Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Percentil a šance na přijetí - obor Právo (Mgr.), forma: prezenční - Právnická fakulta MU

3,305 views

Published on

Přehledný souhrn základních statistik o přijímacím řízení na obor Právo (Mgr.), forma: prezenční - Právnická fakulta MU: percentilové hranice (percentily), počty uchazečů a počty přijatých. Materiál vzdělávací agentury kurzy-fido.cz

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Percentil a šance na přijetí - obor Právo (Mgr.), forma: prezenční - Právnická fakulta MU

  1. 1. Chcete se dostat na Právnickou fakultu MU? Obor: Právo (Mgr.) (forma: prezenční) percentilové hranice / počty uchazečů / počty přijatých Informační servis vzdělávací agentury kurzy-fido.cz (zejména) pro studenty našich kurzů Použitá data pocházejí z dokumentů zveřejňovaných v předchozích letech na stránce: http://www.muni.cz/admission/bachelor_reports
  2. 2. Percentilové hranice (percentil posledního přijatého v příslušném roce – v TSP MU) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Percentil 88,84 90,28 90,95 89,05 86,41 Průměr: 89,11
  3. 3. Počet uchazečů (uchazeči, kteří si podali přihlášku na tento obor) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Počet 4286 4360 4084 3609 2798 Průměr: 3827,4
  4. 4. Počet přijatých (uchazeči, kteří si podali přihlášku a byli na tento obor přijati) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Počet 657 709 600 626 657 Průměr: 649,8
  5. 5. Častý omyl… ● Podíl přijatých ku všem přihlášeným nelze interpretovat jako šanci na přijetí – klíčová je hodnota percentilu ● Je dobré si uvědomit, že mohou existovat obory, kde je k přijetí zapotřebí vysoký percentil, avšak podíl přijatých ku přihlášeným je vysoký a naopak
  6. 6. Další informace ● Data pro další obory k dispozici na stránce: www.kurzy-fido.cz/tsp-mu/percentilove-hranice ● Nenašli jste zde zatím obor, který Vás zajímá? Pište na: info@kurzy-fido.cz

×