SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
Luento 8:
Uudet mediakanavat
31.3.2010
Agenda
•  Kirjasta kappaleet
 – 8: Data-Driven Communication
 – 12: The Internet and Interactivity
•  Vierailija: Daniel Goodall, Nokia
Ketaus: IMC:n tärkeimmät teemat
1. Viestinnän yhdenmukaisuus
2. Viestinnän (strateginen) kontrollointi
3. Kanava- ja viestintäpaletin jatkuva
  optimointi ja synergian haku
4. Mitattavuus sekä kytkentä myyntiin
  ja asiakassuhteisiin
(Koottu useista lähteistä)
Kertaus: IMC:n suunnittelu
Zero-based planning
1.  Tunnista kohdeyleisöt
2.  SWOT-analyysi
3.  Päätä markkinointiviestinnän tavoitteista
4.  Kehitä strategiset ja taktiset toimenpiteet
5.  Määritä budjetti
6.  Arvioi tehokkuus
(Kirjan luku 6)
Data-Driven
Communication

Tietokannat (database)
•  Database = a collection of related
  information that is stored and organized
  in a way that allows access and analysis
•  Database marketing = luodaan ja
  ylläpidetään tietokantaa relevantista
  tiedosta koskien nykyisiä ja tulevia
  asiakkaita
•  Database marketing on osa IMC:n
  ideologiaa
Tietokannat täyttyvät
•  Kirjasta: databaset voivat
  pitää sisällään kaikkea sitä
  mitä voidaan digitalisoida
•  Lienee selvää, että tämän
  tiedon määrä jatkuvasti
  lisääntyy  lisää
  analysoitavaa siis!
•  Tämä tieto asiakkaista
  myös jatkuvasti rikastuu ja
  tarkentuu
Database marketing
•  Ymmärretään asiakkaita ja prospekteja
•  Hallitaan asiakaspalvelua
•  Ymmärretään kilpailijoita
•  Hallitaan myyntioperaatiota
•  Hallitaan markkinointi- ja MV-
  kampanjoita
•  Kommunikoidaan kuluttajille
•  Tarjotaan informaatiota kuluttajille
Oppiva organisaatio
•  Tietokannoista löytyy organisaation
  “institutionaalinen muisti”
•  Oppivan organisaation neljä aktiviteettia
 1.   Kerää jatkuvasti dataa
 2.   Datan jatkuva jaottelu
 3.   Trendianalyysi datasta
 4.   Analyysien tuottaminen henkilöille, joille
    siitä on relevanssia työssä
Miten tietokannat auttavat?
1.  Tietokannat tallentavat asiakashistorian
2.  Tietokannat ovat oivallusten lähde
 –  piilotettu tieto tulee esiin trendianalyyseissä
3.  Tietokannat paljastavat markkinoiden
  muutoksia
4.  Tietokannat auttavat myyntiväkeä
•  Tietokantatiedot ovat myös selkeä resurssi
   jotkut myyvät tietojaan eteenpäin
  (Facebookin bisnesmalli, lentoyhtiöt)
Asiakastietokanta pystyyn
1.  Mitä dataa tarvitaan?
  –  Miten paljon pitää tietää asiakkaista ja prospekteista?
2.  Miten data kerätään?
  –  Mikä on kustannustehokkainta? Keneltä kerätään?
3.  Miten data säilötään?
  –  Missä muodossa? Missä serveri sijaitsee?
4.  Miten dataa käytetään?
  –  Mitä analyysejä tehdään? Mikä arvo annetaan tehdyille
   analyyseille?
5.  Kuka ylläpitää tietokantaa?
  –  IT vai markkinointi? Kuinka helppo sen tulee olla
   käyttää?
6.  Kuinka tarkka ja turvallinen tietokannan tulee olla?
  –  Miten usein päivitetään? Kuinka arkaluonteista dataa?
Mistä dataa saadaan?
•  Periaatteessa kaikki interaktiot asiakkaan ja
  myyjän välillä jättää edes jonkinlaisen
  jäljen
•  Osa datankeruusta hyvin automaattista
•  Esim scanner data = point-of-purchase
  tietoa kanta-asiakasohjelmiin (ostot,
  luottokorttidata)
•  Jos dataa haluaa lisää, voi asiakaskontaktit
  suunnitella “jälkiä jättäväksi”
POHTIKAA
RYHMÄSSÄ: Mitä
esimerkkejä keksitte
prosesseista, joissa
kerätään tai voisi kerätä
paljon dataa?
Esimerkkejä datankeruusta
•  Myyntipromootiossa kuponkeihin
  tunnisteita?
•  Tuotteen rekisteröintidata takuukorteissa
•  Kanta-asiakaskortit
•  Kustomoidut katalogit segmenteittäin
•  Asiakaspalvelunumerot
•  Email ja web (mahdollisuudet rajattomat)
•  Kyselyt
Tietoturva ja yksityisyydensuoja
•  Luottamus tärkeää, luvan kysyminen olennaista
•  Tietoa hyvä käyttää asiakasta(kin) hyödyttävällä
  tavalla
•  Monesti asiakkaat eivät tiedä, että tiettyä dataa
  kerätään (esim. Plussakortti)  läpinäkyvyys
  auttaa
•  Asiakkaalla tulee olla oikeus poistaa itsensä
  tietokannasta tai hallita sitä
•  Lainsäädäntö usein tiukkaa
•  Tietoturvassa ei kannata pihistellä!
Datasta asiakassuhteisiin
•  Datan tulisi tukea asiakassuhteen
  kehittämistä (CRM), rikastamalla ja
  “louhimalla” voi saada paljonkin irti
•  Tiedon keräämisen ja linkittämisen
  asiakkaisiin helppous vaihtelee aloittain 
  Esimerkiksi pankit vs. ravintolat
•  Datasta voi tunnistaa prospekteja tai
  mahdollisuuksia suhteen syventämiseen
•  Data voi myös paljastaa miksi asiakkuus
  loppui
Asiakastiedon lähteet
           Asiakkaat ja prospektit


