Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
BloggSverige 4
BloggSverige 4
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

More Related Content

Similar to Bloggsverige 5 (20)

More from Kullin Sociala Medier & PR (13)

Advertisement

Bloggsverige 5

 1. 1. Bloggsverige 5 – en enkätundersökning av svenska bloggare <ul><li>Hans Kullin | Sermo Consulting | 29 april 2010 </li></ul>
 2. 2. Om den svenska bloggosfären var 100 personer
 3. 3. Sammanfattning <ul><li>Den typiska svenska bloggaren i enkäten är: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>kvinna </li></ul><ul><li>16-20 år gammal </li></ul><ul><li>läser 1-5 bloggar dagligen (6-10 bloggar 2009) </li></ul><ul><li>spenderar 2 timma per vecka med att läsa bloggar (6-10 timmar 2009) </li></ul><ul><li>läser helst bloggar om mode och design (vardagsbetraktelser 2009) </li></ul><ul><li>läser bloggar för att bli underhållen </li></ul><ul><li>har såväl köpt som avstått från att köpa en produkt/tjänst efter att ha läst rekommendationer eller åsikter på en blogg </li></ul><ul><li>har de senaste 12 månaderna delat med sig av både en negativ och en positiv upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst </li></ul><ul><li>tror inte att sociala medier kommer att ha betydelse för vilket parti hon röstar på i nästa val </li></ul><ul><li>är medlem i ett socialt nätverk för att hålla kontakt med vänner </li></ul><ul><li>bloggar för att hon gillar att skriva </li></ul><ul><li>uppdaterar sin blogg varje dag </li></ul><ul><li>har inget emot att bli kontaktad av företag i sin egenskap av bloggare </li></ul><ul><li>är inte anonym </li></ul><ul><li>har inte egna annonser på sin blogg </li></ul><ul><li>Skillnader mot enkäten 2009 när det gäller den typiska bloggaren: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>läser färre bloggar, </li></ul><ul><li>spenderar mindre tid med att läsa bloggar, </li></ul><ul><li>Bloggar om mode och design nu populäraste ämnet </li></ul>
 4. 4. Kvinnor fortsätter att vara i klar majoritet <ul><li>Kvinnor utgör precis som 2009 en stor majoritet av respondenterna i undersökningen (82,2% 2009). Fler än tre fjärdedelar av de kvinnor som bloggar och läser bloggar är mellan 0 och 25 år, med en mycket stor koncentration till de övre tonåren. </li></ul><ul><li>De män som bloggar och läser bloggar är betydligt mer jämt spridda i olika åldersgrupper. </li></ul>
 5. 5. Läsa bloggar vanligast bland yngre <ul><li>Majoriteten av de som läser bloggar är 25 år eller yngre. </li></ul><ul><li>De yngre är dock inte de grupper som spenderar mest tid per vecka på att läsa bloggar. Fler ”heavy users” finns procentuellt sett i åldern 36-40 år. </li></ul><ul><li>16-20-åringarna läser allra helst bloggar om mode och design (73,1%) och vardagsbetraktelser (50,3%). </li></ul>
 6. 6. De flesta läser få bloggar dagligen <ul><li>Svaren i årets enkät pekar på att bloggläsare läser färre bloggar per dag. År 2009 var det 50,2% som läste 11 eller fler bloggar per dag, i år är andelen bara 30,9%. </li></ul>
 7. 7. Många spenderar lite tid med att läsa bloggar <ul><li>Bloggläsare spenderar också mindre tid med att läsa andras bloggar. År 2009 var det 36,0% som spenderade 6 timmar per vecka eller mer med att läsa bloggar. I år är andelen bara 21,5%. </li></ul><ul><li>I och med framväxten av och den ökade populariteten hos tjänster som Twitter och Facebook har de som använder sociala medier fått allt fler kanaler att använda. Detta gör troligen att de har mindre tid över för att läsa bloggar än de tidigare haft. </li></ul><ul><li>Fortfarande spenderar dock nästan hälften mer än en halvtimma per dag på bloggläsning, vilket är en hel del jämfört med andra medier. </li></ul>
