Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1206_Hildebrandt_Lezen_op_afstand

1,352 views

Published on

Keynote lezing prof.mr.dr. Mireille Hildebrandt tijdens de KVAN dagen 2012, getiteld 'Lezen op afstand. Kennis, macht en recht na de computationele wending'

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1206_Hildebrandt_Lezen_op_afstand

 1. 1. Lezen  op  afstand  Kennis  macht  en  recht  na  de  computa4onele  wending         Prof.  mr.  dr.  Mireille  Hildebrandt   Radboud  Universiteit  Nijmegen;  Erasmus  Universiteit  RoDerdam;  Vrije  Universiteit  Brussel     hDp://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/         Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   1  
 2. 2. Lezen  of  gelezen  worden  Kennis  macht  en  recht  na  de  computa4onele  wending         Prof.  mr.  dr.  Mireille  Hildebrandt   Radboud  Universiteit  Nijmegen;  Erasmus  Universiteit  RoDerdam;  Vrije  Universiteit  Brussel     hDp://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/         Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   2  
 3. 3. agenda  1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca  2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking  3.  Lezen  op  afstand  4.  Gelezen  worden  -­‐  op  afstand  5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   3  
 4. 4. agenda  1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne2ca  2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking  3.  Lezen  op  afstand  4.  Gelezen  worden  op  afstand  5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   4  
 5. 5. •  Etymologie  van  archief:     –  ἀρχεῖον  ,  ἀρχή  ,  ἄρχω     –  beginnen,  regeren,  bevelen  •  Etymologie  van  cyberne4ca:   –  κυβερνητικός,  κυβερνάω     –  Sturen,  leiden,  besturen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   5  
 6. 6. •  Etymologie  van  archief:     –  ἀρχεῖον  ,  ἀρχή  ,  ἄρχω     –  beginnen,  regeren,  bevelen  •  Etymologie  van  cyberne4ca:   –  κυβερνητικός,  κυβερνάω     –  Sturen,  leiden,  besturen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   6  
 7. 7. •  Etymologie  van  archief:     –  ἀρχεῖον  ,  ἀρχή  ,  ἄρχω     –  beginnen,  regeren,  bevelen  •  Etymologie  van  cyberne4ca:   –  κυβερνητικός,  κυβερνάω     –  Sturen,  leiden,  besturen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   7  
 8. 8. informa4e  wil  niet  vrij  zijn,     maar  verlangt  sortering   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   8  
 9. 9. archieven  maken  de  mens   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   9  
 10. 10. van  archief  naar  zelfpublica4e  en   reputa4ebeheer  in  online  SNSs   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   10  
 11. 11. buiten  de  orde  toegevoegde  waarde  van  onvoorzien  gebruik   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   11  
 12. 12. agenda  1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca  2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking  3.  Lezen  op  afstand  4.  Gelezen  worden  op  afstand  5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   12  
 13. 13. •  Spreken  gee  een  indruk     –  vervliegt,  vluch4g  •  Schrijven  gee  een  afdruk     –  monnikenwerk,  bestendig  •  Drukpers  als  uitdrukking     –  pluraliteit,  individualiteit   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   13  
 14. 14. •  Van  orale  naar  schri  cultuur:  externalisering,   de  kopie,  distan4a4e   –  Protostaten,  schri  als  instrument  van  bestuur  •  Van  manuscript  naar  drukpers:  archivering,   inhoudstafel,  voetnoot,  index   –  Moderne  staat,  van  sturing  via  rechtspraak  naar   sturing  via  wetgeving   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   14  
 15. 15. agenda  1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca  2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking  3.  Lezen  op  afstand  4.  Gelezen  worden  op  afstand  5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   15  
 16. 16. •  Van  drukpers  naar  massa  media   –  Van  stoommachine  naar  electriciteit   –  Van  mechanisering  naar  automa4sering    •  Van  massa  media  naar  web  1.0,  2.0,  3.0   –  Van  passief  naar  interac4ef  naar  proac4ef   –  Van  Internet  naar  Cyberspace   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   16  
