Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Percentil a šance na přijetí - obor Veřejná správa (Bc.), forma: kombinovaná - Právnická fakulta MU

1,399 views

Published on

Přehledný souhrn základních statistik o přijímacím řízení na obor Veřejná správa (Bc.), forma: kombinovaná - Právnická fakulta MU: percentilové hranice (percentily), počty uchazečů a počty přijatých. Materiál vzdělávací agentury kurzy-fido.cz

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Percentil a šance na přijetí - obor Veřejná správa (Bc.), forma: kombinovaná - Právnická fakulta MU

  1. 1. Chcete se dostat na Právnickou fakultu MU? Obor: Veřejná správa (forma: kombinovaná) percentilové hranice / počty uchazečů / počty přijatých Informační servis vzdělávací agentury kurzy-fido.cz (zejména) pro studenty našich kurzů Použitá data pocházejí z dokumentů zveřejňovaných v předchozích letech na stránce: http://www.muni.cz/admission/bachelor_reports
  2. 2. Percentilové hranice (percentil posledního přijatého v příslušném roce – v TSP MU) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Percentil 65,65 73,08 71,24 51,99 71,05 Průměr: 66,6
  3. 3. Počet uchazečů (uchazeči, kteří si podali přihlášku na tento obor) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Počet 481 505 600 426 531 Průměr: 508,6
  4. 4. Počet přijatých (uchazeči, kteří si podali přihlášku a byli na tento obor přijati) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Počet 81 66 120 159 100 Průměr: 105,2
  5. 5. Častý omyl… ● Podíl přijatých ku všem přihlášeným nelze interpretovat jako šanci na přijetí – klíčová je hodnota percentilu ● Je dobré si uvědomit, že mohou existovat obory, kde je k přijetí zapotřebí vysoký percentil, avšak podíl přijatých ku přihlášeným je vysoký a naopak
  6. 6. Další informace ● Data pro další obory k dispozici na stránce: www.kurzy-fido.cz/tsp-mu/percentilove-hranice ● Nenašli jste zde zatím obor, který Vás zajímá? Pište na: info@kurzy-fido.cz

×