SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Sociala medier 2013

 25 av Sveriges främsta experter siar
om utvecklingen inom sociala medier.

       Hans Kullin, dec 2012
       www.socialamedier.com
Jag bad ett antal personer som är erkänt duktiga på sociala medier att spå vad som händer i
Sverige under nästa år. Jag bad dem att kort svara på följande fråga:
”Hur tror du att sociala medier kommer att utvecklas under 2013 för konsumenter och/eller
företag och organisationer?”
I följande presentation hittar du många intressanta tankar om vad som kan tänkas ske
under nästa år. Det är både övergripande tankar och mer konkreta trender. Ett stort tack till
alla som tagit sig tid att tänka till och bidra till den här sammanställningen.


                                            Hans Kullin
                     Bloggar: www.kullin.net och www.socialamedier.com
                                          Twitter: @kullin
                                       Mejl: hans@kullin.net
              Foto: http://www.flickr.com/photos/ferran-jorda/
2013 är året då företag får upp ögonen för API:er och inser att det
finns massa spännande saker att göra med social data.
2013 är det slut på socialt fluff-fluff! Vår testperiod är slut. Förnuftiga
företag investerar inte längre i sociala aktiviteter för "sakens skull" utan
vill se resultat. Vi går mot att driva transaktioner och mäta våra
resultat. Spårning och resultat blir grundbultar.
                Judith Wolst
             Digital Strateg, Ineed.se
              www.judithwolst.se
              Twitter: @judithw
Jag tror att 2013 blir aktiveringens stora år. Istället för mikrosajter och
appar kommer en mycket större del av medskapandet, remixandet och
delandet ske på företagens egna sajter, med de sociala nätverken som
satelliter. Stora resurser kommer att läggas på att göra webbplatser
dynamiska och konsumenterna kommer att tillåtas mycket mer
utrymme på företagens egna sajter. Allt fler slutar med ovanan att
behandla inspiration och ehandel som två digitala silos och varje
avsändare med självaktning har dessutom en närvaro som fungerar
lika bra oavsett storleken på konsumentens skärm. Fler kommer att
upptäcka behov av kvalificerad datainsamling och analys och
kostnaden för att skapa bra innehåll blir en tydlig knäckfråga.
                Jerry Silfwer
              COO, Whispr Group
            http://www.doktorspinn.se
             Twitter: @DoktorSpinn
Många av de gamla spelreglerna för reklam fungerar inte som förr och
det är en utmaning för många marknadschefer och
marknadsavdelningar. Idag är marknadsföring kommunikation, det
räcker inte med envägskampanjer på köpta reklamplatser.

Under 2013 hoppas och tror jag att sociala medier blir en mer naturlig
och integrerad del i fler företags marknadskommunikation. Jag hoppas
också på fler goda exempel på hur sociala medier används för
kundservice, medborgardialog och i kriskommunikation.
               Lena Leigert
            författare och VD Kreafon
            www.kreafonbloggen.se
             Twitter: @lena_leigert
Jag tror att en trend kommer att bli mer källkritik. Det kommer att dyka
upp fler skandaler där osanna rykten/bilder/nyheter sprids via
Facebook och Twitter och folk kommer att bli mer skeptiska och
källkritiska.
Företag kommer att bli mer självsäkra på tonen i sociala medier, och
sluta "dalta" med kunder som klagar på felaktiga grunder (men hoppas
på att faktumet att de skriker på Facebook ska tvinga företaget att ge
dem rätt ändå.)
              Micke Kazarnowicz
               Digital McGyver
           http://www.digitalmcgyver.com
             Twitter: @kazarnowicz
Som sci-fi-entusiast kan jag dystert konstatera att vi inte heller nästa år kommer
att se några flygande bilar över stadsvyerna. Men det finns sci-fi-tendenser som
sker gradvis utan att vi förnimmer det. Under 2013 gör allt fler av oss data av våra
känslor, vardagliga aktiviteter och upplevelser. Löpturer, utgifter, resor, samtal, vad
vi ser, vad vi känner - allt går att registrera och katalogisera - och mobilen är
dörröppnare, inkastare och katapult i utvecklingen.
Mer sci-fi: 2013 blir en del av oss mobila övervakningskameror. Hej Orwell. Med
en Memoto på jackslaget eller ett par Google Glass på nästippen får våra
teknikbeteenden större konsekvenser för andra. Frågor om personlig integritet
och privata sfärer blir stora 2013.
Så, inga flygande bilar 2013. Men att vi just nu ser initiativ för bemannade resor
till mars, matskrivare och förarlösa bilar är i alla fall en liten tröst.
                  Stefan Ronge
               kreatör och vd, Deportivo
               http://www.deportivo.se/
               Twitter: @stefanronge
Vår sociala närvaro på nätet fortsätter vara splittrad och flödar över
både egna och andras plattformar. Facebook fortsätter dominera och
Twitter växer ytterligare bland svenska användare. Samtidigt blir
lifelogging och internet of things (det vill säga internetuppkopplade
fysiska objekt) en av de tydligaste trenderna.
Allt lägre priser på avancerad teknik och lagring gör att vi snart kan
registrera och lagra allt ifrån biodata till fysisk och mental aktivitet. Vi
är redan och förblir cyborger och de enorma datamängder vi genererar
genom våra aktiviteter kommer att processas och analyseras på helt
andra nivåer än tidigare. Big data kan bli big brother data men det kan
också ge oss svar på frågor vi inte ens visste att vi hade.
                Fredrik Wass
          frilansjournalist och föreläsare, Bison
               www.bisonblog.se
               Twitter: @bisonblog
2013 är året då sociala medier slutar vara hype och blir verklighet. Vi börjar att sluta
att prata om sociala medier utan börjar göra social marknadskommunikation.
Företagen börjar skapa innehåll och relevans bortanför reklamtänkandet. Vi blir bättre
på att mäta ROI men inte för att bevisa dess förträfflighet utan för att låta det vara en
del av företagets nyckeltal.
Plattformarna kommer att gå in i en mer konfrontativ relation där deras API-er
används som vapen. Facebook och Instagram fördjupar sin relation. Reklam på IG
skapar avmattning av tillväxt och användning. Facebook utvecklas till ett totalmedia
för vardagen. Twitter väljer publisher-vägen, köps upp eller går in i strategiska
samarbeten med stora mediehus. Pinterest skapar funktioner för e-handel. Bloggen
fortsätter tappa. LinkedIn blir ett professionellt Facebook. Vi kommer få se en eller
flera nischade nätverk som växer i undervegetationen av Facebook som inte spammar
sönder sina användare utan bygger på ren viral loop.                Deeped Niclas Strandh
               Deepedition DigitalPR AB
                 http://digitalpr.se
                 Twitter: @deeped
Sociala medier är inte en isolerad del utan vi måste anpassa all
kommunikation och våra affärsmodeller till ett digitalt samhälle. 2013
är året som sociala medier går djupare in i organisationen för att
anpassa sig till en digital affärsmodell. Gränsen mellan online och
offline suddas ut.
Relevansen av innehållet blir viktigare, och content marketing hamnar i
fokus. Allt vi gör måste utgå från målgruppen. Bilder fortsätter som en
viktig ingrediens för att bygga varumärke. 2013 är året som vi börjar
förvänta oss personliga sök. Det gör att sök och socialt sammansvetsas.
                Ida Nilsson
            PR-strateg, Valentin & Byhr
           http://gillakommunikation.com
             Twitter: @idanilsson
Facebook finns överallt, nya kanaler som användarna inte identifierar
som "sociala" vinner mark och en allmän uppluckring och fusion av
såväl begrepp som tjänster pågår.
2013 blir året då sociala medier försvinner. Begreppet sörjs av ingen
och vi kommer bara att minnas det som ännu ett kortlivat nyord.
Samtidigt fortsätter fenomenet att öka i användande, differentieras
och bli än mer mobilt. Och vi kommer ett steg närmare att Facebooks
hegemoni bryts.
               Hampus Brynolf
         chef digital strategi, Intellecta Corporate
           http://www.hampusbrynolf.se
            Twitter: @hampusbrynolf
Utvecklingen där internet blir allt viktigare för många företag kommer
att accelerera. Eftersom det är svårt att lyckas på nätet om man inte
utgår från kundernas behov kommer många företag att utforma sin
internetnärvaro utifrån dem.
Företagen kommer också att börja mäta mer: vilka initiativ fungerar
som det var tänkt, vilka måste förändras och vilka kan överges? Allt det
här gör att företagen kommer att göra rätt sak på rätt plats.
Konsumenternas upplevelse på nätet kommer därför att bli bättre.
Helt enkelt för att företagen måste.
               Rasmus Sellberg
        Strategy Director och grundare på Daytona
           http://www.daytona.se/blogg
              Twitter: @rsellberg
Vi kommer se fler företag och organisationer anamma modellen med
roterande talespersoner i sina sociala medie-kanaler; så kallad
”Rotation curation”.
Denna strategi satte twittersuccén Curators of Sweden på välrdskartan
med stora framgångar. Bara på Twitter har det startats 70st kopior i
andra länder - en sann gräsrotsrörelse med stor medvind.
Se http://rotationcuration.com/rotation-curation-chronology/