 17. 17. •  Van  data-­‐verzameling  naar   informa4everwerking  naar  kennisproduc4e  •  Van  ordening  naar  manipulaBe  naar   construcBe  •  Van  het  ophalen  van  informa4e  naar  het   produceren  van  kennis   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   17  
 18. 18. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   18  
 19. 19. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   19  
 20. 20. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   20  
 21. 21. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   21  
 22. 22. “lezen  op  afstand”  •  Franco  Mored,  oprichter  Stanford  Literary  Lab   –  Van  close  reading  naar  distant  reading   –  ‘Om  literatuur  te  begrijpen  moeten  we  ophouden   boeken  te  lezen’   –  ‘Afstand  is  een  voorwaarde  voor  kennis’   –  Voer  30  romans  in  (met  hun  literaire  genre)  vraag  het   systeem  dan  6  andere  romans  te  iden4ficeren   •  Bv  door  gramma4cale  en  seman4sche  tekens  te  herkennen,   of  dmv  woordfrequen4e     Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   22  
 23. 23. •  Detec4e  van  verborgen  aspecten  van   plots  (in  Hamlet),  door  ze  als  netwerken   te  ‘lezen’   – Hoofdpersonen  veranderen  in   ‘nodes’  (ver4ces)  en  hun  verbale   uitwisselingen  in  rela4es  (edges).   •  Maakt  specifieke  regio’s  zichtbaar  in  het  plot   en  maakt  experimenten  mogelijk:   – Wat  gebeurt  er  als  je  Hora4o  verwijderd?   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   23  
 24. 24. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   24  
 25. 25. agenda  1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca  2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking  3.  Lezen  op  afstand  4.  Gelezen  worden  op  afstand  5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   25  
 26. 26. –  Zoekmachines  (pagerank)  –  Surfgedrag  (data  analy4cs,  gedragsgestuurd   adverteren  –  Mobiliteit  (GPS,  WIFI,  OV,  naviga4e)  –  Online  Sociale  Netwerken  –  Gezondheidsplanorms  –  Leesgedrag,  informa4e-­‐opvraag  gedrag   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   26  
 27. 27. –  KDD  [knowledge  discovery  in  data  bases]  –  KI  [kunstma4ge  intelligen4e]  –  ML  [machinaal  leren]:     •  soware  die  de  eigen  ‘performance’  verbetert  door   eigen  programma  aan  te  passen,  n.a.v.  feedback  –  Het  vinden/maken  van  kennis  waarvan  je  niet  wist   dat  je  ernaar  zou  kunnen  zoeken   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   27  
 28. 28. patroonherkenning  –  Hypothese  testen:  bv  mensen  die  informa4e   opvragen  over  de  islam  zijn  zelf  moslim;  of,   samengevoegd  met  andere  informa4e:  plannen   mogelijk  terroris4sche  ac4viteiten  –  Hypotheses  genereren:  bv  specifiek  zoek-­‐/ opvraaggedrag  correleert  met  fraude  sociale   zekerheid;  Gaydar  MIT   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   28  
 29. 29. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   29  
 30. 30. •  WRR  rapport  iOverheid:   –  De  informa4egestuurde  Overheid   –  Gegevens  verrijken,  vernetwerken,  gebruiken   voor  proacBef  optreden  •  Legaliteits-­‐  en  doelbindingsbeginsel  •  Privacy,  non-­‐discrimina4e,  due  process   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   30  
 31. 31. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering    1.  Iedere  natuurlijke  persoon  hee  het  recht  niet  te  worden  onderworpen  aan  een  maatregel  waaraan  voor  hem  rechtsgevolgen  zijn  verbonden  of  die  hem  in  aanmerkelijke  mate  tre  en  die  louter  wordt  genomen  op  grond  van  een  geautoma4seerde  verwerking  die  bestemd  is  om  bepaalde  aspecten  van  zijn    persoonlijkheid  te  evalueren  of  om  met  name  zijn  beroepspresta4es,  economisch  situa4e,  verblijfplaats,  gezondheid,  persoonlijke  voorkeuren,  betrouwbaarheid  of  gedrag  te  analyseren  of  te  voorspellen.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   31  
