Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arayış (Kütüphanecilik ve Kütüphaneler Üzerine Görüşler ve Düşünceler)

690 views

Published on

Arayış (Kütüphanecilik ve Kütüphaneler Üzerine Görüşler ve Düşünceler

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arayış (Kütüphanecilik ve Kütüphaneler Üzerine Görüşler ve Düşünceler)

  1. 1. NECMEDDİN SEFERCİOGLV A R A y i ş Kütüphanecilik ve Kütüphaneler Ü zerine Görüşler ve Düşünceler TÜRK KÜTÜPHANECİLERDERNEGİ Ankara, 1999
  2. 2. Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları: 30 © 1999 Bütün hakları Türk Kütüphaneciler Derneği'ne aittir ISBN 975-7653-77-2 020 S33 Sefereioğlu, Neemeddin Arayış : Kütüphanecilik ve kütüphaneler üzerine görüşler ve dü- şünceler / Neemeddin Sefereioğlu. - Ankara: Türk Kütüphaneeiler Derneği, 1999. 310 s. : 24 sm. - (Türk Kütüphaneeiler Derneği Yayınları: 30) ISBN 975-7653-77-2 ı. Kütüphanecilik 2. Kütüphaneler ı. Eseradı Birinci Basım, 1999 Öncü Limited Ankara 1999
  3. 3. s U N U Ş Bu kitap yazarının kütüphanecilik ve kütüphanelere ilişkin yazı ve çevirilerinden seçilmiş bir demet sunuyor. Onlar, kırk yıla yayılan bir meslek çilesinin yansımaları sayılabilirler. Bu araştırma ve bildiri metinleri ile makalelerde sunulan görüş ve düşünceler, Türk kütüphaneciliğiningeliştir­ ilmesine ve kütüphanelerimizin iyileştirilmesineyönelik arayışlar olarak da değerlendirilebilirler.Kitabın adı bu umutla belirlendi. Kitapta yer alan yazı ve çeviriler 1959'dan 1999'a uzanan uzun bir süre içinde yayınlandıklarından,onlarda kullanılan kelime ve terimlerde farklık­ lar bulunması tabii idi. Kitap basıma hazırlanırken, değişik zamanlarda ve değişik yayın organlarında yayımlanmış bulunan o metinlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı, yazıldıkları zamanda kullanılan kelime ve terimlere, birkaç istisna dışında dokunulmadıyalnızca ilk yayınlanışlarındakidizgi ve yazım (imI§,) yanlışlarının ve farklılıklarının giderilmesine çalışıldı. Alınan yazı ve çevirilerdeki görüş, düşünce ve değerlendirmeler de, elbette, yazıl­ dıkları günlerin olgu ve şartlarına dayalı idi. Bu bakımdan, kitapta yer alan makaleler, makale başlıklarındakiyıldızların yönelttiği dipnotlarındaki ya- yın tarihleri göz önüne alınarak okunmalıdır. Makalelerin, yayınlanış tarihlerine göre bir sıralama yerine, onların ko- nu bakımındanyakınlıkları dikate alınarak geniş konu başlıkları altında su- nulması tercih edildi. Böylelikle kütüphaneci liğin belli bir yönüyle ve belli kütüphane türleri ile ilgilenen okuyucunun onlara daha kolay ulaşacağı dü- şünüldü. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu kitaba yazarın bütün makaleleri alın­ mamıştır. Bu durum göz önüne alınarak, 'başlıca mesleki verimler'inin bir listesi de eserin sonuna eklendi. Türk Kütüphaneciliğine,kütüphaneci, öğretim üyesi ve Türk Kütüpha- neciler Derneği Genel Başkanı olarak uzun yıllar hizmet etmiş olan Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun bu eserini yayınlamakla kütüphanecilik litera- türümüzü zenginleştirdiğimizeinanıyoruz. TÜRK KÜTÜPHANEeİLERDERNEGİ
