Successfully reported this slideshow.

Growth and Development

4

Share

Upcoming SlideShare
Pediatric assessment
Pediatric assessment
Loading in …3
×
1 of 62
1 of 62

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Growth and Development

 1. 1. DNJ 2233 Kejururawatan Pediatrik Pembesaran dan Perkembangan Kanak kanak Pediatrik UCB/2014 1
 2. 2. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: 1.Menerangkan definisi perkembangan dan pembesaran pada kanak-kanak 2.Menerangkan peringkat perkembangan berdasarkan usia 3.Menerangkan teori perkembangan dan pembesaran 4.Mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang pembesaran dan perkembangan Pediatrik UCB/2014 2
 3. 3. Pembesaran dan Perkembangan Kanak kanak Pembesaran • Peningkatan dalam saiz, seperti tinggi dan berat badan Perkembangan dapat dicapai dengan memperolehi kemahiran dan kebolehan Yang didapati sepanjang kehidupan. Pediatrik UCB/2014 3
 4. 4. Laluan Progres • Kepala ke kaki – cephalocaudal Contoh: kawalan kepala mendahului kebolehan berjalan • Dari trunk ke hujung ekstremiti- proximodistali Contoh : neonat menggerakkan kaki dan tangan dengan mudah tetapi tidak boleh memungut objek dengan jari • Dari umum ke spesifik – dari mudah kepada yang lebih kompleks Contoh : merangkak sebelum berjalan/melompat Pediatrik UCB/2014 4
 5. 5. Pediatrik UCB/2014 5
 6. 6. Peringkat Perkembangan • Pembesaran mengikut turutan, corak yang boleh dijangka • Bayi – jangka masa pembesaran yang cepat, kepala (otak) membesar lebih cepat dari tisu lain • Toddler – prasekolah-pembesaran lebih perlahan-trunk membesar lebih cepat • Persekolahan – pembesaran perlahan anggota membesar cepat • Remaja – pembesaran trunk yang cepat, termasuk gonad dan tisu berkaitan Pediatrik UCB/2014 6
 7. 7. Pengaruh persekitaran Kebudayaan dan status sosioekonomi • Kebudayaan – menentukan bahasa dan mempengaruhi tindakannya • Status sosioekonomi-memberi kesan kemudahan: perubatan, pendidikan, nutrisi dan tempat tinggal Mempunyai pengaruh kepada pembesaran dan perkembangan Pediatrik UCB/2014 7
 8. 8. Teori Pembesaran dan Perkembangan Teori Kognitif (Jean Piaget) • Aktiviti mental – berlaku diperingkat kanak kanak • Kejayaan pengalaman baru, kanak menerima dan progres ke pengalaman baru • Memadukan idea, kemahiran dan pengetahuan baru kepada corak pemikiran dan tindakan yang familiar Pediatrik UCB/2014 8
 9. 9. Teori Kognitif (Jean Piaget) 4 peringkat perkembangan – tidak mengalami progres kepada seterusnya jika tidak tercapai peringkat sebelumnya 1.Sensorimotor (lahir – 2 thn) 2.Preoperasional (2 – 7 thn) 3.Concrete Operational (7 – 11 thn) 4.Pemikiran Formal Operasional (12 – 15 thn) Pediatrik UCB/2014 9
 10. 10. 1. Sensorimotor (lahir – 2 thn) • Progres dari aktiviti refleks melalui ulangan perilaku yang mudah kepada perilaku meniru 2. Preoperasional (2 – 7 thn) • Egocentricity – masa pemikiran magical, peningkatan kebolehan menggunakan simbol dan bahasa Pediatrik UCB/2014 10
 11. 11. 3. Concrete operational (7 – 11 thn) • Proses pemikiran lebih logik dan wajar • Boleh menggunakan “inductive reasoning” untuk menyelesaikan masalah • Tidak boleh berfikir secara abstrak • Kurang “self-centered” Pediatrik UCB/2014 11
 12. 12. 4. Pemikiran Formal Operational (12-15 thn) • Adaptibility dan felxibility • Adolescent – berpikir abstrak • Rumusan yang logik dari observasi • Membentuk hipotesis dan mengujinya Pediatrik UCB/2014 12
 13. 13. Teori Psikososial (Erik Erikson) • Perubahan personaliti yang besar berlaku sepanjang kitaran hidup manusia • Laluan dari satu peringkat ke peringkat bergantung kepada penggunaan kemahiran sebelumnya • Walaubagaimanapun pengalaman baru memberi peluang pembelajaran untuk mengatasi kekurangan pengalaman yang lepas Pediatrik UCB/2014 13
