Advertisement

KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 1/2010

Sitran Kuntaohjelma
Aug. 31, 2010
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 1/2010

 1. Valmistelukomitean kokous 9.6.2010
 2. Asialista • Läsnäolijoiden toteaminen • Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma - Tavoitteet ja käsiteltävät asiat - Aikataulut - Työryhmäjako • Valmistelukomitean järjestäytyminen - Pj ja vpj, esittelijän ja sihteerin valinta - Kokoonpanon sopiminen • Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi - Tavoitteet ja käsiteltävät asiat - Aikataulut - jäsenten nimeäminen/kokoonpanotavoite • Linjattavat asiat - Yhtiöjärjestys - Henkilöstön aseman periaatteet • Muut asiat © Sitra 2010
 3. Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma
 4. Valmistelukomiteoiden rooli Valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen • Valmistelukomiteat ohjaavat yhtiöiden käynnistämisen valmistelutoimenpiteitä • Sitran projekti toimii valmistelijana ja alistaa kaikki keskeiset päätökset valmistelukomiteoiden käsittelyyn • Valmistelukomiteoiden jäsenet eivät ole juridisesti vastuussa valmisteluun liittyvistä päätöksistä, vaan rahoitukselliset ja muut päätökset vahvistetaan Sitran sisäisillä menettelyillä • Valmistelukomiteoiden alaisuuteen voidaan perustaa alatyöryhmiä • Valmistelukomiteoiden työ päättyy yhtiöiden perustamiseen - Komiteasta muodostetaan asiakasomistajien ohjausryhmän, joka päättää toimintansa vuoden 2010 lopussa © Sitra 2010
 5. Valmistelukomitean kokousten keskeiset sisällöt ja aikataulu • Valmistelukomitean kokous 9.6. • Ohjausryhmän kokous syyskuu - Komitean järjestäytyminen - ICT Palvelut ja organisaatio - Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen - THH Palvelut ja organisaatio • Valmistelukomitean kokous 16.6. • Ohjausryhmän kokous lokakuu - Ryhmien jäsenten hyväksyminen - Palvelusopimukset - Muut 9.6 päätetyt asiat - Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet - Taloudelliset toimintaedellytykset • Valmistelukomitean kokous 5.8. - Strateginen tavoite • Ohjausryhmän kokous marraskuu - Omistamisen ehdot - Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu - Yhtiön perustamisasiakirjat kuntatoimijoittain • Valmistelukomitean kokous 11.8. • Ohjausryhmän kokous joulukuu - Henkilöstölinjaukset - Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen - Ehdotus yhtiöiden perustamisesta • Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010 • Yhtiöiden perustaminen 26.8 © Sitra 2010
 6. Valmistelukomiteoiden alustava työsuunnitelma Marraskuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Valmistelu- Valmistelu- Valmistelu- Hallituksen Hallituksen Hallituksen Hallituksen Hallituksen komitean komitean komitean kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous xx.9. xx.9. xx.10. xx.11. xx.12. 9.6 16.6 11.8. Valmistelu- Yhtiön komitean perustamis- kokous kokous 5.8. 26.8. Ohjausryhmän Ohjausryhmän Ohjausryhmän Ohjausryhmän kokous kokous kokous kokous xx.9. xx.10. xx.11. xx.12. Lomakausi © Sitra 2010
 7. Työryhmien jako Valmistelukomitea Henkilöstö ICT Palvelut ja THH Palvelut ja Toimitusjohtajan organisaatio organisaatio valinnan valmistelu • Ylätason henkilöstölinjaukset • Tavoitetilan täsmennys, • Tavoiteilan täsmennys, • Psycon tekee ilmoituksen • YT-neuvottelujen vaiheet perustamisen ehdot perustamisen ehdot pohjalta alustavan listan • Työehtosopimukset • Asiakkaaksi liittymisen • Asiakkaaksi liittymisen • Toimitusjohtajan valintaryhmä • Työehdot, lomat, edut, vaiheet vaiheet tutustuu varteenotettavimpiin eläkevakuutukset • Organisaatio, toimenkuvat, • Talous- ja henkilöstö- ehdokkaisiin ja ehdottaa • Palvelu-keskukseen siirtyvät toimipisteet hallinnon rajaukset tulevalle hallitukselle vs. kuntaan jäävä henkilöstö • Palvelu-sopimukset, tuotteet, • Talous- ja henkilöstöhallinnon muutaman varteenotettavinta hinnoittelu tavoiteprosessit, perustiedot kandidaattia • Organisaatio, toimenkuvat, • Perustelun yhtiön hallitus toimipisteet tekee lopullisen päätöksen • Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10 henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä © Sitra 2010
