21. Yüzyıla  oğru
Türk   ütüphan ciliği
  35. Kütüphane Haftası Bildirileri
               t   ,
...
21. Yüzyıla    Doğru

 Türk  Kütüphaneciliği
35. Kütüphane  Haftası  Bildirileri
 (15-21 Mart 1999, Ankara)
...
Türk Kütüphaneeiler     Derneği Yayınları:  31

ı. Basını:  Ekim 1999

Copyright © Türk Kütüphaneeiler     De...
içiNDEKiLER


Ali Fuat Kartal • Kütüphaneeiler Bildirgesi                   9

Aytaç  Yıldızeli   •...
LV. Niçin Mesleki Örgütlenme?                    109
 Oya Gürdal: "Niçin Mesleki Örgütlenme"     ...
Sunuş
   Son yıllarda kütüphane haftası etkinliklerinin, mesleki sorunları­
mızın  belirli bir yönünde odaklanmamas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

35. Kütüphane Haftası Bildirileri

799 views

Published on

35. Kütüphane Haftası Bildirileri

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

35. Kütüphane Haftası Bildirileri

 1. 1. 21. Yüzyıla oğru Türk ütüphan ciliği 35. Kütüphane Haftası Bildirileri t , Türk Kütüphaneeiler Derneği
 2. 2. 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği 35. Kütüphane Haftası Bildirileri (15-21 Mart 1999, Ankara) Yayına Hazırlayanlar Özlem Bayram Erhan Erkan Erol Yılmaz Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara, 1999
 3. 3. Türk Kütüphaneeiler Derneği Yayınları: 31 ı. Basını: Ekim 1999 Copyright © Türk Kütüphaneeiler Derneği I8BN 975-7653-78-0 Sipariş ve Bilgi İçin: Türk Kütüphaneeiler Derneği Elgün 80kak, No: 8/8 06440 Kızılay, Ankara Tel.: (0312) 230 13 25 21. yüzyıla doğru Türk Kütüphaneeiliği: 35. kütüphane haftası bil- dirileri (15-21 Mart 1999, Ankara) / Yayma hazırlayanlar Özlem Bayram, Erhan Erkan, Erol Yılmaz. - - Ankara, TKD 1999 166 s. ; 24 sm. - (Türk Kütüphaneciler Derneği yayınları: 31) ISBN 975-7653-78-0 1. KütüphaneciJ.j.k ıJ3ayraın, Özlem. II. Erkan, Erhan. III. Yılmaz, EroL. Baskı: Öncü Basımevi, (0312) 384 31 20
 4. 4. içiNDEKiLER Ali Fuat Kartal • Kütüphaneeiler Bildirgesi 9 Aytaç Yıldızeli • Açış Konuşması 13 Doğan Atılgan • Açış Konuşması 17 Gökçin Yalçın • Açış Konuşması 20 Osman Tekin Aybaş • Açış Konuşması 25 i. Kütüphane Standartları ve Toplam Kalite Yönetimi 31 Semra Arda: "Başkent Üniversitesi Kütüphanesi ISO Çalışmaları" 33 Rıdvan Boz/uırt: "Toplam Kalite Uygulamasına Geçişin Planlanması" 44 II. Taşınabilir Kültür Varlıklarının Gelecek Kuşaklara Aktarılması 59 Servet Bayoğlu: "Taşınabilir Kültür Varlıklarının Korunması ve Gelecek KuşaklaraAktarılması" 61 Nail Bayraktar: "Atatürk Kitaplığı"nda Nadir Eserlerin Korunması Çalışmaları" 70 Işık Bingöl: "Taşınabilir Kültür Varlıklarının Gelecek KuşaklaraAktarılması" 74 Günay Kut: "Yazma Eserler ve Türkiye Toplu Kataloğu Çalışmaları" 78 III. Teknolojik Gelişmelerin Bilgi Merkezlerine Yansıması 87 Kamil Çömlekçi: "Teknolojik Gelişmelerin Bilgi Merkezlerine Yansımasının İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi" 89 Erkan Erkan: "Teknolojinin Bilgi Merkezlerine Yansıması: Organizasyonel Yapıya Etki 96 Tuncer Yılmaz: "Bilgi Hizmeti Sağlamanın Ekonomisi Yönünden Teknolojik Gelişmeler 103
