Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sabiedriskā labuma organizāciju
darbības uzraudzība un
statusa atņemšana
Sabiedriskā labuma organizāciju
darbības uzraudzība
Dienestam ir jāiesniedz:
 Gada pārskats
 Veidlapa “Iepriekšējā gada ...
Gada pārskats
3
Gada pārskata iesniegšanas pienākums:
Biedrība, nodibinājums
•Valde organizē biedrības/nodibinājuma grāmat...
Biežāk pieļautās kļūdas gada
pārskatā
4
• gada pārskata sastāvdaļā «Bilances aktīvs» postenī «nauda» norādītā
summa mazāka...
Veidlapa «Iepriekšējā gada
darbības pārskats»
5
Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz 31.martam iesniedz
Valsts ...
6
7
8
9
Biežāk pieļautās kļūdas veidlapā
«Iepriekšējā gada darbības pārskats»
10
• 2. un 3.punkts nekorekti aizpildīts (norādītas
...
11
2014.Gada 2.decembra Grozījumi
2006.gada 3.oktobra MK noteikumos
Nr.808 un 2006.gada 14 novembra
MK noteikumos Nr.928
D...
12
13
Biežāk pieļautās kļūdas veidlapā detalizētajā
informācija par ziedojumu un dāvinājumu
izlietojumu (attiecas uz brīvā formā...
15
Dienests saņem pārskatus no sabiedriskā labuma
organizācijas
Dienests patstāvīgi iegūst pārējo valsts pārvaldes rīcībā
...
16
Sabiedriskā labuma komisija izvērtē
informāciju un pieņem lēmumu:
Apstiprināt atskaites Sniegt motivētu atzinumu par Sn...
Apstiprinātas atskaites
•Veidlapas «Iepriekšējā gada darbības
pārskats» pievienošana publiskajā datu
bāzē
* Sabiedriskā la...
Atzinumu sniegšana Valsts ieņēmumu
dienestam par brīdinājumu izteikšanu
• Atzinums ar ieteikumu brīdināt par
papildus doku...
Atzinumu sniegšana Valsts ieņēmumu
dienestam par statusa atņemšanu
• Atzinums ar ieteikumu atņemt statusu par
Sabiedriskā ...
Noderīga informācija internetā:
www.vid.gov.lv Sabiedriskā labuma statuss.
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvaldes
Juri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2015: Sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzība un statusa atņemšana

948 views

Published on

2015.gada februāra VID prezentācija par Sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzību un statusa atņemšanu

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015: Sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzība un statusa atņemšana