 8. Valmistelukomitean järjestäytyminen
 9. Ehdotus valmistelukomiteoiden muodostamiseksi • Aiesopimuksen allekirjoittavista kaupungeista suurimman kaupungin edustaja toimii komitean puheenjohtajana • Kokoonpano eri kokoisten kaupunkien ja eri tyyppisten kuntayhtymien osalta seuraavasti: • Kaupungit: • yli 100.000 jokaisella yksi edustaja • 30.000-100.000 3-4 edustajaa • 10.000- 30.000 2-3 edustajaa • alle 10.000 1-2 edustajaa • Kuntayhtymät: • SHP:t: 1-2 edustajaa • Sote yhteistoiminta-alueen muodostavat kuntayhtymät: 1-2 edustajaa • Koulutuskuntayhtymät: 1-2 edustajaa © Sitra 2010
 10. Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne 8.6.2010 klo 15.00 THH ICT • Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki • Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 • Kai Roslakka, Imatran kaupunki Marja Merovuo) • Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo) • Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen) • Timo Halonen, Kuusamon kaupunki • Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki • Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki • Riku Moisio, Hämeenlinna • Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki • Reijo Kemppainen, Lappeenrannan • Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki kaupunki • Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki • Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki • Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki • Timo Kvist, Naantalin kaupunki (9.6 Juha Ropponen) • Mika Mäkinen, Lahden kaupunki • Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta • Timo Kvist, Naantalin kaupunki • Katja Vuorinen, Limingan kunta • Pirjo Alanen, Raahen kaupunki • Marja Kariniemi, Oulun kaupunki • Vesa Rantala. Taivassalon kunta • Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta • Antti Kirkkola, Turun kaupunki • Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä • Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki • Antti Kirkkola, Turun kaupunki • Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki • Pentti Itkonen , Etelä- Karjalan • Katja Vuorinen, Limingan kunta sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu) • Reijo Timperi, Inarin kj / Polarmon Oy • Vesa Rantala, Taivassalon kunta • Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki © Sitra 2010
 11. Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi
 12. KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 7.6.2010 klo 12.00 • ICT myönteiset 62 kpl – 26,9 % väestöstä • ICT kielteiset 44 kpl – 6,9 % väestöstä • ICT avoimet 55 kpl – 9,7 % väestöstä • ICT ei tavoitettu 34 – 14 % väestöstä • THH myönteiset 49 kpl – 16, 1% väestöstä • THH kielteiset 56 kpl – 14,5 % väestöstä • THH avoimet 57 kpl – 12,2 % väestöstä • THH ei tavoitettu 33 kpl – 14,7 % väestöstä © Sitra 2010
 13. Tavoitteena on mahdollistaa kuntatoimijan päätös asiakasomistajuudesta • Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK ICT ja/tai KPK THH yhtiöiden palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt • Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset yhtiöihin liittymisen kriteerit • Määritellä kuntatoimijan rooli kansallisessa osaamisverkostossa; vastuunjako, palvelutuotanto ja kehittäminen • Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana © Sitra 2010
 14. Valmistelukomitea ja alueelliset selvitykset • Valmistelukomitea johtaa valtakunnallisesti KPK yhtiöiden perustamis- ja toiminnan käynnistämishanketta Valmistelukomitea • Alueellisia selvityksiä johtavat alueelliset ohjausryhmät, jotka raportoivat Varsinais-Suomi? valmistelukomitealle - Alueellinen projektisuunnitelma Kaakkois-Suomi? - Sitran organisoima ja rahoittama projektiorganisaatio, jossa selvityksen ? projektipäällikkö ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kuntien kanssa ? - Kuntatoimijoilta tulee oma alueellinen projektipäällikkö ja asiantuntijat ? © Sitra 2010
 15. Valmistelukomitea ja sen alaiset työryhmät Valmistelukomitea Henkilöstö ICT Palvelut ja THH Palvelut ja Toimitusjohtajan organisaatio organisaatio valinnan valmistelu Varsinais-Suomi? Kaakkois-Suomi? ? ? ? © Sitra 2010