 8. 8. Mode/design och vardagsbetraktelser populärast <ul><li>Mode och design är i år det populäraste ämnet. Tidigare (2009) var vardagsbetraktelser något mer populärt än mode. </li></ul><ul><li>Kvinnor läser bloggar om: </li></ul><ul><li>- mode och design (62,9%) </li></ul><ul><li>- vardagsbetraktelser (50,5%) </li></ul><ul><li>- foto och konst (40,0%) </li></ul><ul><li>Män läser bloggar om: </li></ul><ul><li>- IT och bloggande (47,7%) </li></ul><ul><li>- journalistik och media (38,0%) </li></ul><ul><li>- politik och samhälle (34,2%) </li></ul>
 9. 9. Bloggar läses främst som underhållning <ul><li>Underhållning och att få läsa vanliga människors åsikter är även i år de vanligaste skälen till att läsa bloggar. </li></ul><ul><li>Bland män är det betydligt vanligare att man läser bloggar för att hitta nyheter. Så var även fallet i 2009 års enkät. </li></ul>
 10. 10. Övervikt för ökad tid på sociala medier <ul><li>Endast 16,8% tror att de kommer att spendera mindre tid på sociala medier om ett år. Var fjärde respondent tror att de kommer att spendera något mer eller mycket mer tid på sociala medier. </li></ul>
 11. 11. Rekommendationer på bloggar påverkar köp <ul><li>Mer än varannan respondent uppger att de någon gång köpt en vara efter att ha läst rekommendationer på en blogg. </li></ul><ul><li>Det är klart högre än i 2009 års enkät då 37,9% svarade ja och 53,1% svarade nej på frågan. </li></ul>
 12. 12. Åsikter på bloggar påverkar köp <ul><li>Nästan varannan respondent uppger också att de någon gång avstått från att köpa en vara efter att ha läst åsikter på en blogg. </li></ul><ul><li>Det är också en högre andel än i 2009 års enkät då 38,5% svarade ja och 39,1% svarade nej på frågan. </li></ul>
 13. 13. Fler pratar positivt om varumärken <ul><li>Det är fler som delar positiva åsikter om företag, produkter och tjänster på nätet, än som delar negativa åsikter. </li></ul>
 14. 14. Men företag diskuterar inte med missnöjda kunder i sociala medier <ul><li>Mindre än 5% av de som uttryckte negativa åsikter om ett företag eller varumärke på nätet har kontaktats av företaget i fråga. </li></ul>
 15. 15. Mest förtroende för vänner, men bloggare lika trovärdiga som en vd <ul><li>Bloggare har mest förtroende för sina vänner när det gäller information och åsikter om ett företag. Man har lika stort förtroende för bloggare som för företagets vd. </li></ul><ul><li>Siffrorna i tabellen är medelvärdet mellan 1 och 4, där 4 är ”mycket stort förtroende”. Ett värde över 2 innebär att majoriteten av respondenterna har ganska eller mycket stort förtroende för talespersonen. </li></ul>
 16. 16. Var tredje bloggare är medlem på Twitter <ul><li>Flest bloggläsare är medlemmar på Facebook, men så många som var tredje bloggare är även medlem på Twitter. </li></ul>
 17. 17. Social interaktion väger tyngst i sociala nätverk <ul><li>Den sociala interaktionen mellan användare är en av de största drivkrafterna till att man är medlem i ett socialt nätverk. Dels genom att hitta nya vänner och hålla kontakt med sitt nätverk, dels som ett sätt att dela med sig av fotografier och annan information. </li></ul><ul><li>De används också som rent tidsfördriv, samt som en informationskälla. </li></ul>
 18. 18. Vi följer företag för att visa stöd inför andra <ul><li>Den vanligaste anledningen till att man följer ett företag på Twitter eller blir ”vän” med det på Facebook, är att man vill visa för andra att man gillar företaget. </li></ul><ul><li>Första i andra hand blir man vän med ett företag för att få tillgång till information och erbjudanden. </li></ul>
 19. 19. Arbetsgivare blockerar oftast inte sociala nätverk <ul><li>Även om företag blockerar tillgången till sociala medier för sina anställda så har ändå de flesta tillgång till de största sociala nätverken. </li></ul><ul><li>Cirka 10-18% av de som vet om deras arbetsgivare blockerar sociala nätverk, uppger att deras arbetsgivare blockerar sajterna. </li></ul>
