Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MĀKSLU ATTĪSTĪBAS
BIEDRĪBA «ILIZANNA»
Biedrības dibināšana
Biedrība ir dibināta 2009. gada 8. aprīlī . Sākumā
ideja par biedrības būtību bija atbalsts Saldus
mā...
Biedrības mājvieta – Kapelleru nams
2010. gada 27. aprīlī, balstoties uz neapdzīvojamo
telpu nomas līgumu ar Saldus novada...
Sabiedriskā labuma statuss
Tiek piešķirts 2009. gada 9. septembrī.
Sabiedriskā labuma darbības veidi:
• izglītības veicinā...
Biedrības mērķi
• Uz tradicionālās kultūras bāzes veicināt dažādu mākslas nozaru
attīstību.
• Organizēt dažādu mākslas noz...
BIEDRĪBAS MĒRĶI + PAŠVALDĪBAS
VAJADZĪBAS = DELIĢĒŠANAS LĪGUMS
Pirmais līgums tiek slēgts 2011. gadā.
.
SALDUS NOVADA DOME
• Izraksts no sēdes protokola «Biedrība «Mākslu attīstības
biedrība «Ilizanna» kultūras pasākumus organ...
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
• Līguma priekšmets ir vienošanās starp Pašvaldību un Biedrību
par šāda no Pašvaldības patstāvīgām funk...
• Deleģēto uzdevumu Biedrība izpilda šādā kārtībā: Pašvaldība
uzdod un Biedrība apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku...
KĀDS DARBS, TĀDI AUGĻI
• Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāte tiek vērtēta pēc šādiem
kritērijiem: uzdevuma izpildes efekt...
PAŠVALDĪBAS ATZINĪBA
JAUNS PAVĒRSIENS
2015. gadā, ņemot vērā sabiedriskā labuma statusu, biedrība tiek
atbrīvota no īres maksas Namu pārvaldei.
LĪDZEKĻU PIESAISTE
6 gadi = 20 550 eiro
• Pašvaldības projektu fonds,
• «Cemex» iespēju fonds,
• Kurzemes NVO atbalsta cen...
SADARBĪBA=finanšu un
cilvēkresursu piesaiste
Biedrības sauklis - IEDEDZIES
aicina visus iedegties jaunām radošām
idejām, iedegties savu sapņu realizēšanai,
iedegties d...
•	Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei...
•	Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei...
•	Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei...
•	Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei...
•	Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

• Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei Saldū

268 views

Published on

Kurzemes NVO atbalsta centrs organizētās konferences “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredzes” ietvaros sniegtā labā prakse sadarbībai NVO un pašvaldība.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

• Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” un pašvaldības deleģējums tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un jaunradei Saldū

 1. 1. MĀKSLU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA «ILIZANNA»
 2. 2. Biedrības dibināšana Biedrība ir dibināta 2009. gada 8. aprīlī . Sākumā ideja par biedrības būtību bija atbalsts Saldus mākslas skolai. Tomēr sapratām, ka biedrības funkcijas neaprobežojas tikai ar skolas atbalstīšanu, tādēļ tālredzīgi nosaucām biedrību par MĀKSLU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBU.
 3. 3. Biedrības mājvieta – Kapelleru nams 2010. gada 27. aprīlī, balstoties uz neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Saldus novada pašvaldību, biedrība savas darbības organizēšanai ir ieguvusi telpas Saldū, Striķu ielā 7/1.
 4. 4. Sabiedriskā labuma statuss Tiek piešķirts 2009. gada 9. septembrī. Sabiedriskā labuma darbības veidi: • izglītības veicināšana, • pilsoniskas sabiedrības attīstība, • kultūras veicināšana.
 5. 5. Biedrības mērķi • Uz tradicionālās kultūras bāzes veicināt dažādu mākslas nozaru attīstību. • Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus, nometnes un plenērus. • Organizēt dažāda veida neformālās izglītība, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus. • Celt bērnu un jauniešu pašapziņu, atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas. • Veicināt radošas sabiedrības attīstību, sadarbojoties profesionāliem māksliniekiem, skolām, kultūras iestādēm, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
 6. 6. BIEDRĪBAS MĒRĶI + PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBAS = DELIĢĒŠANAS LĪGUMS Pirmais līgums tiek slēgts 2011. gadā. .
 7. 7. SALDUS NOVADA DOME • Izraksts no sēdes protokola «Biedrība «Mākslu attīstības biedrība «Ilizanna» kultūras pasākumus organizē regulāri un labā kvalitātē. Pasākumi Kapelleru namā iekļauti arī tūrisma grupu programmās, palielinot tūristu apmeklējumu Saldū. • PAR ……., PRET (nav) , ATTURAS (nav)!!!
 8. 8. DELEĢĒŠANAS LĪGUMS • Līguma priekšmets ir vienošanās starp Pašvaldību un Biedrību par šāda no Pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietoša pārvaldes uzdevuma – likuma «Par pašvaldībām»15.panta 5.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – kultūras funkcijas pienākuma noteiktā apjomā deleģēšana Biedrībai uz 1 gadu.
 9. 9. • Deleģēto uzdevumu Biedrība izpilda šādā kārtībā: Pašvaldība uzdod un Biedrība apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku resursiem veikt konkrēti uzticētu Pašvaldības kultūras funkciju noteiktā apjomā. • Kultūras pasākumu saraksts ir pievienots šī Līguma pielikumā un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
 10. 10. KĀDS DARBS, TĀDI AUGĻI • Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāte tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: uzdevuma izpildes efektivitāte, biedrības darbības reputācija, sabiedrības informēšana par darbību, ES finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, izstrādātie un realizētie sadarbības projekti un inovācijas projekti, sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām, projektu realizācijas efektivitāte.
 11. 11. PAŠVALDĪBAS ATZINĪBA
 12. 12. JAUNS PAVĒRSIENS 2015. gadā, ņemot vērā sabiedriskā labuma statusu, biedrība tiek atbrīvota no īres maksas Namu pārvaldei.
 13. 13. LĪDZEKĻU PIESAISTE 6 gadi = 20 550 eiro • Pašvaldības projektu fonds, • «Cemex» iespēju fonds, • Kurzemes NVO atbalsta centrs, • LEADER
 14. 14. SADARBĪBA=finanšu un cilvēkresursu piesaiste
 15. 15. Biedrības sauklis - IEDEDZIES aicina visus iedegties jaunām radošām idejām, iedegties savu sapņu realizēšanai, iedegties dzīvei .

×