 16. Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2) ICT THH © Sitra 2010
 17. Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2) Osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja –liikelaitoksia • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä • Etelä-Savon tietohallinto Oy • Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri • Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä • Mikkelin ammattikorkeakoulukuntayhtymä • Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä FSTKY (Kanta-Hämeen maakunta) ICT&THH • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä • KuntaPro Oy • Kuuma-kunnat • Liikelaitosyhtymä Puhti • Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä • Medi-IT Oy • Oulunkaaren kuntayhtymä • Pirkanmaan koulutuskonserni – ICT kuntayhtymä • Polarmon Oy THH • Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä (Päijät-Hämeen maakunta) THH & ICT • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä • Seutulaskenta Oy © Sitra 2010
 18. Alustava aikataulusuunnitelma Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Valmistelukomitean Valmistelukomitean Yhtiön Hallituksen Hallituksen kokous Valmistelukomitean kokous perustamis- kokous kokous Valmistelukomitean 9.6.2010 kokous 11.8. kokous xx.x. xx.x. kokous 16.6 26.8. 5.8. Komiteatyöskentely Perustamisjuridiikka, päätöksen teko Kuntatoimijakohtaiset Alueelliset selvitykset siirtymäsuunnitelma Työryhmäsuunnittelu Henkilöstön asema THH Palvelut ja organisaatio ICT Palvelut ja organisaatio Toimitusjohtajan valinnan valmistelu © Sitra 2010
 19. Päätösehdotus valmistelukomitealle • Hyväksytään malli alueellisista selvityksistä - tavoitteet - alueelliset jaot - aikataulut - vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010 • Hyväksytään työryhmät - vastuualueet - aikataulut - vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010 • Hyväksytään, että Sitra käynnistää alueelliset selvityksen ja työryhmät kesäkuun 2010 aikana © Sitra 2010
 20. Linjattavat asiat
 21. Yhtiöjärjestys 1(2) • Yhtiöjärjestyksen käsittely - Linkki aiesopimuksen liitteeseen 2.1.1 (A) – Yhtiöjärjestys • Keskustelua herättäneet kohdat - Osakkeiden merkintähinnat (per yhtiö) - 1 € per osake 30.10.2010 saakka - 3 € per osake 31.3.2011 saakka - jonka jälkeen 6 € per osake tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä päättämä alhaisempi merkintähinta - Äänivaltarajaus - ”Osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa äänestettäessä on kaikissa tapauksissa rajoitettu viiteen (5) prosenttiin koko osakekannasta ja niiden tuottamista äänistä” © Sitra 2010
 22. Yhtiöjärjestys 2(2) - Yritysjärjestelyt yhtiön ja osakkaiden välillä - Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaan välillä on hyväksyttävä yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä sekä kaikki järjestelyt on tehtävä liiketaloudellisin perustein, ja hankittavan omaisuuden arvonmäärityksessä käytetään aina riippumatonta tahoa - Hallitus - Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten tulee olla riippumattomia sekä alan asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia © Sitra 2010
 23. Henkilöstön aseman periaatteet • Lähetekeskustelu henkilöstöstä perustettavalle työryhmälle - Työnantajajärjestö - Eläkejärjestelmä - Liikkeenluovutus ja muut vastaavat menettelyt © Sitra 2010
 24. Muut asiat
 25. Muut asiat • Toimitusjohtajien valinnan tilanne © Sitra 2010
 26. Kuntien palvelukeskukset sosiaalisessa mediassa • KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja niillä voi vapaasti esittää kysymyksiä, kommentoida ja ideoida. – KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena http://www.linkedin.com/groups?gid=2985086&trk=myg_ugrp_ovr Kuntien palvelukeskus http://www.facebook.com/pages/Kuntien-Palvelukeskus/129953390356276 • Keskusteluihin voi osallistua kirjautumalla palveluihin ja luomalla niihin oman profiilin. LinkedIn: www.linkedin.com Facebook: www.facebook.com • Kirjautumiseen saa tarvittaessa apua Ville Tapiolta, ville.tapio@fountainpark.com, puh. 010 424 3013. • Keskustelua voi seurata ilman kirjautumistakin kehittämisareena-linkkien kautta. Kari-Mikael Markkanen 10.6.2010 © Sitra 2010
Advertisement