Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kuntoutuksen kehittäminen ja sote-uudistus - Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

Kuntoutuksen kehittäminen ja sote-uudistus - Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia

Download to read offline

Kuntoutussäätiön ja työeläkeyhtiö Varman toteuttaman kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntoutuksen asiantuntijoiden näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote‐uudistuksesta.

Kuntoutussäätiön ja työeläkeyhtiö Varman toteuttaman kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntoutuksen asiantuntijoiden näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote‐uudistuksesta.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Kuntoutuksen kehittäminen ja sote-uudistus - Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia (20)

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation) (14)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kuntoutuksen kehittäminen ja sote-uudistus - Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia

 1. 1. Kuntoutuksen kehittäminen ja sote‐uudistus  Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Kuntoutuspäivät 17.3.2016
 2. 2. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutusjärjestelmä on muutoksessa • Pirstaleisena pidetty kuntoutusjärjestelmä on  muutospaineessa  • Digitalisaatio ja uudet toimintamallit muovaavat kuntoutusta • Sote‐uudistus vaikuttaa myös kuntoutuksen järjestämisen  tapoihin ja toimintamalleihin | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 2
 3. 3. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kyselyn toteutus • Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntoutuksen  asiantuntijoiden näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja  sote‐uudistuksesta • Kuntoutussäätiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  toteuttivat kyselyn yhteistyönä • Selvitys toteutettiin Webropol‐kyselynä 2.‐10.3.2016 • Vastaajina kuntoutuksen asiantuntijoita yli sektori‐ ja  ammattirajojen  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 3
 4. 4. | ©Kuntoutussäätiö 2015| 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 4 Kysely lähetettiin yli 3100 kuntoutuksen  asiantuntijalle, toimijalle ja kehittäjälle 694 vastausta
 5. 5. | ©Kuntoutussäätiö 2015| 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 5 24 % 10 % 5 % 16 % 33 % 12 % VASTAAJAN TAUSTAORGANISAATIO Kuntoutuksen palveluntuottaja Kuntoutuspalveluiden tilaaja (Kela, työeläkelaitos, jne.) Työterveyshuolto Järjestö, säätiö yms. Kunta, sairaanhoitopiiri tms. Muu, mikä? ”Muu, mikä?” ‐vaihtoehdon valinneista valtaosa edusti  tutkimuslaitoksia, Te‐toimistoa, korkeakouluja, virastoja tai  ammattiliittoja. 
 6. 6. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Näitä kysyttiin | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 6 • Miten kuntoutus toimii?  • Turvaako vai vaarantaako sote‐uudistus  kuntoutuksen asemaa? • Mitkä ovat sote‐uudistuksen  mahdollisuudet? • Missä syntyvät kuntoutuksen innovaatiot?
 7. 7. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kelan kuntoutukselle parhaat arviot • Kuntoutuksen osa‐alueet arvioitiin  kyselyssä kouluarvosanoin 4–10.  • Kelan yksilökohtainen kuntoutus  arvioitiin parhaaksi, keskiarvo 7,6.  • Seuraavaksi parhaita olivat  työeläkekuntoutus ja Kelan  ryhmämuotoinen kuntoutus, keskiarvo  7,3.  • Sosiaalihuollon kuntoutuksen keskiarvo  oli heikoin, 6,3. | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 7 Kuntoutuksen osa‐alue Keskiarvo Kelan yksilökohtainen kuntoutus 7,6 Työeläkekuntoutus 7,3 Kelan ryhmämuotoinen kuntoutus 7,3 Kuntoutuksen tutkimus 6,9 Kuntoutuksen koulutus 6,8 Terveydenhuollon kuntoutus 6,8 Sosiaalihuollon kuntoutus 6,3
