Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Bloggsverige 5
Bloggsverige 5
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

More Related Content

Similar to BloggSverige 4 (20)

More from Kullin Sociala Medier & PR (13)

Advertisement

Recently uploaded (20)

BloggSverige 4

 1. 1. BloggSverige 4 Bloggares åsikter påverkar vad vi köper Hans Kullin, april 2009 http://www.kullin.net
 2. 2. Sammanfattning <ul><li>Totalt 1.500 personer svarade på enkäten, varav 1.065 hade en egen blogg. Här redovisas svaren från dessa drygt tusen bloggare. </li></ul><ul><li>Den typiska svenska bloggaren i enkäten är: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>kvinna </li></ul><ul><li>16-20 år gammal </li></ul><ul><li>läser 6-10 bloggar dagligen </li></ul><ul><li>spenderar 6-10 timma per vecka med att läsa bloggar </li></ul><ul><li>läser oftast bloggar på kvällstid (ca 18-24) </li></ul><ul><li>läser helst bloggar om vardagsbetraktelser </li></ul><ul><li>läser bloggar för att bli underhållen </li></ul><ul><li>har någon gång klickat på en annons på en blogg </li></ul><ul><li>är medlem i ett socialt nätverk för att hålla kontakt med vänner </li></ul><ul><li>har de senaste 12 månaderna delat med sig av både en negativ och en positiv upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst </li></ul><ul><li>skriver inte på en mikroblogg </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>tror inte att sociala medier som bloggar, mikrobloggar och sociala nätverk kommer att ha betydelse för vilket parti hon röstar på i nästa val </li></ul><ul><li>bloggar för att hon gillar att skriva </li></ul><ul><li>uppdaterar sin blogg varje dag </li></ul><ul><li>har inget emot att bli kontaktad av företag i sin egenskap av bloggare </li></ul><ul><li>är inte anonym </li></ul><ul><li>har inte egna annonser på sin blogg </li></ul><ul><li>Skillnader mot enkäten 2008 när det gäller den typiska bloggaren: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Spenderar mer tid och läser fler bloggar </li></ul><ul><li>spenderar mer tid med att läsa bloggar </li></ul><ul><li>fler har någon gång klickat på en annons på en blogg </li></ul><ul><li>har blivit än mer positivt inställd till att bli kontaktad av företag </li></ul><ul><li>  </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 3. 3. Inledning <ul><li>Något förenklat kan man säga att fram till för några år sedan var medielandskapet fortfarande format så att kommunikation oftast gick från företag eller organisationer till mottagarna, dvs konsumenter. Återkoppling från mottagaren var begränsad. Med framväxten av sociala medier har konsumenter fått en egen publiceringsplattform där de kan uttrycka åsikter och dela information med andra. Men svaren i denna enkät speglar inte en dialog mellan företag och konsumenter, snarare en situation där två sändare pratar förbi varandra. När bloggare publicerar negativa åsikter om produkter eller tjänster får de sällan något svar från företagen. Den konkreta dialogen sker istället mellan konsumenter. Vad företag bör göra är att i högre grad skaffa sig en policy för när och hur de ska etablera direkt kontakt med konsumenter. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 4. 4. Kön <ul><li>Fler kvinnor än män är aktiva i den svenska bloggosfären och hela fyra av fem bloggare i enkäten är kvinnor. I den första enkäten 2005 var manliga bloggare i klar majoritet (60,7%) men därefter har andelen kvinnor ökat stadigt och är nu hela 82,2% (mot 76,2% år 2008). </li></ul><ul><li>” Framför allt är det kvinnorna i åldersgruppen upp till 25 år som använder sig av bloggar och ju yngre man är desto vanligare är det. Kvinnliga bloggare är i dessa åldrar dubbelt så vanligt som manliga.” – Svenskarna och internet, 2008 </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 5. 5. Ålder <ul><li>När bloggen började uppmärksammas på bredare front 2005 genomfördes undersökningen BloggSverige 1. Den indikerade att nästan varannan svensk bloggare var mellan 26 och 35 år. I årets enkät är det liksom förra året de äldre tonåringarna som är den klart största åldersgruppen. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 6. 6. Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i Sverige idag? <ul><li>Så många som 37,2% (27,7%) av bloggarna har inte någon uppfattning om vilket parti de skulle rösta på om det var riksdagsval idag. Precis som 2008 får (s) ensamt fler röster än den borgerliga alliansen och är därmed det största partiet, följt av moderaterna, miljöpartiet, folkpartiet, centern och kristdemokraterna. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 7. 7. Hur många bloggar läser du i genomsnitt per dag? <ul><li>Bloggare läser allt fler bloggar och storkonsumenterna som i genomsnitt läser 26 bloggar eller fler varje dag utgör i år 14,9% (upp från 9,4 %). </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 8. 