Video: http://volontaire.se/work/curators-sweden/
                 Tommy Sollén
 Frilansande konsult, kurs- och föredragshållare inom PR & marknadsföring med
               fokus på sociala medier
               http://tommysollen.se
               Twitter: @tommysollen
Utifrån ett företags perspektiv behöver man nu titta ännu tydligare på sin sociala närvaro och fråga sig: Vad adderar jag för
värde till mina fans? Vad ska mitt företag bidra med? För att vara relevant i vardagen - och inte bara under en kampanj -
behöver man jobba aktivt med sin innehållsstrategi. Men också med sin bemanning så att man har korta ledtider från det
att en fråga ställs tills dess att den är besvarad. Tillgänglighet är en hygienfaktor då otåligheten hos användarna ökar, man
vill få sin röst hörd NU! Många företag behöver också knäcka koden för hur man tänker skärmoberoende för alla sina
digitala och sociala aktiviteter. Att tillgängliggöra kommunikationen, kampanjerna och erbjudanden på alla plattformar, för
våra kunder är ju lika mycket värdefulla oavsett hur de väljer att besöka oss! Företagen behöver också börja använda
mobilen som den magiska portalen mellan den digitala och den fysiska världen. Engagerande och inspirerande aktiviteter
ska driva till butik och faktisk försäljning! Inte bara vara en kul grej som en reklambyrå kommit på och som vinner fina
priser, men som faktiskt inte gjort något för varumärket eller för innehavaren av butiken. Till sist måste vi släppa jakten på
antalet fans eller och att hela tiden jobba för att få fler och fler att följa oss och gilla oss. Det ÄR inte viktigt. Det som är
viktigt är att man som företag har engagerade följare och fans, som genom sin interaktion kan hjälpa företaget att utveckla
sin verksamhet och sina produkter. Fler företag måste våga släppa in kunderna i sin produktutveckling och ta till vara på den
enorma potential som finns där ute! Det är ju trots allt dem vi finns till för! Gillar de inte det vi gör, så kommer de att rösta
med fötterna och gå någon annanstans. Den allra sista delen som jag tror blir ännu viktigare är personlig integritet i en värld
där mängden data blir allt större och allt fler artiklar – ofta inte helt faktagranskade – sprids och gör användare oroliga. En
oro som oftast är kopplad till att man själv inte har riktigt bra koll på vad som gäller och vad man skrivit under. Alla vi som
representerar företag som tillhandahåller tjänster som kräver att användarna godkänner användarvillkor, måste bli bättre
på att tala om för vanliga människor vad det är som gäller! Dom allra flesta kryssar bara i rutan snabbt för man orkar helt
enkelt inte läsa villkoren, man förstår ändå inte vad den uppdaterade informationen innebär för mig som användare. Låt oss
företag ta ett krafttag och titta på användarvillkoren utifrån just användarens perspektiv, inte utifrån företagets! Det finns
mängder av sätt vi kan förtydliga genom att exempelvis lyfta upp de viktigaste förändringarna överst. Vi som företag har ett
ansvar för att användarna känner sig trygga i en social värld som oerhört föränderlig! Och alldeles, alldeles underbar!                      Kajsa Dahlberg
                Digital marknadschef, McDonald's Sverige
                      Twitter: @kdah
Externt kommer vi som konsumenter se en explosion av digital
kommunikation från företagens sida. Från Instagramkampanjer till
nördiga djuplodande talk-show format producerade av företag (gärna i
samarbeta med andra). Allt med Facebook som nav.

Internt är 2013 utvärderingarnas år. Det är det man gjort ska
hårdgranskas. Med lika stora delar lust att strukturerat analysera som
lust att använda erfarenheterna som avstamp för nya idéer.

