Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UBL: Partner in kennis

924 views

Published on

Presentatie n.a.v. het bezoek van de Universiteitsraad aan de UBL op 24 september 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UBL: Partner in kennis

 1. 1. UBL: Partner in kennis Kurt De Belder Bibliothecaris van de UniversiteitDirecteur Universitaire Bibliotheken Leiden & Leiden University Press Bezoek Universiteitsraad aan UBL, 24 september 2012 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 2. 2. PROGRAMMA Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 3. 3. Presentatie Achtergrond UBL Overzicht beleidsplan, aanpak, etc. Vier gekozen onderwerpen: fysieke ruimte, virtual research environments & datalabs, infrastructuur in de cloud, bijzondere collecties.Presentatie van de bijzondere collecties. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 4. 4. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENSinds 1575 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 5. 5. Its significance for European culture cannot beoverestimated: it is a part of a small number ofcultural centres that gave direction to thedevelopment and spread of knowledge during theEnlightenment. The importance of these centreslies in the simultaneous presence of a uniquecollection of exceptional sources and scholars. Christiane Berkvens-Stevelinck: Magna Commoditas, 2001 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 6. 6. An essential benchmark [...] not only for the teeming collection ofextraordinary materials it has scrupulously gathered and maintainedover a sustained period of time, but most of all for being the worldsfirst scholarly library in a truly modern sense. The litany of firstsrecorded at Leiden is dazzling - the first printed catalogue to beprepared by an institution of its holdings, the first attempt to identifyand maintain what today are known as special collections, the firstsystematic attempt to develop a corps of influential friends, patrons,and benefactors throughout the world, the first universal library, thelist goes on and on - and underpinning it all is a humanisticapproach to education and discovery that has figured prominentlythroughout its history, along with an unbending belief in the limitlesspotential of human inquiry. Nicholas A. Basbanes Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 7. 7. An essential benchmark [...] not only for the teeming collection ofextraordinary materials it has scrupulously gathered and maintainedover a sustained period of time, but most of all for being the worldsfirst scholarly library in a truly modern sense. The litany of firstsrecorded at Leiden is dazzling - the first printed catalogue to beprepared by an institution of its holdings, the first attempt to identifyand maintain what today are known as special collections, the firstsystematic attempt to develop a corps of influential friends, patrons,and benefactors throughout the world, the first universal library, thelist goes on and on - and underpinning it all is a humanisticapproach to education and discovery that has figured prominentlythroughout its history, along with an unbending belief in the limitlesspotential of human inquiry. Nicholas A. Basbanes Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 8. 8. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 9. 9. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN Bibliotheek Rechten Bibliotheek Sociale Wetenschappen Bibliotheken Wiskunde & Natuurkunde East Asian Library Library Learning Centre Campus Den Haag UniversiteitsbibliotheekEen moderne wetenschappelijke bibliotheek die eenpartner is in onderzoek & onderwijs. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 10. 10. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENEen korte terugblik Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 11. 11.  1ste beleidsplan Voor Onderzoek & Onderwijs 2006-2010. 2006: reorganisatie van de Universiteitsbibliotheek (UB). 2009: Universiteitsbibliotheek en alle instituuts- en faculteitsbibliotheken onder één directie. 2010: reorganisatie om tot één organisatie te komen: Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) 2011: nieuw beleidsplan Partner in Kennis 2011-2015 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 12. 12. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENEen aantal cijfers (2011) Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 13. 13. 6 bibliotheeklocaties12 onderzoeksgroepen ondersteund door Virtual Research Environments20 fellows bij het Scaliger Instituut94 uur/week open (UB-locatie)117 lezingen & presentaties door UBL medewerkers173 medewerkers (124 FTE)289 cursussen gegeven door UBL medewerkers500+ databases750 abonnees op de Snapshot dienst (18/jaar)1.417 werkplekken3.945 studenten die cursussen hebben gevolgd5.736 bezoekers aan de UB tentoonstellingsruimte15.687 publicaties in het repositorium16.000+ openingsuren (alle bibliotheeklocaties) Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 14. 14. 40.000+ e-tijdschriften65.158 beantwoorde vragen237.857 items uitgeleend340.510 unieke UBL website bezoekers930.000 downloads uit het Leids Repositorium1.000.000+ e-boeken2.500.000+ geraadpleegde artikelen in e-tijdschriften4.000.000+ zoekacties in de catalogus4.200.000+ boeken Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 15. 15. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBeleidsplan – Partner in Kennis Doelstellingen Aandachtsgebieden Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 16. 