SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
Lezen	
  op	
  afstand	
  
Kennis	
  macht	
  en	
  recht	
  na	
  de	
  computa4onele	
  wending	
  
                               	
  
                                	
  
                                	
  

            Prof.	
  mr.	
  dr.	
  Mireille	
  Hildebrandt	
  
  Radboud	
  Universiteit	
  Nijmegen;	
  Erasmus	
  Universiteit	
  RoDerdam;	
  Vrije	
  Universiteit	
  Brussel	
  
                            	
  
             hDp://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/	
  
                            	
  
                            	
  
                            	
                    Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
                1	
  
Lezen	
  of	
  gelezen	
  worden	
  
Kennis	
  macht	
  en	
  recht	
  na	
  de	
  computa4onele	
  wending	
  
                               	
  
                                	
  
                                	
  

            Prof.	
  mr.	
  dr.	
  Mireille	
  Hildebrandt	
  
  Radboud	
  Universiteit	
  Nijmegen;	
  Erasmus	
  Universiteit	
  RoDerdam;	
  Vrije	
  Universiteit	
  Brussel	
  
                            	
  
             hDp://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/	
  
                            	
  
                            	
  
                            	
                    Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
                2	
  
agenda	
  

1.   Overheid:	
  van	
  archief	
  naar	
  cyberne4ca	
  
2.   Lezen,	
  schrijven:	
  indruk,	
  afdruk,	
  uitdrukking	
  
3.   Lezen	
  op	
  afstand	
  
4.   Gelezen	
  worden	
  -­‐	
  op	
  afstand	
  
5.   Naar	
  een	
  nieuwe	
  hermeneu4ek	
              Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    3	
  
agenda	
  

1.  Overheid:	
  van	
  archief	
  naar	
  cyberne2ca	
  
2.  Lezen,	
  schrijven:	
  indruk,	
  afdruk,	
  uitdrukking	
  
3.  Lezen	
  op	
  afstand	
  
4.  Gelezen	
  worden	
  op	
  afstand	
  
5.  Naar	
  een	
  nieuwe	
  hermeneu4ek	
             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    4	
  
•  Etymologie	
  van	
  archief:	
  	
  
  –  ἀρχεῖον	
  ,	
  ἀρχή	
  ,	
  ἄρχω	
  	
  
  –  beginnen,	
  regeren,	
  bevelen	
  


•  Etymologie	
  van	
  cyberne4ca:	
  
  –  κυβερνητικός,	
  κυβερνάω	
  	
  
  –  Sturen,	
  leiden,	
  besturen	
  

             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    5	
  
•  Etymologie	
  van	
  archief:	
  	
  
  –  ἀρχεῖον	
  ,	
  ἀρχή	
  ,	
  ἄρχω	
  	
  
  –  beginnen,	
  regeren,	
  bevelen	
  


•  Etymologie	
  van	
  cyberne4ca:	
  
  –  κυβερνητικός,	
  κυβερνάω	
  	
  
  –  Sturen,	
  leiden,	
  besturen	
  

             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    6	
  
•  Etymologie	
  van	
  archief:	
  	
  
  –  ἀρχεῖον	
  ,	
  ἀρχή	
  ,	
  ἄρχω	
  	
  
  –  beginnen,	
  regeren,	
  bevelen	
  


•  Etymologie	
  van	
  cyberne4ca:	
  
