LIGHTING AND ARCHITECTURE<br />K. Poonnama<br />
Perception<br />
SENSING<br />ความเข้าใจ รู้สึก <br />นึกคิด<br />MEMORY<br />ความจำ<br />LEARINING<br />การเรียนรู้<br />PERCEPTION<br />D...
สิ่งเร้า<br />
ประสาทสัมผัส<br />
ประสบการณ์ <br />
การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส <br />
“แสงธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้สถาปัตยกรรมมีชีวิตได้ ไม่เหมือนแสงประดิษฐ์ <br />ซึ่งคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลง จึงเป็นแสงที่ตา...
National Capital of Bangladesh<br />1962 – 83 Dhaka Bangladesh<br />LOUIS I KHAN<br />
New York University (NYU)Department of PhilosophyNew York City, NY, USA2004-2007<br />STEVEN HOLL<br />
DISTRIBUTIO N OF LIGHT<br />
CRYSTAL STRUCTURE<br />
IONIC CRYSTALS<br />
CRYSTAL MOLECULES<br />
CRYSTALINEHYDROGEN<br />
CRYSTALINE METAL<br />
COVALENT CRYSTALS<br />
CRYSTAL SYSTEMS<br />
Isometric or Cubic system<br />
Tetragonal system<br />
Orthorhombic system<br />
Monoclinic system<br />
Triclinic system<br />
Hexagonal system<br />
การหักเหของแสงทำให้เกิดการสะท้อนแสงจากภายใน<br />
ความเป็นมาของโครงการ<br />
G<br />E<br />M<br />
กาญจนบุรี<br />
จันทบุรี<br />
ตราด<br />
รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับของไทย ปี 2549-2552<br />
อุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกอัญมณีของไทย<br />ข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ 2552<br />
แหล่งส่งออกอัญมณีของไทย<br /><ul><li>วัตถุดิบ
บุคลากร และแรงงาน
ฝีมือการเจียรไน</li></ul>- ตลาดการซื้อขาย<br />10 %<br />75 – 80 %<br />5 %<br />ข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ 2549<br />
โครงการศูนย์บริหารจัดการอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี<br />ปี 2549 – ปัจจุบัน (ระงับการก่อสร้างชั่วคราว)<br />
JEWELRY  CENTER<br />
เหตุผลในการเลือกโครงการ<br /><ul><li> ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจส่งออกอัญมณีของประเทศไทย
 ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานเจียระไน และการเผาพลอยที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 ส่งเสริมงานด้านวิจัย ค้นคว้าพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ
 เพิ่มศักยภาพในการซื้อขาย ในวงการอัญมณีไทย
 การขยายตัวของอุตสาหกรรม ลดปัญหาการว่างงาน
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งอัญมณีที่ใหญ่ที่สุด</li></ul>ในประเทศไทย<br />
วัตถุประสงค์ของโครงการ<br /><ul><li> เป็นศูนย์ข้อมูล ในการจัดแสดงข้อมูล และศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี
 เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงาน และนิทรรศการของบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านอัญมณี
 เพื่อเป็นสถานที่รับตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี ตามมาตรฐานสากล
 ศูนย์ฝึกอบรม ปฎิบัติการ สัมนา และประชุมทางวิชาการ ด้านการผลิต และเทคโนโลยี
 ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือ และสื่อให้ความรู้ ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
 เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมและการค้าอัญมณีสู่สากล
 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและ</li></ul> เชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรม/กิจกรรมอื่น ...
ขอบเขตของการศึกษาโครงการ<br />1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล<br /><ul><li> ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของอัญมณีไทย
 ศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงการอัญมณีไทย
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาคารประเภทเดียวกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้อาคาร เพื่อใช้</li></ul>ในการออกแบบ และการแก้ปัญหาโครงการ...
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล<br /><ul><li> วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี
 วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการส่งออกของอัญมณีไทย
 วิเคราะห์การออกแบบความหมายที่ว่างภายในอาคาร ประเภทอาคารเพื่อ</li></ul>ใช้ในโครงการ<br /><ul><li> ศึกษาทำเลที่ตั้งโครงการ ...
3. ขั้นตอนการออกแบบ<br /><ul><li> วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแหล่งที่มาของแนวความคิด แสงและสถาปัตยกรรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lighting

1,165 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lighting

 1. 1. LIGHTING AND ARCHITECTURE<br />K. Poonnama<br />
 2. 2.