16. http://media.leidenuniv.nl/legacy/meerjarenbeleidsplan-ubl-2011-Leiden University Libraries – Strategic plan 2011-2015: Partner in 2015.pdfKnowledgehttp://media.leidenuniv.nl/legacy/meerjarenbeleidsplan-ubl-2011-2015.pdf Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 17. 17.  UBL is een kennisknooppunt van de Universiteit Leiden, waar informatie geproduceerd, bewaard, gebruikt en gedeeld wordt – zowel ter plekke als virtueel. De collecties van de UBL dienen als grondstof voor onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden. The embedded library: studenten en onderzoekers moeten zoveel mogelijk toegang hebben tot de de collecties en diensten van de UBL – hoe, waar en wanneer dan ook. Innovatie: de UBL kijkt vooruit zodat zij zichzelf en haar gebruikers vandaag al kan voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden binnen haar taakgebied. Kennisorganisatie: de UBL biedt een sprankelende en stimulerende werkomgeving in de uitdagende wereld van de wetenschappelijke informatie, in combinatie met een prettige werksfeer en goede secundaire voorwaarden. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 18. 18.  Bibliotheek als expert centre in digitale informatie voor onderzoek en onderwijs. Een partner in onderwijs en onderzoek. Library Learning Centre. Digitale informatievaardigheden. Relatie Bijzondere Collecties en onderzoek en onderwijs. Maatschappelijke rol: zichtbaarheid van de Bijzondere Collecties & cultureel-wetenschappelijk programma (UBL, Scaliger Instituut, Leiden University Press) Fondsenwerving Samenwerking Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 19. 19.  Nieuwe expertise gebieden / taken in onderzoeksondersteuning: o Research registration (CRIS) (in productie) o Virtual Research Environments (=> productie) o Data management & curation (pilots) o Text & data mining (explorerend project) o Copyright (in productie) o GIS (explorend project) o Publicatie ondersteuning (explorend project) o IPR en patent informatie (wordt opgestart) o [verdere gebieden worden geïdentificeerd door diepte gesprekken met een focusgroep van onderzoekers] Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 20. 20.  Nieuwe expertise gebieden in ondersteuning onderwijs: o Geavanceerde digitale informatievaardigheden o Scriptie repositorium (ook voor accreditatie doeleinden) o VRE’s in onderwijs (relatie onderzoek en onderwijs) o Excellente fysieke omgeving voor studenten o Multimedia, onderwijs repositories en open courseware Digitaal heeft preferentie (4/5 van het informatiebudget wordt reeds besteed aan digitale materialen). Wij willen meer kunnen doen met onze collecties dan ze alleen beschikbaar maken voor het lezen door mensen (grondstof). Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 21. 21.  Digitale bibliotheek is een embedded library, onderdeel van de digitale werkomgeving van onze gebruikers Virtual Research Environments DataLabs Mobiel Cloud computing en webservices Ketensamenwerking Leiden University Press Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 22. 22. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 23. 23.  Belangrijk voor Universitaire Bibliotheken Leiden: o Eén organisatie in 2010 o Strategisch plan ontwikkeld met UBL medewerkers o Verandering in functieprofielen (bijv. vakreferenten) o Binnen aanstelling is er expliciet tijd vrijgemaakt om de nieuwe expertises te ontwikkelen o Focus op het werken in projecten o Voldoende fondsen voor opleiding en training van medewerkers Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 24. 24.  Aanpak o Expertise benadering (niet onderwerpsbenadering). o Balans tussen eigen expertise en mediation. o Samenwerking staat centraal: met onderzoekers, onderzoeksgroepen, docenten, ISSC, CWTS, LURIS en externe partijen zoals SURF, nationale data archiven (DANS & 3TU.Datacentrum), Microsoft Research. o Bottom up maar vergezeld van een strategische discussie binnen de universiteit. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 25. 25. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Collaboration with LURIS Leo Waaijers: The DARE Chronicle: Open Access to Research Results and Teaching Material in the Netherlands, Ariadne, 53, Collaboration with CWTS Publication advice Founding member OAPEN Publication pages of faculty Harvesting of repository Collaboration w. national data archives Collaboration with e-Depot October 30, 2007. http://www.ariadne.ac.uk/issue53/waaijers Faculty Digital ArchivesResearch life cycle Digital Author Identifiers (DAI) Current Research Information System Leiden University Press Institutional Repository Copyright Office Data Information Office DataLabs Virtual Research Environments
 26. 26. Research life cycle Collaboration with LURIS Collaboration with CWTS Publication advice Founding member OAPEN Publication pages of faculty Harvesting of repository Collaboration w. national data archives Collaboration with e-Depot Faculty Digital Archives Digital Author Identifiers (DAI) Current Research Information System Leiden University Press Institutional Repository Copyright Office Data Information Office DataLabs Virtual Research Environments Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 27. 27. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENPARTNER IN KENNISBelang van de fysieke ruimte Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 28. 28. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 29. 