  –  κυβερνητικός,	
  κυβερνάω	
  	
  
  –  Sturen,	
  leiden,	
  besturen	
  

             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    7	
  
informa4e	
  wil	
  niet	
  vrij	
  zijn,	
  	
  
 maar	
  verlangt	
  sortering	
  
     Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    8	
  
archieven	
  maken	
  de	
  mens	
  
   Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    9	
  
van	
  archief	
  naar	
  zelfpublica4e	
  en	
  
 reputa4ebeheer	
  in	
  online	
  SNSs	
  
      Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    10	
  
buiten	
  de	
  orde	
  
toegevoegde	
  waarde	
  van	
  onvoorzien	
  gebruik	
  
         Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    11	
  
agenda	
  

1.  Overheid:	
  van	
  archief	
  naar	
  cyberne4ca	
  
2.  Lezen,	
  schrijven:	
  indruk,	
  afdruk,	
  uitdrukking	
  
3.  Lezen	
  op	
  afstand	
  
4.  Gelezen	
  worden	
  op	
  afstand	
  
5.  Naar	
  een	
  nieuwe	
  hermeneu4ek	
             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    12	
  
•  Spreken	
  gee	
  een	
  indruk	
  	
  
  –  vervliegt,	
  vluch4g	
  

•  Schrijven	
  gee	
  een	
  afdruk	
  	
  
  –  monnikenwerk,	
  bestendig	
  


•  Drukpers	
  als	
  uitdrukking	
  	
  
  –  pluraliteit,	
  individualiteit	
  

              Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    13	
  
•  Van	
  orale	
  naar	
  schri	
  cultuur:	
  externalisering,	
  
  de	
  kopie,	
  distan4a4e	
  
  –  Protostaten,	
  schri	
  als	
  instrument	
  van	
  bestuur	
  

•  Van	
  manuscript	
  naar	
  drukpers:	
  archivering,	
  
  inhoudstafel,	
  voetnoot,	
  index	
  
  –  Moderne	
  staat,	
  van	
  sturing	
  via	
  rechtspraak	
  naar	
  
   sturing	
  via	
  wetgeving	
  

             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    14	
  
agenda	
  

1.  Overheid:	
  van	
  archief	
  naar	
  cyberne4ca	
  
2.  Lezen,	
  schrijven:	
  indruk,	
  afdruk,	
  uitdrukking	
  
3.  Lezen	
  op	
  afstand	
  
4.  Gelezen	
  worden	
  op	
  afstand	
  
5.  Naar	
  een	
  nieuwe	
  hermeneu4ek	
             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    15	
  
•  Van	
  drukpers	
  naar	
  massa	
  media	
  
  –  Van	
  stoommachine	
  naar	
  electriciteit	
  
  –  Van	
  mechanisering	
  naar	
  automa4sering	
  
	
  
•  Van	
  massa	
  media	
  naar	
  web	
  1.0,	
  2.0,	
  3.0	
  
  –  Van	
  passief	
  naar	
  interac4ef	
  naar	
  proac4ef	
  
  –  Van	
  Internet	
  naar	
  Cyberspace	
  

             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    16	
  
•  Van	
  data-­‐verzameling	
  naar	
  
  informa4everwerking	
  naar	
  kennisproduc4e	
  
•  Van	
  ordening	
  naar	
  manipulaBe	
  naar	
  
  construcBe	
  
•  Van	
  het	
  ophalen	
  van	
  informa4e	
  naar	
  het	
  
  produceren	
  van	
  kennis	
  


           Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    17	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    18	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    19	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    20	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    21	
  
“lezen	
  op	
  afstand”	
  
•  Franco	
  Mored,	
  oprichter	
  Stanford	
  Literary	
  Lab	
  
    –  Van	
  close	
  reading	
  naar	
  distant	
  reading	
  
    –  ‘Om	
  literatuur	
  te	
  begrijpen	
  moeten	
  we	
  ophouden	
  
     boeken	
  te	
  lezen’	
  
    –  ‘Afstand	
  is	
  een	
  voorwaarde	
  voor	
  kennis’	
  

    –  Voer	
  30	
  romans	
  in	
  (met	
  hun	
  literaire	
  genre)	
  vraag	
  het	
  
     systeem	
  dan	
  6	
  andere	
  romans	
  te	
  iden4ficeren	
  
      •  Bv	
  door	
  gramma4cale	
  en	
  seman4sche	
  tekens	
  te	
  herkennen,	
  
        of	
  dmv	
  woordfrequen4e	
  
	
                Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    22	
  
•  Detec4e	
  van	
  verborgen	
  aspecten	
  van	
  
  plots	
  (in	
  Hamlet),	
  door	
  ze	
  als	
  netwerken	
  
  te	
  ‘lezen’	
  
  – Hoofdpersonen	
  veranderen	
  in	
  
   ‘nodes’	
  (ver4ces)	
  en	
  hun	
  verbale	
  
   uitwisselingen	
  in	
  rela4es	
  (edges).	
  
    •  Maakt	
  specifieke	
  regio’s	
  zichtbaar	
  in	
  het	
  plot	
  
     en	
  maakt	
  experimenten	
  mogelijk:	
  
      – Wat	
  gebeurt	
  er	
  als	
  je	
  Hora4o	
  verwijderd?	
  
             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    23	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    24	
  
agenda	
  

1.  Overheid:	
  van	
  archief	
  naar	
  cyberne4ca	
  
2.  Lezen,	
  schrijven:	
  indruk,	
  afdruk,	
  uitdrukking	
  
3.  Lezen	
  op	
  afstand	
  
4.  Gelezen	
  worden	
  op	
  afstand	
  
5.  Naar	
  een	
  nieuwe	
  hermeneu4ek	
             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    25	
  
–  Zoekmachines	
  (pagerank)	
  
–  Surfgedrag	
  (data	
  analy4cs,	
  gedragsgestuurd	
  
  adverteren	
  
–  Mobiliteit	
  (GPS,	
  WIFI,	
  OV,	
  naviga4e)	
  
