Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skrundas novada iedzīvotāju iniciatīvas projekti

216 views

Published on

Kurzemes NVO atbalsta centra organizētās konferences "Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība" prezentācija.

Autors: Skrundas novada pašvaldība
Nosaukums: Skrundas novada iedzīvotāju iniciatīvas projekti

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skrundas novada iedzīvotāju iniciatīvas projekti

  1. 1. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss
  2. 2. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU INICIATATĪVAS PROJEKTI
  3. 3. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU INICIATATĪVAS PROJEKTI
  4. 4. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU INICIATATĪVAS PROJEKTI
  5. 5. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU INICIATATĪVAS PROJEKTI
  6. 6. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss SKRUNDAS NOVADA NVO PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANA
  7. 7. SSkkrruunnddaass nnoovvaaddss RĀVA PRET CERĪBU, CINIS PAR PAMATU, TĀDA AR PURVU SLĒGTA BIJ’ DERĪBA. ZAUDĒJA PURVS, STĀV SKRUNDA VENTAS KRASTĀ KĀ BURA MASTĀ. /I.RUDENE/

×