Som individ då? Mindre publikt, mer nischat och gärna odokumenterat
med en aura av "for-your-eyes-only.
                Brit Stakston
              mediestrateg, JMW
           http://www.jmw.se/author/brit
             Twitter: @britstakston
Under 2013 kommer vi framföralt se två stora saker hända digitalt.
Poddradions folkliga genombrott och en digital växling för tablåtv.
Under 2012 gick poddradion igenom ungefär samma fas som bloggen gjorde
2005. Kändisar använde den och gjorde den breda befolkningen intresserad.
2013 är året då alla kommer vilja ha en podd, om tillgängligheten för den görs
enkel.
2013 är också året då tablåtv börjar sin vandring genom samma skärseld
tidningar befunnit sig i de senaste 7 åren. Netflix, HBO och Magine är bara
början när datorvarianter på tv - smarta tv-apparater - där vi långsamt börjar
vandra från det linjära tv-tittandet. Vi kommer också få se allt fler tv-stjärnor
födas från nätets undervegetationer. Gina Dirawi, William Spetz och Pewdie är
bara ett skrap på ytan av youtubestjärnor vi kommer att få möta.                Emanuel Karlsten
     Fristående journalist. Föreläser och konsulterar om internet.
             http://emanuelkarlsten.se
             Twitter: @emanuelkarlsten
Den nyansering i beteende vi människor uppvisar i sociala
sammanhang kolliderar helt på trubbiga sociala plattformar. Ju fler
vänner vi knyter till oss i digitala communities, desto troligare är det
att någon tar illa upp av det vi skriver. Där garanteras inte att vårt
innehåll verkligen bara läses av tilltänkta mottagare. Det leder till en
urvattning av betydelsen av socialt nätverkande och blir en
stressfaktor.
Vi blir mer pålästa i integritets- och rättighetsfrågor och ställer högre
krav på sociala sajter att reglera närvaron av annonsörer. Vi söker oss
till nya plattformar där vi kan umgås och slappna av i frånvaro av
företag och mediebolag. Varumärken bedöms efter sitt sociala
anseende. För att ge företag tillstånd att delta i våra konversationer
kräver vi bevis på goodwill, hållbarhetsarbete och sociala
ansvarstagande.

              Therese Reuterswärd
            Onlinechef Scandic Hotels AB
              www.TrulyTherese.se
             Twitter: @TrulyTherese
#snökaos ett tecken på storyns kraft i sociala medier 2013


Är du också trött på #snökaos? Inte själva kaoset alltså, utan lavinen av bilder
och videos som ska visa det på vår Facebook och Twitter. Men det är inte bara
ett faktum att det kan bli för mycket – det är även ett tecken på att behovet
av att berätta en story genom många olika medier har blivit en del av svenska
folkets vardag. Under 2013 tror jag att fler företag kommer att ta fasta på
detta genom det som kallas Trans Media Storytelling. En kraftfull story skapas
och innehållet drivs och utvecklas tillsammans med communityn på olika
plattformar. En bloggpost leder till en YouTube-film som går vidare till
hashtag-diskussion på Twitter och allt styrs vidare till en Instagramtävling som
postas på Facebook. 2013 blir story och innehåll viktigare än plattform.                 Anders Lundin
            Digital Lead Nordics på Text 100
                www.text100pr.se
             Twitter: @anders_lundin
Sociala medier kommer under 2013 gå ifrån att vara något som har
varit en ”nice-to-have” till att verkligen bli en ”must-have”. Precis som
vi idag förväntar oss att företag har en webbsida kommer vi under
2013 förvänta oss samma sak av sociala medier. Sociala medier blir en
hygienfaktor.
Dessutom tror jag att vi 2013 kommer ser sundare på och börja sudda
ut skillnaden mellan vårt digital och analoga jag. Att vi alla är
människor och tillåts vara det oavsett om vi träffas på nätet eller i
verkligheten.
               Johannes Sundlo
         Social Media Specialist på Academic Work
            http://blogg.academicwork.se
               Twitter: @jsundlo
Den mest spännande trenden inom sociala medier för 2013 kommer
vara kopplad till förändringar i TV-tittande. Tjänster som Netflix ger
helt nya möjligheter till TV baserad underhållning och sätter press på,
framförallt, reklamfinansierade kanaler.
Det ökade utbudet kommer innebära en ökad mångfald som inte
kommer stödjas av traditionell media – och diskussioner kring vad vi
tittar på kommer att ske med hjälp av sociala medier.
                Mathias Klang
    Universitetslektor Högskolan i Borås och Göteborgs universitet
              http://digital-rights.net
               Twitter: @klang67
Konsumtionen via, eller helst med, mobilen lär öka kraftigt. Den som
tar tag i mobila betallösningar blir kung.
Vi blir sociala i fler typer av enheter, saker kommer att nätifieras i rask
takt 2013. Ur det skapas smarta tjänster och korsbefruktningar.
Jag hoppas också att det kommer några balla mashups. Spel i mobilen
möter dejtingtjänster? Gamifiera mera!
               Kim Gustafsson
          Kreatör, We love you communications
               http://www.wly.se
                Twitter: @wly
Sociala medier har blivit en helt egen och naturlig mediekanal. Alla som
vill vara något och synas använder sociala medier för att nå ut.
Facebook blir defacto standardplattform för allt mer online, samtidigt
som fragmentariseringen med nya tjänster som Instagram och Pinterest
fortsätter. Räkna med fler nischade sociala medier. Detta drivs också av
de ökade kommersiella inslagen på Facebook. Generellt sett använder
folk i större utsträckning olika kanaler för olika samtal, olika möten, olika
målgrupper.
Mobilt blir bara ännu viktigare, snart är desktop en specialvariant av
mobilt, i stället för tvärtom. Bilder, video blir allt viktigare. Kommer
Instagram för video under 2013?
Sociala medier börjar användas allt mer internt på företag och i
organisationer. Kunskap om sociala medier blir ett grundkrav på allt fler
arbetsplatser.
               Mikael Zackrisson,
          Digital strateg, Ziggy Creative Colony
               www.ziggysays.com
               Twitter: @zackrisson
Under 2013 fortsätter normaliseringen. Sociala medier gör samma resa
som digitala medier gjort - från något udda och speciellt till något
självklart och vardagligt. Det vi (ett litet tag till) kallar sociala medier
blir lika naturligt som el i väggen och vatten i kranen.
Vi slutar vara fascinerat förälskade i plattformen eller tjänsten, istället
blir det bara en del av infrastrukturen. Och det är när tekniken blir
tråkig som innehållet och nyttan exploderar. 2013 kommer att bli ett
magnifikt år.
              Joakim Jardenberg
                VD, Mindpark
              www.jardenberg.se
               Twitter: @jocke
Den starkaste trenden just nu är hur spelreglerna förändras för user
acquisition. Många av de nyaste apparna erbjuder endast Facebook
Connect som inloggningsform, likt Spotify och Wrapp. I och med detta
börjar Facebook bli en lika stor trafikkälla till många sajter och tjänster
som Google är och varit, för första gången någonsin.
Detta i kombination med App Stores enorma makt, gör att
konsumenterna hittar tjänsterna via App Store och i Facebooks sociala
graf, inte bara i Googles sökresultat som tidigare. App Store SEO och
Facebook Social Graph Optimization är det hetaste heta!
               Anton Johansson
           VD & grundare, Osom & föreläsare
              http://fyranyanser.se
               Twitter: @agaton
Tittar i spåkulan och ser att bilder blir mer populärt. En bild säger
mer än 1000 ord. Det går fortare att gilla en bild än att skriva
något. Hoppas på att Instagram snart ska lägga till länkar.
Second Screen är framtiden! Vi sitter redan med datorn i knät och
twittrar, facebookar när vi tittar på TV. Skönt att hittat ett begrepp
för det. Like.tv – din nya kompis i soffan är ett verktyg där du kan
se Twitter, Facebook, direktlänkar mm. Ser oändliga möjligheter både
för privatpersoner och företag.
Timingen blir skarpare. Sociala medie-flödet går allt fortare och det
gäller att hänga med. Missade du en chans? Oroa dig inte, det kommer
fler.
               Karin Eriksson
         Social Media Manager Scandic Sverige
             Twitter: @karinkomet
Trenden med klustrade nätverk, det vill säga nätverk där vi delar en sak
istället för flera, kommer förstärkas.
Sociala mediafunktionalitet inom B2B ökar.
Twitter tappar i kraft i takt med att etablerade media blir snabbare
med att rapportera om nyheter.
I takt med att fler människor skaffar bättre mobilkameror blir vi ännu
mer benägna att dela bilder på olika vis.
Sociala medier har blivit mer mainstream, som ett resultat blir vi
mindre benägna att agera som en 'tribe' och som resultat ser vi färre
retweets, länkningar, delningar och blogrolls.
              Johan Ronnestam
          Entreprenör, Kreatör och Inspiratör.
             www.ronnestam.com
             Twitter: @ronnestam
Under 2013 kommer fler företag börja göra sin närvaro i sociala
medier mer kanaloberoende. Konsumenter efterfrågar i högre grad
lösningar för sekventiell mediekonsumtion, med innebörden att de kan
påbörja en aktivitet på mobilen, arbeta vidare på den i appen för att
avsluta den i datorn. Det ställer höga krav på samordning hos företag.
Jakten på fans övergår i en strävan efter aktivering av fans. Fler företag
tar på allvar klivet ut i andra kanaler än Facebook och YouTube och blir
därmed allt mer sina egna medieföretag. Content marketing växer.
Vi kommer också att få se fortsatt fokus på konsumentmakt, främst på
Facebook, men att företag blir bättre på att stå upp för sina
affärsbeslut och inte vara rädda att ”ta fajten”.
                Hans Kullin
         Ansvarig sociala medier, Coop Marknad
             www.socialamedier.com
               Twitter: @kullin

