Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Partier Och Twitter

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
POLITISKA
       PARTIER PÅ
       TWITTER
2010-01-11  En studie av svenska partier på Twitter

     ...
Politiska partier på Twitter
Politiska partier på Twitter
MONOLOG ELLER DIALOG?INLEDNING
Mikrobloggen Twitter är e...
Politiska partier på TwitterSocialdemokraterna
http://twitter.com/socialdemokrat (2336 followers) - Publicerade i geno...
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Vansterpartiet
Vansterpartiet
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

Partier Och Twitter

 1. 1. POLITISKA PARTIER PÅ TWITTER 2010-01-11 En studie av svenska partier på Twitter Vid sidan av politikernas egna kanaler, har dessutom samtliga svenska riksdagspartier officiella konton på mikrobloggen Twitter. Här följer en kortare granskning av hur partierna använder dessa kanaler.
 2. 2. Politiska partier på Twitter Politiska partier på Twitter MONOLOG ELLER DIALOG? INLEDNING Mikrobloggen Twitter är en av de populäraste och snabbast växande tjänsterna inom sociala medier. Med uppdateringar, så kallade tweets, som är maximalt 140 tecken långa, publicerar miljontals användare statusuppdateringar, tips på intressanta artiklar eller konverserar med andra. Tack vare tjänstens enkelhet och möjligheten att sprida information vidare till sina nätverk, har uppdateringar på Twitter en förmåga att mycket snabbt spridas långt utanför den ursprungliga avsändarens vänkrets. Många tror att Twitter kommer att få ökad betydelse som kanal för politiskt kampanjarbete i samband med riksdagsvalet 2010. Nedan redovisas några aspekter på aktiviteten på riksdagspartiernas officiella Twitter-konton. FREKVENS En skillnad mellan bloggen och mikrobloggar som Twitter, är att det är ännu snabbare och enklare att uppdatera den senare. Trots det visar en undersökning av Sysomos, att 85,3% av alla Twitter- konton uppdateras mer sällan än en gång per dag. De svenska partiernas konton uppdaterades i genomsnitt 1,9 gånger per dag det senaste året och (s) är flitigast med 4,8 uppdateringar per dag. Mest sällan uppdaterar (kd) med i genomsnitt 0,5 inlägg per dag. Antalet inlägg ska dock ställas mot hur relevanta de är för läsaren, vilket innebär att en hög nivå inte nödvändigtvis uppskattas av läsaren om det sker på bekostnad av innehållet. Vänsterpartiet http://twitter.com/vansterpartiet (1494 followers) - Publicerade i genomsnitt 1,6 tweets per dag under det senaste året (från jan 2009 till nu). Toppmånaden var september 2009. Därefter har kontot inte uppdateras riktigt lika frekvent som det gjordes under månaderna fram till och med valet till EU-parlamentet i juni. www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 1
 3. 3. Politiska partier på Twitter Socialdemokraterna http://twitter.com/socialdemokrat (2336 followers) - Publicerade i genomsnitt 4,8 gånger per dag. Den höga frekvensen är till stor del beroende av en hög aktivitetsnivå under januari 2009 då hela 478 inlägg publicerades, men även borträknat denna månad är (s) det parti som uppdaterar sitt konto oftast. Miljöpartiet http://twitter.com/miljopartiet (2023 followers) - Publicerade i genomsnitt 2,4 tweets per dag det senaste året. Mest aktivt var kontot under maj och juni 2009 i sambande med EU-valskampanjen, varefter aktiviteten sjunkit betydligt. www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 2
 4. 4. Politiska partier på Twitter Moderaterna http://twitter.com/nya_moderaterna (2142 followers) - Publicerade i genomsnitt 1,4 inlägg per dag. Även hos (m) var aktiviteten högre före EU-valet än efter. Värt att notera är att trots att det viktiga eventet Almedalsveckan sträckte sig en bit in i juli 2009, så var (m) i likhet med övriga partier inte speciellt aktiva på Twitter i juli. Folkpartiet http://twitter.com/folkpartiet (930 followers) - Folkpartiet är det parti som börjat använda sin officiella kanal senast, inte förrän i november 2009 börjar man aktivt att twittra. Under den korta tid som kontot varit igång, har (fp) gjort 1,7 inlägg per dag (räknat 1 nov 2009 till nu). Kontot har heller inte uppdaterats sedan den 14 december, vilket är en lång tid för en sådan kanal. www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 3
