Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 9 Ad

Liikunta ja osallisuus

Download to read offline

Päätavoitteena on pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten osallisuuden edistäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen jäsenilleen tarjoamissa liikuntatoiminnoissa. RAY 2015-2017

Päätavoitteena on pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten osallisuuden edistäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen jäsenilleen tarjoamissa liikuntatoiminnoissa. RAY 2015-2017

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Liikunta ja osallisuus (20)

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation) (14)

Advertisement

Recently uploaded (16)

Liikunta ja osallisuus

  1. 1. Liikunta ja osallisuus -hanke 2015 - 2017 Kuntoutussäätiö 30.3.2016
  2. 2. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Liikunta ja osallisuus -hankkeen tavoitteet • Päätavoitteena on pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten osallisuuden edistäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen jäsenilleen tarjoamissa liikuntatoiminnoissa. • Tämä päätavoite jakautuu kolmeen osatavoitteeseen: 1) Kartoitamme eri järjestöjen jäsenilleen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja sitä, miten osallisuus niissä toteutuu. Tavoitteena on tarkastella asiaa sekä alueellisesti että toiminnan järjestäjän ja käyttäjän näkökulmasta. 2) Kokoamme liikuntaa järjestävien tahojen edustajia yhteisiin tilaisuuksiin, joissa esitellään olemassa olevia käytäntöjä sekä hanketoteutuksen kuluessa esiin nousseita ideoita, osallisuuden edistämisen keinoja sekä eri toimijoiden yhteistyön tuloksia. 3) Tuotamme tietoa ja konkreettisia kehittämisehdotuksia järjestöjen tueksi ja jäsenten kokonaisvaltaisen osallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on näin kehittää osallisuuden edistämisen näkökulmaa ja juurruttaa se osaksi järjestöjen tarjoamia pysyviä liikunta- ja muita vapaa-ajan toimintoja. | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 2
  3. 3. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Hankkeen rahoitus ja yhteistyökumppanit • Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2015 - 2017. • Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Allergia- ja Astmaliitto sekä Neuroliitto. | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 3
  4. 4. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Hankkeen kolme kohderyhmää 1) Kolme Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenliittoa, Neuroliitto ry (ent. Suomen MS- liitto ry), Allergia- ja Astmaliitto ry ja Suomen Mielenterveysseura ry sekä niiden jäsenet 2) Alueellisesti (seutukuntakohtaisesti) toimivat liikunta- sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joiden intressi liittyy paikallisesti valittuun erityisryhmään 3) Alueellisesti valittujen kuntien sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi sekä liikunta- ja urheilujärjestöt | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 4
  5. 5. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Hankkeen käytännön toteutus | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 5
  6. 6. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Alueellisen kehittämistyön eteneminen (1/2) • Aluekehittämisen pilotteina toimivat Mikkelin ja Seinäjoen alueet, joissa verkostotyöskentely ja kehittämistyö käynnistyivät heti hankkeen alussa. Mikkelissä alueellisen koordinaation yhteistyöjärjestönä toimii Neuroliitto ja Seinäjoella Allergia- ja Astmaliitto. • Vuoden 2016 alkupuolella hanke on laajentunut myös Porin ja Vaasan alueille. • Kehittämistyön pohjana ovat alueelliset tarpeet, joista on keskusteltu kullakin alueella järjestetyssä yhteistyötapaamisessa. Nämä yhteistyötapaamiset pidettiin Mikkelissä ja Seinäjoella 9/2015 sekä Porissa ja Vaasassa 2/2016. | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 6
  7. 7. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Alueellisen kehittämistyön eteneminen (2/2) • Yhteistyötapaamisten lisäksi Mikkelissä ja Seinäjoella on tähän mennessä toteutettu: jäsenraadit (10-11/2015), kyselyt paikallisyhdistysten jäsenille (10- 11/2015) ja yhteistyöfoorumit/työpajat I (12/2015). • Porissa ja Vaasassa on tällä hetkellä käynnissä kyselyt paikallisyhdistysten jäsenille. Lisäksi Vaasassa on käynnissä kysely Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Porin jäsenraati pidettiin 3/2016. | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 7
  8. 8. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Liikunnalla lisää osallisuutta -selvityksen tavoitteet • Kartoittaa ja tuottaa tietoa sekä kotimaisista että ulkomaisista näkökulmista koskien soveltavaa liikuntaa, osallisuuden toteutumista siinä sekä yleisen liikuntakulttuurin inkluusiota • Koota hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja soveltavan liikunnan osallisuuden edistämiseksi, osallistumisen esteiden purkamiseksi sekä soveltavan liikunnan tarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi • Tuottaa tietoa ja konkreettisia kehittämisehdotuksia järjestöjen tueksi ja jäsenten kokonaisvaltaisen osallisuuden lisäämiseksi. • Selvitys valmistui 11/2015. Se löytyy myös hankkeen nettisivuilta: http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/liikuntajaosallisuus/materiaalipankki/ | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 8
  9. 9. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Lisätietoja hankkeesta www.kuntoutussaatio.fi/liikuntajaosallisuus Projektikoordinaattori Mari Ruuth p. 044 781 3181 mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma p. 044 781 3096 mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi | 31 March 2016Liikunta ja osallisuus -hanke Sivu 9

×