 32. 32. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering    1.  Iedere  natuurlijke  persoon  hee  het  recht  niet  te  worden  onderworpen  aan  een  maatregel  waaraan  voor  hem  rechtsgevolgen  zijn  verbonden  of  die  hem  in  aanmerkelijke  mate  tre  en  die  louter  wordt  genomen  op  grond  van  een  geautoma4seerde  verwerking  die  bestemd  is  om  bepaalde  aspecten  van  zijn    persoonlijkheid  te  evalueren  of  om  met  name  zijn  beroepspresta4es,  economisch  situa4e,  verblijfplaats,  gezondheid,  persoonlijke  voorkeuren,  betrouwbaarheid  of  gedrag  te  analyseren  of  te  voorspellen.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   32  
 33. 33. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering    1.  Iedere  natuurlijke  persoon  hee  het  recht  niet  te  worden  onderworpen  aan  een  maatregel  waaraan  voor  hem  rechtsgevolgen  zijn  verbonden  of  die  hem  in  aanmerkelijke  mate  tre  en  die  louter  wordt  genomen  op  grond  van  een  geautoma4seerde  verwerking  die  bestemd  is  om  bepaalde  aspecten  van  zijn    persoonlijkheid  te  evalueren  of  om  met  name  zijn  beroepspresta4es,  economisch  situa4e,  verblijfplaats,  gezondheid,  persoonlijke  voorkeuren,  betrouwbaarheid  of  gedrag  te  analyseren  of  te  voorspellen.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   33  
 34. 34. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering    4.  In  de  in  lid  2  bedoelde  gevallen  omvat  de  informa4e  die  op  grond  van  ar4kel  14  door  de  voor  de  verwerking  verantwoordelijke  moet  worden  verstrekt,  informa4e  over  de  eventuele  verwerking  voor  een  maatregel  in  de  zin  van  lid  1  en  de  met  deze  verwerking  beoogde  gevolgen  voor  de  betrokkene.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   34  
 35. 35. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering    4.  In  de  in  lid  2  bedoelde  gevallen  omvat  de  informa4e  die  op  grond  van  ar4kel  14  door  de  voor  de  verwerking  verantwoordelijke  moet  worden  verstrekt,  informa4e  over  de  eventuele  verwerking  voor  een  maatregel  in  de  zin  van  lid  1  en  de  met  deze  verwerking  beoogde  gevolgen  voor  de  betrokkene.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   35  
 36. 36. agenda  1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca  2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking  3.  Lezen  op  afstand  4.  Gelezen  worden  op  afstand  5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu2ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   36  
 37. 37. Scully  &  Pasanek’s     4  vooronderstellingen  van  machinaal  leren    1.  De  distribu4e  van  waarschijnlijk  gedrag  verandert  niet  in   de  4jd  2.  De  hypothese  ruimte  is  goed  gedefinieerd,  anders  is   generaliseren  naar  nieuwe  data  niet  mogelijk  3.  Goede  representa4e,  geen  inadequate  simplifica4es,   distor4es  of  procedurele  artefacten  4.  Er  is  een  op4maal  algoritme,  maar  No  Free  Lunch   Theorem  (the  bias  van  de  ontwerper  van  het  experiment   bepaald  al4jd  de  toepassing)   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   37  
 38. 38. Sculley  &  Pasanek’s     5  aanbevelingen  1.  Veronderstellingen  inzake  bereik,  func4e  en  betekenis   van  de  data  sets  moeten  worden  geexpliciteerd  2.  Meerdere  representa4es  en  methoden  moeten  worden   gebruikt  om  een  pluraliteit  van  ‘data  mining’  strategieen   te  genereren  3.  In  een  publieke  sedng  is  transparan4e  vereist  inzake  de   data  en  de  gebruikte  analyse  methodes  4.  Peer  review  van  de  gebruikte  computa4onele  technieken   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   38  
 39. 39. •  Dit  soort  transparan4e  moet  de   contesteerbaarheid  van  geautoma4seerde   beslissystemen  garanderen  •  Dit  soort  contesteerbaarheid  kan  aldus  ‘due   process’  bieden    •  Dat  maakt  het  voor  het  burgers  mogelijk  zich  te   verzeDen  tegen  onrechtma4ge  discrimina4e  en   betekenisvolle  privacy  prak4jken  te  ontwikkelen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   39  
 40. 40.              Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   40  
 41. 41. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   41  

×