 3. 3. Perception<br />
 4. 4. SENSING<br />ความเข้าใจ รู้สึก <br />นึกคิด<br />MEMORY<br />ความจำ<br />LEARINING<br />การเรียนรู้<br />PERCEPTION<br />DECISIONMAKING<br />การตัดสินใจ<br />
 5. 5. สิ่งเร้า<br />
 6. 6. ประสาทสัมผัส<br />
 7. 7. ประสบการณ์ <br />
 8. 8. การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส <br />
 9. 9.
 10. 10. “แสงธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้สถาปัตยกรรมมีชีวิตได้ ไม่เหมือนแสงประดิษฐ์ <br />ซึ่งคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลง จึงเป็นแสงที่ตาย แสงสว่างเป็นตัวแทนของธรรมชาติ<br />และมีคุณสมบัติที่มหัศจรรย์”<br />LOUIS I KHAN<br />
 11. 11. National Capital of Bangladesh<br />1962 – 83 Dhaka Bangladesh<br />LOUIS I KHAN<br />
 12. 12. New York University (NYU)Department of PhilosophyNew York City, NY, USA2004-2007<br />STEVEN HOLL<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. DISTRIBUTIO N OF LIGHT<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. CRYSTAL STRUCTURE<br />
 28. 28. IONIC CRYSTALS<br />
 29. 29. CRYSTAL MOLECULES<br />
 30. 30. CRYSTALINEHYDROGEN<br />
 31. 31. CRYSTALINE METAL<br />
 32. 32. COVALENT CRYSTALS<br />
 33. 33.
 34. 34. CRYSTAL SYSTEMS<br />
 35. 35. Isometric or Cubic system<br />
 36. 36. Tetragonal system<br />
 37. 37. Orthorhombic system<br />
 38. 38. Monoclinic system<br />
 39. 39. Triclinic system<br />
 40. 40. Hexagonal system<br />
 41. 41. การหักเหของแสงทำให้เกิดการสะท้อนแสงจากภายใน<br />
 42. 42.
 43. 43. ความเป็นมาของโครงการ<br />
 44. 44. G<br />E<br />M<br />
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47. กาญจนบุรี<br />
 48. 48. จันทบุรี<br />
 49. 49. ตราด<br />
 50. 50. รายการสินค้าส่งออก 10 อันดับของไทย ปี 2549-2552<br />
 51. 51. อุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกอัญมณีของไทย<br />ข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ 2552<br />
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54. แหล่งส่งออกอัญมณีของไทย<br /><ul><li>วัตถุดิบ
 55. 55. บุคลากร และแรงงาน
 56. 56. ฝีมือการเจียรไน</li></ul>- ตลาดการซื้อขาย<br />10 %<br />75 – 80 %<br />5 %<br />ข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ 2549<br />
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. โครงการศูนย์บริหารจัดการอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี<br />ปี 2549 – ปัจจุบัน (ระงับการก่อสร้างชั่วคราว)<br />
 60. 60. JEWELRY CENTER<br />
 61. 61. เหตุผลในการเลือกโครงการ<br /><ul><li> ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจส่งออกอัญมณีของประเทศไทย
 62. 62. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานเจียระไน และการเผาพลอยที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 63. 63. ส่งเสริมงานด้านวิจัย ค้นคว้าพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ
 64. 64. เพิ่มศักยภาพในการซื้อขาย ในวงการอัญมณีไทย
 65. 65. การขยายตัวของอุตสาหกรรม ลดปัญหาการว่างงาน
 66. 66. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งอัญมณีที่ใหญ่ที่สุด</li></ul>ในประเทศไทย<br />
 67. 67. วัตถุประสงค์ของโครงการ<br /><ul><li> เป็นศูนย์ข้อมูล ในการจัดแสดงข้อมูล และศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี
 68. 68. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงาน และนิทรรศการของบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านอัญมณี
 69. 69. เพื่อเป็นสถานที่รับตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี ตามมาตรฐานสากล
 70. 70. ศูนย์ฝึกอบรม ปฎิบัติการ สัมนา และประชุมทางวิชาการ ด้านการผลิต และเทคโนโลยี
 71. 71. ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือ และสื่อให้ความรู้ ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
 72. 72. เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมและการค้าอัญมณีสู่สากล
 73. 73. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและ</li></ul> เชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรม/กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาค <br />
 74. 74. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ<br />1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล<br /><ul><li> ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของอัญมณีไทย
 75. 75. ศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงการอัญมณีไทย
 76. 76. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาคารประเภทเดียวกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้อาคาร เพื่อใช้</li></ul>ในการออกแบบ และการแก้ปัญหาโครงการ <br /><ul><li> ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทต่างๆ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้</li></ul>อาคารเพื่อจัดทำรายละเอียดในด้านพื้นที่ใช้สอยอาคาร<br /><ul><li> ศึกษาทำเลที่ตั้งโครงการ ลักษณะสภาพแวดล้อม กฎหมาย และข้อบัญญัติที่</li></ul>เกี่ยวข้องกับโครงการภายใน จ.จันทบุรี<br />
 77. 77. 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล<br /><ul><li> วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี
 78. 78. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการส่งออกของอัญมณีไทย
 79. 79. วิเคราะห์การออกแบบความหมายที่ว่างภายในอาคาร ประเภทอาคารเพื่อ</li></ul>ใช้ในโครงการ<br /><ul><li> ศึกษาทำเลที่ตั้งโครงการ ลักษณะสภาพแวดล้อม ความสำคัญของพื้นที่ตั้ง</li></ul>โครงการ<br />
 80. 80. 3. ขั้นตอนการออกแบบ<br /><ul><li> วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแหล่งที่มาของแนวความคิด แสงและสถาปัตยกรรม
 81. 81. ความน่าสนใจของคุณสมบัติของแสง ที่มีต่อตัวกลาง และการรับรู้
 82. 82. วิเคราะห์ ศึกษาความสัมพันธ์ของแนวความคิดและโครงการ
 83. 83. นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ จากความสนใจและความเป็นมาของโครงการ</li></li></ul><li>user<br />ผู้ซื้อ<br />เจ้าหน้าที่<br />ผู้เข้าชมทั่วไป<br />ผู้เข้าร่วมสัมนา<br />ผู้บริหาร<br />ผู้ขาย<br />
 84. 84. คนซื้อนั่งรอ คนขายเดิน<br />
 85. 85. คนขายนั่งรอ คนซื้อเดิน<br />
 86. 86. องค์ประกอบหลักของโครงการ<br />-ศูนย์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมสำนักงาน (Gems Center) <br />- ศูนย์แสดงสินค้าอัญมณี และจัดแสดงงาน (Gems Pavilion) <br /> - ศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอัญมณี (Gems Exchange) <br />-ห้องปฏิบัติการด้านอัญมณี (Gems Lab)<br /> - ศูนย์ค้นคว้า ศึกษา และห้องสมุด ( Library )<br /> - ศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา และห้องประชุมอเนกประสงค์ (Meeting) <br />
 87. 87. ถนนอัญมณี หรือตลาดพลอย<br />
 88. 88. งาน "สีสันแห่งอัญมณี และวิถีแห่งวัฒนธรรม" <br />บริเวณ ถนนศรีจันทร์ หรือถนนอัญมณี<br />จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจซบเซา <br />
 89. 89.
 90. 90.
 91. 91.
 92. 92. สวนสาธารณะ<br />
 93. 93.
 94. 94. ไปถนนสุขุมวิท<br />
 95. 95. ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอัญมณีและเครื่องประดับ 15,400 ตร.ม. <br />หน่วยดำเนินการ: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี <br />ผู้รับผิดชอบ : นายเลิศหล้า นาคะเกศ ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี <br />
 96. 96. วัตถุประสงค์<br /><ul><li>การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ</li></ul>บริการของจังหวัด <br /><ul><li>การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา </li></ul>และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม <br /><ul><li> การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 97. 97. การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ </li></ul>การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ<br />
 98. 98. ก. ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมสำนักงาน<br /> ข. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ <br /> ค. ศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ<br /> ง. ศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอัญมณี <br /> จ. ธนาคาร/ศูนย์รับฝากอัญมณี <br /> ฉ. ห้องปฏิบัติการด้านอัญมณี <br />
 99. 99. โครงการศูนย์บริหารจัดการอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี<br />ปี 2549 – ปัจจุบัน (ระงับการก่อสร้าง)<br />
 100. 100. Jewelry Center.<br />October 26, 2006<br />Las Vegas<br />   <br /><ul><li>a world-class museum
 101. 101. meeting and exhibition areas
 102. 102. gem-grading laboratories
 103. 103. classrooms
 104. 104. a private club
 105. 105. exhibition space
 106. 106. office condos</li></ul>   <br />

×