 5. 5. Politiska partier på Twitter Centerpartiet http://twitter.com/centerpartiet (1350 followers) - Har publicerat i genomsnitt 1,2 uppdateringar per dag, men aktiviteten just nu är låg. Mellan den 18 december 2009 och 10 januari 2010, dvs under 24 dagar, har (c) endast gjort två uppdateringar. Kristdemokraterna http://twitter.com/kdriks (784 followers) - (kd) är minst aktiva med 0,5 inlägg per dag och även detta konto hade sina mest aktiva månader i maj och juni 2009 i samband med EU-valet. www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 4
 6. 6. Politiska partier på Twitter Veckodagar Partierna uppdaterar oftare på vardagar än på helger och på onsdagar sker allra flest inlägg. Dock är till exempel (mp) mer aktiv på söndagar än de övriga partierna och söndagen är mp:s tredje mest aktiva dag. Uppdateringar per dag i genomsnitt 180 157 160 140 119 120 108 97 100 84 80 60 50 37 40 20 0 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag KONVERSATION Sociala medier lämpar sig väl för tvåvägskommunikation och vid registrering på Twitter.com uppmanas blivande medlemmar att ”join the conversation”. På Twitter är det enkelt att konversera med andra användare, till exempel genom att adressera ett meddelande till @användarnamn. Andelen svar (eller egentligen alla tweets som är direkt adresserade till en eller flera användare med hjälp av @användarnamn) av det totala antalet tweets kan utgöra ett mått på hur väl en användare utnyttjar kanalens möjligheter att bygga engagemang och medverka i dialog. Dock bör tilläggas att en användare som ofta adresserar andra, kan uppfattas som konverserande även om andelen svar är låg, om det totala antalet tweets är högt. Svarsfrekvens Den genomsnittliga andelen tweets som direkt adresserar en annan användare, antingen som ett svar, kommentar eller fråga, är i genomsnitt 13,66%. Borträknat (kd) så har de borgerliga partierna en högre svarsfrekvens än övriga partier, med (fp) i topp, men partiet har å andra sidan endast twittrat sedan i november 2009. www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 5
 7. 7. Politiska partier på Twitter Svarat (i % av totalt antal tweets) 35 32,78 30 25 20,38 20 15,84 15 10,6 11,59 10 5 3,35 1,05 0 v s mp m fp c kd Ett annat sätt att bidra med intressant information och även ge en form av uppmärksamhet till ursprungsförfattaren, är att återpublicera någon annans tweet, så kallade retweets. Hos partierna är i genomsnitt 9,03% av alla inlägg retweets och (s) ligger klart i topp med hela 34,91%. Retweets (i % av totalt antal tweets) 40 34,91 35 30 25 20 16,29 15 9,16 10 5 1,01 0,76 1,05 0 0 v s mp m fp c kd (s) retweetar ofta inlägg från en rad s-märkta politiker och bloggare, men även från (mp). (S) ANDEL RETWEETS www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 6
 8. 8. Politiska partier på Twitter Innehåll (v) – Samtliga de 20 senaste inläggen är syndikerade nyheter från partiets hemsida via Twitterfeed, vilket också gäller för inläggen totalt sett. (s) – En majoritet av de senaste inläggen är syndikerade nyheter från partiets hemsida via Twitterfeed, men partiet retweetar även andras inlägg. Totalt sett är dock Tweetie den applikation som oftast används för att twittra, följt av Twitter.com och Twitterfeed. (mp) – En blandning av statusuppdateringar, kommentarer, retweets och svar, bland de senaste 20 inläggen. Uppdaterar i stort sett endast via Twitter.com eller via mobilen, ej via tredjepartsapplikationer. Intressant nog är @centerpartiet det konto som (mp) svarat flest gånger på Twitter. (m) - En majoritet av de senaste inläggen är syndikerade nyheter från partiets hemsida via Twitterfeed, men partiet kommenterar även andras inlägg. Måndagar är moderaternas främsta Twitter-dag och partiet uppdaterar oftast via Twitterfeed med nyheter från andra källor. (fp) – Är något av en paradox. Är tillsammans med (kd) det enda parti som knappt själv följer några på Twitter (12 st), men samtidigt är nästan alla de senaste 20 inläggen svar eller kommentarer till andra twittrare, så uppenbarligen använder (fp) Twitter som en dialog. Uppdaterar oftast under helgerna (lördag mest aktiva dagen) och använder oftast TweetDeck