Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EuropeanaLocal og nasjonale utviklingstrekk (Gunnar Urtegaard)

712 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EuropeanaLocal og nasjonale utviklingstrekk (Gunnar Urtegaard)

 1. 1. ABM-søk Bakgrunn og overordna mål EuropeanaLocal 02.02.2009 Gunnar Urtegaard Avdelingsdirektør Digitalt ABM [email_address]
 2. 2. Kva er ABM-søk ? <ul><li>Ein brukar som søkjer etter opplysningar som bygging av Flåmsbana (1923-1949) skal kunna søkja ein stad og få svar frå alle ABM-institusjonar i heile landet om dei har aktuelt materiale . (Gjerne og i utlandet) </li></ul>
 3. 3. Mitt fokus <ul><li>Er ABM-søk i god tanke ? </li></ul><ul><li>Muligheiter </li></ul><ul><li>Er saka aktuell ? </li></ul><ul><li>Det som vert vanskeleg </li></ul><ul><li>Kvar skal vi i 2014 ? </li></ul><ul><li>ABM-søk bakgrunn for ABM-utvikling ? </li></ul>
 4. 12. 19 løysingar i 19 fylke – er ikkje det smart ?
 5. 16. Brukarfokus <ul><li>Brukaren </li></ul><ul><ul><li>Folk flest </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevar </li></ul></ul><ul><ul><li>Studentar og lærarar </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskarar </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesjonelle (ABM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innhaldsprodusentar </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre </li></ul></ul>
 6. 17. Andre utfordringar
 7. 21. Balestrand folkebibliotek Innbyggjarar i kommunen: 1399 Om nokre år kan eg ha heile samlinga i lomma Vil eg det ? Mange vil 12068 bøker 592 anna: film, musikk, lydbøker I dag I morgon ? ” Skjerm eller bok – like klok”
 8. 22. Mange fleire aktørar
 9. 23. Ytre Moa i Årdal i Sogn – spor etter menneske frå 900-talet
 10. 31. <ul><li>Europeana </li></ul><ul><li>EuropeanaLocal </li></ul><ul><li>Same utviklinga </li></ul><ul><li>i mange land </li></ul>
 11. 36. EuropeanaLocal – 2008, 2009, 2010, 2011
 12. 38. Primus Asta Biblitek- system Andre Produksjon Museum Arkiv Bibliotek Andre, brukarar Distribusjon Kulturnett Institusjonar Kommunar Fylkeskommunar Kartløysingar Reiseliv Prinsipp: Skilje mellom produksjon og distribusjon Innhald Tenester Folk flest Skule/underv.
 13. 39. Kvifor ABM-samarbeid ? Spor etter ei hending er spreidde – digital teknologi kan samla dei att Bygging av Flåmsbana Livet til eit menneske Nasjonalbiblioteket Universitetsbibliotek Riksarkivet Statsarkivet i B Museum Andre Fylkeskommunale arkiv Bibliotek lokalt og regionalt Privatarkiv Kommunale arkiv ABM-institusjonar i utlandet
 14. 40. Integrering basert på felles standardar for kva, kvar, kven, kva tid ? Bygging av Flåmsbana Kva tid? Kva? Kven? Kvar? Fellesoppgåve – ikkje ein og ein institusjon, ikkje ein og ein sektor
 15. 41. Hovudutfordringar Digitalt ABM <ul><li>Mål og visjonar må vera klårt </li></ul><ul><li>Fragmentert struktur </li></ul><ul><li>Standardar </li></ul><ul><li>Samhandling, fellesløysingar </li></ul><ul><li>Arkiv, bibliotek og museum </li></ul><ul><li>3 stortingsmeldingar kjem no i 2009 </li></ul>
 16. 42. Nasjonale fellestenester Infrastruktur og innhald Felles tenestebygging ? Museum.no Regionale kulturnett, kommunar, fylke, institusjonen sjølv, Søkemotorar, temaportalar, private sider, epost, RSS, sms ABM-søk, Europeana +++
 17. 44. Prinsippskisser
 18. 45. Forenkla nasjonal struktur Metadatabank (kunnskapsorganisert lag) Søk- og presentasjonskanaler (Kulturnett, skolenett.no, utdanning.no pluss 100vis av kanaler) Arkiv-baser (Asta) Museum-baser (Primus) Bibliotek-baser (Fleire system) Forutsetning: ABM-standarder med mer. (kvar, kva tid, kva og kven) Produksjon Distribusjon Webservice el.
