Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

KPK ICT:stä tulee XXX

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Similar to KPK ICT:stä tulee XXX (20)

Advertisement

KPK ICT:stä tulee XXX

  1. 1. KPK ICT:stä tulee XXX Mikä nimeksi kuntien omistamalle ICT osaamisverkostolle ?
  2. 2. Uuden yhtiön tavoitteet ja toimintamalli Yhtiön tavoitteina on tehostaa nykyisten ICT-ratkaisujen käyttöä ja kehittää uusia yhteisiä ICT ratkaisuja omistaja-asiakkaidensa (kunnat ja kuntatoimijat) tarpeisiin. Se tarjoaa myös ICT-asiantuntija-palveluita asiakkaidensa tietohallinnon erilaisten osa-alueiden kehittämiseksi. Yhtiö tulee toimimaan verkosto-organisaationa, jossa henkilöstö toimii fyysisesti eri puolilla Suomea. Yhtiön johto ja henkilöstö käyttää päivittäin hyväkseen ICT teknologian mahdollistamia kommunikaatio- ja osaamisen jakamisen välineitä. Yhtiöön rekrytoidaan henkilöstöä kuntien nykyisistä ICT osaajista ja ulkopuolisista asiantuntijoista.
  3. 3. KPK ICT:n tavoitetilan pääosaamisalueita Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus ja kulttuuripalvelut Asumis- ja ympäristöpalvelut Hallintopalvelut Teknologioiden ja työmenetelmien osaamisalueet Toimialojen prosessien ja järjestelmien osaamisalueet Teknologia-arkkitehtuurit Tiedolla johtaminen Tietoturva Muutos- ja projektijohtaminen Yhteistyökumppanien ja ulkoisten palveluiden hallinta Sähköisen asiakaspalvelu Palvelujen hallinnan prosessit ja menetelmät
  4. 4. KPK ICT:n kriittiset menestystekijät, kehityskohteet ja mittarit Kriittiset menestys-tekijät Verkostoitumisympäristö Toimivat asiakkuuden- hoitoprosessit, myynti Hankesalkku Tarkistuslistat, työkalut ja koulutus Asiakasodotusten määrittely ja seuranta Tehokas markkinointi Selkeä palvelutarjonta Brändi, palveluvaukset, extranet Projektimenetelmät, laadunvarmistus Palvelutasosopimukset ja -suunnitelmat Johtamisjärjestelmä, arvot, kulttuuri Palvelujen määrittely ja paketointi Roolit ja osaamisprofiilit Osaamisyhteisöt ja parhaat käytännöt Henkilöstöpolitiikka Motivoitunut henkilöstö Muutosten ja projektien läpivientikyky Osaamisen johtaminen ja verkostoituminen Kommunikaatiojärjestelmä, intranet Uusien asiakkaiden lkm Liikevaihdon kasvu Myynnin työkalut ja koulutus Liikevaihdon kasvu Asiakastyytyväisyys Palvelupenetraatio Projektien laatumittarit Osaamistasomittarit Henkilöstötyytyväisyys Työtarjoushyväksyntä % Hakemusten lkm Laskutusaste % Ongelmanratkaisu % Asiakastyytyväisyys Parhaat käytännöt lkm
  5. 5. Osaamisverkoston johtamis- ja toimintamalli 10/1/09 Perinteisessä organisaatiossa Osaamisverkostossa Ihmisten sijainti Kaikki samassa paikassa Maantieteellisesti hajautettu Osaamisen kehittäminen Ad hoc – kun on aikaa Systemaattisesti suunniteltu Osaamisprofiilit Ei käytössä, salaisia tai vanhentuneita Läpinäkyviä, aktiivisesti käytössä Osaamisen jakaminen Osaamista pantataan Osaamista jaetaan aktiivisesti Parhaat käytännöt Ihmisten päässä Dokumentoitu verkossa Kokemustieto Kävelee ulos työsuhteen päättyessä Talletettu organisaation muistiin Kokoukset Kokoushuoneessa Myös virtuaalisesti verkossa Tiimityö Kokoushuoneessa, lippu lappuja Myös virtuaalisesti verkossa Johtamistapa Käskyttävä tai puuttuu kokonaan Tavoiteohjattu ja itseohjautuva Yhteisölliset välineet Irrallisia, kokeiluluontoisia Integroitu työprosesseihin
  6. 6. Asiakkaan näkökulmia osaamisverkostossa 10/1/09 Perinteisessä organisaatiossa Osaamisverkostossa Palvelusuunnitelma Harvoin dokumentoitu tai käytössä Käytetään systemaattisesti Tarvemääritykset Toimittajat kartoittavat ylimalkaisesti Asiakasvastaavat koordinoivat Volyymihyödyt Eivät ole merkittäviä Suuret, verkoston voiman vuoksi Huippuosaamisen käyttö Kyllä, jos löytyy omasta yksiköstä Myös verkoston kautta käytettävissä Apua ongelmissa Omasta yksiköstä tai toimittajalta Saatavissa koko osaamisverkostosta Parhaat ratkaisut Kehitetään itse Monistetaan myös muilta Palvelumittarit ja seuranta Harvoin käytössä Käytetään systemaattisesti Integraatio työprosesseihin Usein jää miettimättä Kiinteä osa ratkaisukonsepteja Laadunvarmistus Satunnaista tai ei ollenkaan Systemaattista ja asiantuntijoita Kokemusten jakaminen Satunnaista tai ei ollenkaan Systemaattista
  7. 7. Asiantuntijan työn muutos osaamisverkostossa 10/1/09 Perinteisessä organisaatiossa Osaamisverkostossa Uuden oppiminen Perinteisillä kursseilla Myös verkossa, kollegoilta, työn ohessa Menetelmien käyttö Satunnaista, omavalintaista Systemaattista, yhteistä Neuvojen kysyminen Saman toimiston kavereilta Myös virtuaalisesti, osaamisyhteisössä Laadunvarmistus Itse Osaamisalueen huippuasiantuntijat Työmäärien arviointi Perustuu omaan kokemukseen Perustuu organisaation kokemukseen Työn suorittaminen Omalla konttorilla Myös ajasta ja paikasta riippumaton Ideointi Kokouksissa Myös virtuaalisesti verkossa Palkitseminen Perustuu työvuosiin Perustuu myös osaamiseen Tekemisen motiivit Tehdään mitä on ennenkin tehty Yhteisten tavoitteiden pohjalta Parhaat käytännöt Henkilökohtaisia Organisaation yhteiset osaamiskirjastot
  8. 8. Mutta – mikä nimeksi yhtiölle ?

×