 1. 1. Sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzība un statusa atņemšana
 2. 2. Sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzība Dienestam ir jāiesniedz:  Gada pārskats  Veidlapa “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns” (aizpilda pārskata I un II daļu)  Administratīvo izdevumu pārskats (*pēdējo reizi jāiesniedz 2015.gadā par 2014.gadu)  Brīvā formā atšifrētu detalizētu informāciju par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu (*pēdējo reizi jāiesniedz 2015.gadā par 2014.gadu)  Saimnieciskās darbības ieņēmumu izlietojumu (SLO likuma 11.panta 2.punkts nosaka, ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus, izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai) * Grozījumi 2006.gada 3.oktobra MK noteikumos Nr.808, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī un kuri paredz izmaiņas attiecībā uz administratīvo izdevumu pārskata iesniegšanu un detalizētas informācijas par ziedojumu izlietojumu iesniegšanu) 2
 3. 3. Gada pārskats 3 Gada pārskata iesniegšanas pienākums: Biedrība, nodibinājums •Valde organizē biedrības/nodibinājuma grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci. (Biedrību un nodibinājumu likums 43.panta otrā daļa, 94.panta pirmā daļa); •Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija ir atbildīga par gada pārskata vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – sagatavošanu un iesniegšanu. Reliģiskā organizācija •Reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību, sastāda pārskatus un maksā nodokļus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. (Reliģisko organizāciju likums 15.panta piektā daļa); •Reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.
 4. 4. Biežāk pieļautās kļūdas gada pārskatā 4 • gada pārskata sastāvdaļā «Bilances aktīvs» postenī «nauda» norādītā summa mazāka par gada pārskata sastāvdaļas «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats» posteni «atlikums pārskata gada beigās» • gada pārskata sastāvdaļā «Bilances pasīvs» fondu kopsumma uz pārskata perioda beigām norādīta nekorekta • gada pārskata sastāvdaļā «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats» iekļauti citu nevalstisku organizāciju naudas piešķīrumi (* citu nevalstisko organizāciju naudas piešķīrumi jāatspoguļo «ieņēmumu un izdevumu pārskats» postenī «citi ieņēmumi») • gada pārskata sastāvdaļā «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats» iekļautas valsts vai pašvaldību piešķirtās dotācijas (valsts vai pašvaldību piešķirtās dotācijas jāatspoguļo «ieņēmumu un izdevumu pārskats» postenī «saņemtās dotācijas») • gada pārskata sastāvdaļā «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats» sabiedriskā labuma organizācijām ziedojumu izlietojums sabiedriskā labuma darbībai jānorāda postenī «Sabiedriskā labuma darbībai» nevis postenī «Citiem mērķiem un uzdevumiem» * Nosaka 2006.gada 3.oktobra MK noteikumu Nr.808 39. punkts un 2006.gada 14.novembra MK noteikumu Nr.928 37.punkts
 5. 5. Veidlapa «Iepriekšējā gada darbības pārskats» 5 Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz 31.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iepriekšējā gada darbības pārskatu (papīra formātā un elektroniski). Ja minētais dokuments tiek iesniegts elektroniski un ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, to papīra formātā var neiesniegt. (Sabiedriskā labuma organizāciju likums 13.panta pirmā daļa) Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.407 «Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu»
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. Biežāk pieļautās kļūdas veidlapā «Iepriekšējā gada darbības pārskats» 10 • 2. un 3.punkts nekorekti aizpildīts (norādītas neatbilstošas jomas un mērķu grupas) • 5.punktā nepilnīga informācija par Organizācijas notikušajiem pasākumiem • 8.punktā norādītā informācija nesakrīt ar gada pārskata sastāvdaļu «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats»
 11. 11. 11 2014.Gada 2.decembra Grozījumi 2006.gada 3.oktobra MK noteikumos Nr.808 un 2006.gada 14 novembra MK noteikumos Nr.928 Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Biedrības un nodibinājumi Reliģiskās organizācijas 1. 55.1 1.1. projekta, pasākuma vai aktivitātes ieraksta kārtas numurs 51.1 1.1. projekta, pasākuma vai aktivitātes ieraksta kārtas numurs 2. 55.1 2.2. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts 51.1 2.2. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts 3. 55.1 3.3. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa 51.1 3.3. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa 4. 55.1 4.4. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa vispārējie ziedojumi 51.1 4.4. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa vispārējie ziedojumi 5. 55.1 4.4. mērķziedojumi 51.1 4.4. mērķziedojumi 6. 55.1 4.4. anonīmie ziedojumi 51.1 4.4. anonīmie ziedojumi 7. 55.1 5.5. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids Sabiedriskā labuma darbībai 51.1 5.5. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids Sabiedriskā labuma darbībai 8. 55.1 5.5. administratīvajiem izdevumiem 51.1 5.5. administratīvajiem izdevumiem 9. 55.1 5.5. saimnieciskajai darbībai 51.1 5.5. saimnieciskajai darbībai 10. 55.1 5.5. citiem mērķiem un uzdevumiem 51.1 5.5. citiem mērķiem un uzdevumiem 11. 55.1 9.6. Sabiedriskā labuma darbības joma 51.1 6.5. Sabiedriskā labuma darbības joma 12. 55.1 10.7. Sabiedriskā labuma mērķa grupa 51.1 7.5. Sabiedriskā labuma mērķa grupa 13. 55.1 11.8. Sabiedriskā labuma guvēju skaits 51.1 8.5. Sabiedriskā labuma guvēju skaits
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Biežāk pieļautās kļūdas veidlapā detalizētajā informācija par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu (attiecas uz brīvā formā iesniegto informāciju) • informācija netiek iesniegta vispār (iepriekš normatīvajos aktos šāda dokumenta iesniegšana netika atrunāta) • norādītā informācija nesakrīt ar gada pārskatu un veidlapu «Iepriekšējā gada darbības pārskats» • Informācija tiek iesniegta tikai par vispārējiem ziedojumiem vai mērķziedojumiem un/vai atšifrēti tikai kalendārajā gadā saņemtie ziedojumi 14
 15. 15. 15 Dienests saņem pārskatus no sabiedriskā labuma organizācijas Dienests patstāvīgi iegūst pārējo valsts pārvaldes rīcībā esošo informāciju (piem., par nodokļu samaksu), kas nepieciešama SLO darbības uzraudzības nodrošināšanai Nosūta pārskatus un iegūto informāciju Sabiedriskā labuma komisijai izskatīšanai SLO darbības uzraudzības procedūra
 16. 16. 16 Sabiedriskā labuma komisija izvērtē informāciju un pieņem lēmumu: Apstiprināt atskaites Sniegt motivētu atzinumu par Sniegt motivētu atzinumu papildus dokumentu iesniegšanu par statusa atņemšanu un/vai organizācijas brīdināšanu
 17. 17. Apstiprinātas atskaites •Veidlapas «Iepriekšējā gada darbības pārskats» pievienošana publiskajā datu bāzē * Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5. pants nosaka: Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs Sabiedriskā labuma organizāciju reģistru ved un savā mājaslapā internetā publicē Valsts ieņēmumu dienests. Reģistrā ieraksta šādas ziņas: 1) lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu pieņemšanas un publicēšanas datums, piešķirtais numurs; 2) lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu norādītās sabiedriskā labuma darbības jomas; 3) sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējo gadu darbības pārskati (sākot ar tā gada darbības pārskatu, kurā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss); 4) sabiedriskā labuma organizācijas turpmākās darbības plāns. 17
 18. 18. Atzinumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par brīdinājumu izteikšanu • Atzinums ar ieteikumu brīdināt par papildus dokumentu pieprasīšanu un/vai iesniegto dokumentu labošanu ar termiņu līdz 14 dienām • Atzinums ar ieteikumu brīdināt par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normu neievērošanu 18
 19. 19. Atzinumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par statusa atņemšanu • Atzinums ar ieteikumu atņemt statusu par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normu neievērošanu 19 Atkārtota statusa piešķiršana • ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu • ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. vai 7.punktu, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu • biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, sabiedriskā labuma organizācijas statusu var piešķirt atkārtoti, ja novērsti konstatētie pārkāpumi un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumu ir saņemts kompetentās iestādes apliecinājums par šo pārkāpumu novēršanu • Ja, pārsūdzot lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, tiesa pieteikumu atzīst par pamatotu, bet tiesvedības laikā attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir jau atkārtoti piešķirts un atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad šī biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija neatgūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu un tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtotu piešķiršanu izskata atbilstoši šā panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai.
 20. 20. Noderīga informācija internetā: www.vid.gov.lv Sabiedriskā labuma statuss. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas galvenā speciāliste Daiga Sīle Tālr.67121842

×