Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

1206_Schiphof_Persoonsgegevens

Download to read offline

Tjeerd Schiphof: Persoonsgegevens. Mogen we zelf uitmaken hoe gevoelig deze zijn?

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

1206_Schiphof_Persoonsgegevens

 1. 1. Tjeerd Schiphof / t.a.schiphof@uva.nlPersoonsgegevens – mogen we zelf uitmaken hoegevoelig deze zijn?Europese ontwikkelingenKVAN 12 juni 2012
 2. 2. Huidig wettelijk kader EU richtlijn 1995 Wet bescherming persoonsgegevens, 2001 (Wbp) algemeen gevoel: beide verouderd richtlijn: dwingend t.a.v. resultaat, overigens heeft lidstaat beleidsvrijheid KVAN 12 juni 2012 2
 3. 3. Nu ter tafel: een concept EU verordeningpersoonsgegevens COM(2012)11final Europese Commissie 25 januari 2012 Verordening: in wat hij regelt is hij dwingend KVAN 12 juni 2012 3
 4. 4. (bijzondere) persoonsgegevens - 1 Persoonsgegeven: elk gegeven dat verband houdt met een identificeerbaar persoon Bijzonder persoonsgegeven: persoonsgegeven dat iets zegt over ras, ethnische afkomst, politieke opvattingen, religie of geloof, lidmaatschap van een vakbond, (genetische kenmerken), gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen KVAN 12 juni 2012 4
 5. 5. (bijzondere) persoonsgegevens - 2 Belang onderscheid? Beschikbaarstellen (=‘verwerken’):  ‘gewone’ persoonsgegevens – toegestaan (na belangenafweging)  Bijzondere persoonsgegevens – nu praktisch verboden KVAN 12 juni 2012 5
 6. 6. Verbod beschikbaarstellen bijzonderepersoonsgegevens Uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek, maar de instelling moet het concrete onderzoek toetsen:  Algemeen belang?  Verwerking noodzakelijk?  Toestemming vragen onmogelijk of zeer moeilijk?  Waarborgen in de uitvoering? KVAN 12 juni 2012 6
 7. 7. bijzondere persoonsgegevens inconcept EU verordening Beschikbaarstellen nog steeds in beginsel verboden Uitzondering: als verwerking nodig is voor historische doeleinden, dan art. 83 KVAN 12 juni 2012 7
 8. 8. Art. 83 concept verordening Art. 83 lid 2: instellingen die historisch onderzoek verrichten mogen persoonsgegevens beschikbaar stellen, als dit nodig is om onderzoek mogelijk te maken, na belangenafweging Europese Commissie mag nadere regels stellen… KVAN 12 juni 2012 8
 9. 9. Belang van deze ontwikkeling? van een passieve/vraagsituatie naar een actieve/aanbodsituatie Betere aansluiting bij de missie van archieven KVAN 12 juni 2012 9
 10. 10. Input National Archives of England,Wales and the United Kingdom… there are degrees of sensitivity. For example,the fact that someone suffers from a mental illnessis usually considered more sensitive than the factthey broke their leg but both count as informationabout a data subject’s health. We believe thereshould be scope to make judgements ofsensitivity, based on the type of processing beingor to be undertaken as well as the nature and ageof the information. KVAN 12 juni 2012 10
 11. 11. Vragen/discussie Voelt u zich gehinderd door het verbod op beschikbaarstellen van bijzondere persoonsgegevens?  Ja, daarom doe ik het niet  Ja, maar ik doe het toch  Nee, ik heb dit soort materiaal niet Zou een versoepeling van het regime u welkom zijn? KVAN 12 juni 2012 11

Tjeerd Schiphof: Persoonsgegevens. Mogen we zelf uitmaken hoe gevoelig deze zijn?

Views

Total views

587

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×