–  Online	
  Sociale	
  Netwerken	
  
–  Gezondheidsplanorms	
  
–  Leesgedrag,	
  informa4e-­‐opvraag	
  gedrag	
  

          Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    26	
  
–  KDD	
  [knowledge	
  discovery	
  in	
  data	
  bases]	
  
–  KI	
  [kunstma4ge	
  intelligen4e]	
  
–  ML	
  [machinaal	
  leren]:	
  	
  
  •  soware	
  die	
  de	
  eigen	
  ‘performance’	
  verbetert	
  door	
  
    eigen	
  programma	
  aan	
  te	
  passen,	
  n.a.v.	
  feedback	
  


–  Het	
  vinden/maken	
  van	
  kennis	
  waarvan	
  je	
  niet	
  wist	
  
  dat	
  je	
  ernaar	
  zou	
  kunnen	
  zoeken	
  

            Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    27	
  
patroonherkenning	
  

–  Hypothese	
  testen:	
  bv	
  mensen	
  die	
  informa4e	
  
  opvragen	
  over	
  de	
  islam	
  zijn	
  zelf	
  moslim;	
  of,	
  
  samengevoegd	
  met	
  andere	
  informa4e:	
  plannen	
  
  mogelijk	
  terroris4sche	
  ac4viteiten	
  

–  Hypotheses	
  genereren:	
  bv	
  specifiek	
  zoek-­‐/
  opvraaggedrag	
  correleert	
  met	
  fraude	
  sociale	
  
  zekerheid;	
  Gaydar	
  MIT	
  

           Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    28	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    29	
  
•  WRR	
  rapport	
  iOverheid:	
  
  –  De	
  informa4egestuurde	
  Overheid	
  
  –  Gegevens	
  verrijken,	
  vernetwerken,	
  gebruiken	
  
   voor	
  proacBef	
  optreden	
  


•  Legaliteits-­‐	
  en	
  doelbindingsbeginsel	
  
•  Privacy,	
  non-­‐discrimina4e,	
  due	
  process	
  
           Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    30	
  
Concept	
  EU	
  Verordening	
  Gegevensbescherming	
  
              	
  
                 Ar4kel	
  20	
  
          Maatregelen	
  op	
  basis	
  van	
  profilering	
  
	
  
1.	
  Iedere	
  natuurlijke	
  persoon	
  hee	
  het	
  recht	
  niet	
  te	
  worden	
  
onderworpen	
  aan	
  een	
  maatregel	
  waaraan	
  voor	
  hem	
  
rechtsgevolgen	
  zijn	
  verbonden	
  of	
  die	
  hem	
  in	
  aanmerkelijke	
  
mate	
  tre	
  en	
  die	
  louter	
  wordt	
  genomen	
  op	
  grond	
  van	
  een	
  
geautoma4seerde	
  verwerking	
  die	
  bestemd	
  is	
  om	
  bepaalde	
  
aspecten	
  van	
  zijn	
  	
  persoonlijkheid	
  te	
  evalueren	
  of	
  om	
  met	
  
name	
  zijn	
  beroepspresta4es,	
  economisch	
  situa4e,	
  
verblijfplaats,	
  gezondheid,	
  persoonlijke	
  voorkeuren,	
  
betrouwbaarheid	
  of	
  gedrag	
  te	
  analyseren	
  of	
  te	
  voorspellen.	
  


                Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    31	
  
Concept	
  EU	
  Verordening	
  Gegevensbescherming	
  
              	
  
                 Ar4kel	
  20	
  
          Maatregelen	
  op	
  basis	
  van	
  profilering	
  
	
  
1.	
  Iedere	
  natuurlijke	
  persoon	
  hee	
  het	
  recht	
  niet	
  te	
  worden	
  
onderworpen	
  aan	
  een	
  maatregel	
  waaraan	
  voor	
  hem	
  
rechtsgevolgen	
  zijn	
  verbonden	
  of	
  die	
  hem	
  in	
  aanmerkelijke	
  
mate	
  tre	
  en	
  die	
  louter	
  wordt	
  genomen	
  op	
  grond	
  van	
  een	
  
geautoma4seerde	
  verwerking	
  die	
  bestemd	
  is	
  om	
  bepaalde	
  
aspecten	
  van	
  zijn	
  	
  persoonlijkheid	
  te	
  evalueren	
  of	
  om	
  met	
  
name	
  zijn	
  beroepspresta4es,	
  economisch	
  situa4e,	
  
verblijfplaats,	
  gezondheid,	
  persoonlijke	
  voorkeuren,	
  
betrouwbaarheid	
  of	
  gedrag	
  te	
  analyseren	
  of	
  te	
  voorspellen.	
  


                Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    32	
  
Concept	
  EU	
  Verordening	
  Gegevensbescherming	
  
              	
  
                 Ar4kel	
  20	
  
          Maatregelen	
  op	
  basis	
  van	
  profilering	
  
	
  
1.	
  Iedere	
  natuurlijke	
  persoon	
  hee	
  het	
  recht	
  niet	
  te	
  worden	
  
onderworpen	
  aan	
  een	
  maatregel	
  waaraan	
  voor	
  hem	
  
rechtsgevolgen	
  zijn	
  verbonden	
  of	
  die	
  hem	
  in	
  aanmerkelijke	
  
mate	
  tre	
  en	
  die	
  louter	
  wordt	
  genomen	
  op	
  grond	
  van	
  een	
  
geautoma4seerde	
  verwerking	
  die	
  bestemd	
  is	
  om	
  bepaalde	
  
aspecten	
  van	
  zijn	
  	
  persoonlijkheid	
  te	
  evalueren	
  of	
  om	
  met	
  
name	
  zijn	
  beroepspresta4es,	
  economisch	
  situa4e,	
  
verblijfplaats,	
  gezondheid,	
  persoonlijke	
  voorkeuren,	
  
betrouwbaarheid	
  of	
  gedrag	
  te	
  analyseren	
  of	
  te	
  voorspellen.	
  


                Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    33	
  
Concept	
  EU	
  Verordening	
  Gegevensbescherming	
  
              	
  
              Ar4kel	
  20	
  
      Maatregelen	
  op	
  basis	
  van	
  profilering	
  
	
  
4.	
  In	
  de	
  in	
  lid	
  2	
  bedoelde	
  gevallen	
  omvat	
  de	
  
informa4e	
  die	
  op	
  grond	
  van	
  ar4kel	
  14	
  door	
  de	
  voor	
  
de	
  verwerking	
  verantwoordelijke	
  moet	
  worden	
  
verstrekt,	
  informa4e	
  over	
  de	
  eventuele	
  verwerking	
  
voor	
  een	
  maatregel	
  in	
  de	
  zin	
  van	
  lid	
  1	
  en	
  de	
  met	
  
deze	
  verwerking	
  beoogde	
  gevolgen	
  voor	
  de	
  
betrokkene.	
  
              Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    34	
  
Concept	
  EU	
  Verordening	
  Gegevensbescherming	
  
              	
  
              Ar4kel	
  20	
  
      Maatregelen	
  op	
  basis	
  van	
  profilering	
  
	
  
4.	
  In	
  de	
  in	
  lid	
  2	
  bedoelde	
  gevallen	
  omvat	
  de	
  
informa4e	
  die	
  op	
  grond	
  van	
  ar4kel	
  14	
  door	
  de	
  voor	
  
de	
  verwerking	
  verantwoordelijke	
  moet	
  worden	
  
verstrekt,	
  informa4e	
  over	
  de	
  eventuele	
  verwerking	
  
voor	
  een	
  maatregel	
  in	
  de	
  zin	
  van	
  lid	
  1	
  en	
  de	
  met	
  
deze	
  verwerking	
  beoogde	
  gevolgen	
  voor	
  de	
  
betrokkene.	
  
              Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    35	
  
agenda	
  

1.  Overheid:	
  van	
  archief	
  naar	
  cyberne4ca	
  
2.  Lezen,	
  schrijven:	
  indruk,	
  afdruk,	
  uitdrukking	
  
3.  Lezen	
  op	
  afstand	
  
4.  Gelezen	
  worden	
  op	
  afstand	
  
5.  Naar	
  een	
  nieuwe	
  hermeneu2ek	
             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    36	
  
Scully	
  &	
  Pasanek’s	
  	
  
     4	
  vooronderstellingen	
  van	
  machinaal	
  leren	
  
                    	
  
1.  De	
  distribu4e	
  van	
  waarschijnlijk	
  gedrag	
  verandert	
  niet	
  in	
  
  de	
  4jd	
  

2.  De	
  hypothese	
  ruimte	
  is	
  goed	
  gedefinieerd,	
  anders	
  is	
  
  generaliseren	
  naar	
  nieuwe	
  data	
  niet	
  mogelijk	
  

3.  Goede	
  representa4e,	
  geen	
  inadequate	
  simplifica4es,	
  
  distor4es	
  of	
  procedurele	
  artefacten	
  

4.  Er	
  is	
  een	
  op4maal	
  algoritme,	
  maar	
  No	
  Free	
  Lunch	
  
  Theorem	
  (the	
  bias	
  van	
  de	
  ontwerper	
  van	
  het	
  experiment	
  
  bepaald	
  al4jd	
  de	
  toepassing)	
  

               Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    37	
  
Sculley	
  &	
  Pasanek’s	
  	
  
               5	
  aanbevelingen	
  
1.  Veronderstellingen	
  inzake	
  bereik,	
  func4e	
  en	
  betekenis	
  
  van	
  de	
  data	
  sets	
  moeten	
  worden	
  geexpliciteerd	
  

2.  Meerdere	
  representa4es	
  en	
  methoden	
  moeten	
  worden	
  
  gebruikt	
  om	
  een	
  pluraliteit	
  van	
  ‘data	
  mining’	
  strategieen	
  
  te	
  genereren	
  

3.  In	
  een	
  publieke	
  sedng	
  is	
  transparan4e	
  vereist	
  inzake	
  de	
  
  data	
  en	
  de	
  gebruikte	
  analyse	
  methodes	
  

4.  Peer	
  review	
  van	
  de	
  gebruikte	
  computa4onele	
  technieken	
  


               Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    38	
  
•  Dit	
  soort	
  transparan4e	
  moet	
  de	
  
  contesteerbaarheid	
  van	
  geautoma4seerde	
  
  beslissystemen	
  garanderen	
  
•  Dit	
  soort	
  contesteerbaarheid	
  kan	
  aldus	
  ‘due	
  
  process’	
  bieden	
  	
  
•  Dat	
  maakt	
  het	
  voor	
  het	
  burgers	
  mogelijk	
  zich	
  te	
  
  verzeDen	
  tegen	
  onrechtma4ge	
  discrimina4e	
  en	
  
  betekenisvolle	
  privacy	
  prak4jken	
  te	
  ontwikkelen	
  

             Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    39	
  
 
              	
  
              	
  
              	
  
              	
  
              	
  
                                	
  

Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    40	
  
Hildebrandt	
  KVAN	
  Middelburg	
  12	
  juni	
  2012	
    41	
  

More Related Content

More from KVANdagen

Jonge documenten aan hun lot overgelaten
Jonge documenten aan hun lot overgelatenJonge documenten aan hun lot overgelaten
Jonge documenten aan hun lot overgelatenKVANdagen
 
Erfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectie
Erfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectieErfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectie
Erfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectieKVANdagen
 
De kracht van open data
De kracht van open dataDe kracht van open data
De kracht van open dataKVANdagen
 
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is krachtWorkshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is krachtKVANdagen
 
Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?
Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?
Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?KVANdagen
 
Kracht van archieven de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...
Kracht van archieven  de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...Kracht van archieven  de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...
Kracht van archieven de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...KVANdagen
 
Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...
Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...
Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...KVANdagen
 
The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public
The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public
The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public KVANdagen
 
Praktische linked data voor archieven
Praktische linked data voor archievenPraktische linked data voor archieven
Praktische linked data voor archievenKVANdagen
 
Werken aan je toekomst
Werken aan je toekomstWerken aan je toekomst
Werken aan je toekomstKVANdagen
 
Big data x big archives = great opportunities
Big data x big archives = great opportunitiesBig data x big archives = great opportunities
Big data x big archives = great opportunitiesKVANdagen
 
Informatie is een conceptueel labyrinth
Informatie is een conceptueel labyrinthInformatie is een conceptueel labyrinth
Informatie is een conceptueel labyrinthKVANdagen
 
Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?
Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?
Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?KVANdagen
 
The Big Picture
The Big PictureThe Big Picture
The Big PictureKVANdagen
 
Rhc eindhoven&promines
Rhc eindhoven&prominesRhc eindhoven&promines
Rhc eindhoven&prominesKVANdagen
 
Kvan dagen 2014 nha
Kvan dagen 2014 nhaKvan dagen 2014 nha
Kvan dagen 2014 nhaKVANdagen
 
Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2
Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2
Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2KVANdagen
 
Big Archives, Bigger Websites, Biggest Difference
Big Archives, Bigger Websites, Biggest DifferenceBig Archives, Bigger Websites, Biggest Difference
Big Archives, Bigger Websites, Biggest DifferenceKVANdagen
 
20140617 kvan def
20140617 kvan def20140617 kvan def
20140617 kvan defKVANdagen
 

More from KVANdagen (20)

Jonge documenten aan hun lot overgelaten
Jonge documenten aan hun lot overgelatenJonge documenten aan hun lot overgelaten
Jonge documenten aan hun lot overgelaten
 
Erfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectie
Erfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectieErfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectie
Erfgoedonderwijs: het archief als bron van beleving en reflectie
 
De kracht van open data
De kracht van open dataDe kracht van open data
De kracht van open data
 
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is krachtWorkshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
 
Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?
Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?
Eerste hulp bij informatievrijheid- hoe informatievrij ben jij?
 
Kracht van archieven de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...
Kracht van archieven  de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...Kracht van archieven  de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...
Kracht van archieven de noordelijke lustwarande als resultaat van een nieuw...
 
Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...
Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...
Het hobbelige pad naar duurzame toegankelijkheid van Vlaamse digitale overhei...
 
The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public
The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public
The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public
 
Praktische linked data voor archieven
Praktische linked data voor archievenPraktische linked data voor archieven
Praktische linked data voor archieven
 
Werken aan je toekomst
Werken aan je toekomstWerken aan je toekomst
Werken aan je toekomst
 
Big data x big archives = great opportunities
Big data x big archives = great opportunitiesBig data x big archives = great opportunities
Big data x big archives = great opportunities
 
Informatie is een conceptueel labyrinth
Informatie is een conceptueel labyrinthInformatie is een conceptueel labyrinth
Informatie is een conceptueel labyrinth
 
Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?
Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?
Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe wie?
 
The Big Picture
The Big PictureThe Big Picture
The Big Picture
 
Rhc eindhoven&promines
Rhc eindhoven&prominesRhc eindhoven&promines
Rhc eindhoven&promines
 
Kvan dagen 2014 nha
Kvan dagen 2014 nhaKvan dagen 2014 nha
Kvan dagen 2014 nha
 
Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2
Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2
Noord Hollands Archief Architectuur e depot - v2
 
Big Archives, Bigger Websites, Biggest Difference
Big Archives, Bigger Websites, Biggest DifferenceBig Archives, Bigger Websites, Biggest Difference
Big Archives, Bigger Websites, Biggest Difference
 