 14. 14. Teori Psikososial (Erik Erikson) 5 Peringkat kanak kanak: 1.Percaya VS tidak percaya (trust versus mistrust)-----(lahir-1 tahun) Rasa percaya berkembang sesuai penjaga yang memenuhi keperluannya 2. Autonomi VS malu & curiga (autonomy vs shame &doubt)----(1-3 thn) - Belajar mengawal fungsi badan - Berdikari/independen,lebih suka melakukan sesuatu untuk dirinya Pediatrik UCB/2014 14
 15. 15. Teori Psikosial (Erik Erikson) 3. Inisiatif vs rasa bersalah (initiative vs guilt)----(3-6 thn) - Belajar mengenai dunia melalui bermain - Membentuk kesedaran 4. Industri vs inferioriti (industry vs inferiority)---(6-12 thn) - Gemar bekerja dengan kanak kanak lain membuat projek dan dapat mengikut peraturan - Gemar berkompetisi/bertanding dengan orang lain - Membentuk hubungan sosial merupakan hal yang penting Pediatrik UCB/2014 15
 16. 16. Teori Psikososial (Erik Erikson) 5. Identiti vs kekeliruan peranan (identity vs role confusion)----(12-18 thn) - Perubahan badan berlaku dengan cepat - Selalu/sentiasa memikirkan bagaimana orang lain melihat dirinya - Mencuba memenuhi ekspektasi dari rekan sebayanya Pediatrik UCB/2014 16
 17. 17. Teori Psikoseksual (Sigmund Freud) Minda manusia (personaliti) terdiri dari 3 entiti Besar, iaitu • Id – mencari kepuasan serta merta • Ego – memperkenalkan individu kepada realiti • Superego – bertanggung jawab untuk kehadiran dan individu yang ideal Setiap peringkat perlu mahir sebelum ke peringkat selanjutnya Pediatrik UCB/2014 17
 18. 18. Teori Psikoseksual (Sigmund Freud) 1. Peringkat oral (lahir-1thn) - Mencari nikmat melalui hisapan, gigitan dan lain aktiviti oral 2. Peringkat anal (1-3thn) - Latihan toilet - Belajar mengendalikan/mengawal urin dan najis 3. Peringkat Phallic (3-6 thn) - Berminat dengan genitalia sendiri dan sensasi yang bervariasi/berbeza - Mencari perbezaan lelaki dan perempuan Pediatrik UCB/2014 18
 19. 19. Teori Psikoseksual (Sigmund Freud) 4. Peringkat latensi (6-12 thn) - Meningkatkan perkembangan dari peringkat yang sebelumnya/lepas - Konsentrasi/menumpu pada bermain dan belajar 5. Peringkat genitalia - Penghasilan hormon seks mulai terlihat/ketara - Sistem reproduktif mencapai kematangan Pediatrik UCB/2014 19
 20. 20. Perkembangan Moral (Lawrence Kohlberg) Teori ini menyatakan bagaimana cara kanak mengembangkan perasaan benar dan bersalah. 3 peringkat pada perkembangan kognitif: 1. Peringkat moral prekonvensional (Preconventional level of moral)---(2-7 thn) - Mengikut peraturan yang telah ditetapkan - Berusaha untuk menyelaraskan tingkah lakunya ke keadaan baik,buruk,benar dan salah Pediatrik UCB/2014 20
 21. 21. Perkembangan Moral (Lawrence Kohlberg) 2. Peringkat moral konvensional (Conventional level of morality)----(7-12 thn) - Kanak kanak berusaha untuk mematuhi dan setia - Mencuba membela, menyokong dan mempertahankan perintah sesuai perintah dan mengikuti aturan yang pasti 3. Peringkat moral autonomus poskonvensional Postconventional autonomous level of moralty)—(12- dewasa) - Mulai adanya perselisihan dalam kumpulan mengenai sistem nilai kemandirian perseorangan dan fungsional Pediatrik UCB/2014 21
 22. 22. Normal Developmental Milestone Pediatrik UCB/2014 22
 23. 23. Perkembangan dan pembesaran mengikut umur • Neonat/bayi (0-1 bulan) • Infant-kanak kanak (1 bulan-1tahun) • Toddler (1-3 tahun) • Prasekolah (4-6 tahun) • Persekolahan (6-13 tahun) • Remaja (13-18 tahun) Pediatrik UCB/2014 23
 24. 24. Development Occurs in a Cephalocaudal Direction Pediatrik UCB/2014 24
 25. 25. Kronologi perkembangan gross motor Pediatrik UCB/2014 25
 26. 26. Kronologi perkembangan gross motor Pediatrik UCB/2014 26