 5. 5. LV. Niçin Mesleki Örgütlenme? 109 Oya Gürdal: "Niçin Mesleki Örgütlenme" ] 11 Levent Zoroğlu: "Örgütlenme ve Demokrasi" 120 V. Kütüphanecilik Eğitimi ve Yeni Hedefler 125 Mustafa Akbulut: "Kütüphanecilik Eğitiminde Son Gelişmeler" 121 İrfan Çakın: "Kütüphanecilik Eğitimi ve Yeni Hedefler" J 35 Tülay Davutoğullan:"Bir Kütüphanecinin Görüşleri" 147 Talat Halman'ın I{apanış I{onuşması 154
 6. 6. Sunuş Son yıllarda kütüphane haftası etkinliklerinin, mesleki sorunları­ mızın belirli bir yönünde odaklanmamasınaçalışılmaktadır. Bilimin, kültürün ve teknolojinin bilgi temelinde yükseldiği hüreselleşen dünya felsefesinde, yeni bilgi alanlarının mesleki sorunlarımızın çözümüne ne ölçüde katluda bulunacağ11u tartışmalı, bu tür toplantılarda gide- rek daha fazla önem taşımahtadır. "21 Yüzyıla Doğrıı Türk Kütüphaneciliği"çerçevesinde Iwtlanan 35. Kütüphane Haftası bilimsel etkinlilderi, panel ajlırlıldı olam!ı ger- çekleşmiştir. Gelenekselolarak kütüphane haftalannda açış kOll uş ma- larının yanı sıra panellerde sunulan bildiriler bir kitapta derlenmek- tedir. Ancak Kütüphane Haftası programından da anlaşılacaliı gihi bazı katılımcılardan bildiri metinleri sağ'lanamadığ-ırıdan elde/li ki- tap, çalışmaların geniş bir bölümünü içeren seçki niteliği taşımakta­ dır. Bu kapsamıyla da kitap, Hafta etkinliğinin düşün ve anlatısal zenginliği ile bütünlüğünü horumaktadır. Parhlı hilgi merhezlerinin yanı sıra farklı meslek alanlarından da seçilen katılımcılar, bilelirile- rinde Iwnularıyla ilgili hem kuramsal, hem de uyp:ulamayCl yöneliı?' !) araştırma, düşünce ve deneyimlerini aktarmaktadır/ar. 21. Yüzyılda kutlayacağımız bilimsel etkinliklerin tutanaldarını sayf'cısız kitaplardan ya da derneğimizin web adresinden (kutuphane- ciler.org.tr) izlemek meslektaşlarımızı mutlu edecektir, kuşkusuz. An- cak geleceği bugünden farklı yapacak olan şey, enf'onnasyonıııı top- lumlarda ilerleme ve değişim sağlama ethinliği olacahtır. Türk Kütüp- haneciliği, bilgi hizmetlerini toplumla yahınlaştımhildiğiölçüde <~ele­ ceğe hazırlanmış saydabilecektir. Geleceh yıllarda toplumun her hesiminden geniş Icatılımların sağ­ landığı Internet parklarında nice kütüphane haftalarını !mr.~·t.lcunayı umut ediyoruz. Kültür Bakanlığı'naHafta'nın düzenlenmesi için yaptığı Imtkdar- dan dolayı teşekkürlerimizi sunar; desteğ'inin hiç eksilmemesini dile- rız. Dr. Özlem Bayram Genel Yayın Yönetmeni

×