More Related Content

Similar to Sociala medier 2013

Sociala medier för marknads- och ekonoichefer
Sociala medier för marknads- och ekonoicheferSociala medier för marknads- och ekonoichefer
Sociala medier för marknads- och ekonoicheferAnnika Lidne
 
Sociala medier för b2c, b2b och b2p
Sociala medier för b2c, b2b och b2pSociala medier för b2c, b2b och b2p
Sociala medier för b2c, b2b och b2pUlrika Rudqvist
 
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014Network Manager
 
Bok om sociala medier
Bok om sociala medierBok om sociala medier
Bok om sociala medierKreafon
 
Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)
Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)
Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)Judith Wolst
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december SpringtimePR
 
Sociala medier för B2B - seminarium på Cloud Nine
Sociala medier för B2B - seminarium på Cloud NineSociala medier för B2B - seminarium på Cloud Nine
Sociala medier för B2B - seminarium på Cloud NineDavid Aler
 
Digital tvilling december 2018
Digital tvilling december 2018Digital tvilling december 2018
Digital tvilling december 2018Buzzter
 
Ledarskap i sociala medier
Ledarskap i sociala medierLedarskap i sociala medier
Ledarskap i sociala medierLeif Kajrup
 
Sociala medier för MiM och DFS
Sociala medier för MiM och DFSSociala medier för MiM och DFS
Sociala medier för MiM och DFSLeif Kajrup
 
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medier
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medierHur man följer upp och ser effekterna av sociala medier
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medierAnnika Lidne
 
Kortedala världssäljarna
Kortedala världssäljarnaKortedala världssäljarna
Kortedala världssäljarnaAnnika Mayer
 
Sociala medier - användning, trender och analys
Sociala medier - användning, trender och analysSociala medier - användning, trender och analys
Sociala medier - användning, trender och analysKim Holmberg
 
Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324
Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324
Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324Jacob Lapidus
 
Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013Fröjd Interactive
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Andreas Sundqvist
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Linderoths
 
06 torsdag Therese Mc Donald, 2012
06 torsdag Therese Mc Donald, 201206 torsdag Therese Mc Donald, 2012
06 torsdag Therese Mc Donald, 2012Jetshop
 
Sörmland socialamedier 18majl2010
Sörmland socialamedier 18majl2010Sörmland socialamedier 18majl2010
Sörmland socialamedier 18majl2010Per Lagerström
 

Similar to Sociala medier 2013 (20)

Sociala medier för marknads- och ekonoichefer
Sociala medier för marknads- och ekonoicheferSociala medier för marknads- och ekonoichefer
Sociala medier för marknads- och ekonoichefer
 
Sociala medier för b2c, b2b och b2p
Sociala medier för b2c, b2b och b2pSociala medier för b2c, b2b och b2p
Sociala medier för b2c, b2b och b2p
 
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014
 
Bok om sociala medier
Bok om sociala medierBok om sociala medier
Bok om sociala medier
 
Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)
Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)
Handel & Sociala Medier (Dagens Butik / Svensk Handel 13 okt)
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
 