 20. 20. Bloggläsare tror inte sociala medier påverar deras val av parti i nästa val
 21. 21. De flesta bloggar för att de gillar att skriva <ul><li>94% av de som medverkar i enkäten har en egen blogg. </li></ul><ul><li>Viljan att uttrycka sig är fortfarande den dominerande anledningen till att börja blogga men sociala aspekter som att hålla kontakt med nya och gamla bekanta är också viktigt. </li></ul><ul><li>” För att jag gillar att skriva” har varit det vanligaste skälet i samtliga fem enkäter (2009: 85,0%, 2008: 88,5%, 2006: 81,2%, 2005: 79,3%). </li></ul>
 22. 22. Drygt hälften bloggar varje dag <ul><li>Trots att läsarna verkar spendera lite mindre tid med att läsa bloggar, har själva bloggandet inte minskat nämnvärt. Fler än hälften av respondenterna uppdaterar sina bloggar varje dag (57,6% mot 64,2% föregående år). </li></ul>
 23. 23. En av tre bloggar anonymt <ul><li>Även i år är drygt 6 av 10 bloggare öppna med sin identitet när de bloggar (62,8% år 2009). </li></ul>
 24. 24. Bloggare är positiva till kontakt med företag <ul><li>Bloggare är fortsatt positiva till att bli kontaktade av företag. Svaren är i det närmaste identiska med respondenternas svar 2009. </li></ul>
 25. 25. Bloggare föredrar personliga mejl <ul><li>Bloggare vill bli sedda som individer. De vill helst bli kontaktade av företag med personliga mejl och därefter i kommentarer på sin blogg. </li></ul><ul><li>Att mejla pressmeddelanden till bloggare anses fortsatt vara ett mindre bra alternativ. </li></ul>
 26. 26. En av tio bloggare har egna annonser på bloggen <ul><li>En av tio bloggare har annonser på sin blogg, av vilka de själva får del av intäkten (10,7% mot 10,1% år 2009). </li></ul>
 27. 27. Få bloggare tjänar stora pengar på annonser <ul><li>Majoriteten av bloggarna som har intäkter från annonser, tjänar mindre än 100 kronor per år. </li></ul>
 28. 28. Om undersökningen <ul><li>BloggSverige 5 är den femte årliga enkätundersökningen bland svenska bloggare och bloggläsare. Undersökningen genomfördes via SurveyMonkey.com mellan 12 och 14 april 2010 där totalt 2.251 personer svarade, varav 94% hade en egen blogg. Urvalet av respondenter har skett via så kallat bekvämlighetsurval genom word-of-mouth i sociala medier. Det innebär att resultaten i enkäten endast med säkerhet är representativt för respondenterna och inte med nödvändighet för alla svenska bloggare och bloggläsare. Därav följer också att jämförelser med BloggSverige 1, 2 och 3 inte går att göra med statistisk säkerhet. BloggSverige 1 genomfördes i maj 2005, BloggSverige 2 i juli 2006, BloggSverige 3 i januari 2008 och BloggSverige 4 i februari 2009. </li></ul><ul><li>Om Hans Kullin </li></ul><ul><li>Arbetar som PR-konsult och rådgivare i sociala medier på Sermo Consulting . Har bloggat på Media Culpa ( www.kullin.net ) sedan februari 2004 och bloggen finns på den amerikanska tidningen Advertising Age lista över världens mest inflytelserika bloggar inom media och marknadsföring: http://adage.com/power150/ </li></ul><ul><li>Mobil: 0722-33 10 66, E-post: [email_address] eller [email_address] . </li></ul><ul><li>Twitter: http ://www.twitter.com/kullin , SlideShare: http://www.slideshare.net/kullin </li></ul><ul><li>Bloggar: www.socialamedier.com och www.kullin.net </li></ul>
 29. 29. Sermo Consulting Sermo Consulting is a small niche agency with long and extensive experience in strategic and tactical guidance in online corporate communication. Sermo is working for listed and non listed companies. Sermo has 15 consultants based in Oslo and Stockholm. Hans Kullin, online communication strategist Mobile: +46 722 33 10 66 | E-mail: [email_address] Twitter www.twitter.com/kullin <ul><li>to rethink is a must </li></ul>

×