Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“3i – ieraugi, iekadrē, ievieto!”(iedzīvotāju iesaistīšana pagasta notikumu  dokumentēšanā)           14.11.2011
Projekta mērķi (1)• Stiprināt bibliotekāru kapacitāti un potenciālu vietējās sabiedrības iesaistīšanai vietējā satura ve...
Projekta mērķi (2)• Atspoguļot vietējās kopienas notikumus hronikas veidā bibliotēku portālā – Bibliotēku kontos sadaļa ...
Projekta norise• Lietotāju un interesentu apmācības filmēšanā, video klipu veidošanā, fotogrāfiju apstrādē• Tehnikas iegā...
Projekta ieguvumi (1)• Sadarbība starp bibliotēkām• Pieredze starptautiska, starpnovadu projekta realizēšanā• Bibliotēkas...
Projekta ieguvumi (2)• Nostiprināta ciešāka sadarbība starp vietējām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, stiprināt...
Problēmas• Tehnikas iepirkuma kavēšanās – izmaiņas laika grafikā, projekta pilnvērtīga realizēšana• Tiešā kontakta trūkum...
Projekta rezultāti (materiāli)• Kursīši - http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-bibliote• Pūre - http://www...
Projekta ilgtspēja• Projekts kā ierosinātājs jaunām idejām projektiem (Ugālē – video kolekcija, jauniešu projekts; Ezern...
Projekta publicitāte• Projekta logo un plakāts• Bibliotēku portālā - www.biblioteka.lv• Vietējās mājaslapās un presē• P...
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3i prezentācija Rīgā 14.11.2011

411 views

Published on

Projekta "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto" prezentācija projekta dalībnieku tikšanās reizē Rīgā 14.11.2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3i prezentācija Rīgā 14.11.2011

 1. 1. “3i – ieraugi, iekadrē, ievieto!”(iedzīvotāju iesaistīšana pagasta notikumu dokumentēšanā) 14.11.2011
 2. 2. Projekta mērķi (1)• Stiprināt bibliotekāru kapacitāti un potenciālu vietējās sabiedrības iesaistīšanai vietējā satura veidošanā, lai atspoguļotu kopienas unikalitāti – 4 pagastu bibliotekāri īsteno projektu un tā aktivitātes – Ieguvuši zināšanas un iemaņas• Veicināt radošumu un saturisku brīvā laika pavadīšanu – Iedzīvotāji un kolēģi piedalījušies apmācībās – Veicot fotografēšanu un filmēšanu apmeklējuši pasākumus, iepazinuši pagastu – Veidoti mākslas un dokumentālās fotogrāfijas, video klipi
 3. 3. Projekta mērķi (2)• Atspoguļot vietējās kopienas notikumus hronikas veidā bibliotēku portālā – Bibliotēku kontos sadaļa “3i” – Foto un video materiāli pieejami portālā• Novadpētniecības tradīciju attīstīšana jaunā kvalitātē – interaktīva materiālu kolekcija – Jauni novadpētniecības materiāli (fotogrāfijas, video klipi, materiāli) – Dokumentēti pagastu notikumi tiešā veidā• Veicināt brīvprātīgo kustību bibliotēku darbā – Iedzīvotāju iesaiste novadpētniecības darbā
 4. 4. Projekta norise• Lietotāju un interesentu apmācības filmēšanā, video klipu veidošanā, fotogrāfiju apstrādē• Tehnikas iegāde visām četrām projekta bibliotēkām (video un audio kameras, TV, DVD atskaņotāji, projektors)• Pilotakcija “3i” pagastos – sabiedrība dokumentē notikumus, vidi savā kopienā• Novadpētniecības materiāli – internetā, bibliotēkas arhīvā• Foto izstāžu organizēšana, video klipu skates• Projekta publicitāte
 5. 5. Projekta ieguvumi (1)• Sadarbība starp bibliotēkām• Pieredze starptautiska, starpnovadu projekta realizēšanā• Bibliotēkas materiāltehniskās bāzes pilnveide• Novadpētniecības materiālu dažādošana• Sabiedrības iesaiste un brīvprātīgā darba tradīciju iedzīvināšana• Lokālpatriotisma veicināšana
 6. 6. Projekta ieguvumi (2)• Nostiprināta ciešāka sadarbība starp vietējām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, stiprināts bibliotēkas tēls• Attālinātiem lietotājiem nodrošināta vietējās kopienas satura piekļuve interneta vidē• Kolēģi ieguvuši pieredzi un zināšanas, kas iegūtas bibliotekāru semināros, publikācijās un Latvijas bibliotēku portālā, lai kļūtu par jaunu pakalpojumu iniciatoriem savās vietējās kopienās
 7. 7. Problēmas• Tehnikas iepirkuma kavēšanās – izmaiņas laika grafikā, projekta pilnvērtīga realizēšana• Tiešā kontakta trūkums ar projekta partneriem• Mērķu un novadpētniecības materiālu veida noteikšana• Iedzīvotāju iesaistīšana projektā – pieradināšanas process
 8. 8. Projekta rezultāti (materiāli)• Kursīši - http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-bibliote• Pūre - http://www.biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka• Ugāle - http://www.biblioteka.lv/Libraries/ugales-pagasta-bibliotek• Ezernieki - http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblio
 9. 9. Projekta ilgtspēja• Projekts kā ierosinātājs jaunām idejām projektiem (Ugālē – video kolekcija, jauniešu projekts; Ezerniekos – tūrisma attīstības iespējas; Kursīši – jauniešu/video zonas izveide; Pūrē - fotoorientēšanās, novadpētniecības datu bāze digitālā vidē; …)• Iegūto zināšanu pielietošana ne tikai projektā• Tehnikas izmantošana citām bibliotēkas programmām un pasākumiem• Pakalpojumu uzlabošana bibliotēkā
 10. 10. Projekta publicitāte• Projekta logo un plakāts• Bibliotēku portālā - www.biblioteka.lv• Vietējās mājaslapās un presē• Prezentācijas semināros, konferencēs
 11. 11. Paldies par uzmanību!

×