Sociala medier för B2B - seminarium på Cloud Nine
Sociala medier för B2B - seminarium på Cloud NineSociala medier för B2B - seminarium på Cloud Nine
Sociala medier för B2B - seminarium på Cloud Nine
 
Digital tvilling december 2018
Digital tvilling december 2018Digital tvilling december 2018
Digital tvilling december 2018
 
Ledarskap i sociala medier
Ledarskap i sociala medierLedarskap i sociala medier
Ledarskap i sociala medier
 
Sociala medier för MiM och DFS
Sociala medier för MiM och DFSSociala medier för MiM och DFS
Sociala medier för MiM och DFS
 
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medier
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medierHur man följer upp och ser effekterna av sociala medier
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medier
 
Kortedala världssäljarna
Kortedala världssäljarnaKortedala världssäljarna
Kortedala världssäljarna
 
Sociala medier - användning, trender och analys
Sociala medier - användning, trender och analysSociala medier - användning, trender och analys
Sociala medier - användning, trender och analys
 
Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324
Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324
Sociala Medier Utmaning Offentlig Sektor SSMW 20100324
 
Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
 
06 torsdag Therese Mc Donald, 2012
06 torsdag Therese Mc Donald, 201206 torsdag Therese Mc Donald, 2012
06 torsdag Therese Mc Donald, 2012
 
Sörmland socialamedier 18majl2010
Sörmland socialamedier 18majl2010Sörmland socialamedier 18majl2010
Sörmland socialamedier 18majl2010
 
Varför social media
Varför social mediaVarför social media
Varför social media
 

More from Kullin Sociala Medier & PR

More from Kullin Sociala Medier & PR (15)

Kommunerna som är störst på Instagram
Kommunerna som är störst på InstagramKommunerna som är störst på Instagram
Kommunerna som är störst på Instagram
 
App where we belong - Hur sociala medier kan användas vid marknadsföring av e...
App where we belong - Hur sociala medier kan användas vid marknadsföring av e...App where we belong - Hur sociala medier kan användas vid marknadsföring av e...
App where we belong - Hur sociala medier kan användas vid marknadsföring av e...
 
Statistics: 55 facts about social media in Sweden
Statistics: 55 facts about social media in SwedenStatistics: 55 facts about social media in Sweden
Statistics: 55 facts about social media in Sweden
 
Statistik: Sociala medier i Sverige
Statistik: Sociala medier i SverigeStatistik: Sociala medier i Sverige
Statistik: Sociala medier i Sverige
 
Swedish businesses on Twitter
Swedish businesses on TwitterSwedish businesses on Twitter
Swedish businesses on Twitter
 
Sociala medier & employer branding
Sociala medier & employer brandingSociala medier & employer branding
Sociala medier & employer branding
 
BlogSweden 5
BlogSweden 5BlogSweden 5
BlogSweden 5
 
Sociala medier för nyföretagare
Sociala medier för nyföretagareSociala medier för nyföretagare
Sociala medier för nyföretagare
 
Borås mötesplats sociala medier 2010
Borås mötesplats sociala medier 2010Borås mötesplats sociala medier 2010
Borås mötesplats sociala medier 2010
 
Bloggsverige 5
Bloggsverige 5Bloggsverige 5
Bloggsverige 5
 
Hockey stick growth in Twitter followers for airlines & airports
Hockey stick growth in Twitter followers for airlines & airportsHockey stick growth in Twitter followers for airlines & airports
Hockey stick growth in Twitter followers for airlines & airports
 
Partier Och Twitter
Partier Och TwitterPartier Och Twitter
Partier Och Twitter
 
BlogSweden 4
BlogSweden 4BlogSweden 4
BlogSweden 4
 
BloggSverige 4
BloggSverige 4BloggSverige 4
BloggSverige 4
 
Corporate blogging among Nordic listed corporations
Corporate blogging among Nordic listed corporationsCorporate blogging among Nordic listed corporations
Corporate blogging among Nordic listed corporations
 