             Asiakaspalvelu
   Markkinointi     Database        Myynti
   Valitukset      Tiedustelut      Hyvä palaute


       Muuta                      Välitä
 Muuta         Lisää    Tuote-   Hyöty
      lupauk-                     organi-
tuotetta        tietoa   kehitys   irti
       set                      saatiolle
Brändiviestin personointi
•  Oikeastaan viestien “massakustomointi”,
  eli sama sisältö esitettynä
  kohderyhmäspesifisti
•  Internet avannut tässäkin paljon uusia
  mahdollisuuksia, kun kustomointi voi
  tapahtua realliajassa ja ilman
  lisäkustannuksia
“[Database] information presupposes that
consumers tastes are fairly simple and
stable matters that can be encoded and
processed by information technology. […]
In other words, database marketing
assumes a ‘passive’ relationship, perhaps
too much based on the ‘audience’ model of
television and direct advertising.
Organizations do many seductive things to
consumers, and consumers have a fairly
truncated response set: they either buy,
continue to buy, or stop buying.”
- Kozinets, 1999
“Indeed, in the case of database
marketing and customer
relationship management (CRM)
initiatives, it changes how
individuals are constituted as
consumer identities. […] Hence, the
consumer’s digital identity is his or
her real identity because
marketing is targeted toward the
consumer profile rather than the
real person.”
(Zwick & Dholakia 2004)
Database paradoksi
•  Databasejen käyttö ja niiden luoma tieto
  pakottaa kuluttajan databaselle
  käytännölliseen muottiin  “väkivaltaa”
  kuluttajakuvaa kohtaan
•  Toisaalta, databaseihin tuleva tieto
  lisääntyy ja rikastuu koko ajan  pyrkii
  koko ajan parempaan kuluttajakuvaan
The Internet and
Interactivity
Ketaus: IMC:n tärkeimmät teemat
1. Viestinnän yhdenmukaisuus
2. Viestinnän (strateginen) kontrollointi
3. Kanava- ja viestintäpaletin jatkuva
  optimointi ja synergian haku
4. Mitattavuus sekä kytkentä myyntiin
  ja asiakassuhteisiin
(Koottu useista lähteistä)
Kertaus: IMC:n suunnittelu
Zero-based planning
1.  Tunnista kohdeyleisöt
2.  SWOT-analyysi
3.  Päätä markkinointiviestinnän tavoitteista
4.  Kehitä strategiset ja taktiset toimenpiteet
5.  Määritä budjetti
6.  Arvioi tehokkuus
(Kirjan luku 6)
“[Interacticity is a] measure of a
media’s potential ability to let
the user exert an influence on
the content and/or form of the
mediated communication.”
- Jensen (1998)
“In the not-too-distant future, with the
widespread adoption of interactive media
such as the Internet, the business of,
advertising will undergo a sea-change:
interactive media will functionally displace
mass-media, advertising will be both better
targeted and higher in information-content,
"intelligent" software will aid individuals in
decision-making-and lastly, with more
precise measurement of the impact of
communication programs, marketers will
finally resolve the riddle of the wasteful
"half' of advertising.”
- Rust & Varki (1994)
Interaktiivisuus vs. massamedia
Kirjasta:
1.  Mahdollistaa yksilöille kohdentamisen
2.  Mahdollistaa asiakkaiden
  kommunikaation yritysten suuntaan