  4. 4. v İÇİNDEKİLER SUNUŞ .iii İçİNDEKİLER v-vi i. KÜTÜPHANE ve KÜTÜPHANECİLİK Kütüphanelerimiz 1-6 Eğitim ve kütüphane 7-11 Atatürk, inkılapları ve kütüphaneciliğimiz 12-20 Anayasa tasarısı ve kütüphaler 21-22 Kütüphanelerimize ve kütüphaneciliğimize ilişkin mevzuat 23-27 Kütüphanecilik: Bir standardlar mesleği 28 Kütüphanecilik ve çağı yakalamak 29 Kütüphanecilik mesleğinin yüzüncü yılı 30-35 ii. KÜTÜPHANECİ Kütüphaneci istihdamındakiçarpıklıklar 36 Depreşen haksızlık 37-38 Lojman ve konuk evi ihtiyacı 39-40 III. MİLLi ve AKADEMİK KÜTÜPHANELER Milli Kütüphane üzerine bazı düşünceler .41-52 Milli Kütüphane 'olayı'ı 53-54 Milli Kütüphane'nin derme eksikleri 55-59 Yasa dayanağı açısından üniversite kütüphaneleri 60-66 Üniversitelerimiz ve kütüphaneleri 67-70 Üniversite kütüphaneleri için standardlar 71-76 Bilimsel gelişmede ve eğitimde milli ve akademik kütüphanelerin rolü 77-88 IV. HALK KüTÜPHANELERİ Halk eğitimi ve modern kütüphanecilik 89-91 Halk kütüphanelerimizin dertleri 92-96 Hal kütüphanelerimizin gelişmesi konusunda düşünceier 97-101 Halk kütüphanesi hizmetlerinin yaygınlaştırılması 102-108 Halk kütüphanelerinden yararlanmak ve kütüphaneler arası işbirliği 109-119 Değişmesi beklenen anlayış 120-121 V. KATALOGLAMA VE SıNıFLAMA Kataloglamada milletlerarası gelişmeler 122-135 Union catalogs in Thrkey in the Nineteenth Century 136-148 Kataloglamada teori-uygulama ilişkisi 149-156 Tasnif edilmiş kütüphanelerde 'yer numarası' meselesi 157-163
  5. 5. vi VI. KÜTÜPHANECİLİK EGİTİMİ Amerika Birleşik Devletleri'nde kütüphanecilik eğitimi 164- 168 VII. MESLEK KURULUŞLARı Türk kütüphaneciliğingelişmesinde Türk Kütüphaneciler Derneği'nin rolü 169-177 Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 25'inci yıldönümü 178-180 IF LA' nı n kuruluşunu sağlayan kurultay 181-183 IFLA'nın başarısı: Milletlerarası işbirliği 184-186 "Geleceğinkütüphaneleri" 187-188 Milletlerarası bir toplantı ve 'geleceğin kütüphaneleri' 189-192 Vnesco'nun 25'inci yılında Vnesco Dokümantasyon, Kütüphaneler ve Arşivler Bölümü 193-203 VAP'nin temelleri 204-213 VIII. çEşİTLİ Yazma ve nadir eserlerimizin durumu 214-220 Derleme yasalarımız ve bir teklif 221-228 Bitmesi gereken bir 'yılan hikayesi' 229-230 Okuma, kitap, kütüphane 231-236 Okumama üzerine 237-242 Çocuk edebiyatı 243-25 1 Bibliyografya 252-257 Türk Dünyası'nda bibliyografık denetleme 258-263 Kitap biriktirmek .. ya sonrası? 264-266 'Yasaklı kitap' konusu 267-268 ISBN uygulanıası üzerine 269-271 iX. ANMA YAZıLARı Mesleğimiz 'ağababa'sız kaldı 272-276 Marş'ımızın yazarını yitirdik 277-279 Nejdet Sançar'ı da yitirdik 280-281 Baki kalan bir hoş seda: Abdullah Savaşçı 282-286 Ebediyete göçüşünün 10. yıldönümünde Adnan Ötüken'i anarken 287-292 Arif Nihat Asya ve bir marş'ın hikayesi 293-299 NECMEDDİN SEFERCİOGLU'NUNBAŞLıCA MESLEKI VERİMLERİ 300-310

×