Sociala medier 2013

 • 1. Sociala medier 2013 25 av Sveriges främsta experter siar om utvecklingen inom sociala medier. Hans Kullin, dec 2012 www.socialamedier.com
 • 2. Jag bad ett antal personer som är erkänt duktiga på sociala medier att spå vad som händer i Sverige under nästa år. Jag bad dem att kort svara på följande fråga: ”Hur tror du att sociala medier kommer att utvecklas under 2013 för konsumenter och/eller företag och organisationer?” I följande presentation hittar du många intressanta tankar om vad som kan tänkas ske under nästa år. Det är både övergripande tankar och mer konkreta trender. Ett stort tack till alla som tagit sig tid att tänka till och bidra till den här sammanställningen. Hans Kullin Bloggar: www.kullin.net och www.socialamedier.com Twitter: @kullin Mejl: hans@kullin.net Foto: http://www.flickr.com/photos/ferran-jorda/
 • 3. 2013 är året då företag får upp ögonen för API:er och inser att det finns massa spännande saker att göra med social data. 2013 är det slut på socialt fluff-fluff! Vår testperiod är slut. Förnuftiga företag investerar inte längre i sociala aktiviteter för "sakens skull" utan vill se resultat. Vi går mot att driva transaktioner och mäta våra resultat. Spårning och resultat blir grundbultar. Judith Wolst Digital Strateg, Ineed.se www.judithwolst.se Twitter: @judithw
 • 4. Jag tror att 2013 blir aktiveringens stora år. Istället för mikrosajter och appar kommer en mycket större del av medskapandet, remixandet och delandet ske på företagens egna sajter, med de sociala nätverken som satelliter. Stora resurser kommer att läggas på att göra webbplatser dynamiska och konsumenterna kommer att tillåtas mycket mer utrymme på företagens egna sajter. Allt fler slutar med ovanan att behandla inspiration och ehandel som två digitala silos och varje avsändare med självaktning har dessutom en närvaro som fungerar lika bra oavsett storleken på konsumentens skärm. Fler kommer att upptäcka behov av kvalificerad datainsamling och analys och kostnaden för att skapa bra innehåll blir en tydlig knäckfråga. Jerry Silfwer COO, Whispr Group http://www.doktorspinn.se Twitter: @DoktorSpinn
 • 5. Många av de gamla spelreglerna för reklam fungerar inte som förr och det är en utmaning för många marknadschefer och marknadsavdelningar. Idag är marknadsföring kommunikation, det räcker inte med envägskampanjer på köpta reklamplatser. Under 2013 hoppas och tror jag att sociala medier blir en mer naturlig och integrerad del i fler företags marknadskommunikation. Jag hoppas också på fler goda exempel på hur sociala medier används för kundservice, medborgardialog och i kriskommunikation. Lena Leigert författare och VD Kreafon www.kreafonbloggen.se Twitter: @lena_leigert
 • 6. Jag tror att en trend kommer att bli mer källkritik. Det kommer att dyka upp fler skandaler där osanna rykten/bilder/nyheter sprids via Facebook och Twitter och folk kommer att bli mer skeptiska och källkritiska. Företag kommer att bli mer självsäkra på tonen i sociala medier, och sluta "dalta" med kunder som klagar på felaktiga grunder (men hoppas på att faktumet att de skriker på Facebook ska tvinga företaget att ge dem rätt ändå.) Micke Kazarnowicz Digital McGyver http://www.digitalmcgyver.com Twitter: @kazarnowicz
 • 7. Som sci-fi-entusiast kan jag dystert konstatera att vi inte heller nästa år kommer att se några flygande bilar över stadsvyerna. Men det finns sci-fi-tendenser som sker gradvis utan att vi förnimmer det. Under 2013 gör allt fler av oss data av våra känslor, vardagliga aktiviteter och upplevelser. Löpturer, utgifter, resor, samtal, vad vi ser, vad vi känner - allt går att registrera och katalogisera - och mobilen är dörröppnare, inkastare och katapult i utvecklingen. Mer sci-fi: 2013 blir en del av oss mobila övervakningskameror. Hej Orwell. Med en Memoto på jackslaget eller ett par Google Glass på nästippen får våra teknikbeteenden större konsekvenser för andra. Frågor om personlig integritet och privata sfärer blir stora 2013. Så, inga flygande bilar 2013. Men att vi just nu ser initiativ för bemannade resor till mars, matskrivare och förarlösa bilar är i alla fall en liten tröst. Stefan Ronge kreatör och vd, Deportivo http://www.deportivo.se/ Twitter: @stefanronge
 • 8. Vår sociala närvaro på nätet fortsätter vara splittrad och flödar över både egna och andras plattformar. Facebook fortsätter dominera och Twitter växer ytterligare bland svenska användare. Samtidigt blir lifelogging och internet of things (det vill säga internetuppkopplade fysiska objekt) en av de tydligaste trenderna. Allt lägre priser på avancerad teknik och lagring gör att vi snart kan registrera och lagra allt ifrån biodata till fysisk och mental aktivitet. Vi är redan och förblir cyborger och de enorma datamängder vi genererar genom våra aktiviteter kommer att processas och analyseras på helt andra nivåer än tidigare. Big data kan bli big brother data men det kan också ge oss svar på frågor vi inte ens visste att vi hade. Fredrik Wass frilansjournalist och föreläsare, Bison www.bisonblog.se Twitter: @bisonblog
 • 9. 2013 är året då sociala medier slutar vara hype och blir verklighet. Vi börjar att sluta att prata om sociala medier utan börjar göra social marknadskommunikation. Företagen börjar skapa innehåll och relevans bortanför reklamtänkandet. Vi blir bättre på att mäta ROI men inte för att bevisa dess förträfflighet utan för att låta det vara en del av företagets nyckeltal. Plattformarna kommer att gå in i en mer konfrontativ relation där deras API-er används som vapen. Facebook och Instagram fördjupar sin relation. Reklam på IG skapar avmattning av tillväxt och användning. Facebook utvecklas till ett totalmedia för vardagen. Twitter väljer publisher-vägen, köps upp eller går in i strategiska samarbeten med stora mediehus. Pinterest skapar funktioner för e-handel. Bloggen fortsätter tappa. LinkedIn blir ett professionellt Facebook. Vi kommer få se en eller flera nischade nätverk som växer i undervegetationen av Facebook som inte spammar sönder sina användare utan bygger på ren viral loop. Deeped Niclas Strandh Deepedition DigitalPR AB http://digitalpr.se Twitter: @deeped
 • 10. Sociala medier är inte en isolerad del utan vi måste anpassa all kommunikation och våra affärsmodeller till ett digitalt samhälle. 2013 är året som sociala medier går djupare in i organisationen för att anpassa sig till en digital affärsmodell. Gränsen mellan online och offline suddas ut. Relevansen av innehållet blir viktigare, och content marketing hamnar i fokus. Allt vi gör måste utgå från målgruppen. Bilder fortsätter som en viktig ingrediens för att bygga varumärke. 2013 är året som vi börjar förvänta oss personliga sök. Det gör att sök och socialt sammansvetsas. Ida Nilsson PR-strateg, Valentin & Byhr http://gillakommunikation.com Twitter: @idanilsson
