Kulturminneåret 2009 (Bjarnhild Samland)

765 views

Published on

Tida er inne for å tenkje nytt rundt kulturminne. Det er ikkje lenger berre den fjerne fortida som skal takast vare på, men minne frå kvardagen heilt fram til vår eiga tid. Kulturminneår er viktige reiskapar til å fremja interesse og forståing for dokumentering, bevaring og formidling av kulturminne. No er det opp til oss kva vi skal få til i Sogn og Fjordane.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kulturminneåret 2009 (Bjarnhild Samland)

  1. 1. Kulturminneåret 2009 Førde 20. februar Del av naustrekkja i Vik i Sogn
  2. 2. Organisering <ul><li>Oppdrag: Miljøverndepartementet og Kultur – og kyrkjedepartementet </li></ul><ul><li>Hovudansvar: Noregs Kulturvernforbund </li></ul><ul><li>Koordineringsgruppe </li></ul><ul><li>(Riksantikvaren, ABM – u, Norges museumsforbund, og KS) </li></ul><ul><li>Fylkes- og kommunekontaktar </li></ul>Stabben fyr
  3. 3. Hovudmål <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kulturminneåret 2009 har som målsetting å inkludere alle grupper i befolkningen, uansett deres kunnskapsmessige utgangspunkt og kulturelle ståsted, i et felles løft for å ta vare på kulturarven. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>www.kulturminneaaret2009.no </li></ul><ul><li>Fremja innsikt om verdien av å ta vare på kulturminne </li></ul><ul><li>Aktiviteten rundt kulturminna i sentrum </li></ul><ul><li>Involvera frivillige i arbeidet med Kulturminneåret </li></ul><ul><li>Gjera kulturminna relevante </li></ul>
  4. 4. Vekt på samarbeid <ul><li>Samarbeid mellom offentlege institusjonar og frivillige, lag, organisasjonar og andre kulturinteresserte. </li></ul><ul><li>Løfta fram det frivillige kulturvernsarbeidet </li></ul>Skulverket Bygdelaget Kommunen Bedrift Museet Reiselivsnæringa Media Sogelaget Venner Bibliotek Museum Arkiv Naboar
  5. 5. Tema: Dagleglivets kulturminne <ul><li>Ingen klar definisjon, men; Skapt av nokon sitt daglegliv Vore ein del av dagleglivet til nokon </li></ul><ul><li>Få avgrensingar </li></ul><ul><li>Inkluderer ”alle” </li></ul>Balltreet som kulturminne?
  6. 6. Ikkje gløym det immaterielle
  7. 7. Tilnærmingsmåtar <ul><li>To måtar ( kan gjerne kombinerast): </li></ul><ul><li>Kulturutrykk på vandring </li></ul><ul><li>Dokumentasjon av kulturminne </li></ul><ul><li>>>kulturminna skal bli forstått i ein større samanheng, og fordi at innsatsen i Kulturminneåret 2009 skal gi varige resultat </li></ul>Ølbolle, Gloppen
  8. 8. Prosjektgruppa for Kulturminneåret <ul><li>Bjarnhild Samland (fylkeskontakt) </li></ul><ul><li>Aslaug Bjørlo ( leiar Nordfjord folkemuseum) </li></ul><ul><li>Marit Anita Skrede ( arkivar Fylkesarkivet i Sogn og Fj) </li></ul><ul><li>Gunnvor Schei ( Sogn og Fjordane fylkesbibliotek) </li></ul><ul><li>Knut Åland ( Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavd.) </li></ul><ul><li>Edvin Helgheim ( kommunekontakt Flora kommune) </li></ul><ul><li>Sverre Folkestad ( leiar Gloppen Sogelag) </li></ul>
  9. 9. Hovudmål i Sogn og Fjordane <ul><li>I samband med kulturminneåret i Sogn og Fjordane ønskjer me å auka folk flest sin kunnskap om og forståinga for verdien av kulturvern. Det vil også vera eit mål utvida definisjonen av kulturminne til også å inkludera dagleglivet sine kulturminne. For å nå måla vil tre tilnærmingsmåtar stå sentralt: </li></ul><ul><li>Invitera befolkninga til å ta aktivt del i arbeidet med å velja ut kulturminne, bevara kulturminne og formidla kunnskapen om kulturminne. </li></ul><ul><li>Dokumentera og formidla kunnskap om kulturminne og gi folk opplevingar knytt til dei gjennom til dømes fysiske og virtuelle kulturminneløyper. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Synleggjera arbeidet som vert gjort med kulturminne i Sogn og Fjordane. </li></ul>Flekkmarihand
