Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alsungas pašvaldības projektu konkurss «Mēs – Alsungai!»

193 views

Published on

Kurzemes NVO atbalsta centra organizētās konferences "Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība" prezentācija.

Autors: Alsungas novada pašvaldība
Nosaukums: Alsungas pašvaldības projektu konkurss «Mēs – Alsungai!»

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alsungas pašvaldības projektu konkurss «Mēs – Alsungai!»

  1. 1.  Projekta mērķis - uzlabota Alsungas novada apkārtējā vide un/vai veicinātas sabiedriskās aktivitātes.  Atbalsta pretendenti – NVO un iedzīvotāju grupas.
  2. 2.  2011.gadā LVL 3600.00 (1 projektam LVL 400)  2013.gadā LVL 1400.00 (1 projektam LVL 400)  2014.gadā EUR 1800.00 (1 projektam EUR 600)
  3. 3. 0 5 10 15 2014 2013 2011 Atbalstītie Saņemtie
  4. 4.  Vērtēšanas komisija • Domes priekšsēdētājs • Deputāts • NVO pārstāvis • Administrācijas darbinieki  Vērtēšanas kritēriji  Pašu ieguldījums  Sabiedriskais nozīmīgums  Novitāte Alsungas novadā  Ilgtspēja
  5. 5. Paldies par uzmanību!

×