 27. 27. Development begins in utero Age Responses/Reflexes 8 ½ wks tactile stimuli (reflex arc laid down) 12 wks sucking 24 wks sound 26 wks rhythmic breathing movements/controls body temperature 30 wks pupilary light reflex 35 wks grasp/spontaneous orientation to light Pediatrik UCB/2014 27
 28. 28. Semua refleks primitif berkembang semasa gestasi dan akan hilang pada umur 3-6 bulan Pediatrik UCB/2014 28
 29. 29. Primitive reflexes • Tonic labyrinthine reflex • Asymmetric tonic neck reflex • Positive support reflex Pediatrik UCB/2014 29
 30. 30. Primitive Reflex Pediatrik UCB/2014 30
 31. 31. Primitive Reflex Pediatrik UCB/2014 31
 32. 32. Primitive Reflex Pediatrik UCB/2014 32
 33. 33. Primitive Reflex Pediatrik UCB/2014 33
 34. 34. Gross motor development “Locomotion” Pediatrik UCB/2014 34
 35. 35. Locomotion begins with head control Pediatrik UCB/2014 35
 36. 36. Assessing Locomotion • Ventral suspension NB-3m • Sitting position NB-8m • Prone position NB-9m • Standing/Forw. Walking 9m-18m • Running/Backw. Walking 2 yrs • Balancing 3 yrs + Pediatrik UCB/2014 36
 37. 37. Ventral suspension Pediatrik UCB/2014 37
 38. 38. Head control Pediatrik UCB/2014 38
 39. 39. 2 month head control Pediatrik UCB/2014 39
 40. 40. 4 month head, arm control Pediatrik UCB/2014 40
 41. 41. 6 month head, arm, trunk control Pediatrik UCB/2014 41
 42. 42. 8 month head, arm, trunk, leg control Pediatrik UCB/2014 42
 43. 43. 9 month pulls up to stand Pediatrik UCB/2014 43
 44. 44. 12 month old locomotion Pediatrik UCB/2014 44
 45. 45. 2 year old Running Backward Walking Pediatrik UCB/2014 45
 46. 46. 3 year old Balance Pediatrik UCB/2014 46
 47. 47. Assessing cognitive development Problem solving • NB visual exploration • 4-6wks smiles, fixes, follows • 2m imitates mouth movements • 3m anticipates feeds • 5m object permanence • 6m looks to floor when toy dropped • 7m grabs 2nd cube, drops first • 8m seeks object after fall (silent) • 9m uncovers hidden object under cloth • 10m isolates index finger Pediatrik UCB/2014 47
 48. 48. Assessing cognitive development Play Age Play stage Piagetian stage <12m sensory-motor sensory-motor 12m-18m functional sensory-motor 18m-24m symbolic sensory-motor 2-5y imaginary/magical pre-operational 6y logical thinking concrete operation 11y + hypothetical formal operational Pediatrik UCB/2014 48
 49. 49. 12-month 18-month Functional Play Pediatrik UCB/2014 49
 50. 50. 18-month 24-month Symbolic Play Pediatrik UCB/2014 50
 51. 51. 2-5 year Imaginary/Magical Play Pediatrik UCB/2014 51
 52. 52. 6 year old Logical Thinking Pediatrik UCB/2014 52
 53. 53. 11 years + Hypothetical thinking Pediatrik UCB/2014 53
 54. 54. Conversational speech probably starts with smiling Pediatrik UCB/2014 54
 55. 55. 2 month old language Pediatrik UCB/2014 55
 56. 56. Bonding Pediatrik UCB/2014 56
 57. 57. Personality • Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku • Membentuk tingkah laku • Through adaptability and flexibility • Produce personality/social behavior Pediatrik UCB/2014 57
 58. 58. Newborn “Personality” Pediatrik UCB/2014 58
 59. 59. 4 month old “Personality” Pediatrik UCB/2014 59
 60. 60. 9-month old “Personality” Pediatrik UCB/2014 60
 61. 61. Other “Personality” Landmarks • 2-year old independence/dependence • 3-year old master of impulse control, sharing, wants to please, guilt • 7-year old ability to see another’s point of view • Adolescence begins identity formation (idealistic) • Adulthood completion of identity formation Pediatrik UCB/Kurniati Solehan/2014 61
 62. 62. Kesimpulan • Perkembangan merupakan proses yang berterusan. • Turutan biasanya adalah sama, namun berbagai macam cara pencapaiannya. • Cephalocaudal development • Dependence to independence Pediatrik UCB/2014 62

×