 8. 8. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutustarpeen havaitsemista tehostettava • Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme kuntoutuksen kannalta tärkeintä  kysymystä 14 eri vaihtoehdosta  • Kuntoutustarpeen havaitsemisen tehostamista piti kuntoutuksen  kannalta tärkeimpänä kysymyksenä yli 50 % vastanneista  • Seuraavaksi tärkeimmät: työelämässä jaksaminen kuntoutuksen avulla  (42 % valitsi), tasapuolisten kuntoutumahdollisuuksien tarjoaminen eri  väestöryhmille (42 %) ja kuntoutuksen rahoituksen varmistaminen (40 %) • Huoli kuntoutuksen rahoituksesta tulevaisuudessa nousi esille myös, kun  tiedusteltiin sote‐uudistukseen liittyviä uhkia kuntoutuksen kannalta • Avovastauksissa tärkeimmiksi kysymyksiksi mainittiin mm. kuntoutuksen  vieminen arkeen, asiakaslähtöisyys ja kuntoutuksen vaikuttavuuden  arviointi | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 8
 9. 9. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutuksen kolme tärkeintä kysymystä | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 9 (N=692)
 10. 10. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Päättäjille matalat pisteet kuntoutusalan  tuntemisesta | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 10 Väittämät Keskiarvo Miten paljon kuntoutus mielestäsi kiinnostaa  yhteiskunnallisia päättäjiä?* 2,3 Kuinka hyvin päättäjät tuntevat kuntoutuksen  kenttää?* 1,9  Onko sote‐uudistus kuntoutuksen kannalta enemmän  uhka vai mahdollisuus?** 3,1 Miten paljon kuntoutusasiat ovat mielestäsi esillä  sote‐uudistukseen liittyvässä keskustelussa?* 2,0 *1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon **1=pääosin uhka, 3=sekä uhka että mahdollisuus, 5= pääosin mahdollisuus • Vastaajat antoivat matalat pisteet  päättäjille kuntoutuskentän tuntemisesta  • Keskiarvo päättäjien kuntoutuskentän  tiedoista oli 1,9 (1=”ei lainkaan”,  5= ”erittäin paljon”) • Huonossa kentän tuntemisessa ei  vastaajien mielestä ollut ilmeisesti kyse  täysin kiinnostuksen puutteesta:  arvioidun kiinnostuksen keskiarvo oli  korkeampi • Päättäjien kuntoutuksen tuntemuksen ja  sitä kohtaan koetun kiinnostuksen  arvioivat matalimmaksi työterveyshuollon  edustajat (keskiarvot 1,7 ja 2,0)  • Korkeimmaksi päättäjien tiedot ja  kiinnostuksen arvioivat järjestön tai  säätiön edustajat (2,0 ja 2,4)
 11. 11. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutus esille sote‐keskusteluun | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 11 Väittämät Keskiarvo Miten paljon kuntoutus mielestäsi kiinnostaa  yhteiskunnallisia päättäjiä?* 2,3 Kuinka hyvin päättäjät tuntevat kuntoutuksen  kenttää?* 1,9  Onko sote‐uudistus kuntoutuksen kannalta enemmän  uhka vai mahdollisuus?** 3,1 Miten paljon kuntoutusasiat ovat mielestäsi esillä  sote‐uudistukseen liittyvässä keskustelussa?* 2,0 *1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon **1=pääosin uhka, 3=sekä uhka että mahdollisuus, 5= pääosin mahdollisuus • Enemmistö vastaajista arvioi sote‐ uudistuksen kuntoutukselle sekä uhaksi  että mahdollisuudeksi tai varovaisesti  mahdollisuudeksi • Kuntoutusasiat voisivat olla vastaajien  mielestä enemmän esillä sote‐ uudistukseen liittyvässä keskustelussa • Toive kuntoutusasioiden esillä olosta  nousi esiin myös avovastauksissa, joissa  esitettiin huoli kuntoutusalan  asiantuntijoiden jäämisestä keskustelun  ulkopuolelle • Positiivisimmin sote‐uudistukseen  suhtautui ryhmä ”muu” (keskiarvo 3,25),  negatiivisimmin työterveyshuollon  edustajat (keskiarvo 3,0)
 12. 12. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Ketkä jatkossa pääsevät kuntoutukseen? Tehdäänkö  tarkempaa valintaa? Miten kuntoutus toteutetaan? Kuka tai  ketkä kantavat kokonaisvastuuta? Millaisista tarpeista  kuntoutus lähtee liikkeelle?” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 12
 13. 13. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? Sote‐uudistukseen liittyvistä uhkista vastaajat (N=562) nostivat erityisesti esille  kuntoutuksen unohtumisen sote‐uudistuksesta ja pirstaleisuuden jatkumisen. Vastaajien  uhkakuvissa toistuivat seuraavat teemat: • Kuntoutuksen unohtuminen sote‐uudistuksesta tai sen jääminen  terveyspalveluiden/erikoissairaanhoidon jalkoihin • Kuntoutukselle suunnattujen resurssien ja/tai lakisääteisen rahoituksen  heikentäminen • Uudistumattomuus, pirstaleisuuden jatkuminen, epäselvyys kokonaisvastuusta • Pienemmissä kunnissa palveluiden eriarvoistuminen ja saatavuuden heikkeneminen  keskittymisen ja/tai palveluiden karsimisen seurauksena • Asiakaslähtöisyyden heikentyminen ja palveluiden irtaantuminen kuntoutujan  arkiympäristöstä • Pienten palvelutuottajien jääminen isompien jalkoihin • Kuntoutuksen inhimillisen merkityksen ja kustannustehokkuuden jääminen  katveeseen, asiantuntijoiden kuulematta jääminen sote‐uudistuksen yhteydessä | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 13