3.  Paremmin mitattavia kuin massamediat
  (onko näin?)
4.  Vaatii enemmän huomiota ja hallintaa,
  koska viestit ovat räätälöityjä
Interaktiivisuus ennen ja nyt
•  Kirja tuntuu kannattavan vanhaa tapaa ymmärtää
  interaktiivisuus, s.o. kaikki interaktiivisuus
  tapahtuu firman kontrolloimissa ympäristöissä
•  Tosin nykyään suuri osa “interaktioista” tapahtuu
  ympäristöissä, jotka eivät ole yrityksen
  kontrollissa (Twitter, Facebook, vapaat
  kuluttajayhteisöt)
•  Interaktiivisuus EI ole one-to-one, vaan
  yhteisöllistä
•  Asettaa merkittäviä haasteita mm. tiedon
  hallinnalle ja keruulle (netnografia?)
Sosialisen median määritelmä*
Mediakanava, jossa sisällön
portinvartija on mediateknologian
valinnallaan ja omalla
toiminnallaan tehnyt itsestään
mahdollisimman samanarvoisen
sisällöntuottajan mediakanavan
yleisön kanssa.
*puhuttaessa yhdestä kanavasta
Sosiaalinen media lyhyesti
•  Monet yritykset kohtelevat sosiaalista mediaa
  kuin normaalia mediaa
•  Yrityksen ei ole pakko eikä välttämättä aina
  edes kannata olla sosiaalisissa medioissa
  mukana, mutta omalla tapaa yritys on
  sosiaalisissa mediassa “läsnä”, halusi tai ei
•  Sosiaalisilla medioilla on tosin ikävä tapa
  kaapata sisältöä ei-sosiaalisista medioista
  käsittelyyn (remediointi)
CHEVY TAHOE MAINOS TÄHÄN
SITTEN iPod TOUCH!
Internet keskiössä
•  Muissa medioissa aktivointi (AIDA:n vika
  “A”) on mainoksissa yhä useimmin
  “mene nettiin ottamaan lisää selvää”
•  Kilpailut ja myyntipromootiot siirtyneet
  ainakin Yhdysvalloissa melkein kokonaan
  nettiin
•  “Ansaittu näkvyys” ajattelu saanut
  jalansijaa
ART OF THE H3IST
“Where conventional [IMC] approaches
increasingly talk about interactivity and
dialogue as the primary purposes of
integration, they insist that such interactivity
is facilitated through the management of
consistency, clarity and coherence in the
organisation’s messages. Rather than
defining consistency, etc., in advance, the
flexible integration approach describes its
primary purpose as organisational
responsiveness attained through sensitivity
to environmental complexity.”
- Christensen et al (2008)
Mitä muuta netti mahdollistaa?
•  Siirtää valtaa kuluttajille valinnanvaran
  lisääntyessä
•  Lisää (tuote)tiedon määrää lähes
  rajattomaksi
•  Nopeus ja saatavuus
•  Avaa ja lisää kilpailua lähes kaikilla
  aloilla
Verkkokauppa
•  Kansainväliset markkinat
•  Halpaa dialogia asiakkaiden ja
  prospektien kanssa
•  Niche-markkinoiden
  aggregointi ja kriittinen massa
•  Nopea viestintä mm.
  hintamuutoksista
•  24/7 asiakaspalvelu
•  Instant feedback
Muut hyödyt
•  Hypessä unohtuu usein myös netin
  “työkalulliset” muodot
•  Intranetit = yrityksen sisäinen verkko,
  jossa jakaa tietoa ja koordinoida MV:tä
•  Extranetit = suljettu yrityksen sisäinen
  verkko, johon sidosryhmille voidaan
  antaa pääsy
Yhteenveto
•  Internet on tulossa keskiöön (lähes)
  kaikessa
•  IMC:n ja Internetin suhde on osittain
  ongelmallinen (mm. mitattavuus,
  yhdenmukaisuus, kuluttajakuva)
•  Kuluttajille vallan antaminen johtaa usein
  helposti kontrollin menettämiseen 
  IMC:ssä iso “ei ei”