 • 11. Facebook finns överallt, nya kanaler som användarna inte identifierar som "sociala" vinner mark och en allmän uppluckring och fusion av såväl begrepp som tjänster pågår. 2013 blir året då sociala medier försvinner. Begreppet sörjs av ingen och vi kommer bara att minnas det som ännu ett kortlivat nyord. Samtidigt fortsätter fenomenet att öka i användande, differentieras och bli än mer mobilt. Och vi kommer ett steg närmare att Facebooks hegemoni bryts. Hampus Brynolf chef digital strategi, Intellecta Corporate http://www.hampusbrynolf.se Twitter: @hampusbrynolf
 • 12. Utvecklingen där internet blir allt viktigare för många företag kommer att accelerera. Eftersom det är svårt att lyckas på nätet om man inte utgår från kundernas behov kommer många företag att utforma sin internetnärvaro utifrån dem. Företagen kommer också att börja mäta mer: vilka initiativ fungerar som det var tänkt, vilka måste förändras och vilka kan överges? Allt det här gör att företagen kommer att göra rätt sak på rätt plats. Konsumenternas upplevelse på nätet kommer därför att bli bättre. Helt enkelt för att företagen måste. Rasmus Sellberg Strategy Director och grundare på Daytona http://www.daytona.se/blogg Twitter: @rsellberg
 • 13. Vi kommer se fler företag och organisationer anamma modellen med roterande talespersoner i sina sociala medie-kanaler; så kallad ”Rotation curation”. Denna strategi satte twittersuccén Curators of Sweden på välrdskartan med stora framgångar. Bara på Twitter har det startats 70st kopior i andra länder - en sann gräsrotsrörelse med stor medvind. Se http://rotationcuration.com/rotation-curation-chronology/ Video: http://volontaire.se/work/curators-sweden/ Tommy Sollén Frilansande konsult, kurs- och föredragshållare inom PR & marknadsföring med fokus på sociala medier http://tommysollen.se Twitter: @tommysollen
 • 14. Utifrån ett företags perspektiv behöver man nu titta ännu tydligare på sin sociala närvaro och fråga sig: Vad adderar jag för värde till mina fans? Vad ska mitt företag bidra med? För att vara relevant i vardagen - och inte bara under en kampanj - behöver man jobba aktivt med sin innehållsstrategi. Men också med sin bemanning så att man har korta ledtider från det att en fråga ställs tills dess att den är besvarad. Tillgänglighet är en hygienfaktor då otåligheten hos användarna ökar, man vill få sin röst hörd NU! Många företag behöver också knäcka koden för hur man tänker skärmoberoende för alla sina digitala och sociala aktiviteter. Att tillgängliggöra kommunikationen, kampanjerna och erbjudanden på alla plattformar, för våra kunder är ju lika mycket värdefulla oavsett hur de väljer att besöka oss! Företagen behöver också börja använda mobilen som den magiska portalen mellan den digitala och den fysiska världen. Engagerande och inspirerande aktiviteter ska driva till butik och faktisk försäljning! Inte bara vara en kul grej som en reklambyrå kommit på och som vinner fina priser, men som faktiskt inte gjort något för varumärket eller för innehavaren av butiken. Till sist måste vi släppa jakten på antalet fans eller och att hela tiden jobba för att få fler och fler att följa oss och gilla oss. Det ÄR inte viktigt. Det som är viktigt är att man som företag har engagerade följare och fans, som genom sin interaktion kan hjälpa företaget att utveckla sin verksamhet och sina produkter. Fler företag måste våga släppa in kunderna i sin produktutveckling och ta till vara på den enorma potential som finns där ute! Det är ju trots allt dem vi finns till för! Gillar de inte det vi gör, så kommer de att rösta med fötterna och gå någon annanstans. Den allra sista delen som jag tror blir ännu viktigare är personlig integritet i en värld där mängden data blir allt större och allt fler artiklar – ofta inte helt faktagranskade – sprids och gör användare oroliga. En oro som oftast är kopplad till att man själv inte har riktigt bra koll på vad som gäller och vad man skrivit under. Alla vi som representerar företag som tillhandahåller tjänster som kräver att användarna godkänner användarvillkor, måste bli bättre på att tala om för vanliga människor vad det är som gäller! Dom allra flesta kryssar bara i rutan snabbt för man orkar helt enkelt inte läsa villkoren, man förstår ändå inte vad den uppdaterade informationen innebär för mig som användare. Låt oss företag ta ett krafttag och titta på användarvillkoren utifrån just användarens perspektiv, inte utifrån företagets! Det finns mängder av sätt vi kan förtydliga genom att exempelvis lyfta upp de viktigaste förändringarna överst. Vi som företag har ett ansvar för att användarna känner sig trygga i en social värld som oerhört föränderlig! Och alldeles, alldeles underbar! Kajsa Dahlberg Digital marknadschef, McDonald's Sverige Twitter: @kdah
 • 15. Externt kommer vi som konsumenter se en explosion av digital kommunikation från företagens sida. Från Instagramkampanjer till nördiga djuplodande talk-show format producerade av företag (gärna i samarbeta med andra). Allt med Facebook som nav. Internt är 2013 utvärderingarnas år. Det är det man gjort ska hårdgranskas. Med lika stora delar lust att strukturerat analysera som lust att använda erfarenheterna som avstamp för nya idéer. Som individ då? Mindre publikt, mer nischat och gärna odokumenterat med en aura av "for-your-eyes-only. Brit Stakston mediestrateg, JMW http://www.jmw.se/author/brit Twitter: @britstakston
 • 16. Under 2013 kommer vi framföralt se två stora saker hända digitalt. Poddradions folkliga genombrott och en digital växling för tablåtv. Under 2012 gick poddradion igenom ungefär samma fas som bloggen gjorde 2005. Kändisar använde den och gjorde den breda befolkningen intresserad. 2013 är året då alla kommer vilja ha en podd, om tillgängligheten för den görs enkel. 2013 är också året då tablåtv börjar sin vandring genom samma skärseld tidningar befunnit sig i de senaste 7 åren. Netflix, HBO och Magine är bara början när datorvarianter på tv - smarta tv-apparater - där vi långsamt börjar vandra från det linjära tv-tittandet. Vi kommer också få se allt fler tv-stjärnor födas från nätets undervegetationer. Gina Dirawi, William Spetz och Pewdie är bara ett skrap på ytan av youtubestjärnor vi kommer att få möta. Emanuel Karlsten Fristående journalist. Föreläser och konsulterar om internet. http://emanuelkarlsten.se Twitter: @emanuelkarlsten
 • 17. Den nyansering i beteende vi människor uppvisar i sociala sammanhang kolliderar helt på trubbiga sociala plattformar. Ju fler vänner vi knyter till oss i digitala communities, desto troligare är det att någon tar illa upp av det vi skriver. Där garanteras inte att vårt innehåll verkligen bara läses av tilltänkta mottagare. Det leder till en urvattning av betydelsen av socialt nätverkande och blir en stressfaktor. Vi blir mer pålästa i integritets- och rättighetsfrågor och ställer högre krav på sociala sajter att reglera närvaron av annonsörer. Vi söker oss till nya plattformar där vi kan umgås och slappna av i frånvaro av företag och mediebolag. Varumärken bedöms efter sitt sociala anseende. För att ge företag tillstånd att delta i våra konversationer kräver vi bevis på goodwill, hållbarhetsarbete och sociala ansvarstagande. Therese Reuterswärd Onlinechef Scandic Hotels AB www.TrulyTherese.se Twitter: @TrulyTherese