 14. 14. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Kuntoutuksesta ei puhuta eikä sitä huomioida keskeisenä  osana sote‐kokonaisuutta.” ”Kuntoutuksen rahoitus ja ohjaus pirstaloituvat yhä enemmän,  valtakunnallinen ohjaus jää vähäiseksi ja alueelliset erot  palvelujen saannissa kasvavat. Kuinka laajasti sosiaali‐ ja  terveysalalla ymmärretään kuntoutuksen monimuotoisuus ja  mahdollisuudet?” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 14
 15. 15. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Unohdetaan se, että varhaiskuntoutuksella, ennaltaehkäisyllä ja  oikeasti osaavalla ja koulutetulla henkilökunnalla saadaan paljon  säästöjä ja hyviä tuloksia pitkällä tähtäimellä. Ei tulipaloja  sammuttamalla.” ”Kuntoutusta ei nähdä pitkän aikavälin mahdollisuutena yksittäiselle  kansalaiselle, vaikuttavuus tulee toimintakyvyn kautta, ja tätä kautta  tasa‐arvoinen elämä sairastumisen/vammautumisen jälkeen. Uhkana  selkeästi se, että vaikeavammaisten kohdalla sujuvan  hoito/palveluketjun muodostuminen ei ole kenenkään hallussa. Missä  tehdään kuntoutussuunnitelmat, kuka kustantaa mahdolliset  kuntoutusinterventiot, apuvälineet tai kodinmuutostyöt?” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 15
 16. 16. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Ketkä jatkossa pääsevät kuntoutukseen? Tehdäänkö tarkempaa  valintaa? Miten kuntoutus toteutetaan? Kuka tai ketkä kantavat  kokonaisvastuuta? Millaisista tarpeista kuntoutus lähtee liikkeelle?” ”Kuntoutuspalveluja tarvitsevat kansalaiset eivät ohjaudu  kuntoutukseen, koska kuntoutuksella ei ole selvää itsenäistä asemaa  asiakkaan hoito‐ ja palveluketjussa.” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 16
 17. 17. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? Sote‐uudistukseen liittyväksi mahdollisuudeksi nimettiin useimmissa vastauksissa hajanaisen  järjestelmän uudistaminen ja yhtenäistäminen monella tasolla, erityisosaamisen parempi  hyödyntäminen ja päällekkäisyyksien karsiminen. • Yhteistyön tiivistyminen palvelutuottajien välillä, tiedonkulun vahvistuminen ja yhtenäisempi  tietojärjestelmä tiedonkulun helpottamiseksi  • Palvelujärjestelmän yksinkertaistamisen, sujuvammat palvelut ja selkeät yhtenäiset kriteerit  palveluiden saamiselle • Sujuvampi kuntoutuspolku, yhden luukun periaatteen toteutuminen • Erityisosaamisen hyödyntäminen laajemmilla alueilla ja kuntoutuksen tuominen arkiympäristöihin • Resurssien järkevämpi jakautuminen eri toimijoiden välille ja monikanavaisen rahoituksen  yksinkertaistaminen  • Asiakkaiden osallistumisen vahvistaminen sekä oman kuntoutumisensa että koko järjestelmän  suunnitteluun ja kehittämiseen • Kuntoutuksen arvon tunnistaminen ja tunnustaminen säästöjä tuovana järjestelmänä  Sote‐uudistuksen tärkeimpinä tavoitteina nähtiin palveluiden yhtenäistäminen, saatavuuden, tasa‐ arvoisuuden, oikea‐aikaisuuden ja kattavuuden parantaminen sekä erityisosaamisen saatavuuden  vahvistaminen. | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 17
 18. 18. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Jos yhteistyötä saadaan aidosti kehitettyä kuntoutuksen tarvitsijan  kannalta, on sote‐uudistus hyvä asia. Samoin [on hyvä asia] eri toimijoiden  kokoaminen yhteen pohtimaan tätä kokonaisuutta päättäjien kanssa. En  täysin hahmota sote‐uudistuksen vaikutuksia kuntoutujan asemaan. Tärkeää  on saada palvelut juuri kun niitä tarvitaan. Mitä pidempi  sairaspoissaolojakso ja työstä poissaolo, sitä todennäköisemmin henkilö  päätyy ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Toimijoita paljon: Keva,  työeläkeyhtiöt, Te‐toimisto, työnantajien omat kuntoutukset, Kela,  tapaturmavakuutusyhtiöt. Miten näiden toimijoiden toiminta solmiutuu sote‐ uudistukseen?” ”Kuntoutuspalveluja, kuntoutustarpeen arvioita, suunnittelua jne.  toteutetaan kaikille tarpeen mukaisin osaamisen ja moniammatillisin  resurssein ‐ erityisasiantuntemusta keskitetysti ja konsultaatiota paikallisesti  toteutettuun toimintaan.” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 18