 19. 46. Foto Gjenstandar Arkivtilfang Litteratur/Bibliotek Multimedia Kunst Digitale forteljingar ABM-søk/ Innhald dagens Kulturnett <ul><li>Brukeren </li></ul><ul><li>Folk flest </li></ul><ul><li>Elevar </li></ul><ul><li>Studentar og lærarar </li></ul><ul><li>Forskarar </li></ul><ul><li>Profesjonelle (ABM) </li></ul><ul><li>Innhaldsleverandørar </li></ul><ul><li>Distribusjonskanaler/Nettsteder </li></ul><ul><li>Fylka </li></ul><ul><li>Skule/utdanning </li></ul><ul><li>Næringslivet </li></ul><ul><li>Institusjonane selv </li></ul><ul><li>Regionale kulturnett </li></ul><ul><li>Kommunane </li></ul><ul><li>Europeana +++ </li></ul><ul><li>Søkemotorar </li></ul><ul><li>Temaportalar </li></ul><ul><li>Private sider </li></ul><ul><li>Lokale tjenester og funksjoner </li></ul><ul><li>Søking, navigering og vising </li></ul><ul><li>Bruk (Institusjonane) </li></ul><ul><li>Personlege Kulturnett </li></ul><ul><li>Nettsamfunn </li></ul><ul><li>Innhald frå brukarar </li></ul><ul><li>Andre tjenestemetoder </li></ul><ul><li>Epost </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>SMS </li></ul>Innhald frå brukarane Tenester til: Rådata Bearbeidet innhold Gjenfinning Visning
 20. 47. Kulturnett
 21. 48. Kulturnett i dag
 22. 49. Kulturnett - snart
 23. 50. Kulturnett - snart
 24. 51. Kulturnett - snart
 25. 52. Foto Gjenstandar Arkivtilfang Litteratur/Bibliotek Multimedia Kunst Digitale forteljingar ABM-søk/ Innhald dagens Kulturnett <ul><li>Brukeren </li></ul><ul><li>Folk flest </li></ul><ul><li>Elevar </li></ul><ul><li>Studentar og lærarar </li></ul><ul><li>Forskarar </li></ul><ul><li>Profesjonelle (ABM) </li></ul><ul><li>Innhaldsleverandørar </li></ul><ul><li>Distribusjonskanaler/Nettsteder </li></ul><ul><li>Fylka </li></ul><ul><li>Skule/utdanning </li></ul><ul><li>Næringslivet </li></ul><ul><li>Institusjonane selv </li></ul><ul><li>Regionale kulturnett </li></ul><ul><li>Kommunane </li></ul><ul><li>Europeana +++ </li></ul><ul><li>Søkemotorar </li></ul><ul><li>Temaportalar </li></ul><ul><li>Private sider </li></ul><ul><li>Lokale tjenester og funksjoner </li></ul><ul><li>Søking, navigering og vising </li></ul><ul><li>Bruk (Institusjonane) </li></ul><ul><li>Personlege Kulturnett </li></ul><ul><li>Nettsamfunn </li></ul><ul><li>Innhald frå brukarar </li></ul><ul><li>Andre tjenestemetoder </li></ul><ul><li>Epost </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>SMS </li></ul>Innhald frå brukarane Tenester til: Rådata Bearbeidet innhold Gjenfinning Visning Kulturnett 2014 ?
