technische kenmerken van hetdigitaal object beschrijven. (Risiconiveaunormaal)SECTIE 5 OPNAME – VRAAG 11
 32. 32. Er is monitoring van de mogelijkeveroudering van de in het depot aanwezigebestandsformaten. (Risiconiveau hoog)SECTIE 6 PLANNING ENKWALITEITSCONTROLE – VRAAG 1
 33. 33. De gebruiker krijgt bij ontvangst eenverklaring op welke manier de integriteit enauthenticiteit worden gegarandeerd.(Risiconiveau laag)SECTIE 7 TOEGANG – VRAAG 7
 34. 34. robert.gillesse@den.nlhenk@packed.be

×