8. Hur många timmar per vecka spenderar du med att läsa bloggar? <ul><li>Bloggare spenderar allt mer tid med att läsa andras bloggar. En majoritet, eller 53,1% (34,7%) av bloggarna i undersökningen lägger 5 timmar eller mer per vecka på att läsa bloggar. Bland storkonsumenterna, de bloggare som spenderar 11 eller fler timmar per vecka, tror endast 19,2% att de kommer minska den tid de läser bloggar (och sociala nätverk) det kommande året. Cirka hälften av dem, 48,3%, tror på oförändrad nivå medan 32,5% tror på något eller mycket mer tid. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 9. 9. När på dygnet läser du oftast bloggar? <ul><li>Den största konsumtionen av bloggar är på eftermiddag och kvällstid, vilket inte är förvånande då t ex Nordicom i sin internetbarometer konstaterat att internetanvändningen ökat på kvällstid (mellan kl 17 och 22), speciellt bland unga. </li></ul><ul><li>Men bloggar kan också fungera som en nyhetskälla i konkurrens med t ex morgontidning. Av de som uppgett att de läser bloggar om politik konsumerar 30,5% bloggar på morgonen och 36,8% på förmiddagen, alltså på normal arbetstid. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 10. 10. Vilken typ av bloggar brukar du läsa? <ul><li>Vardagsbetraktelser är fortsatt det mest populära ämnet att läsa bland bloggare, tätt följt av mode och design samt foto och konst. </li></ul><ul><li>Många anger att de främst läser sina kompisars bloggar. Humor, inredning och scrapbooking nämns också spontant av flera respondenter. </li></ul><ul><li>Kvinnliga bloggare läser helst om: </li></ul><ul><li>Mode och design 60,0% </li></ul><ul><li>Vardagsbetraktelser 58,2% </li></ul><ul><li>Foto och konst 48,6% </li></ul><ul><li>Manliga bloggare läser helst om: </li></ul><ul><li>IT och bloggande 63,7% </li></ul><ul><li>Journalistik och media 56,8% </li></ul><ul><li>Politik och samhälle 50,0% </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 11. 11. Du läser bloggar för att: <ul><li>Den vanligaste anledningen till att man läser bloggar är i underhållningssyfte. Men bloggar fyller flera sociala funktioner och är även ett sätt för människor att upprätthålla både nära och mer löst hållna sociala kontakter. </li></ul><ul><li>Man läser bloggar för att få en inblick i både vänners och okända människors vardag. Dessutom är bloggar ett komplement till traditionella mediers nyhetsrapportering och bloggarna ger andra perspektiv på samhällsdebatten. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 12. 12. Du läser bloggar för att: <ul><li>Kvinnliga bloggare uppger liksom 2008 i högre utsträckning skäl som att bli underhållen, möjligheten att läsa vanliga människors åsikter samt kontakten med vänner. Männen värderar högre de olika aspekterna av att läsa nyheter via bloggar och särskilt stor blir skillnaden återigen när det gäller nyheter som har med ens yrke att göra, vilket förstås kan bero på att de kvinnliga bloggarna är så mycket yngre i genomsnitt. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 13. 13. Hur mycket tid tror du att du kommer att spendera på bloggar och sociala nätverk om 12 månader jämfört med idag? <ul><li>Trots att respondenterna i undersökningen spenderar allt mer tid med att läsa bloggar så uppger fler än var fjärde bloggare att de kommer att spendera något mer eller mycket mer tid på bloggar och sociala nätverk under de kommande 12 månaderna. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 14. 14. Har då någonsin klickat på en annons på en blogg? <ul><li>En majoritet, eller 54,2% (upp från 45,7%) uppger att de någon gång klickat på en annons på en blogg. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 15. 15. Har du någonsin köpt en produkt eller en tjänst tack vare rekommendationer på en blogg? <ul><li>Bloggar kan påverka faktiska handlingar som inköp av produkter. Drygt var tredje bloggare, eller 37,9% (upp från 35,2%), uppger att de köpt en produkt eller tjänst tack vare rekommendationer på en blogg. </li></ul><ul><li>Av de bloggläsare som uppgett att de läser bloggar om PR och reklam, har 56,3% köpt en vara efter att ha läst på en blogg. </li></ul><ul><li>” Nielsen has conducted some studies that show a correlation between online buzz and sales of products.” - Emanuel Rosen, The Anatomy of Buzz Revisited, p. 50 </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 16. 16. Har du någonsin avstått från att köpa en produkt eller en tjänst på grund av information eller åsikter du läst på en blogg? <ul><li>Likväl som bloggar kan påverka positivt så kan de påverka konsumenter att avstå från köp. Eftersom bloggar ofta hamnar högt upp i sökresultat hos t ex Google så får konsumenterna ett relativt stort inflytande över ett varumärkes image på internet. Nästan var fjärde bloggare, eller 38,5% (upp från 34,6%), uppger att de avstått från att köpa en produkt eller tjänst på grund av information eller åsikter de läst på en blogg. </li></ul><ul><li>Av de bloggläsare som uppgett att de läser bloggar om PR och reklam uppger hela 61,3% att de avstått från köp. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 17. 