Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Víte, že...? (k testům OSP)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Víte, že...? (k testům OSP)

  1. 1. Víte, že… ...v roce 2014 bylo na FSS MU nejjednodušší dostat se na obory Sociologie (prez.) a Politologie + Bezpečnostní a strategická studia (prez.), u nichž počet bodů posledního přijatého byl právě 120 (součet percentilů z testů OSP a ZSV)? Racionálně uvažující uchazeč si dokáže vhodně vybrat obor s ohledem na šance na přijetí. V kurzech-fido.cz pro Vás vše sledujeme.
  2. 2. Víte, že… …v rámci projektu www.osp-zdarma.cz můžete bezplatně získat postupně stovky úloh na přípravu na testy OSP? Zodpovědný uchazeč využívá při přípravě kvalitních zdrojů. Vzdělávací agentura kurzy-fido.cz poskytuje řadu materiálů pro přípravu zdarma – všem.
  3. 3. Víte, že… ...zdarma dostupné Testy studijních předpokladů MU – roč. 2004 (pouze tento!) obsahují v subtestech numerické myšlení, verbální myšlení a analytické myšlení úlohy, které odpovídají úlohám v OSP, takže jsou výborně využitelné jako materiál na přípravu? Svědomitý uchazeč dbá na komplexní přípravu. Studentům kurzů-fido.cz poskytujeme během výuky mnoho cenných tipů pro přípravu.
  4. 4. Víte, že… …většinu našich kurzů OSP vyučují lektoři, kteří pedagogicky působí na vysokých školách? Zvídavý uchazeč se zajímá o kvalitu. Naši hlavní lektoři jsou též spoluautory publikací pro přípravu na testy OSP.
  5. 5. Kurz OSP Scio ● 16 vyučovacích hodin ● víkendy – Praha, Brno ● Cena 1490 Kč Na (brzkou) shledanou na našich kurzech!

×