Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20161019 kulturnaya-spadchyna-belarusі

61 views

Published on

-

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20161019 kulturnaya-spadchyna-belarusі

 1. 1. электронная выстава
 2. 2. Без павагі да гістарычнага мінулага няма акрэсленай будучыні. Глыбокае веданне сваіх каранёў, павага да спадчыны, якая засталася нам ад продкаў, спрыяюць умацаванню нацыянальнай ідэнтыфікацыі і самааднаўленню нацыі.
 3. 3. Дыск уключае матэрыялы з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і складаецца з двух раздзелаў: «Даўняя беларуская літаратура, XI– першая палова XVIII cтагоддзя» і «Новая беларуская літаратура, другая палова XVIII–сярэдзіна XX стагоддзя». Літаратурная спадчына Беларусі, ХІ - сярэдзіна ХХ стст. - Мн. : Нац. б-ка Беларусi, 2004.
 4. 4. Спірыдон Міронавіч Собаль, — вялікалітоўскі друкар, асветнік і літаратар. Заснаваная ім у 1630 годзе пад Оршай Куцейская друкарня стала цэнтрам беларускага кірылічнага кнігадрукавання. На тытульным аркушы Актоіха (1628) упершыню ва ўсходнеславянскім кнігадрукаванні ўжыў гравюру на медзі. Начало славных дел : хроникал.-докум. фильм / авт. сценария Ю. Цветков, В. Мехов ; реж. Ю. Цветков ; опер. В. Куприянов. - Мн. : Бел. видеоцентр, 2010.
 5. 5. Электроннае выданне, прысвечанае бібліятэцы Храптовічаў, прадстаўляе бібліяграфічнае апісанне і копіі тытульных лістоў інкунабул (XV ст.), выданняў другой паловы XVI–XVII ст. і тыпаграфій Вялікага княства Літоўскага, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнай бібліятэцы Украіны ім. У. І. Вернадскага. Библиотека Хрептовичей / Нац. б-ка Беларуси. - Мн. : Нац. б-ка Беларусi, 2010.
 6. 6. Дыск прапануе ўвазе каталог выданняў грамадзянскага друку пятроўскага часу. Уключае апісанне кніг, захаваных у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У каталог уключана апісанне 12 выданняў у 11 пераплётах (13 экз.), выдадзеных у Маскоўскай і Санкт- Пецярбургскіх тыпаграфіях з 1710 года па 1726 год. Издания Петровского времени в фонде Национальной библиотеки Беларуси : Книги гражданской печати (1708-1725) : Каталог коллекции / Сост. Н.И.Романова ; Ред. Т.И.Рощина. - Мн. : НББ, 2002.
 7. 7. Электроннае выданне змяшчае цыфравыя копіі калекцыі Памятных кніг Віцебскай губерніі, якія друкаваліся з 1861 па 1914 гады. Дадаткова прадстаўлены справачна- інфармацыйны і ілюстраваны матэрыял, які адлюстроўвае асаблівасці эпохі развіцця рэгіёна і спецыфіку Памятных кніг беларускіх губерній. Прагляд цыфравых копій суправаджаецца музычнымі апавяданнямі XIX ст. Памятные книжки Витебской губернии, (1861-1914) / Нац. б-ка Беларуси. - Мн. : Нац. б-ка Беларуси, 2011.
 8. 8. Летапiсная гiсторыя Полаччыны пачынаецца з 862 года. Полацк – равеснік і сапернік Кіева і Ноўгарада, з'яўляўся сталiцай аднаго з буйнейшых ў Еўропе княстваў, Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасцi, адна з крынiц фармiравання нацыянальнай культуры, асветнiцтва, мастацтва i навукi. Гісторыя асветы і педагагічнай думкі на Полацкай зямлі. - Наваполацк : ПДУ, 2004. ГІСТОРЫЯ АСВЕТЫ І ПЕДАГАГІЧНАЙ ДУМКІ НА ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ
 9. 9. На дыску прадстаўлены матэрыял сумеснага навуковага праекта Нацыянальнай бібліятэкі і Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі «Слуцкае Евангелле (XVI ст.), як помнік моўнай спадчыны беларускага народа». Слуцкае евангелле : бел. рукапіс ХVI ст. / Нац. б-ка Беларусі ; Ін-т мовазнаўства ім. Я. Коласа НАН Беларусі ; Бел. рэсп. фонд фундамент. даследаванняў ; аўт. Н. В. Паляшчук [і інш.]. - Мн. : Нац. б-ка Беларусi, 2008.
 10. 10. Электроннае выданне змяшчае паўнатэкставую электронную копію знакамітага альбома гравюр, апублікаванага ў 1875 годзе, з партрэтамі рода Радзівілаў «Icones Familiae Ducalis Radzivi lianae». Ствараецца ў рамках праграмы «Памяць Беларусі» і міжнароднага праекта «Radziviliana». Radziviliana; Перэгрынацыя : дакум. помнікі з фондаў НББ : творы прадстаўнікоў роду Радзівілаў / Нац. б-ка Беларусі ; аўт. арт.: В. Д. Бажэнава, Г. Я. Галенчанка-Кароткая ; склад. Т. І. Рошчына. - Мн. : Нац. б-ка Беларусi, 2009.
 11. 11. ЦГДБ им. Н.А. Островского г. Минск 2008 г. Падарожжа па сталіцах беларускай пісьменнасці. Змяшчаецца матэрыял пра гісторыю свята, інфармацыя пра гісторыка-культурнае жыццё. Адкуль прыйшла традыцыя святкавання дзён пісьменнасці і культуры, шырокая бібліяграфія. Вяртанне да вытокаў : падарожжа па сучасных сталіцах бел. пісьменства : версия 2.0. - Мн. : ЦГДБ им. М. Островского, 2007. Возвращение к истокам
 12. 12. Цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага вул. Калініна, 1. Зал электронных дакументаў.

×