More Related Content

Viewers also liked

Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...Henri Weijo
 
1234 Menetelmä ja kilttilä
1234 Menetelmä ja kilttilä1234 Menetelmä ja kilttilä
1234 Menetelmä ja kilttiläJuha Tahvonen
 
Luento11 etiikka
Luento11 etiikkaLuento11 etiikka
Luento11 etiikkaHenri Weijo
 
Luento11 kanavamarkkinointi
Luento11 kanavamarkkinointiLuento11 kanavamarkkinointi
Luento11 kanavamarkkinointiHenri Weijo
 
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)Henri Weijo
 
Luento10 pr ja_viestintä
Luento10 pr ja_viestintäLuento10 pr ja_viestintä
Luento10 pr ja_viestintäHenri Weijo
 
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011Henri Weijo
 
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)Henri Weijo
 
Luento 7 Segmentointi
Luento 7 SegmentointiLuento 7 Segmentointi
Luento 7 SegmentointiHenri Weijo
 
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2) Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2) Henri Weijo
 
Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12rooped
 
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. IIConsumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. IIHenri Weijo
 
Vuosikello-templaatteja
Vuosikello-templaattejaVuosikello-templaatteja
Vuosikello-templaattejaPia Klemetti
 
Markkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaTero Strand
 
Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101C2 Advertising
 
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral BrandingBranding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral BrandingHenri Weijo
 
Markkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikelloMarkkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikelloPrepsikka Oy
 
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.Nordic Morning
 

Viewers also liked (18)

Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
 
1234 Menetelmä ja kilttilä
1234 Menetelmä ja kilttilä1234 Menetelmä ja kilttilä
1234 Menetelmä ja kilttilä
 
Luento11 etiikka
Luento11 etiikkaLuento11 etiikka
Luento11 etiikka
 
Luento11 kanavamarkkinointi
Luento11 kanavamarkkinointiLuento11 kanavamarkkinointi
Luento11 kanavamarkkinointi
 
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
 
Luento10 pr ja_viestintä
Luento10 pr ja_viestintäLuento10 pr ja_viestintä
Luento10 pr ja_viestintä
 
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
 
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
 
Luento 7 Segmentointi
Luento 7 SegmentointiLuento 7 Segmentointi
Luento 7 Segmentointi
 