  10. 10. Kulturminneåret i Sogn og Fjordane <ul><li>Fylket si eldsjel er kåra </li></ul><ul><li>Markering i Innvik Ullvarefabrikk 5. mars 2009 </li></ul><ul><li>Utfordring til kommunar, lag og organisasjonar: kulturminneløypa </li></ul><ul><li>Utfordring til skulane: skulen sitt kulturminne </li></ul><ul><li>Utfordring til ABM institusjonar: Ein KL eller DF per årsverk </li></ul><ul><li>Oppmoding til media </li></ul><ul><li>Til hausten – spora opp kommunane sine kulturminne frå 1997 </li></ul><ul><li>Me ser mykje aktivitet i frivillig og kommunal regi </li></ul>
  11. 11. Digitalt fortalt <ul><li>Tenesta for alle. Plass for dei meir personlege minna tilknytt kulturminne </li></ul><ul><li>Digitale forteljingar </li></ul><ul><li>Forteljingane kan ta utgangspunkt i ulike typar kjelder, både skriftlige og munnlige, i gjenstandar og i personlige opplevingar. </li></ul><ul><li>Informasjonen vert teken vare på og tenesta kan inngå i ulike nettsider og sjå ut som dei ”høyrer til” der. </li></ul><ul><li>Synleggjera artiklar og anna litt tyngre materiale </li></ul><ul><li>Nettside: http://df.kulturnett.no </li></ul>
  12. 12. Kulturminne-løypa
  13. 13. Kulturminneløyper på Internett <ul><li>Tilgjengeleg på nett </li></ul><ul><li>Synleggjera og forankra kulturminna </li></ul><ul><li>Få fleire til å engasjera seg i kulturvern </li></ul><ul><li>Rutene kan vera lokale, regionale eller nasjonale </li></ul><ul><li>Materielle og immaterielle kulturminne frå </li></ul><ul><li>eldre og nyare historie. </li></ul><ul><li>Informasjonen vert teken vare på </li></ul><ul><li>Teneste som kan visast på andre nettsider </li></ul>
  14. 16. Folkets kulturminneløyper <ul><li>Det er opp til dykk kva kulturminne som skal formidlast og dokumenterast </li></ul><ul><li>Artiklar og presentasjon av kulturminna i kvar enkelt rute registrerer de p å Kulturminne å ret sine nettsider </li></ul><ul><li>Kvar enkelt rute m å ha innehalde ei kort skildring og korte artiklar om kvart kulturminne. </li></ul><ul><li>Kulturminna kan presenterast gjennom tekst, bilete, lyd, video eller ei blanding av desse. </li></ul><ul><li>N å r ein legg inn ruta merker ein av ruta og kulturminna p å eit kart. </li></ul><ul><li>Klyppekort skal finnast til alle rutene og for kvart bes ø kte kulturminne p å ruta klypper ein og fulle kort kan gjerne premierast. </li></ul><ul><li>Publikum vert oppfordra til å at ta aktivt del i aktivt del i dokumentasjonen ved å dele sine kunnskap om kulturminnet. </li></ul>
  15. 17. Gode idear til arbeidet <ul><li>Ha gjerne dagleglivets kulturminne som tema </li></ul><ul><li>Materiell og immateriell kulturarv, gjerne i kombinasjon </li></ul><ul><li>Samarbeid med andre og bli med å inspirer andre til kulturvern og auk forst å inga for kulturvern. </li></ul><ul><li>Ruta kan vera over eit geografisk omr å de </li></ul><ul><li>Eit tema som til d ø mes historiske epokar, regionale s æ rtrekk eller lokal industri </li></ul><ul><li>Ulik lengd og ulike framkomstm å tar: tog, b å t, buss, sykkel, bil, til fots </li></ul>
  16. 18. Fleire gode idear til arbeidet <ul><li>Tilgjengeleg heile å ret, men gjerne med spesielle tilbod eller arrangement ved h ø ve. </li></ul><ul><li>Trekk inn kulturminne som ikkje vanlegvis vert rekna som verneverdige </li></ul><ul><li>Ta utgangspunkt i eksisterande kulturstiar eller likande </li></ul><ul><li>Trekk inn andre som til d ø mes lokalhistorielaget, lokale museum, bibliotek, turlag, innvandrarorganisasjonar og turistkontor. </li></ul><ul><li>Bruk kulturminnel ø ypene til å setja s ø kelys p å kulturminne de vil ha fram i lyset </li></ul><ul><li>Er det aktuelle verneprosjekt som treng meir merksemd? </li></ul>                                                                                                                                                                                                          
  17. 19. Utfordring til ABM institusjonane <ul><li>Ein artikkel i Kulturhistorisk Leksikon eller Digitalt fortalt per å rsverk </li></ul><ul><li>Tenk gjerne Dagleglivets kulturminne </li></ul><ul><li>Samarbeid gjerne med andre </li></ul>
  18. 20. Kvar finn de informasjon? <ul><li>www.kulturminneaaret2009.no </li></ul><ul><li>http://sognogfjordane.kulturnett.no </li></ul><ul><li>www.skulestova.no </li></ul>
  19. 21. Takk for meg!

  ×