Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protsesside parendamine kasutades Lean Six Sigma’t

12,428 views

Published on

Lühiülevaade sellest, mis on Lean Six Sigma, kuidas töötab selle parendustsükkel DMAIC ning lühidalt ka sellest, kuidas seda oma organisatsioonis juurutada.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Protsesside parendamine kasutades Lean Six Sigma’t

 1. 1. Protsesside parendamine kasutades Lean Six Sigma meetodeid Kaarel Krinal 01.oktoober 2013
 2. 2. Millest räägin?  Mis asi on Six Sigma?  Kuidas töötab D-M-A-I-C parendustsükkel?  Kuidas seda rakendada oma organisatsioonis? Kasutatud materjal: Gregory H. Watson „Champions Workshop“
 3. 3. MIS ON SIX SIGMA? Põgus ajalugu, erinevad definitsioonid, Lean’i ja Six Sigma sümbioos
 4. 4. Lean Six Sigma taust ja ajalugu  80’ndatel Ameerikas nime saanud ja edasi arendatud.  Üle võetud Jaapanist – tuntud ka kui Terviklik Kvaliteedijuhtimine.  Mis viidi Jaapanisse omakorda ameeriklaste poolt. Märksõnad:  Teaduslik lähenemine tööle (Frederick W. Taylor)  Protsessi statistiline kontroll (Walter A. Shewhart)  Lean’i areng
 5. 5. Six Sigma 4 definitsiooni  Protsessi suutlikkuse mõõtmise meetod  Parendusmetoodika ja –tööriistad  Juhtimisfilosoofia – kliendi ootuste veatu rahuldamine täielik ja nende ületamine.  Organisatsioonikultuur – kuidas me asju ajame
 6. 6. Six Sigma 4 definitsiooni  Protsessi suutlikkuse mõõtmise meetod  Parendusmetoodika ja –tööriistad  Juhtimisfilosoofia – kliendi ootuste veatu rahuldamine täielik ja nende ületamine.  Organisatsioonikultuur – kuidas me asju ajame
 7. 7. Six Sigma protsessi mõõdikuna  Kogu töö toimub seotud protsessidena  Kõigis protsessides esineb variatsiooni  Protsessi parendamiseks peame variatsiooni mõistma ja vähendama
 8. 8. Sigma väärtus protsessi suutlikkuse mõõdikuna:  Kuidas kirjeldada seda, kui hästi või halvasti protsess toimib?  Protsessi sigma väärtus näitab, mil määral täidetakse kliendi ootusi. Sigma tase: Defekte miljoni võimaluse kohta Defektivabad 1 s 690 000 31% 2 s 308 000 69% 3 s 66 800 93% 4 s 6 210 99,379% 5 s 230 99,977% 6 s 3,4 99,99966%
 9. 9. Six Sigma – protsessimõõdik  Miks variatsiooni mõõtmine protsesside parendamisel oluline on? USL Keskmine Pikk saba on peaaegu alati ebasoovitud suunas Normaaljaotus Normaaljaotus Poisson’i jaotus Keskmine Jaotusel on pikk saba? See on probleem, millega tuleb tegutseda
 10. 10. Lean ja Six Sigma Pidev parendamine Samm-sammuline parendamine kõigis organisatsiooni tegevustes Probleemide lahendamine Reageeri kiirelt probleemidele Läbimurdeline parendus Parendustegevuste koordineerimine oluliste näidikute mõjutamiseks Elimineeri protsessi „pikad sabad“ Vähenda protsessi variatsiooni Protsessi täielik ümbertegemine Milliseid parendusi sul vaja on?
 11. 11. KUIDAS DMAIC TÖÖTAB? Defineeri, Mõõda, Analüüsi, Parenda, Kontrolli
 12. 12. Kuidas projektid tekivad?  Portfolios 4 sorti projekte:  Probleemi lahendused – korrigeerivad ja ennetavad tegevused.  Lean parendused – väärtusloome parendamine läbi raiskamiste vähendamise ja tsükliaja lühendamise.  DMAIC projektid – protsessi variatsiooni vähendamine ning suutlikkuse parendamine.  Disainiga seotud projektid – praegune protsessi/toote disain ei vasta tuleviku nõuetele. “Kõik parendused juhtuvad projekti kaupa ja ei kuidagi teisiti.” ~ Joseph M. Juran
 13. 13. Defineeri – kirjelda probleemi • Milles täpsemalt on probleem? • Kui suur see on ärilises mõttes? • Kus probleem esineb? • Kuidas see meie kliente mõjutab? • Millised inimesed peaksid selle lahendamisega tegelema? • Tegevuskirjeldused (mõõdikud) • Probleemi kirjeldus • SIPOC diagramm • Klientide kirjeldus • Kihistamise faktorid • Projekti charter Küsimused, millele vastuseid otsitakse: „Defineeri“ samm DMAIC’s määratleb probleemi, mida meeskond peaks lahendama asuma. See algab ärilise probleemi/ väljakutse/ võimaluse kirjeldamisega ning lõppeb projekti charter’i loomisega. Mõõda Analüüsi Parenda KontrolliDefineeri Kasutatavad meetodid:
 14. 14. Mõõda – praeguse soorituse kirjeldamine • Kus probleemid esinevad? • Kui hästi protsess toimib? • Kui hästi ta võiks toimida? • Kas protsess suudab ise oma probleeme leida? • Mismoodi protsessi läbi kukub? • Millised on võimalikud juurpõhjused? • Kas on mingi ajalooline trend? • Kas keegi teeb teistest seda tööd paremini? • Kui palju maksab vilets kvaliteet (COPQ)? • Kas protsessi on võimalik lihtsustada? • ‘Praegune’ protsessi voodiagramm • Mõõtesüsteemi analüüs • Andmete kogumine ja valimi võtmine • Graafiline kokkuvõte sooritusest • Võimalike probleemide analüüs • Kalaluu diagramm • Ohjekaart • Protsessi suutlikkuse analüüs • 5-S olukord • ‘Soovitud’ protsessi diagramm Küsimused, millele vastuseid otsitakse: Kasutatavad meetodid: Mõõda Analüüsi Parenda KontrolliDefineeri Mõõtmise faasis kirjeldatakse probleem statistiliselt ning vaadatakse üle mõõtesüsteem ja/või olemasolevad andmed. See algab projekti charter’iga ning lõppeb probleemi ulatuse ning „soorituslõhe“ määratlemisega.
 15. 15. Analüüsi – mis põhjustab variatsiooni? • Millised faktorid on peamised variatsiooni põhjustajad? • Kuskohas protsess aega raiskab? • Miks on protsessi kulud nii suured nagu nad on? • Kui suurt osa variatsioonist suudame seletada? • Millised on potentsiaalsed juurpõhjused? • Kui palju muutujaid veel puudu on? • Multi-Vari analüüs • „5-miks“ probleemi analüüs • Hüpoteesitestid • Tsükliaja analüüs • Variatsiooni analüüs (ANOVA) • Pareto diagramm • Regressioonianalüüs Küsimused, millele vastuseid otsitakse: Analüüsi sammu juures leitakse variatsiooni ning raiskamiste peamised põhjustajad. Analüüsi faas algab protsessi hetkesoorituse hinnangust ning lõppeb tõestatud hüpoteesidega juurpõhjuste kohta. Kasutatavad meetodid: Mõõda Analüüsi Parenda KontrolliDefineeri
 16. 16. Parenda – näita probleemide lahendust • Millised faktorid mõjutavad sooritust? • Millised faktorid mõjutavad variatsiooni? • Millised faktorid nihutavad keskmist? • Mis vahemikes protsess peaks toimima? • Mis juhtub, kui ei toimi? • Kuidas neid faktoreid ohjatakse? • Kuidas saaks protsessi juhtida? • Kuidas see päris elus välja näeks? • Brain Writing • Afiinsus-diagrammid • Prioriteetide maatriks • Kaizen Blitz • Decision Workout • Protsessi laboratoorium • Võrdlev analüüs (benchmarking) • Simulatsioonid Küsimused, millele vastuseid otsitakse: Parendussammu käigus tehakse erinevaid katseid ning piloot-teste, et leida parim moodus protsessi toimimiseks. See algab juurpõhjuste hüpoteesi- testidega ning lõppeb parendusplaaniga. Kasutatavad meetodid: Mõõda Analüüsi Parenda KontrolliDefineeri
 17. 17. Kontrolli – kuidas parendusi säilitada? • Milline peaks olema standardiseeritud töö? • Milliseid faktoreid peab ohjama? • Millised on nende faktorite tolerantsiväljad? • Kuidas toimub protsessi ohjamine? • Millist koolitust vajavad töötajad? • Kuidas vigu ennetada? • Milline on tegevusplaan parenduste elluviimiseks? • Kas neid parendusi on võimalik ka mujal kasutada? • Kuidas aru saada, kui palju me võitsime? • Veakindluse tekitamine (poka-yoke) • Tolerantsivälja analüüs • 5S protsessi distsipliin • Protsessi jälgimine ja ohje • Standardsed tegevusjuhised • Protsessi ohje plaan • Parenduste elluviimise plaan Küsimused, millele vastuseid otsitakse: Kontrolli-sammu käigus kirjeldatakse tööprotsessid ning tehakse vajalikud plaanid nende elluviimiseks. See algab parenduste plaaniga ning lõppeb defineeritud standardiseeritud tegevusjuhenditega. Kasutatavad meetodid: Mõõda Analüüsi Parenda KontrolliDefineeri
 18. 18. LEAN SIX SIGMA JUURUTAMINE Kuidas peale hakata? Mismoodi olemasolevate juhtimissüsteemidega haakub?
 19. 19. Lean Six Sigma juurutamine  Tippjuhtkonna toetuse ja arusaama loomine  Tšempioni koolitus, projektide portfolio tekitamine  Prioriteetide määramine, koolitusvajaduse määramine  Pilootprojekt?  Master Black Belt?  Black Belt koolitus  Green Belt koolitus  Koolitus kõigile
 20. 20. Lean Six Sigma ja teised kvaliteedisüsteemid ISO9000 Business Excellence Six Sigma Elimineeri variatsioon võtme- protsessides Äri seisukohast kriitiliste murede selgitamine Dokumenteeri protsessid (hoia saavutatut)
 21. 21.  Miks on oluline variatsiooni kontrollida ning kuidas Six Sigma seda teeb.  Probleemi lahendamine kasutades DMAIC parendustsüklit.  Kuidas Six Sigma olemasolevasse organisatsiooni sisse tuua. Kokkuvõte
 22. 22. KÜSIMUSI?

×