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2) Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
 
Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12
 
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. IIConsumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
 
Vuosikello-templaatteja
Vuosikello-templaattejaVuosikello-templaatteja
Vuosikello-templaatteja
 
Markkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma
 
Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101
 
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral BrandingBranding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
 
Markkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikelloMarkkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikello
 
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
 

Similar to Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat

Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessäAsiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessäMikko Eerola
 
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013creuna_fi
 
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Pirkka Aunola
 
Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä
Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistäTehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä
Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistäMarko Yli-Pietilä
 
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013Joni Salminen
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaSosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaJukka-Pekka Sorvisto
 
Koonti sosiaalisesta myynnistä - social selling
Koonti sosiaalisesta myynnistä - social sellingKoonti sosiaalisesta myynnistä - social selling
Koonti sosiaalisesta myynnistä - social sellingVoimisto Oy
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaJoni Salminen
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Joni Salminen
 
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaOma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaMikko Eerola
 
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)Joni Salminen
 
Mitä on sisältöstrategia?
Mitä on sisältöstrategia?Mitä on sisältöstrategia?
Mitä on sisältöstrategia?Vapa Media
 
Social Business Development
Social Business DevelopmentSocial Business Development
Social Business DevelopmentAvaus
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Timo Halima
 
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013Differo Oy
 
Luento4 Imc Jalkauttaminen
Luento4 Imc JalkauttaminenLuento4 Imc Jalkauttaminen
Luento4 Imc JalkauttaminenHenri Weijo
 
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OyB2B-seminaari
 
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OyICMI Oy
 

Similar to Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat (20)

Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessäAsiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
 
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
 
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
 
Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä
Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistäTehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä
Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä
 
Digital marketing, part 1
Digital marketing, part 1Digital marketing, part 1
Digital marketing, part 1
 
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaSosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
 
Koonti sosiaalisesta myynnistä - social selling
Koonti sosiaalisesta myynnistä - social sellingKoonti sosiaalisesta myynnistä - social selling
Koonti sosiaalisesta myynnistä - social selling
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
 
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaOma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
 
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
 
Mikä sisältöstrategia on
Mikä sisältöstrategia onMikä sisältöstrategia on
Mikä sisältöstrategia on
 
Mitä on sisältöstrategia?
Mitä on sisältöstrategia?Mitä on sisältöstrategia?
Mitä on sisältöstrategia?
 
Social Business Development
Social Business DevelopmentSocial Business Development
Social Business Development
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
 
Luento4 Imc Jalkauttaminen
Luento4 Imc JalkauttaminenLuento4 Imc Jalkauttaminen
Luento4 Imc Jalkauttaminen
 
