Btlgi Edinme
Ozgürlüğü


   Yayına Hazırlayanlar:
 Yaşar Tonta    Ahmet Çelik




 Türk Kütüphaneciler Derneği
   ...
Türk Kütüphaneeiler    Derneği  Genel Merkezi  Yayınları:  21



                         ...
Sunuş



1995 yılı Kütüphane Haftasının ana teması "Düşünce Özgürlüğünün Olmaz-
sa Olmazı: Bilgi Edinme Özgürlüğü" olarak ...
İçindekiler




Ahmet Çelik ve Yaşar Tonta
  Düşünce Özgürıüğü, Bilgi Edinme Özgürıüğü ve Bilgi Hizmetleri     1

Has...
ISBN 975-7653-54-3
Bilgi Edinme Özgürlüğü
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilgi Edinme Özgürlüğü

669 views

Published on

Bilgi Edinme Özgürlüğü

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bilgi Edinme Özgürlüğü

 1. 1. Btlgi Edinme Ozgürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Yaşar Tonta Ahmet Çelik Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara, 1996
 2. 2. Türk Kütüphaneeiler Derneği Genel Merkezi Yayınları: 21 001.01 Bilgi edinme özgürlüğü / Haz. Yaşar Tonta, Ahmet Çelik.- 1. bs.- Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. vi, 98 S.; 24 cm.-(TKD Genel Merkezi Yayınları: 21) ISBN 975-7653-54-3 1. Basım: Mart 1996 Copyright © Türk Kütüphaneeiler Derneği Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, yayıncının yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekil­ de bir bilgi erişim sisteminde depalanamaz, kopyalanamaz, bir yerden bir yere iletilemez, veya yeniden basılamaz. Bu kitapta belirtilen görüşler yazarlarına aittir. ISBN 975 - 7653 - 54 - 3 Sipariş ve Bilgi için: Türk Kütüphaneeiler Derneği Elgün Sak. 8/8 06660 Kızılay - Ankara Tel./Faks: (312) 230 13 25 E-posta: tkd-o@servis.nettr
 3. 3. Sunuş 1995 yılı Kütüphane Haftasının ana teması "Düşünce Özgürlüğünün Olmaz- sa Olmazı: Bilgi Edinme Özgürlüğü" olarak belirlenmişti. Konuyla ilgili ga- zeteci, yayıncı, yazar ve kütüphanecilerin de katıldığı bir panel düzenlen- miş, kamuoyunun dikkati bu yöne çekilmek istenmiştir. Bilgi Edinme Özgürlüğü konusunda yayı.ı eksikliğini gören TKD Yöne- timi Panelde yazılan özgün konuşmalardanda cesaret alarak bu konuda bir kitap yayımlamaya karar vermiştir. Kitap kapsamında üç tür yazı bulun- maktadır: 1- Konu ile ilgili telif yazılar, 2- Panelde yapılan konuşma metinleri, 3- Konu ile ilgili çeviriler. Böylesine kapsamlı bir konuyu, bir kitap oylumunda da olsa, bütün yönleriyle verebilmenin güçlüğünü yaşadık. Bu yüzden bu kitabın, Bilgi Edinme Özgürlüğü konusunda ülkemizde yayımlanan bir ilk deneme olmak- tan öte bir iddiası yoktur. Panelde bildiri sunan konuşmacılara, kitap için yazı hazırlayan meslek- taşlarımıza, dizgi işini titizlikle yapan Onur Buğan'a, kapak tasarımını ya- pan Hasip Pektaş'a ve basımı gerçekleştiren Öncü Limited'e teşekkürlerimi­ zi sunarız. YaşarTanta Ahmet Çelik
 4. 4. İçindekiler Ahmet Çelik ve Yaşar Tonta Düşünce Özgürıüğü, Bilgi Edinme Özgürıüğü ve Bilgi Hizmetleri 1 Hasan S. Keseroğlu Hoşgörü, Düşünce Özgürıüğü ve Kütüphaneler 14 M. Tayfun Gülle Türkiye'de Bilgi Edinme Özgürıüğüneİlişkin Sorunlar 22 A. Oğuz İcimsoy İdari Belgelere Erişim Hakkı: Bilgi Edinme Özgürıüğü Kanunları...... 46 XXXI. Kütüphane Haftası "Düşünce Özgürlüğünün Olmazsa Olmazı: Bilgi Edinme Özgürlüğü" Paneli Nail Güreli 57 Hasan Duman 61 Yahya Akengin 70 Aygören Dirim 72 D. Mehmet Doğan 75 Ekler Kütüphane Hakları Bildirgesi 79 Mesleki Ahlak Bildirimi, 1981 80 Bilgi Profesyonelleri İçin Amerikan Bilgibilim Derneği Ahlak Kuralları 82 Okuma Ozgürlüğü 84 Bilgi Edinme Özgürıüğü Yasası - 1986 88 Elektronik Bilgiye, Hizmetlere ve Bilgi Ağlarına Erişim: Kütüphane Hakları Bildirisinin Bir Yorumu 96
 5. 5. ISBN 975-7653-54-3

×