 26. 53. Kulturnett.no og dei Regionale kulturnetta <ul><li>Viktig regional infra- </li></ul><ul><li>struktur </li></ul><ul><li>Snart alle – ikkje Oslo </li></ul><ul><li>Personar, kompetanse, </li></ul><ul><li>ressursar, nettverk </li></ul><ul><li>Data - og kunnskaps </li></ul><ul><li>organisering </li></ul><ul><li>Del av samla teneste </li></ul><ul><li>Ny versjon, plan 2014 </li></ul><ul><li>Same namnet, heilt nytt </li></ul><ul><li>konsept ? </li></ul>
 27. 54. Kvifor ikkje berre bruka Google ? Ikkje svaret – men del av svaret
 28. 55. Kvifor ikkje alt på Google og ferdig med det ? Google – ”vis veg til” -teneste Telefonkatalogen ? Skattelistene ? Flyreiser, hotell ? Nok med Google ? Bort med støy, Sikra kvalitet, Kunnskapen må vera organisert
 29. 56. Kvifor ABM-samarbeid ? Spor etter ei hending er spreidde – digital teknologi kan samla dei att Bygging av Flåmsbana Nasjonalbiblioteket Universitetsbibliotek Riksarkivet Statsarkivet i B Museum Andre Fylkeskommunale arkiv Bibliotek lokalt og regionalt Privatarkiv Kommunale arkiv Google: Flåmsbanen: 18.800, Flåmsbana 53.500, Flåm railway: 10.800. 83.100 svar i Google – er det svaret eg treng ?
 30. 57. Tenester på kart – vist på flyfoto
 31. 58. Wiki ? NLI si løysing.
 32. 59. Standardar
 33. 60. Registeringstandardar <ul><li>Identifikasjonsfelt. Identifiserer einingar i ein base i høve til andre einingar </li></ul><ul><li>Faktafelt. Opplysningar om form, utstrekning, omfang, motiv, historie, datering, geografi, namn med meir. </li></ul><ul><li>Klassifikasjonsfelt. Viser korleis eininga er klassifisert og registrert i høve til andre einingar. Dette gjeld særleg emne og kategoriar. </li></ul><ul><li>Referansefelt. Referer til andre opplysningar eller kjelder som gjeld vedkomande objekt eller eining. </li></ul><ul><li>Administrasjonsfelt. Felt med opplysningar som institusjonen treng i forvaltninga av objekta som plassering, utlån, konservering, tilgang med meir. </li></ul>
 34. 61. Dublin Core <ul><li>Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, </li></ul><ul><li>Date, Type, Format, </li></ul><ul><li>Identifier, Source, </li></ul><ul><li>Language, Relation, </li></ul><ul><li>Coverage, Rights, Provenance, UserTag </li></ul><ul><li>Kvalifisert DC – 40-50 felt. </li></ul>
 35. 62. Hoved:Motiv ; Referanser:Andre opplysninger   Beskrivelse:Beskrivelse ; Motiv:Motiv-beskrivelse ; Beskrivelse:Påført tekst ; Beskrivelse:Teknikk og materiale:Teknikk ; Beskrivelse:Teknikk og materiale:Dekorteknikk ; Referanser:Andre opplysninger   DC.Description Motiv:Emneord ; Motiv:Klassifikasjon ; Motiv:Avbildede personer ; Motiv:Motiv-type   Klassifisering:Emneord ; Klassifisering:Klassifikasjon ; Klassifisering:Stil   DC.Subject Historikk:Historiske hendelser:Hendelsestype:Fotografering:Juridiske personer:Rollekode10F   Historikk:Historiske hendelser:Hendelsestype:Produksjon:Juridiske personer:Rollekode10P   DC.Creator     Klassifisering:Alternativ betegnelse Alternative   Motiv:Tittel / Hoved:Motiv   Klassifisering:Tittel / Klassifisering:Betegnelse ; Klassifisering:Presisert betegnelse   DC.Title           Tabell/Felt Døme Tabell/felt     Primus Foto   Primus gjenstand DC Qualified ESE 2.0 dc Mapping - Europeana Sematic Elements 2.0
 36. 63. Asta - Contributor Depotinstitusjon.Navn - Publisher Table Of Contents arkivenhet.Innhold Description Subject aktor.navn - Creator arkivenhet.alternativeNavn Alternative arkivenhet.navn Title Asta-kolonne(r) Presisering ESE
