Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EEZ/NOR finanšu instrumenta plānošanas 2014.-2021 gadam aktualitātes

818 views

Published on

EEZ/NOR finanšu instrumenta plānošanas 2014.-2021 gadam aktualitātes

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

EEZ/NOR finanšu instrumenta plānošanas 2014.-2021 gadam aktualitātes

  1. 1. EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenti jaunajam plānošanas periodam 2014 - 2021
  2. 2. 30.06.2017. 2 Donoru piedāvājums LV mandāts (20.12.2016.) Uzņēmējdarbības atbalsts 15 000 000 (Donoru prioritāte, LV sarunu mandātā netika paredzēta) 0 Pētniecība / izglītība 9 000 000 Izglītība, zinātne, pētniecība 19 790 000 Reģionu attīstība (Latgale) 7 000 000 Reģionu attīstība (Latgale) 6 160 000 (piedāvā integrēt citās programmās) 0 Kultūra 4 665 000 Vide un klimats 15 000 000 Vide un klimats 13 910 000 Labošanas dienestu kapacitāte 13 000 000 Labošanas dienestu kapacitāte 12 750 000 Iekšlietas 15 100 000 Iekšlietas 22 950 000 NVO fonds 11 000 000 NVO fonds 10 125 000 Rezerve 5 110 000 Paredzēts sadalīt uzreiz 0 Potenciālās programmas un finansējums *Norādītas summas bez nacionālā līdzfinansējuma ** Sarunu pamatā princips – ne par vienu no sadaļām nav vienošanās, kamēr nav vienošanās par visu SM kopumā
  3. 3. 30.06.2017. 3 Viens fonds, ko administrē Finanšu instrumenta birojs (FIB) un atklātā konkursā atlasīts konsorcijs Vienota standarta procedūra fonda konsorcija atlasei visās saņēmējvalstīs*; nekādas iepriekš noteiktas aktivitātes saprašanās memorandu līmenī netiks akceptētas Programmu saturu nosaka atlasītais konsorcijs, atbilstoši atlasē iesniegtajam priekšlikumam pēc nozares konsultācijām un ar FIB akceptu Finanšu ministrija atlases procesā un programmas satura izstrādē netiks iesaistīta 22.05. tika organizēta videokonference ar FIB un Valsts kancelejas piedalīšanos Nosacījumi attiecībā uz NVO fondu *Paraugs: izsludinātā atlase Slovākijā, Bulgārijā, Maltā, Rumānijā, http://eeagrants.org/
  4. 4. 30.06.2017. 4 Caurspīdīgums procedūrās un lēmumu pieņemšanā Kapacitāte Pieredze un izpratne par nozari Finansiāls nodrošinājums Vadības un kontroles stratēģija Neatkarība Galvenie vērtēšanas parametri
  5. 5. 30.06.2017. 5 • Nepieciešams panākt vienošanos par vispārīgiem jautājumiem (programmas, finansējums, programmu apsaimniekotāji, donoru programmas partneri u.c.) Jūnijā/jūlijā – nākamā sarunu kārta ar Donoriem • Tiks uzsākta pēc memorandu parakstīšanas • Ilgs ~2 mēnešus • Īstenos FIB pēc vienotiem principiem visās saņēmējvalstīs • Rezultātā tiks izvēlēts konsorcijs, kas turpmāk veiks fonda apsaimniekošanu NVO fonda operatora atlase • 6 mēnešu laikā pēc konsorcija apstiprināšanas, tas, sadarbojoties ar FIB, izstrādās programmas konceptu (concept note) • Projektu atlases varēs tikt uzsāktas pēc programmas koncepta apstiprināšanas Programmas izstrāde Turpmākais process
  6. 6. 30.06.2017. 6 Paldies par uzmanību!

×