Advertisement

Licėjaus projektų pristatymas 2013 04 17

UPC projektas Lietuvos mokykloms „Kūrybinės partnerystės"
Apr. 29, 2013
Advertisement

More Related Content

More from UPC projektas Lietuvos mokykloms „Kūrybinės partnerystės"(20)

Advertisement

Licėjaus projektų pristatymas 2013 04 17

  1. Informacinis seminaras Vilnius, balandžio mėn. 17 d. Vilniaus licėjus, Jolita Milaknienė
  2. Stipri organizacija Didelis įsitraukimas Poveikis Daugumos mokinių nuomone atliekant kūrybines užduotis/veiklas jie tampa atviresni, laisvesni, jiems lengviau rengti aptarimus bei diskusijas , tiksliau ir aiškiau išreikšti savo mintis bei atkreipti dėmesį į iš pirmo žvilgsnio nereikšmingus dalykus. Mokiniai mokosi dirbti kartu (komandoje), kartu kurti bei siekti bendro tikslo, sujungti savo ir kitų idėjas. Tai jiems suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir veiklos prasmingumo. Tęstinumas Kūrybiniai projektai galėtų būti sistemingo kūrybiško ugdymo dalimi. Mokytojai pritaikys metodinę ir kūrybinę patirtį ugdymo procese bei vykdant integruotus (tarpdalykinius) projektus. Iššūkis/problema: kūrybiškas mokymas(is) mokslą paverčiant menu Ugdymo turinys: literatūros, dailės kūrinių bei istorinio laikotarpio analizė raiškos priemonėmis Kūrybos procesas: teminės improvizacijos (teatras), istorinis filmas, graffiti Kūrybiniai gebėjimai: vaizduotė, nuosekli praktika, bendradarbiavimas Vilniaus licėjaus projektas Metamorfozės – m2 ( per meną į mokslą)
  3. nuotrauka Planavimo etapas. Kurią sritį tyrinėsime?
  4. nuotrauka Planavimo etapas. Mokinių mintys...
  5. Projektas Meno istorija kaleidoskopu. Kaip kaskart žiūrint į kaleidoskopą gauname naują vaizdą, taip į meno istoriją pažiūrėsime naujai ir netikėtai – per vizualinę raišką. Ic klasė
  6. nuotrauka Kaip atrasti mokslo ir meno sąveikas? Ar esu kūrybingas? Kūrybiniai ieškojimai dailės pamokoje
  7. Projektas I – I iš istorijos į interpretaciją. Istorinį laiktarpį pažinsime per mokslo ir meno prizmę. Piešiame istoriją. Id klasė
  8. Kaip mokyti(is) istoriją kitaip? Kaip kūrybiškai perteikti istorinį laikotarpį? Integruota istorijos ir chemijos pamoka
  9. Projektas Romantiniai idealai – jaunystės idealai. Susiesime Antano Baranausko asmenybę su istoriniu kontekstu ir šiandienos perspektyva. Kaip analizuoti ir išjausti literatūrinius kūrinius? Kaip kurti improvizuotas istorijas? Ar aš galiu tai daryti? Ia ir Ib klasė
Advertisement