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
 
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
 

Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat

 • 2. Agenda •  Kirjasta kappaleet – 8: Data-Driven Communication – 12: The Internet and Interactivity •  Vierailija: Daniel Goodall, Nokia
 • 3. Ketaus: IMC:n tärkeimmät teemat 1. Viestinnän yhdenmukaisuus 2. Viestinnän (strateginen) kontrollointi 3. Kanava- ja viestintäpaletin jatkuva optimointi ja synergian haku 4. Mitattavuus sekä kytkentä myyntiin ja asiakassuhteisiin (Koottu useista lähteistä)
 • 4. Kertaus: IMC:n suunnittelu Zero-based planning 1.  Tunnista kohdeyleisöt 2.  SWOT-analyysi 3.  Päätä markkinointiviestinnän tavoitteista 4.  Kehitä strategiset ja taktiset toimenpiteet 5.  Määritä budjetti 6.  Arvioi tehokkuus (Kirjan luku 6)
 • 6. Tietokannat (database) •  Database = a collection of related information that is stored and organized in a way that allows access and analysis •  Database marketing = luodaan ja ylläpidetään tietokantaa relevantista tiedosta koskien nykyisiä ja tulevia asiakkaita •  Database marketing on osa IMC:n ideologiaa
 • 7. Tietokannat täyttyvät •  Kirjasta: databaset voivat pitää sisällään kaikkea sitä mitä voidaan digitalisoida •  Lienee selvää, että tämän tiedon määrä jatkuvasti lisääntyy  lisää analysoitavaa siis! •  Tämä tieto asiakkaista myös jatkuvasti rikastuu ja tarkentuu
 • 8. Database marketing •  Ymmärretään asiakkaita ja prospekteja •  Hallitaan asiakaspalvelua •  Ymmärretään kilpailijoita •  Hallitaan myyntioperaatiota •  Hallitaan markkinointi- ja MV- kampanjoita •  Kommunikoidaan kuluttajille •  Tarjotaan informaatiota kuluttajille
 • 9. Oppiva organisaatio •  Tietokannoista löytyy organisaation “institutionaalinen muisti” •  Oppivan organisaation neljä aktiviteettia 1.  Kerää jatkuvasti dataa 2.  Datan jatkuva jaottelu 3.  Trendianalyysi datasta 4.  Analyysien tuottaminen henkilöille, joille siitä on relevanssia työssä
 • 10. Miten tietokannat auttavat? 1.  Tietokannat tallentavat asiakashistorian 2.  Tietokannat ovat oivallusten lähde –  piilotettu tieto tulee esiin trendianalyyseissä 3.  Tietokannat paljastavat markkinoiden muutoksia 4.  Tietokannat auttavat myyntiväkeä •  Tietokantatiedot ovat myös selkeä resurssi  jotkut myyvät tietojaan eteenpäin (Facebookin bisnesmalli, lentoyhtiöt)
 • 11. Asiakastietokanta pystyyn 1.  Mitä dataa tarvitaan? –  Miten paljon pitää tietää asiakkaista ja prospekteista? 2.  Miten data kerätään? –  Mikä on kustannustehokkainta? Keneltä kerätään? 3.  Miten data säilötään? –  Missä muodossa? Missä serveri sijaitsee? 4.  Miten dataa käytetään? –  Mitä analyysejä tehdään? Mikä arvo annetaan tehdyille analyyseille? 5.  Kuka ylläpitää tietokantaa? –  IT vai markkinointi? Kuinka helppo sen tulee olla käyttää? 6.  Kuinka tarkka ja turvallinen tietokannan tulee olla? –  Miten usein päivitetään? Kuinka arkaluonteista dataa?
 • 12. Mistä dataa saadaan? •  Periaatteessa kaikki interaktiot asiakkaan ja myyjän välillä jättää edes jonkinlaisen jäljen •  Osa datankeruusta hyvin automaattista •  Esim scanner data = point-of-purchase tietoa kanta-asiakasohjelmiin (ostot, luottokorttidata) •  Jos dataa haluaa lisää, voi asiakaskontaktit suunnitella “jälkiä jättäväksi”
 • 13. POHTIKAA RYHMÄSSÄ: Mitä esimerkkejä keksitte prosesseista, joissa kerätään tai voisi kerätä paljon dataa?
 • 14. Esimerkkejä datankeruusta •  Myyntipromootiossa kuponkeihin tunnisteita? •  Tuotteen rekisteröintidata takuukorteissa •  Kanta-asiakaskortit •  Kustomoidut katalogit segmenteittäin •  Asiakaspalvelunumerot •  Email ja web (mahdollisuudet rajattomat) •  Kyselyt