APEx
APExAPEx
APEx
 
20140617 kvan def
20140617 kvan def20140617 kvan def
20140617 kvan def
 

1206_Hildebrandt_Lezen_op_afstand

 • 1. Lezen  op  afstand   Kennis  macht  en  recht  na  de  computa4onele  wending         Prof.  mr.  dr.  Mireille  Hildebrandt   Radboud  Universiteit  Nijmegen;  Erasmus  Universiteit  RoDerdam;  Vrije  Universiteit  Brussel     hDp://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/         Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   1  
 • 2. Lezen  of  gelezen  worden   Kennis  macht  en  recht  na  de  computa4onele  wending         Prof.  mr.  dr.  Mireille  Hildebrandt   Radboud  Universiteit  Nijmegen;  Erasmus  Universiteit  RoDerdam;  Vrije  Universiteit  Brussel     hDp://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/         Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   2  
 • 3. agenda   1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca   2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking   3.  Lezen  op  afstand   4.  Gelezen  worden  -­‐  op  afstand   5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   3  
 • 4. agenda   1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne2ca   2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking   3.  Lezen  op  afstand   4.  Gelezen  worden  op  afstand   5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   4  
 • 5. •  Etymologie  van  archief:     –  ἀρχεῖον  ,  ἀρχή  ,  ἄρχω     –  beginnen,  regeren,  bevelen   •  Etymologie  van  cyberne4ca:   –  κυβερνητικός,  κυβερνάω     –  Sturen,  leiden,  besturen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   5  
 • 6. •  Etymologie  van  archief:     –  ἀρχεῖον  ,  ἀρχή  ,  ἄρχω     –  beginnen,  regeren,  bevelen   •  Etymologie  van  cyberne4ca:   –  κυβερνητικός,  κυβερνάω     –  Sturen,  leiden,  besturen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   6  
 • 7. •  Etymologie  van  archief:     –  ἀρχεῖον  ,  ἀρχή  ,  ἄρχω     –  beginnen,  regeren,  bevelen   •  Etymologie  van  cyberne4ca:   –  κυβερνητικός,  κυβερνάω     –  Sturen,  leiden,  besturen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   7  
 • 8. informa4e  wil  niet  vrij  zijn,     maar  verlangt  sortering   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   8  
 • 9. archieven  maken  de  mens   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   9  
 • 10. van  archief  naar  zelfpublica4e  en   reputa4ebeheer  in  online  SNSs   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   10  
 • 11. buiten  de  orde   toegevoegde  waarde  van  onvoorzien  gebruik   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   11  
 • 12. agenda   1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca   2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking   3.  Lezen  op  afstand   4.  Gelezen  worden  op  afstand   5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   12  
 • 13. •  Spreken  gee  een  indruk     –  vervliegt,  vluch4g   •  Schrijven  gee  een  afdruk     –  monnikenwerk,  bestendig   •  Drukpers  als  uitdrukking     –  pluraliteit,  individualiteit   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   13  
 • 14. •  Van  orale  naar  schri  cultuur:  externalisering,   de  kopie,  distan4a4e   –  Protostaten,  schri  als  instrument  van  bestuur   •  Van  manuscript  naar  drukpers:  archivering,   inhoudstafel,  voetnoot,  index   –  Moderne  staat,  van  sturing  via  rechtspraak  naar   sturing  via  wetgeving   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   14  
 • 15. agenda   1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca   2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking   3.  Lezen  op  afstand   4.  Gelezen  worden  op  afstand   5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   15  
 • 16. •  Van  drukpers  naar  massa  media   –  Van  stoommachine  naar  electriciteit   –  Van  mechanisering  naar  automa4sering     •  Van  massa  media  naar  web  1.0,  2.0,  3.0   –  Van  passief  naar  interac4ef  naar  proac4ef   –  Van  Internet  naar  Cyberspace   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   16  
 • 17. •  Van  data-­‐verzameling  naar   informa4everwerking  naar  kennisproduc4e   •  Van  ordening  naar  manipulaBe  naar   construcBe   •  Van  het  ophalen  van  informa4e  naar  het   produceren  van  kennis   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   17  
 • 18. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   18  
 • 19. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   19  
 • 20. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   20  
 • 21. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   21  
 • 22. “lezen  op  afstand”   •  Franco  Mored,  oprichter  Stanford  Literary  Lab   –  Van  close  reading  naar  distant  reading   –  ‘Om  literatuur  te  begrijpen  moeten  we  ophouden   boeken  te  lezen’   –  ‘Afstand  is  een  voorwaarde  voor  kennis’   –  Voer  30  romans  in  (met  hun  literaire  genre)  vraag  het   systeem  dan  6  andere  romans  te  iden4ficeren   •  Bv  door  gramma4cale  en  seman4sche  tekens  te  herkennen,   of  dmv  woordfrequen4e     Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   22  
 • 23. •  Detec4e  van  verborgen  aspecten  van   plots  (in  Hamlet),  door  ze  als  netwerken   te  ‘lezen’   – Hoofdpersonen  veranderen  in   ‘nodes’  (ver4ces)  en  hun  verbale   uitwisselingen  in  rela4es  (edges).   •  Maakt  specifieke  regio’s  zichtbaar  in  het  plot   en  maakt  experimenten  mogelijk:   – Wat  gebeurt  er  als  je  Hora4o  verwijderd?   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   23  
 • 24. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   24  
 • 25. agenda   1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca   2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking   3.  Lezen  op  afstand   4.  Gelezen  worden  op  afstand   5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu4ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   25  
 • 26. –  Zoekmachines  (pagerank)   –  Surfgedrag  (data  analy4cs,  gedragsgestuurd   adverteren   –  Mobiliteit  (GPS,  WIFI,  OV,  naviga4e)   –  Online  Sociale  Netwerken   –  Gezondheidsplanorms   –  Leesgedrag,  informa4e-­‐opvraag  gedrag   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   26  
