Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KommIT
KommIT
VI er KommIT
DigIT – DoIT – KommIT
KommIT
• DigIT
• DoIT
• KommIT
VI er KommIT
KommIT
Interessepolitisk
strategi
KommIT
Handlingsplan
3 Dokumenter du bør Digge
Effektmål
samordning i
kommunesektoren
sa...
KommIT
Regjeringen tror på DigIT
• Statssekretær utvalg på tvers særskilt ansvar IKT
• Tidstyv program i staten liste til ...
KommIT
Kostnad

Kvalitet

IKT-kostnad
Administrasjonskostnader
Tjenesteomfang
IKT-modenhet
Brukertilfredshet
Digitaliser...
KommIT
Vi DigIT for Innbyggere og Næringsliv
Nå-situasjon
Mål:
Effektive tjenester for
- innbyggere og næringsliv
- forval...
KommIT
• DigIT
• DoIT
• KommIT
VI er KommIT
KommIT
DoIT
Effektmål Organisering
Samordning i kommunesektoren Arbeidsgrupper og nettverk
Samordning stat/kommune Medlem ...
KommIT
Kommuner Programstyre
KommIT
programleder
Helse og velferd Bygg, plan og
geodata
Oppvekst og
utdanning
KPR*
Brukerf...
KommIT
DoIT har innsikt og mål
Kostnad
IKT-kostnad
Administrasjonskostnader
Kvalitet

Tjenesteomfang
IKT-modenhet
Bruker...
KommIT
DoIT går fra silo til modularitet
Internasjonalt anerkjent definisjon av arkitekturmodenhetsnivåer fra MIT Center f...
KommIT
Folkeregistre
Enhetsregistre
Matrikkelen
“KontaktRegisteret”
ID-Porten
PostKassen
Programvare løsninger
ERP
Økonomi...
KommIT
• DigIT
• DoIT
• KommIT
VI er KommIT
KommIT
KommIT arkitekturen vil koordinere
Grad av utveksling
og samhandling
mellom prosesser
Grad av standardisering av fe...
KommIT
Felles Kommunal IKT Arkitektur
KommIT
Kommunale
prinsipper
Nasjonale
prinsipper Inter-
operabilitet
Sikkerhet Fleksibilitet
Skalerbarhet
Fellesløsning
er...
KommIT
KommIT arkitekturen har plass til alle
Felles løsnings-komponenter
Felles register-
komponenter
Felleskommunale løs...
KommIT
KommIT arkitekturen er forutsigbar
KommIT
KommIT Komponenter integrerer og forvalter
Brev
Integrasjons
Komponent fra
KommIT
Sak/Arkiv
Acos/ESA/ePhorte/P360
F...
KommIT
KS
SvarUt
Altinn
ID porten
Utskrift
Grensesnitt benyttet av KS SvarUtGrensesnitt eksponert av KS SvarUt
Nedlastings...
KommIT
KS Svar-UT
-En historie fra Oslo Kemnerkontor
KommIT
Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått
Ja, for nå skal vi bli digitale
De som bor i kommunen skal se
De skal få sin komm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014 04-10 channelworld, presentasjon KommIT IKT-leverandører IDG Channelworld

563 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014 04-10 channelworld, presentasjon KommIT IKT-leverandører IDG Channelworld