 37. 64. Enkelt og greitt – 4 moment <ul><li>Kvar . Det skal gjelda eit geografisk område, Aurland kommune og Flåmsdalen. </li></ul><ul><li>Kva tid. Det skal vera frå tidsbolken 1922 til 1941, i hovudsak. </li></ul><ul><li>Kva. Det skal omhandla bygging av bana, ikkje alt anna som skjedde i Flåmsdalen desse åra. </li></ul><ul><li>Kven. Alle personar eller institusjonar eller bedrifter skal berre koma fram om dei var med i dette arbeidet på eit eller anna vis. På engelsk talar dei om where, when, what, who. </li></ul>
 38. 65. Tid <ul><li>Eit bok om Flåmsbana vart skriven og utgjeven i 1990. Registrert 1990, men handlar om 1923-1940. </li></ul><ul><li>Forteljing DF – om ein skule, skriven i 2009, handlar om 1865 - 1950. </li></ul><ul><li>A, B, M – ulike tradisjonar </li></ul>
 39. 66. Forteljingar og rådata Integrering ABM-institusjonar som forteljarar
 40. 67. Foto Gjenstandar Arkivtilfang Litteratur/Bibliotek Multimedia Kunst Digitale forteljingar ABM-søk/ Innhald dagens Kulturnett <ul><li>Brukeren </li></ul><ul><li>Folk flest </li></ul><ul><li>Elevar </li></ul><ul><li>Studentar og lærarar </li></ul><ul><li>Forskarar </li></ul><ul><li>Profesjonelle (ABM) </li></ul><ul><li>Innhaldsleverandørar </li></ul><ul><li>Distribusjonskanaler/Nettsteder </li></ul><ul><li>Fylka </li></ul><ul><li>Skule/utdanning </li></ul><ul><li>Næringslivet </li></ul><ul><li>Institusjonane selv </li></ul><ul><li>Regionale kulturnett </li></ul><ul><li>Kommunane </li></ul><ul><li>Europeana +++ </li></ul><ul><li>Søkemotorar </li></ul><ul><li>Temaportalar </li></ul><ul><li>Private sider </li></ul><ul><li>Lokale tjenester og funksjoner </li></ul><ul><li>Søking, navigering og vising </li></ul><ul><li>Bruk (Institusjonane) </li></ul><ul><li>Personlege Kulturnett </li></ul><ul><li>Nettsamfunn </li></ul><ul><li>Innhald frå brukarar </li></ul><ul><li>Andre tjenestemetoder </li></ul><ul><li>Epost </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>SMS </li></ul>Innhald frå brukarane Tenester til: Rådata Bearbeidet innhold Gjenfinning Visning Binda saman
 41. 72. Artiklar om gjenstandar
 42. 73. Lenk artikkel – gjenstandar og omvendt
 43. 78. Internett som innsamlingskanal Foto frå Høyanger, Luster, Årdal m.m.
 44. 83. Digitalt ABM-landskap i regionane Handlingsplanar
 45. 84. Regionale handlingsplanar <ul><li>Prosjekt i: </li></ul><ul><li>Møre og Romsdal </li></ul><ul><li>Nordland </li></ul><ul><li>Vestfold </li></ul><ul><li>Utvikla handlingsplanar som kan vera modell. </li></ul><ul><li>Institusjonane, ABM-sektoren, fylket samla, </li></ul><ul><li>Sjå dette i høve til andre satsingar: Ikt, skule, reiseliv med meir. </li></ul><ul><li>Snart vitja alle fylke </li></ul>
 46. 85. Regionale handlingsplanar <ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Stoda . </li></ul><ul><li>Kva finst ? </li></ul><ul><li>Digitalt infrastruktur </li></ul><ul><li>Kompetanse , opplæring </li></ul><ul><li>Produksjon av digitale data </li></ul><ul><li>Distribusjon av digitalt innhald </li></ul><ul><li>Brukarane </li></ul><ul><li>Organisering og ansvar </li></ul><ul><li>Ressursar </li></ul><ul><li>Steg for steg mot 2014 </li></ul>
 47. 86. 2014 Norge – mellom dei førande i Europa på digitale tenester frå ABM-sektoren