 • 15. Tietoturva ja yksityisyydensuoja •  Luottamus tärkeää, luvan kysyminen olennaista •  Tietoa hyvä käyttää asiakasta(kin) hyödyttävällä tavalla •  Monesti asiakkaat eivät tiedä, että tiettyä dataa kerätään (esim. Plussakortti)  läpinäkyvyys auttaa •  Asiakkaalla tulee olla oikeus poistaa itsensä tietokannasta tai hallita sitä •  Lainsäädäntö usein tiukkaa •  Tietoturvassa ei kannata pihistellä!
 • 16.
 • 17. Datasta asiakassuhteisiin •  Datan tulisi tukea asiakassuhteen kehittämistä (CRM), rikastamalla ja “louhimalla” voi saada paljonkin irti •  Tiedon keräämisen ja linkittämisen asiakkaisiin helppous vaihtelee aloittain  Esimerkiksi pankit vs. ravintolat •  Datasta voi tunnistaa prospekteja tai mahdollisuuksia suhteen syventämiseen •  Data voi myös paljastaa miksi asiakkuus loppui
 • 18. Asiakastiedon lähteet Asiakkaat ja prospektit Asiakaspalvelu Markkinointi Database Myynti Valitukset Tiedustelut Hyvä palaute Muuta Välitä Muuta Lisää Tuote- Hyöty lupauk- organi- tuotetta tietoa kehitys irti set saatiolle
 • 19. Brändiviestin personointi •  Oikeastaan viestien “massakustomointi”, eli sama sisältö esitettynä kohderyhmäspesifisti •  Internet avannut tässäkin paljon uusia mahdollisuuksia, kun kustomointi voi tapahtua realliajassa ja ilman lisäkustannuksia
 • 20. “[Database] information presupposes that consumers tastes are fairly simple and stable matters that can be encoded and processed by information technology. […] In other words, database marketing assumes a ‘passive’ relationship, perhaps too much based on the ‘audience’ model of television and direct advertising. Organizations do many seductive things to consumers, and consumers have a fairly truncated response set: they either buy, continue to buy, or stop buying.” - Kozinets, 1999
 • 21. “Indeed, in the case of database marketing and customer relationship management (CRM) initiatives, it changes how individuals are constituted as consumer identities. […] Hence, the consumer’s digital identity is his or her real identity because marketing is targeted toward the consumer profile rather than the real person.” (Zwick & Dholakia 2004)
 • 22.
 • 23. Database paradoksi •  Databasejen käyttö ja niiden luoma tieto pakottaa kuluttajan databaselle käytännölliseen muottiin  “väkivaltaa” kuluttajakuvaa kohtaan •  Toisaalta, databaseihin tuleva tieto lisääntyy ja rikastuu koko ajan  pyrkii koko ajan parempaan kuluttajakuvaan
 • 24.
 • 26. Ketaus: IMC:n tärkeimmät teemat 1. Viestinnän yhdenmukaisuus 2. Viestinnän (strateginen) kontrollointi 3. Kanava- ja viestintäpaletin jatkuva optimointi ja synergian haku 4. Mitattavuus sekä kytkentä myyntiin ja asiakassuhteisiin (Koottu useista lähteistä)
 • 27. Kertaus: IMC:n suunnittelu Zero-based planning 1.  Tunnista kohdeyleisöt 2.  SWOT-analyysi 3.  Päätä markkinointiviestinnän tavoitteista 4.  Kehitä strategiset ja taktiset toimenpiteet 5.  Määritä budjetti 6.  Arvioi tehokkuus (Kirjan luku 6)
 • 28. “[Interacticity is a] measure of a media’s potential ability to let the user exert an influence on the content and/or form of the mediated communication.” - Jensen (1998)
 • 29. “In the not-too-distant future, with the widespread adoption of interactive media such as the Internet, the business of, advertising will undergo a sea-change: interactive media will functionally displace mass-media, advertising will be both better targeted and higher in information-content, "intelligent" software will aid individuals in decision-making-and lastly, with more precise measurement of the impact of communication programs, marketers will finally resolve the riddle of the wasteful "half' of advertising.” - Rust & Varki (1994)
