Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kuntoutussäätiön yleisesite

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

Similar to Kuntoutussäätiön yleisesite (20)

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation) (11)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kuntoutussäätiön yleisesite

  1. 1. Tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea toimintamme Välitämme ja muotoilemme tietoa niin, että kuntoutus- järjestelmää ja -palveluita saadaan kehitettyä vaikutta- vammiksi ja tuloksellisemmiksi. Kuntoutukseen liittyvää tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi sekä palveluiden suunniteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Julkaisemme tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkei- demme tuloksia neljässä eri julkaisusarjassa. Kuntoutusportti.fi on kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämis­tiedon verkkosivusto. Kuntoutusportissa on tietoa alan toimijoista, tiedonlähteistä ja ajankohtaisista asioista. Oppimisvaikeus.fi-sivustolla on tietoa mm. lukihäiriöstä sekä matematiikan ja kielellisistä vaikeuksista. Sivustolta löytyy myös vapaasti hyödynnettävää oppimisvaikeuksiin liittyvää materiaalia. Kuntoutus-lehti välittää ajankohtaista tietoa kuntou­ tuksen tutkimuksesta, hankkeista sekä innovaatioista ja seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua. Kuntoutusalan kirjasto ja tietopalvelu on kaikille avoin erikoiskirjasto. Kirjaston kokoelmissa on kattavasti ja ajantasaisesti kotimaiset kuntoutusalan julkaisut. Pakarituvantie 4-5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Kuntoutussäätiö Kuntoutuksen suunnannäyttäjä
  2. 2. Kuntoutussäätiö – Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Autamme haastavassa elämäntilanteessa olevia elämän­hallintaan ja työhön kuntoutumiseen. Kuntoutussäätiön visiona on olla kuntoutuksen Living Lab – kuntoutusjärjestelmän konkreettinen uudistaja ja välineiden tuottaja koko Suomelle. Teemme käytäntö­ lähtöistä tutkimusta ja tähtäämme kuntoutusalan merkittäväksi tutkimuskeskukseksi Euroopassa. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa ja yhteiskuntaan. Olemassaolomme perustuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. ­Vaikuttavuustavoitteemme ovat: • kuntoutusta tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten pääsy kuntoutukseen helpottuu • työelämän ulkopuolella olevien työikäisten pääsy kuntoutukseen helpottuu • työurat pitenevät • osatyökykyisten työllistymisaste kasvaa • oppimisvaikeuksia omaavien koulutus- ja työllistymisaste kasvaa • nuorten työllistyminen paranee ja eläkkeelle siirtyminen vähenee Osaamisalueemme ovat paras toimintakyky ja terveys, kestävä työ- ja toimintakyky sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta. Toteutamme strategiaamme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Yleishyödyllisenä yhteisönä saamme Raha-automaattiyhdistyksen tukea. Tutkimuksemme on käytäntölähtöistä Tutkimme kuntoutusta yhteiskunnallisten järjes- telmien, järjestöjen ja kuntoutujien tasoilla. Kaiken toimintamme keskiössä on asiakas: kuntoutuja, jolle tuotamme arvoa uudistamalla kuntoutusta ja kuntou- tusmuotoja. Teemme työtä tutkijan mielellä; rohkeasti kokeilemalla ja jakamalla, kestävällä tavalla. Teemme nopeita selvi­ tyksiä ja pidempiä tutkimushankkeita. Koulutamme kuntoutuksen ajankohtaisista asioista. Tavoitteenamme on lisätä tutkimustiedon yhteiskun- nallista vaikuttavuutta. Uudistamme tiedolla vaikutta- misen käytäntöjä entistä paremmin asiakkaita palvele- vaksi, digitalisaatiota hyödyntäen. Living Lab: kuntoutuksen kokeilukiihdyttämö Living Lab tarjoaa kokeilu- ja palvelualustan kuntou- tujille ja koko kuntoutusalalle: järjestöille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Siinä yhdistyvät kuntou- tuksen tuorein tutkimustieto kuntoutusmuotojen konk- reettiseen uudistamiseen ja palveluiden tuottamiseen kuntoutuja-asiakkaillemme. Kuntoutuja-asiakkaamme ovat haastavassa elämän­ tilanteessa, syystä tai toisesta työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia, joita autamme kuntoutumaan työ- hön ja koulutukseen. Tarjoamme vaikuttavaa palvelua mm. mielenterveys- ja oppimisvaikeuksia omaaville, maahanmuuttajille, korkeasti koulutetuille työttömille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Living Labissa tuotetut ja kokeillut mallit, tulokset ja havainnot levitetään kaikkien kiinnostuneiden hyödyn- nettäviksi. Välityskanavina toimivat verkkosivumme, sosiaalinen media, Kuntoutusportti.fi ja Oppimis­ vaikeus.fi, Kuntoutus-lehti, vuosittain järjestettävät Valtakunnalliset kuntoutuspäivät ja erilaiset tutkimus- seminaarit, työ­pajat sekä raportit ja muut julkaisut.

×