som gränssnitt. (c) – Blandar tips på nyheter med kommentarer/svar till andra twittrare och retweets. Flest uppdateringar från Twitter.com men använder också tredjepartsapplikationer (främst TweetDeck) och Facebook. (mp) är det konto som (c) oftast svarar på Twitter. (kd) – Tipsar mest om artiklar och debattartiklar i traditionella medier, men konverserar även med andra twittrare. Uppdaterar nästan enbart via Twitter.com Verktyg Enligt en analys 1 av 500 miljoner tweets så gjordes nästan hälften, eller 46,79% av alla tweets direkt från Twitter.com (”Web” i nedanstående diagram). Den största klienten var TweetDeck med 8,48% av uppdateringarna, följt av Tweetie (2,83%) och Twitterific (1,63%). När partierna twittrar är den främsta klienten Twitterfeed, vilket i första hand är ett verktyg för att syndikera innehåll från andra tjänster till Twitter via RSS. Tre partier använder Twitterfeed. Hos (v) står de för 75% av uppdateringarna, hos (m) för 70% och hos (s) för 26%. Det kan vara klokt att skicka uppdateringar från en blogg eller annan källa till Twitter via Twitterfeed, men risken om de upptar alltför stor del av innehållet är att avsändaren missar de interaktiva möjligheterna som Twitter erbjuder. 1 http://blog.sysomos.com/2009/11/16/so-what-do-you-use-to-twitter/ www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 7
 9. 9. Politiska partier på Twitter Applikationer för uppdateringar (% av alla tweets) Tw itter tools 2% Facebook Övriga 3% 4% Tw eetDeck 3% WordTw it 4% Tw itterfeed Tw itterfeed Mobile w eb 33% 6% Tw eetie Web Mobile w eb WordTw it Tw eetDeck Facebook Web Tw itter tools 22% Övriga Tw eetie 23% KOMMENTAR Så mycket som en tredjedel av alla tweets sker från Twitterfeed, vilket tyder på att vissa partier ser åtminstone sina partikonton på Twitter som en kanal för att kommunicera ut sina budskap, snarare än ett verktyg för konversation. En annan indikation på detta är den höga andelen retweets från (s), där de flesta är inlägg från de egna leden. Det är inget fel i sig att vidarebefordra budskap från sina egna, tvärtom kan det vara ett bra sätt att plantera nyheter och sprida vidare till intresserade. Men för att utnyttja Twitter till fullo, bör man även engagera sig i dialog med andra, som till exempel tilltänkta väljare. Här svarar och kommenterar (s) oftast med andra partiprofiler inom (s). Självklart kan det vara ett medvetet val av partierna att hålla de generella kontona mer som en kanal för egna budskap och de individuella kontona mer personliga och konverserande. Dock finns det inget hinder i att ha ett ”anonymt” och generellt konto som är interaktivt. Generellt var partierna som mest aktiva under maj och juni 2009 i samband med EU-valet. Det finns tendenser att aktiviteten dessutom minskat under de sista månaderna 2009, så frågan är om aktiviteten kommer öka igen när vi närmar oss nästa riksdagsval, eller om strategin helt enkelt är att använda personliga konton i större utsträckning. Flera av partierna har uppdaterat väldigt få gånger sedan mitten av december och till exempel (fp) har inte uppdaterat sedan 14 dec. En oväntat liten andel av uppdateringarna sker från den populära applikationen TweetDeck. www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 8
 10. 10. Politiska partier på Twitter Om undersökningen Partiernas Twitter-konton har analyserats med hjälp av tjänsten Tweetstats. Graferna är från den 6 januari 2010 medan innehåll och siffror på antal followers genomfördes den 10 januari 2010. Uppdaterade siffror för respektive konto går att hitta via länkarna nedan. http://tweetstats.com/graphs/vansterpartiet http://tweetstats.com/graphs/socialdemokrat http://tweetstats.com/graphs/miljopartiet http://tweetstats.com/graphs/nya_moderaterna http://tweetstats.com/graphs/folkpartiet http://tweetstats.com/graphs/centerpartiet http://tweetstats.com/graphs/kdriks Undersökningen har genomförts av Hans Kullin, PR-konsult och rådgivare inom sociala medier. Hans twittrar på www.twitter.com/kullin och bloggar på www.kullin.net och www.socialamedier.com. Du kan nå Hans på hans@kullin.net eller mobil: 0722-33 10 66. Foto: Carles Tomás Martí: http://www.flickr.com/photos/carles_tomas/ www.socialamedier.com - www.kullin.net Sida 9

×