 • 27. –  KDD  [knowledge  discovery  in  data  bases]   –  KI  [kunstma4ge  intelligen4e]   –  ML  [machinaal  leren]:     •  soware  die  de  eigen  ‘performance’  verbetert  door   eigen  programma  aan  te  passen,  n.a.v.  feedback   –  Het  vinden/maken  van  kennis  waarvan  je  niet  wist   dat  je  ernaar  zou  kunnen  zoeken   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   27  
 • 28. patroonherkenning   –  Hypothese  testen:  bv  mensen  die  informa4e   opvragen  over  de  islam  zijn  zelf  moslim;  of,   samengevoegd  met  andere  informa4e:  plannen   mogelijk  terroris4sche  ac4viteiten   –  Hypotheses  genereren:  bv  specifiek  zoek-­‐/ opvraaggedrag  correleert  met  fraude  sociale   zekerheid;  Gaydar  MIT   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   28  
 • 29. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   29  
 • 30. •  WRR  rapport  iOverheid:   –  De  informa4egestuurde  Overheid   –  Gegevens  verrijken,  vernetwerken,  gebruiken   voor  proacBef  optreden   •  Legaliteits-­‐  en  doelbindingsbeginsel   •  Privacy,  non-­‐discrimina4e,  due  process   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   30  
 • 31. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering     1.  Iedere  natuurlijke  persoon  hee  het  recht  niet  te  worden   onderworpen  aan  een  maatregel  waaraan  voor  hem   rechtsgevolgen  zijn  verbonden  of  die  hem  in  aanmerkelijke   mate  tre  en  die  louter  wordt  genomen  op  grond  van  een   geautoma4seerde  verwerking  die  bestemd  is  om  bepaalde   aspecten  van  zijn    persoonlijkheid  te  evalueren  of  om  met   name  zijn  beroepspresta4es,  economisch  situa4e,   verblijfplaats,  gezondheid,  persoonlijke  voorkeuren,   betrouwbaarheid  of  gedrag  te  analyseren  of  te  voorspellen.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   31  
 • 32. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering     1.  Iedere  natuurlijke  persoon  hee  het  recht  niet  te  worden   onderworpen  aan  een  maatregel  waaraan  voor  hem   rechtsgevolgen  zijn  verbonden  of  die  hem  in  aanmerkelijke   mate  tre  en  die  louter  wordt  genomen  op  grond  van  een   geautoma4seerde  verwerking  die  bestemd  is  om  bepaalde   aspecten  van  zijn    persoonlijkheid  te  evalueren  of  om  met   name  zijn  beroepspresta4es,  economisch  situa4e,   verblijfplaats,  gezondheid,  persoonlijke  voorkeuren,   betrouwbaarheid  of  gedrag  te  analyseren  of  te  voorspellen.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   32  
 • 33. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering     1.  Iedere  natuurlijke  persoon  hee  het  recht  niet  te  worden   onderworpen  aan  een  maatregel  waaraan  voor  hem   rechtsgevolgen  zijn  verbonden  of  die  hem  in  aanmerkelijke   mate  tre  en  die  louter  wordt  genomen  op  grond  van  een   geautoma4seerde  verwerking  die  bestemd  is  om  bepaalde   aspecten  van  zijn    persoonlijkheid  te  evalueren  of  om  met   name  zijn  beroepspresta4es,  economisch  situa4e,   verblijfplaats,  gezondheid,  persoonlijke  voorkeuren,   betrouwbaarheid  of  gedrag  te  analyseren  of  te  voorspellen.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   33  
 • 34. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering     4.  In  de  in  lid  2  bedoelde  gevallen  omvat  de   informa4e  die  op  grond  van  ar4kel  14  door  de  voor   de  verwerking  verantwoordelijke  moet  worden   verstrekt,  informa4e  over  de  eventuele  verwerking   voor  een  maatregel  in  de  zin  van  lid  1  en  de  met   deze  verwerking  beoogde  gevolgen  voor  de   betrokkene.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   34  
 • 35. Concept  EU  Verordening  Gegevensbescherming     Ar4kel  20   Maatregelen  op  basis  van  profilering     4.  In  de  in  lid  2  bedoelde  gevallen  omvat  de   informa4e  die  op  grond  van  ar4kel  14  door  de  voor   de  verwerking  verantwoordelijke  moet  worden   verstrekt,  informa4e  over  de  eventuele  verwerking   voor  een  maatregel  in  de  zin  van  lid  1  en  de  met   deze  verwerking  beoogde  gevolgen  voor  de   betrokkene.   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   35  
 • 36. agenda   1.  Overheid:  van  archief  naar  cyberne4ca   2.  Lezen,  schrijven:  indruk,  afdruk,  uitdrukking   3.  Lezen  op  afstand   4.  Gelezen  worden  op  afstand   5.  Naar  een  nieuwe  hermeneu2ek   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   36  
 • 37. Scully  &  Pasanek’s     4  vooronderstellingen  van  machinaal  leren     1.  De  distribu4e  van  waarschijnlijk  gedrag  verandert  niet  in   de  4jd   2.  De  hypothese  ruimte  is  goed  gedefinieerd,  anders  is   generaliseren  naar  nieuwe  data  niet  mogelijk   3.  Goede  representa4e,  geen  inadequate  simplifica4es,   distor4es  of  procedurele  artefacten   4.  Er  is  een  op4maal  algoritme,  maar  No  Free  Lunch   Theorem  (the  bias  van  de  ontwerper  van  het  experiment   bepaald  al4jd  de  toepassing)   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   37  
 • 38. Sculley  &  Pasanek’s     5  aanbevelingen   1.  Veronderstellingen  inzake  bereik,  func4e  en  betekenis   van  de  data  sets  moeten  worden  geexpliciteerd   2.  Meerdere  representa4es  en  methoden  moeten  worden   gebruikt  om  een  pluraliteit  van  ‘data  mining’  strategieen   te  genereren   3.  In  een  publieke  sedng  is  transparan4e  vereist  inzake  de   data  en  de  gebruikte  analyse  methodes   4.  Peer  review  van  de  gebruikte  computa4onele  technieken   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   38  
 • 39. •  Dit  soort  transparan4e  moet  de   contesteerbaarheid  van  geautoma4seerde   beslissystemen  garanderen   •  Dit  soort  contesteerbaarheid  kan  aldus  ‘due   process’  bieden     •  Dat  maakt  het  voor  het  burgers  mogelijk  zich  te   verzeDen  tegen  onrechtma4ge  discrimina4e  en   betekenisvolle  privacy  prak4jken  te  ontwikkelen   Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   39  
 • 40.               Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   40  
 • 41. Hildebrandt  KVAN  Middelburg  12  juni  2012   41