 • 18. #snökaos ett tecken på storyns kraft i sociala medier 2013 Är du också trött på #snökaos? Inte själva kaoset alltså, utan lavinen av bilder och videos som ska visa det på vår Facebook och Twitter. Men det är inte bara ett faktum att det kan bli för mycket – det är även ett tecken på att behovet av att berätta en story genom många olika medier har blivit en del av svenska folkets vardag. Under 2013 tror jag att fler företag kommer att ta fasta på detta genom det som kallas Trans Media Storytelling. En kraftfull story skapas och innehållet drivs och utvecklas tillsammans med communityn på olika plattformar. En bloggpost leder till en YouTube-film som går vidare till hashtag-diskussion på Twitter och allt styrs vidare till en Instagramtävling som postas på Facebook. 2013 blir story och innehåll viktigare än plattform. Anders Lundin Digital Lead Nordics på Text 100 www.text100pr.se Twitter: @anders_lundin
 • 19. Sociala medier kommer under 2013 gå ifrån att vara något som har varit en ”nice-to-have” till att verkligen bli en ”must-have”. Precis som vi idag förväntar oss att företag har en webbsida kommer vi under 2013 förvänta oss samma sak av sociala medier. Sociala medier blir en hygienfaktor. Dessutom tror jag att vi 2013 kommer ser sundare på och börja sudda ut skillnaden mellan vårt digital och analoga jag. Att vi alla är människor och tillåts vara det oavsett om vi träffas på nätet eller i verkligheten. Johannes Sundlo Social Media Specialist på Academic Work http://blogg.academicwork.se Twitter: @jsundlo
 • 20. Den mest spännande trenden inom sociala medier för 2013 kommer vara kopplad till förändringar i TV-tittande. Tjänster som Netflix ger helt nya möjligheter till TV baserad underhållning och sätter press på, framförallt, reklamfinansierade kanaler. Det ökade utbudet kommer innebära en ökad mångfald som inte kommer stödjas av traditionell media – och diskussioner kring vad vi tittar på kommer att ske med hjälp av sociala medier. Mathias Klang Universitetslektor Högskolan i Borås och Göteborgs universitet http://digital-rights.net Twitter: @klang67
 • 21. Konsumtionen via, eller helst med, mobilen lär öka kraftigt. Den som tar tag i mobila betallösningar blir kung. Vi blir sociala i fler typer av enheter, saker kommer att nätifieras i rask takt 2013. Ur det skapas smarta tjänster och korsbefruktningar. Jag hoppas också att det kommer några balla mashups. Spel i mobilen möter dejtingtjänster? Gamifiera mera! Kim Gustafsson Kreatör, We love you communications http://www.wly.se Twitter: @wly
 • 22. Sociala medier har blivit en helt egen och naturlig mediekanal. Alla som vill vara något och synas använder sociala medier för att nå ut. Facebook blir defacto standardplattform för allt mer online, samtidigt som fragmentariseringen med nya tjänster som Instagram och Pinterest fortsätter. Räkna med fler nischade sociala medier. Detta drivs också av de ökade kommersiella inslagen på Facebook. Generellt sett använder folk i större utsträckning olika kanaler för olika samtal, olika möten, olika målgrupper. Mobilt blir bara ännu viktigare, snart är desktop en specialvariant av mobilt, i stället för tvärtom. Bilder, video blir allt viktigare. Kommer Instagram för video under 2013? Sociala medier börjar användas allt mer internt på företag och i organisationer. Kunskap om sociala medier blir ett grundkrav på allt fler arbetsplatser. Mikael Zackrisson, Digital strateg, Ziggy Creative Colony www.ziggysays.com Twitter: @zackrisson
 • 23. Under 2013 fortsätter normaliseringen. Sociala medier gör samma resa som digitala medier gjort - från något udda och speciellt till något självklart och vardagligt. Det vi (ett litet tag till) kallar sociala medier blir lika naturligt som el i väggen och vatten i kranen. Vi slutar vara fascinerat förälskade i plattformen eller tjänsten, istället blir det bara en del av infrastrukturen. Och det är när tekniken blir tråkig som innehållet och nyttan exploderar. 2013 kommer att bli ett magnifikt år. Joakim Jardenberg VD, Mindpark www.jardenberg.se Twitter: @jocke
 • 24. Den starkaste trenden just nu är hur spelreglerna förändras för user acquisition. Många av de nyaste apparna erbjuder endast Facebook Connect som inloggningsform, likt Spotify och Wrapp. I och med detta börjar Facebook bli en lika stor trafikkälla till många sajter och tjänster som Google är och varit, för första gången någonsin. Detta i kombination med App Stores enorma makt, gör att konsumenterna hittar tjänsterna via App Store och i Facebooks sociala graf, inte bara i Googles sökresultat som tidigare. App Store SEO och Facebook Social Graph Optimization är det hetaste heta! Anton Johansson VD & grundare, Osom & föreläsare http://fyranyanser.se Twitter: @agaton
 • 25. Tittar i spåkulan och ser att bilder blir mer populärt. En bild säger mer än 1000 ord. Det går fortare att gilla en bild än att skriva något. Hoppas på att Instagram snart ska lägga till länkar. Second Screen är framtiden! Vi sitter redan med datorn i knät och twittrar, facebookar när vi tittar på TV. Skönt att hittat ett begrepp för det. Like.tv – din nya kompis i soffan är ett verktyg där du kan se Twitter, Facebook, direktlänkar mm. Ser oändliga möjligheter både för privatpersoner och företag. Timingen blir skarpare. Sociala medie-flödet går allt fortare och det gäller att hänga med. Missade du en chans? Oroa dig inte, det kommer fler. Karin Eriksson Social Media Manager Scandic Sverige Twitter: @karinkomet
 • 26. Trenden med klustrade nätverk, det vill säga nätverk där vi delar en sak istället för flera, kommer förstärkas. Sociala mediafunktionalitet inom B2B ökar. Twitter tappar i kraft i takt med att etablerade media blir snabbare med att rapportera om nyheter. I takt med att fler människor skaffar bättre mobilkameror blir vi ännu mer benägna att dela bilder på olika vis. Sociala medier har blivit mer mainstream, som ett resultat blir vi mindre benägna att agera som en 'tribe' och som resultat ser vi färre retweets, länkningar, delningar och blogrolls. Johan Ronnestam Entreprenör, Kreatör och Inspiratör. www.ronnestam.com Twitter: @ronnestam
 • 27. Under 2013 kommer fler företag börja göra sin närvaro i sociala medier mer kanaloberoende. Konsumenter efterfrågar i högre grad lösningar för sekventiell mediekonsumtion, med innebörden att de kan påbörja en aktivitet på mobilen, arbeta vidare på den i appen för att avsluta den i datorn. Det ställer höga krav på samordning hos företag. Jakten på fans övergår i en strävan efter aktivering av fans. Fler företag tar på allvar klivet ut i andra kanaler än Facebook och YouTube och blir därmed allt mer sina egna medieföretag. Content marketing växer. Vi kommer också att få se fortsatt fokus på konsumentmakt, främst på Facebook, men att företag blir bättre på att stå upp för sina affärsbeslut och inte vara rädda att ”ta fajten”. Hans Kullin Ansvarig sociala medier, Coop Marknad www.socialamedier.com Twitter: @kullin