 • 30. Interaktiivisuus vs. massamedia Kirjasta: 1.  Mahdollistaa yksilöille kohdentamisen 2.  Mahdollistaa asiakkaiden kommunikaation yritysten suuntaan 3.  Paremmin mitattavia kuin massamediat (onko näin?) 4.  Vaatii enemmän huomiota ja hallintaa, koska viestit ovat räätälöityjä
 • 31. Interaktiivisuus ennen ja nyt •  Kirja tuntuu kannattavan vanhaa tapaa ymmärtää interaktiivisuus, s.o. kaikki interaktiivisuus tapahtuu firman kontrolloimissa ympäristöissä •  Tosin nykyään suuri osa “interaktioista” tapahtuu ympäristöissä, jotka eivät ole yrityksen kontrollissa (Twitter, Facebook, vapaat kuluttajayhteisöt) •  Interaktiivisuus EI ole one-to-one, vaan yhteisöllistä •  Asettaa merkittäviä haasteita mm. tiedon hallinnalle ja keruulle (netnografia?)
 • 32. Sosialisen median määritelmä* Mediakanava, jossa sisällön portinvartija on mediateknologian valinnallaan ja omalla toiminnallaan tehnyt itsestään mahdollisimman samanarvoisen sisällöntuottajan mediakanavan yleisön kanssa. *puhuttaessa yhdestä kanavasta
 • 33.
 • 34.
 • 35. Sosiaalinen media lyhyesti •  Monet yritykset kohtelevat sosiaalista mediaa kuin normaalia mediaa •  Yrityksen ei ole pakko eikä välttämättä aina edes kannata olla sosiaalisissa medioissa mukana, mutta omalla tapaa yritys on sosiaalisissa mediassa “läsnä”, halusi tai ei •  Sosiaalisilla medioilla on tosin ikävä tapa kaapata sisältöä ei-sosiaalisista medioista käsittelyyn (remediointi)
 • 36.
 • 37. CHEVY TAHOE MAINOS TÄHÄN SITTEN iPod TOUCH!
 • 38. Internet keskiössä •  Muissa medioissa aktivointi (AIDA:n vika “A”) on mainoksissa yhä useimmin “mene nettiin ottamaan lisää selvää” •  Kilpailut ja myyntipromootiot siirtyneet ainakin Yhdysvalloissa melkein kokonaan nettiin •  “Ansaittu näkvyys” ajattelu saanut jalansijaa
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49. ART OF THE H3IST
 • 50.
 • 51. “Where conventional [IMC] approaches increasingly talk about interactivity and dialogue as the primary purposes of integration, they insist that such interactivity is facilitated through the management of consistency, clarity and coherence in the organisation’s messages. Rather than defining consistency, etc., in advance, the flexible integration approach describes its primary purpose as organisational responsiveness attained through sensitivity to environmental complexity.” - Christensen et al (2008)
 • 52. Mitä muuta netti mahdollistaa? •  Siirtää valtaa kuluttajille valinnanvaran lisääntyessä •  Lisää (tuote)tiedon määrää lähes rajattomaksi •  Nopeus ja saatavuus •  Avaa ja lisää kilpailua lähes kaikilla aloilla
 • 53.
 • 54. Verkkokauppa •  Kansainväliset markkinat •  Halpaa dialogia asiakkaiden ja prospektien kanssa •  Niche-markkinoiden aggregointi ja kriittinen massa •  Nopea viestintä mm. hintamuutoksista •  24/7 asiakaspalvelu •  Instant feedback
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59. Muut hyödyt •  Hypessä unohtuu usein myös netin “työkalulliset” muodot •  Intranetit = yrityksen sisäinen verkko, jossa jakaa tietoa ja koordinoida MV:tä •  Extranetit = suljettu yrityksen sisäinen verkko, johon sidosryhmille voidaan antaa pääsy
 • 60. Yhteenveto •  Internet on tulossa keskiöön (lähes) kaikessa •  IMC:n ja Internetin suhde on osittain ongelmallinen (mm. mitattavuus, yhdenmukaisuus, kuluttajakuva) •  Kuluttajille vallan antaminen johtaa usein helposti kontrollin menettämiseen  IMC:ssä iso “ei ei”