 48. 87. ABM-søk <ul><li>Samordna søk i nasjonale fellesløysingar: foto, gjenstandar, arkivtilfang, bibliografisk materiale, multimedia, kunst, digitale forteljingar, brukargenerert innhald, innhald i kulturnett Norge og regionale kulturnett med meir. </li></ul><ul><li>Visa veg til og synleggjera institusjonane - utfyllande opplysningar </li></ul><ul><li>Tilpassa viktige brukargrupper : folk flest, elevar, studentar og lærarar, forskarar, profesjonelle som tilsette i ABM-sektoren med meir. </li></ul><ul><li>Fleksibilitet. Søkja etter materiale frå ein institusjon , ei samling, ei gruppe institusjonar eller alle ABM-institusjonane i landet under eitt. </li></ul>
 49. 88. ABM-søk 2 <ul><li>ABM-søk utval av materiale, til fylke, skule/utdanning, næringsliv/reiseliv, institusjonane sjølve, regionale kulturnett, kommunar, Europeana, søkemotorar, temaportalar, privata nettsider med meir. </li></ul><ul><li>ABM-søk - brukarane søkja, navigera og kopla data, virtuelle samlingar, eigne virtuelle arkiv, bibliotek eller museum eller eigne virtuelle ABM-institusjonar. </li></ul><ul><li>ABM-søk - nye måtar for å samhandla med brukarane, for brukargenerert innhald og kunne levera informasjon til vie epost, RSS, SMS, MMS, med meir. </li></ul><ul><li>ABM-søk - gode kartfunksjonar, moderne kartnavigering. </li></ul>
 50. 89. 3 stortingsmeldingar <ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><li>Digitalisering </li></ul><ul><li>Museum </li></ul><ul><ul><li>Digitale tenester i alle desse, samordna </li></ul></ul><ul><ul><li>ABM-søk ei viktig fokus ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Om ja, kva då ? </li></ul></ul>
 51. 90. Foto Gjenstandar Arkivtilfang Litteratur/Bibliotek Multimedia Kunst Digitale forteljingar ABM-søk/ Innhald dagens Kulturnett <ul><li>Brukeren </li></ul><ul><li>Folk flest </li></ul><ul><li>Elevar </li></ul><ul><li>Studentar og lærarar </li></ul><ul><li>Forskarar </li></ul><ul><li>Profesjonelle (ABM) </li></ul><ul><li>Innhaldsleverandørar </li></ul><ul><li>Distribusjonskanaler/Nettsteder </li></ul><ul><li>Fylka </li></ul><ul><li>Skule/utdanning </li></ul><ul><li>Næringslivet </li></ul><ul><li>Institusjonane selv </li></ul><ul><li>Regionale kulturnett </li></ul><ul><li>Kommunane </li></ul><ul><li>Europeana +++ </li></ul><ul><li>Søkemotorar </li></ul><ul><li>Temaportalar </li></ul><ul><li>Private sider </li></ul><ul><li>Lokale tjenester og funksjoner </li></ul><ul><li>Søking, navigering og vising </li></ul><ul><li>Bruk (Institusjonane) </li></ul><ul><li>Personlege Kulturnett </li></ul><ul><li>Nettsamfunn </li></ul><ul><li>Innhald frå brukarar </li></ul><ul><li>Andre tjenestemetoder </li></ul><ul><li>Epost </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>SMS </li></ul>Innhald frå brukarane Tenester til: Rådata Bearbeidet innhold Gjenfinning Visning Kulturnett 2014 ?
 52. 91. Noko heilt anna I 2014 – men eit Viktig steg
 53. 92. EuropeanaLocal - Trøndelag <ul><li>Kartlegging </li></ul><ul><li>Plan for ABM-søk Trøndelag </li></ul><ul><li>Gå gjennom alle ledd frå data til teneste </li></ul><ul><li>Kontaktperson/prosjektleiar </li></ul><ul><li>Framdrift: ? </li></ul><ul><li>Ta del i arbeidsgruppe </li></ul><ul><li>Neste steg ? </li></ul>
 54. 93. EuropeanaLocal <ul><li>Status og fasar </li></ul><ul><ul><li>Kartlegginga </li></ul></ul><ul><ul><li>Repository </li></ul></ul><ul><ul><li>Asta og Primus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapping </li></ul></ul><ul><ul><li>Innhausting </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopi Europeana </li></ul></ul><ul><ul><li>Innhausting </li></ul></ul><ul><ul><li>ABM-søk i dette </li></ul></ul>

×