29. Ambitieus programma opgestart in 2007Universiteitsbibliotheek WiFi doorheen het hele gebouw (december 2007) Opening Leeszaal Bijzondere Collecties Dousa (maart 2008) Brandbeveiligingssystemen geïnstalleerd en in gebruik in de gesloten magazijnen en de kluizen van de bijzondere collecties (juli 2008) Informatiecentrum Huygens in gebruik (december 2008) Cursuslokalen en conferentiezaal (2009) Entrée en koffieruimte (december 2009) Tentoonstellingsruimte (maart 2010) Studiezalen 1ste verdieping, handbibliotheken bijzondere collecties 2de verdieping (2012-2013) Mediacentrum begane grond (2013) Asian Library als opbouw bij de Universiteitsbibliotheek (2015) Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 30. 30. Bibliotheken Wiskunde & Natuurwetenschappen Verbouwing Gorlaeus Bibliotheek (2009) Opening verbouwde Snellius Bibliotheek (4 oktober 2012)East Asian Library Integratie van de bibliotheken Chinees, Japans & Koreaans (2010)Campus Den Haag Library Learning Centre geopend (3 september 2012) Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 31. 31. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 32. 32. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 33. 33. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENPARTNER IN KENNISVirtual Research Environments & DataLabs Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 34. 34. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 35. 35. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 36. 36. Tales of the Revolt, prof. dr. Judith Pollmann, FGWEnemies of the State, prof. dr. Beatrice de Graaf, CDHSplitting and Clustering Grammatical Information, prof. dr.Roberta d’Alessandro, FGWJus Post Bellum, prof. Dr. Carsten Stahn, FdRBridging the Unbridgeable, prof. dr. Ingrid Tieken, FGWConnecting in Times of Duress, prof. dr. Mirjam de Bruijn, FSWBeyond Agenda Setting, dr. Peter van Aelst, FSWMontesquieu Institute, dr. Arco Timmermans, FdRJean Monnet Centre of Excellence, FSWPhotographic Conservation, prof. dr. Kitty Zijlmans, FGWNoradrenergic control of human cognition, dr. SanderNieuwenhuis, FSWProtagoras Sources, dr. Marlein van Raalte, FGW Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 37. 37. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENPARTNER IN KENNISInfrastructuur in de cloud Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 38. 38. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 39. 39. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIES Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 40. 40. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIES Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 41. 41.  Grootste collectie Nederlandse middeleeuwse manuscripten Internationaal bekende Midden Oosten en Verre Oosten collecties van manuscripten en boeken. Belangrijke collecties in oude drukken (Westen) Oudste en meest complete fotocollectie in Nederland Prentenkabinet: belangrijke collecites van prenten, tekeningen, grafiek en portretten. Het volledige archief van de Universiteit Omvangrijke privé archieven (auteurs, wetenschappers, en organisaties) Uitgebreide map en atlas collectie Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 42. 42. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESSCALIGER INSTITUUTOnderzoek, onderwijs & maatschappelijke relevantie Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 43. 43.  Onderzoek stimuleren op de bijzondere collecties  Nauwe samenwerking tussen UBL en faculteiten.  Scaliger professor  Scaliger, Brill & Elsevier fellowships: >150 onderzoekers uit >25 landen in de voorbije 11 years  Symposia, lezingen, onderzoeksprojecten, winter school, publicaties, tentoonstellingenUniversiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 44. 44. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESSCALIGER INSTITUUTVoorbeeld van Fellows en hun publicaties die eenresultaat zijn van hun verblijf in het Scaliger Instituut Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 45. 45. Prof. dr. Anthony Grafton (Princeton): "I have always loved theHoly Tongue": Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapterin Renaissance Scholarship (2011) (met dr. Joanna Weinberg)Prof. dr. Andrew Pettegree & Dr. Malcolm Walsby (St.Andrews): French vernacular books. Books published in theFrench language before 1601 = Livres vernaculaires francais. Livres ̧imprimes en francais avant 1601. (2007) ́ ̧Dr. D. van Miert (Huygens ING) & Paul Botley (WarburgInstitute): The Correspondence of Joseph Scaliger (1540-1609), 8vols (2012)Dr. Florike Egmond: The World of Carolus Clusius. (2010). Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 46. 46. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESFACILITEITEN & DIENSTENLeeszaal Bijzondere Collecties Dousa Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 47. 47. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 48. 48. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESFACILITEITEN & DIENSTENCollecties toegankelijk maken Omvangrijke catalogiseer inspanningen (vaak met externe financiering) Gebruik van nieuwe technieken en internationale standaarden (Massa) digitalisering Digitization on demand Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 49. 49. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 50. 50. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 51. 51. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 52. 52. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 53. 53. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 54. 54. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESFACILITEITEN & DIENSTENGeïntegreerd in onderzoek en onderwijs Seminars Clusius Research Project Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 55. 55. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 56. 56. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 57. 57. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESFACILITEITEN & DIENSTENCaretaker of human memory Gespecialiseerde conserveringsactiviteiten UNESCO Memory of the World Veilige omgeving Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 58. 58. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 59. 59. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 60. 60. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 61. 61. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENBIJZONDERE COLLECTIESFACILITEITEN & DIENSTENMaatschappelijke relevantie Bijeenkomsten, lezingen en symposia Kleine tentoonstellingen Samenwerking met landelijke musea Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 62. 62. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 63. 63. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 64. 64. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 65. 65. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 66. 66. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 67. 67. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 68. 68. VOICES FROM THE PRESS Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 69. 69. Stad van boeken. Zeven eeuwen lezen in Leiden.Museum De Lakenhal22/02/2008 – 01/06/2008 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 70. 70. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 71. 71. “Leidse boekhistorie; Stad van boeken isop alle fronten een juweel”NRC Next, 25 april 2008“Dat Leiden een stad is van vluchtelingen,van musea en van ontdekkingen is bekend.Maar aan dat rijtje slogans wordt er vandaagweer eentje toegevoegd: Leiden - stad vanboeken. […] talloze prachtig geïllustreerdeboeken en unieke geschriften.”Leidsch Dagblad, 21 februari 2008 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 72. 72. Op weg naar de Gouden Eeuw - Hendrick Goltzius &Jacob de Gheyn IILimburgs Museum28/11/2009 – 28/02/2010 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 73. 73. “Niet groot, wel groots”Dagblad De Limbuger, 1 december 2009“Goltzius maakte virtuoze en feillozegravures”NRC Handelsblad, 7 december 2009 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 74. 74. Photography! A special collection atLeiden UniversityFotomuseum Den Haag23/01/2010 – 18/04/2010 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 75. 75. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 76. 76. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 77. 77. “Om dit soort verrassingen gaat het.”De Volkskrant, 29 januari 2010“Het is voor het eerst dat de fotocollectievan de Leidse Universiteitsbibliotheek opzo’n grote schaal wordt tentoongesteld. […]Op internationaal niveau is de faam van deLeidse collectie groot.”NRC Handelsblad, 23 januari 2010 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 78. 78. “De schatkamer van Leiden. De UniversiteitLeiden beheert een fotocollectie vanwereldformaat.”Focus 97, februari 2010“Jubelzang op tijdgeest in 170 foto’s.”Het Parool, 25 januari 2010 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 79. 79. In atmosferisch licht. Picturalisme in deNederlandse fotografie 1890-1925Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam01/04/2010 – 20/06/2010 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 80. 80. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 81. 81. “De schatten van Leiden werden voorhet eerst op zo grote schaal ontsloten. […] Kortom, een feest der herkenning.”Trouw, 23 april 2010“Er zijn veel raadsels in de tentoonstelling […] veel dubbele bodems, veel dingen die iets anders zijn dan ze lijken.”Vrij Nederland, 15 mei 2010 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 82. 82. Erwin Olaf: Leidens OntzetMuseum De Lakenhal & UniversiteitsbibliotheekLeiden29/09/2011 – 08/01/2012 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 83. 83. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 84. 84. “Een beeld dat qua dynamiek, compositie,getemperd licht en gereduceerde kleuren kangaan concurreren met de historischeschilderijen.”Trouw, 29 september 2011“Olafs interpretatie van het beleg is harder,donkerder, wellicht realistischer, dan die in detraditionele geïdealiseerde historiestukken. Zolaat hij met zijn beelden van pestdokters ziendat de pest – volgens nieuwe onderzoek vande universiteit – meer doden eiste dan dehonger.”NRC Handelsblad, 28 september 2011 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 85. 85. Zoet & Zout: Water en de NederlandersKunsthal Rotterdam14/02/2012 – 10/06/2012 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 86. 86. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 87. 87. VERWACHTTurcksche boucken van LevinusWarner. Een zeventiende-eeuwsediplomaat en boekenverzamelaarin IstanbulMuseum Meermanno15/12/2012 – 03/03/2013 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 88. 88. UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDENSAMENWERKING & PARTNERSHIPSLidmaatschappen NVB, Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,informatie- en kennissector UKB, samenwerkingsverband Nederlandse universiteitsbibliotheken en KB FOBID, Federatie van Organisaties in het Bibliotheek-, Informatie- enDocumentatiewezen LIBER, Association of European Research Libraries IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions OCLC, Research Library Partnership Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 89. 89. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
 90. 90. Meer informatie: http://bibliotheek.leidenuniv.nl k.f.k.de.belder@library.leidenuniv.nlhttp://www.linkedin.com/in/kurtdebelder @KurtDeBelder Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

×