Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

Slideshows for you (16)

Viewers also liked (16)

Advertisement

Similar to Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016 (20)

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation) (11)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016

 1. 1. Kuntoutusäätiö & Työelämä 2020 -hanke Verkostotapaaminen Postitalo 20.4.2016
 2. 2. 2 Seuraa meitä! • Twitter • Facebook • LinkedIn • Slideshare • Instagram www.tyoelama2020.fi
 3. 3. Kuntoutuksen Living Lab suomalaisen yhteiskunnan vahvistajana Olli Alanen 20.4.2016 Työelämä 2020 -verkosto
 4. 4. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Miksi uudistaa kuntoutusjärjestelmää? • yksinkertaisuus on kaunista: monimutkainen järjestelmä ja pääsy kuntoutukseen on monelle kuntoutujalle hankalaa ja hidasta • kallis, mutta tehoton: asiakashyöty on kaukana siitä, mitä se jo olemassa olevilla resursseilla voisi olla • sitä saa mitä tilaa: ostetaan suoritteita, eikä vaikuttavuutta kyetä riittävästi mittaamaan • tervetuloa 2000-luku: maailma on muuttunut kuntoutusjärjestelmää nopeammin • strateginen aikaikkuna: oikea aika ravisuttaa järjestelmää ja toimintamalleja
 5. 5. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Mikä ihmeen Living Lab? • käyttäjälähtöinen ja avoin innovaatioiden ekosysteemi • yhdistää käyttäjät, ammattilaisen ja tutkijat innovaatioprosesseihin, jotka tapahtuvat oikeissa elämän ympäristöissä • keskeistä on joustava yhteiskehittäminen, kokeileminen, vaikuttavuuden mittaaminen ja nopea oppiminen
 6. 6. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutuksen Living Lab • Kuntoutussäätiön tehtävä ei ole palvelutuotanto sinänsä, vaan uusien palvelukonseptien rakentaminen ja vaikuttavaksi osoitettujen mallien levittäminen • toiminnassa rakennetaan kuntoutusjärjestelmää ja laajemmin koko yhteiskuntaa hyödyntäviä toimintamalleja • koko säätiön osaaminen virtaamaan ja yhteyden vahvistaminen kuntoutuspalveluja ympäröivään maailmaan
 7. 7. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? • asiakaslähtöinen palvelurakenne: kyettävä muuttamaan toimintaa kokeilujen, onnistumisten ja erehdysten kautta • edelläkävijyyteen investoiminen: digitaalisen vuorovaikutuksen kentät kuntoutumista tukemaan • uusien kumppanuuksien rakentaminen: innovaatiot ja muutos rakentuvat toimialojen rajapinnoilla • tiedolla vaikuttaminen: vaikuttavuuden mittaaminen ja brändin rakentaminen toiminnan ytimeen
 8. 8. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Tämän hetken kokeilut • tabletit x 100 päivää: digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet työllistymisen ja elämänhallinnan tukemiseen sekä yhteisön digitaaliseen rakentamiseen • ammattilaisista mahdollistajia: ammattilaisen ja asiakkaan rajan hälventäminen ja asiakkailta lähtevien ideoiden vieminen käytäntöön • uuden työn luominen: huopapallokerhojen hautajaiset ja oikeiden työtehtävien muotoileminen yhdessä asiakkaiden kanssa • asiakaskokemus keskiöön: systemaattinen tiedon kerääminen palvelujen ja kokeilujen vaikuttavuudesta ja muusta asiakaskokemuksesta
 9. 9. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutuksen Living Lab 2018? • nopea ja joustava kuntoutuksen kokeilualusta: yhdistää yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat avoimeen innovaatioprosessiin asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa • kuntoutus on ajasta ja paikasta riippumatonta: digitaalisuus ei enää sarja kokeiluja vaan osa kaikkea toimintaa • ammattilaisten uusi rooli: kuntoutujat pyörittävät itse suurta osaa toiminnasta • palvelujen vallankumous: myydään vaikutuksia suoritteiden sijaan ja kuntoutuminen tapahtuu erityisesti kuntoutujien arjessa
 10. 10. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Mitä hyötyä tästä on yhteiskunnalle? • mahdottomasta mahdollista: tuomalla kuntoutus nykypäivään, avautuu tulevaisuushorisontti erilaisena niin ammattilaisille, kuntoutujille kuin työnantajille • työttömyyden ja osattomuuden kitkeminen: arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemus työllistymisen kiihdyttäjänä • järjestelmän virittäminen: vaikutusten osoittamisen avulla kustannustehokkaampi järjestelmä • uuden työn luominen: uusista perinteisen työn rinnalle avautuvista ansaintamahdollisuuksista hyötyvät monet
 11. 11. Kiitos!
 12. 12. • Verkkopalvelu, joka sisältää kattavasti, selkeästi ja ajantasaisesti tietoa ja palveluja osatyökykyisten itsensä, ammattilaisten ja työnantajien käyttöön. Osku – Tie työelämään -verkkopalvelu
 13. 13. • Verkkopalvelun rahoittajana on STM ja toteuttajana Kuntoutussäätiö • Alkoi yhteistyössä Osatyökykyiset työssä (Osku) -ohjelman kanssa, nyt osana hallituksen kärkihanketta • Keskeiset yhteistyökumppanit: Vates-säätiö ja Vakuutuskuntoutus VKK • Kumppanuusverkosto on avoin, kaikki halukkaat pääsevät mukaan rakentamaan ja testaamaan verkkopalvelua • Verkkopalvelu julkaistaan syksyllä 2016 (testaus touko-kesäkuussa) Taustana: • Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa rakennettu toimintakonsepti ja keinovalikoima • Keväällä 2015 usean toimijan kanssa tehty verkkopalvelun määrittely Taustaa, rahoitus ja kumppanit
 14. 14. • Kohderyhminä • Ammattilaiset (työkykykoordinaattorit, työhönvalmentajat jne.) • Osatyökykyiset • Työnantajat • Koottuna keskeinen tieto osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työhön pääsyn tukemisesta. Ajantasainen tieto yhdessä paikassa. • Ohjaa oikeisiin, tilanteeseen sopiviin palveluihin ja tietolähteisiin • Vertaistuki ja verkostoitumismahdollisuus ammattilaisille, esim. keskustelualue ja ilmoituspalsta • Rakennetta työstetään asiakas- ja palvelulähtöisesti (huomioidaan työttömien ja työssä olevien tilanne) Mitä sieltä löytyy?
 15. 15. • Kimmo Terävä ja Hannamari Uotila, Kuntoutussäätiö • kimmo.terava@kuntoutussaatio.fi, • hannamari.uotila@kuntoutussaatio.fi • Kati Savela ja Jukka Lindberg, Vates-säätiö • jukka.lindberg@vates.fi • kati.savela@vates.fi • Sari Eskelinen, Vakuutuskuntoutus VKK ry • sari.eskelinen@vkk.fi Osku-verkkopalvelua rakentavat: Ota yhteyttä!
 16. 16. Kiitos!

×