PROF. DR. İLHAN KUM'A ARMAĞAN

720 views

Published on

PROF. DR. İLHAN KUM'A ARMAĞAN

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PROF. DR. İLHAN KUM'A ARMAĞAN

  1. 1. [ Lfi!J TÜJUt ItÜTÜPHANEciıERDERNEGİ J PROF. DR• • ıLHANKUM'A '"' ARMAGAN Yayına Hazırlayanlar Yrd. Doç. Or. Doğan ATlLGAN Ayhan KAYGUSUZ
  2. 2. TÜRK KÜTÜPHANECİLERDERNEGİ GENEL MERKEZİ PROF.DR• • ıLHAN KUM'A ~ GAN Yayma Hazırlayanlar Yrd.Doç.Dr. Doğan ATILGAN Ayhan KAYGUSUZ Ankara, 1994
  3. 3. SUNU Ş Prof. Dr. İlhan Kum'la ilk karşılaşmam, Ankara Üniversitesi Dil ve Taıih-Coğrafya Fakültesi'nde, Kütüphanecilik Bölümünün henüz ana binada eğitim verdiği Gü 'lı yılların sonlanna rastlar. Bölümde öğrenciliği­ min ilk yıllarında, kendisi de doktora öğrencisi idi. Bir çoçuk hastane- sinden koca bir üniversite yaratarak dikkatleri üzerine toplayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı'ya yakın olduğunu duyduğum bu insan ilgimi çek- miş ve loş koridorda karşılaştığımızdakendisine dikkatle bakmıştım. Ta- nışmamız ise çok uzun yıllar sonra, İngiliz Kültür Heyeti ile Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü arasındaki ilişkiler vesilesi ile oldu. Tanımaktan onur ve mutluluk duyduğum insanlardan biri olan Prof. Dr. İlhan Kum, Bölümü geliştirmek ve genç araştırma aSistanları ile öğrencilere en iyisini sunma çabaları ile tüm Bölüm mensuplarının ve öğrencilerinin haklı sevgisini kazanmış bir hoca ve Bölüm Başkanı idi. İş ilişkilerini sosyal ilişkilerle zenginleştirir ve daha anlamlı kılardı. Bu sayede kendisinin insan yönünü, sevecenliğini, inceliğini tanıma fır­ satı buldum. Hoca'dan söz edip de onun opera tutkusundan söz etmemek olası mı? İngiliz Kültür Heyeti Kütüphanesi'nin video dermesindeki tüm ope- raları izledikten sonra yenilerini getirmemizi istemişti. Operalardan söz ederken gözleri bir çoçuk gibi parlayan hocamızın bu isteğini diğer oku- yucularımız operalara ilgi göstermediği için ne yazık ki yerine getireme- dim. Keşke başkaları da onun gibi opera sevselerdi. O zaman yeni ope- ralar alabilirdim ve hocamız yine kütüphaneye gelirdi. Sizi kütüphanede görmeyi özlüyorum hocam. Hocamıza armağan edilen ve bu derme de yer alan on yazı mesleki yayınlarımıza değerli bir katkı niteliğindedir. Genç araştırmacılarımızın imzalarını taşıyan, uzman sistemler, bilgi sistemleri, bilgi kaynakları yö- netimi, masaüstü yayıncılık konularını ele alan çalışmalar, gerek yeni teknolojilerin gerekse yeni yönetim tekniklerinin mesleğimize kazandır­ dığı yeni boyutlarla ilgili Türkçe literatür boşluğunu anlamlı bir biçimde dolduracağı gibi, zaman zaman ortaya çıkan bazı kavram kargaşalarına da netlik getirecektir. Doç. Dr. Gülbün Baydur, "Çeşitlenen bibliyografik standartlar"la, artık kütüphanelerimizde yaygın biçimde kullanılmaya başlanmış bulunan bilgisayarlann kataloglama çalışmalannı nasıl etki- lediğini ortaya koyuyor. rrr
  4. 4. Emekli olduklan sonra da mesleki çalışmalarının hızını hiç kes- meyerek bizlere örnek teşkil eden Nail Bayraktar bizi yetmiş yıl geriye götürerek tarihten bir sayfa açarken; iki genç verimli araştırmacımız mesleğimizin toplumsal boyutlannı irdeliyorlar. Ahmet Çelik ile H.İnci ÖnaL, iki spesifik kütüphane türüne. unı­ versite ve okul kütüphanelerine ilişkin yazıları ile dermenin konu zen- ginliğini çeşitlendiriyorlar. Derneğimiz meslek grubumuz adına tüm yazarlara teşekkürlerini sunar. Yazmak isteyip de zaman bulamadıklan için katkıda bulunama- yanlara da ilgileri için teşekkür ederiz. Dermeyi yayına hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan ve Ayhan Kaygusuz'a ve basıma hazırlayan Sön- mez Çelik'e teşekkür ederim. Hocam. sağlığınız elvennediği için zorunlu olarak kopmak zorun- da kaldığınız Bölümü'nüzde yetiştirdiğiniz gençler ve diğer araştırmacı­ lar sizin mesleğe duyduğunuz sevgiyi yüreklerinde nasıl büyüttüklerini bu dermeye katkıları ile ortaya koydular. İki yıllık bir gecikme ile de olsa bu dermeyi size armağan edebildiğimiz için mutluyuz. Torunlarınıza yönelttiğiniz ilgi ve sevgi ile anlamlandırdığınız emeklilik yaşamınızın mutlulukla uzun yıllar sürmesini diliyoruz. Saygılarımızla Selma (Alpay) Aslan IV
  5. 5. içiNDEKiLER SUNUŞ nı-ıv İçİNDEKİLER v-vı Prof. Dr. İlhan Kum'un Yaşamı ve Mesleki Katkıları VII-X SAcİT ARSLANTEKİN, FATOŞ SUBAŞIOGLU Masaüstü Yayıncılık ve Bilgi Merkezlerinde Kullanımı ı-6 GÜLBÜN BAYDUR Çeşitlenen Bibliyografik Standartlar 7-20 NAİL BAYRAKTAR 70 Yıl Önce 2 ı -30 AHMETÇELİK Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinin Tarihsel Gelişimi 3 ı -40 ÖZLEM GÖKKURT Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management) 4 ı -46 M. TAYFUN GÜLLE Yayıncılık ve KütüphaneciliğinDemokratikleşme Sürecindeki Önemi 47-68 MEHMET EMİN KÜÇÜK Uzman Sistemler ve Tanımlayıcı Kataloglama 69-82 S. SERAP KURBANOGLU Bilgi Sistemleri (Information Systems) 83-88 v
  6. 6. İNCİ ÖNAL Okul Kütüphanelerinde Bilgi Ağı Çalışmaları 89-96 BÜLENT YILMAZ Türkiye'de Halk Kütüphanesi Kullanımı : Bölgesel Durum 97- ı ıı VI
  7. 7. ISBN 975-7653-31-4

×