 19. 19. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Mielestäni sairaanhoito tulisi nähdä vain osana kokonaisvaltaista  kuntoutusta eikä päinvastoin kuten nykyisin.” ”Kun mietitään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  kitkattomampaa yhteistyötä, toivon, että kuntoutus on mukana, kun  mietitään hoitokäytäntöjä.” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 19
 20. 20. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Sote – uhka vai mahdollisuus? ”Näen, että kuntoutumisessa yleensä ollaan lähdössä hyvään suuntaan,  koska entistä enemmän otetaan asiakkaat mukaan suunnittelemaan ja  toteuttamaan palveluita. [‐‐] Heidän omakohtaisia kokemuksia  (kokemusasiantuntijat) hyödynnetään sekä asiakkaiden että ammattilaisten  hyväksi [ns. tulkkeina]. Vertaisuuden tulo kuntoutukseen on mahdollisuus, jos  sitä osataan hyödyntää ja ottaa huomioon sote‐uudistuksessa.” ”Kuntoutuksella olisi parhaimmillaan mahdollisuus päästä asiakkaan  näkökulmasta katsottuna prosessien keskiöön, jolloin kuntoutuksesta saatu  hyöty yhteiskunnallisena ilmiönä olisi mahdollisimman kustannusvaikuttava  sen lisäksi, että asiakkaat saisivat omaa arkeaan tukevan palvelun oikea‐ aikaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että sote‐uudistuksessa pitäisi lähteä  liikkeelle asiakkaan tarpeesta, eikä siitä kuka rahoja hallinnoi ja kenellä on  valta.” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 20
 21. 21. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Tulevaisuuden innovaatiot | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 21 Suosituimpia avovastauksissa (n = 494) esille nousseita teemoja…
 22. 22. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Tulevaisuuden innovaatiot ” Suomalainen kuntoutus poikkeaa merkittävästi eurooppalaisesta ja muusta  kansainvälisestä kuntoutuksesta. Kansainvälinen osaamisen vaihto olisi yksi  innovaatioiden lähde.” ” Laittakaa joku ryhmä tutkimaan ja selkeyttämään koko kuntoutusskaalaa. Pitää  ottaa huomioon myös te‐palvelut, kunnan omat palvelut, TYP jne. Eikä katsoa asiaa  vain KELA:n näkökulmasta. ”  ”Laitoskuntoutus vaihtuu kuntoutukseen, jota järjestetään pienimuotoisemmin,  johdonmukaisemmin ja organisoidummin terveyskeskuksissa. ” ” Mer forskning och bättre tillgänglighet ” ” Jos osaisin vastata en olisi tässä ” | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 22
 23. 23. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Vastaajien huomioita kyselystä Monet vastaajista kiittelivät sitä, että näkemyksiä kuntoutuksesta  tuodaan nyt esille ja toivoivat, että kuntoutuksen merkitys muistetaan  jatkossakin. ”Hyvä, että kuntoutus tuodaan esille!” ”Yhteiskunnan nopea muutos asettaa uusia vaatimuksia kuntoutuksen  rakenteille.” ”Kiitos tästä kyselystä. Kuntoutus tarvitsee näkyvyyttä.” |      17.3.2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 23
 24. 24. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Yhteenveto vastaajien näkemyksistä • Kelan kuntoutukseen ja työeläkekuntoutukseen oltiin tyytyväisimpiä,  sosiaalihuollon kuntoutus sai heikoimman arvion • Yli 50 % piti kuntoutustarpeen havaitsemisen tehostamista yhtenä  tärkeimmistä kuntoutuksen kysymyksistä • Päättäjät ovat vastaajien mielestä heikosti perillä kuntoutusasioista • Sote‐uudistuksen suurimpia uhkia kuntoutuksen huomioimatta jääminen  tai uudistumattomuus  • Sote‐uudistus on mahdollisuus yhtenäistää pirstaleista järjestelmää,  sujuvoittaa palvelu‐ ja hoitoketjua ja edistää asiakaslähtöisyyttä • Suurin osa arvioi tulevaisuuden innovaatioiden löytyvän yhteistyöstä,  asiakkailta sekä digitalisaatiosta ja tietotekniikan sovelluksista, mutta  digitalisaatioon suhtauduttiin myös varauksella | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 24
 25. 25. KIITOS! Kysy lisää, ota yhteyttä! Riikka Shemeikka riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi 044 781 3102 @RShemeikka Maari Parkkinen maari.parkkinen@kuntoutussaatio.fi 044 553 5261

×