 1. 1. KommIT KommIT VI er KommIT DigIT – DoIT – KommIT
 2. 2. KommIT • DigIT • DoIT • KommIT VI er KommIT
 3. 3. KommIT Interessepolitisk strategi KommIT Handlingsplan 3 Dokumenter du bør Digge Effektmål samordning i kommunesektoren samordning stat/kommune økt den kommunale IKT- kompetansen utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet Når kunnskap møter handling blir det kompetanse
 4. 4. KommIT Regjeringen tror på DigIT • Statssekretær utvalg på tvers særskilt ansvar IKT • Tidstyv program i staten liste til mai som innspill statsbudsjett 2015 • Gryteklare prosjekter – BoStøtte – Tinglysning – Digital kompetanse ledere • Kommunesektoren – < 10MNOK til KommIT – Altinn plattform utvikle digitale offentlige tjenester – HelseNorge.no utvikling eHelse tjenester – Norsk HelseNett infrastruktur eHelse – NDLA for Vidergående, utredes for grunnskole • Riksrevisjonen fått i oppdrag se på IKT – Rapport om meldingsløftet – Foranalyse om offentlig sektor og kommuner spesifikt
 5. 5. KommIT Kostnad  Kvalitet  IKT-kostnad Administrasjonskostnader Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy Best resultat blant store kommuner Best resultat blant mellomstore kommuner Best resultat blant små kommuner Kommunene tror på DigIT OBS! Grafen skal gi et overblikk over resultater. Logoplasseringen er ikke 100% nøyaktig.
 6. 6. KommIT Vi DigIT for Innbyggere og Næringsliv Nå-situasjon Mål: Effektive tjenester for - innbyggere og næringsliv - forvaltningen Fulldigitale løsninger Tilgjengelighet Innsyn Personvern Proaktiv info Åpne data Preutfylt info Elektronisk dialog Samhandlingsprosess på tvers av offentlige virksomheter (stat og kommune) Informasjonsflyt (grensesnitt) mellom fagsystemer og felleskomponenter/registre Helhetlig oversikt Elektronisk arkiv (Noark5-kjerne) Tjenester tilgjengelig for alle inkl universell utforming og ulike brukermedier Sikkerhet, logging av info, roller mv Kontaktinformasjon innbygger og næringsliv eID (autentisering, autorisering og signering) Sikker dokumenthåndtering
 7. 7. KommIT • DigIT • DoIT • KommIT VI er KommIT
 8. 8. KommIT DoIT Effektmål Organisering Samordning i kommunesektoren Arbeidsgrupper og nettverk Samordning stat/kommune Medlem styringsråd, referanse grupper, deltagelse prosjekter Økt den kommunale IKT-kompetansen Nettverk, Kurs, Foredrag, Workshops, video
 9. 9. KommIT Kommuner Programstyre KommIT programleder Helse og velferd Bygg, plan og geodata Oppvekst og utdanning KPR* Brukerforum KPR Brukerforum KPR Brukerforum Kontaktutvalg Sekretariat Arkitektur- gruppe KommIT drift og forvaltning Arbeidsgrupper Sektorielle Satsnings- områder * Koordinering og Prioriteringsråd Kompetanse- gruppen Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper KommIT = DoIT
 10. 10. KommIT DoIT har innsikt og mål Kostnad IKT-kostnad Administrasjonskostnader Kvalitet  Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad
 11. 11. KommIT DoIT går fra silo til modularitet Internasjonalt anerkjent definisjon av arkitekturmodenhetsnivåer fra MIT Center for Information Systems Research 1. IKT -siloer 2. Felles teknologi 3. Optimering av kjernetjenester 4. Modularitet • Fokus på lokale IKT-løsninger • Felles hardware og drift • Felles oppfattelse av IKT- komponenter • Alle IKT-tjenester er moduloppbygget Lokalt Fokus Sentralt Fokus Erfaring: • Kan ikke hoppe over et modenhetsnivå. Mange har forsøkt, og alle har feilet • Transformasjon fra trinn 1 til 4 tar tid - Washington DC brukte 6 år på å komme fra trinn 1 til 3 KommIT visjon De fleste kommunene befinner seg her
 12. 12. KommIT Folkeregistre Enhetsregistre Matrikkelen “KontaktRegisteret” ID-Porten PostKassen Programvare løsninger ERP Økonomi Lønn og HR DoIT bruker nasjonale fellesløsninger
 13. 13. KommIT • DigIT • DoIT • KommIT VI er KommIT
 14. 14. KommIT KommIT arkitekturen vil koordinere Grad av utveksling og samhandling mellom prosesser Grad av standardisering av felles prosesser Kunde- gruppe Kunde- gruppe A Kunde- gruppe B Kunde- gruppe C Kunde- gruppe Kunde- gruppe A Kunde- gruppe B Kunde- gruppe C Enhetlig «Ett ansikt med samme oppførsel» Koordinerte «Ett ansikt med ulik oppførsel» Ulike «Mange ansikt med ulik oppførsel» Standardisert «Mange ansikt med lik oppførsel» Lav Høy Høy
 15. 15. KommIT Felles Kommunal IKT Arkitektur
 16. 16. KommIT Kommunale prinsipper Nasjonale prinsipper Inter- operabilitet Sikkerhet Fleksibilitet Skalerbarhet Fellesløsning er Brukeren i sentrum Maksimere verdi Informasjon er verdi Nasjonale føringer Lokale prinsipper Prinsipp 1 Prinsipp 2 KommIT Arkitekturprinsipper Fellesløsning er Brukeren i sentrum Tjeneste- orientering Tilgjengeligh et Åpenhet
 17. 17. KommIT KommIT arkitekturen har plass til alle Felles løsnings-komponenter Felles register- komponenter Felleskommunale løsninger Kommunale fagsystem
 18. 18. KommIT KommIT arkitekturen er forutsigbar
 19. 19. KommIT KommIT Komponenter integrerer og forvalter Brev Integrasjons Komponent fra KommIT Sak/Arkiv Acos/ESA/ePhorte/P360 Fag-system Manuell 1. Forvalter standarder 2. Gjennom integrasjon blir vi en premissgiver 3. Gir leverandør uavhengighet 4. Effektiviserer fordi integrerer systemer i kommunen 5. Effektiviserer fordi integrerer mellom forvaltningsnivå
 20. 20. KommIT KS SvarUt Altinn ID porten Utskrift Grensesnitt benyttet av KS SvarUtGrensesnitt eksponert av KS SvarUt Nedlastings- service Forsendelses- service Forvaltnings- web Administrasjons- web Mottaker Avsender Administrator Kryptering All trafikk, både mot web-sider og tjenester, beskyttes med https/SSL og KS SvarUts server-side sertifikat. Det anvendes ikke klientsertifikater. KommIT bruker SvarUT
 21. 21. KommIT KS Svar-UT -En historie fra Oslo Kemnerkontor
 22. 22. KommIT Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått Ja, for nå skal vi bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal få sin kommune i tale De skal få elektronisk beskjed

×