17. Har du, på grund av vad du läst på en blogg, någon gång vidtagit en åtgärd som att ringa eller e-posta andra, skriva under ett upprop, skriva brev till en tidning eller gå med i en organisation, med syfte att påverka ett företag eller politiker i en viktig fråga? <ul><li>Drygt var tredje bloggare i enkäten, 36,8% (upp från 32,5%), har genomfört en aktiv handling som ett resultat av information de läst på bloggar. </li></ul><ul><li>De bloggläsare som uppgett att de läser bloggar om politik och samhälle är mer benägna än snittet att agera för att påverka. Av dem har hela 70,4% genomfört en aktiv handling med syfte att påverka en viktig fråga. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 18. 18. Har du någon gång de senaste 12 månaderna gjort något av följande? <ul><li>Drygt varannan bloggare har under det senaste året publicerat en negativ upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst. Ännu fler, 64,6%, har under samma tid delat med sig av en positiv upplevelse på nätet. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 19. 19. Om du delat med dig av en negativ upplevelse enligt fråga 16, blev du vid något sådant tillfälle kontaktad av företaget ifråga efteråt? <ul><li>Med tanke på det inflytande sociala medier kan ha över människors köpbeslut (se fråga 13 och 14) är det förstås intressant att se att många företag verkar inta en passiv ställning till negativ kritik på bloggar. Mycket få bloggare har fått någon respons från det företag som de kritiserat. </li></ul><ul><li>Ofta uppstår en osäkerhet kring vilka kommentarer ett företag bör repsondera på och för att minimera osäkerheten bör företag upprätta riktlinjer för hur de ska agera när deras produkter eller varumärken kritiseras i sociala medier. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 20. 20. När du bildar dig en uppfattning om ett företag, hur trovärdig är följande som talesperson för företaget? <ul><li>Rekommendationer från vänner och bekanta är även i år mer trovärdiga än till exempel uttalanden från en kändis. I år uppger respondenterna att en bloggare är mer trovärdig som talesperson för ett företag än dess egen vd. Dessa ansågs likvärdiga i förra enkäten. </li></ul><ul><li>I tabellen innebär ett medelvärde under 2 att en majoritet av respondenterna anser att personen är något eller inte alls trovärdig, och med över 2 i värde anser en majoritet att personen är ganska eller mycket trovärdig. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 21. 21. Du är medlem i ett eller flera sociala nätverk för att: <ul><li>Medlemmar i sociala nätverk drivs att delta av faktorer som har att göra med social interaktion. Sociala nätverk gör det lätt att hålla kontakt och kommunicera med andra, men också att hitta nya vänner och kontakter. Dessa sajter fungerar också som underhållning och tidsfördriv för många. De används också för att dela information och för att nätverka och utvecklas inom sitt yrke. </li></ul><ul><li>Värt att notera är att samtliga alternativ har högre värden än i enkäten 2008, vilket kan indikera att användare ser allt större nytta med de sociala nätverken. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 22. 22. Skriver du på någon av följande mikrobloggar? <ul><li>Mikrobloggar som Bloggy och Twitter används inte ännu i lika stor utsträckning som bloggar och sociala nätverk. Åtta av tio bloggare skriver inte själva på mikrobloggar. </li></ul><ul><li>Bland de bloggläsare som läser bloggar om politik och samhälle använder 41,4% Twitter, 24,1% Bloggy, 17,7% Jaiku och 12,8% Nanoblogg medan 52,5% inte använder någon mikroblogg. Bland de flitigaste användarna av Twitter är de bloggläsare som läser bloggar om reklam och PR. Där använder hela 57,9% Twitter. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 23. 23. Sociala medier och politisk påverkan <ul><li>Politiska partier engagerar sig allt mer i sociala medier, säkert i hopp om att påverka opinionen inför och under valrörelsen 2010. Drygt 30% av bloggarna i undersökningen tror att sociala medier kan komma att ha betydelse för vilket parti de kommer att rösta på (instämmer delvis, i stor utsträckning eller helt). </li></ul><ul><li>Manliga bloggare anser i mycket högre grad att sociala medier kommer ha betydelse för deras val av parti (49,5% instämmer delvis, i stor utsträckning eller helt). Att en så stor andel svarar att de inte alls instämmer i påståendet, innebär dock inte nödvändigtvis att sociala medier inte kommer att påverka opinionen, då det kan finnas en motvilja hos respondenter att erkänna att deras åsikter kan påverkas. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 24. 24. Har du någon gång känt dig trakasserad av vad andra skrivit om dig på sina bloggar eller i kommentarer på din blogg? <ul><li>En baksida med bloggfenomenet är det så kallade blogghatet, att det på bloggar ibland kan publiceras information eller kommentarer som bloggare upplever som kränkande. Fler än var fjärde bloggare har någon gång känt sig trakasserad av liknande kommentarer. </li></ul><ul><li>Samma fråga ställdes i BloggSverige 2, år 2006, och då svarade 5,9% flera gånger och 19,3% någon gång (74,8% svarade nej). </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 25. 25. Varför startade du en egen blogg? <ul><li>Viljan att skriva och få uttrycka sig är fortfarande den dominerande anledningen till att börja blogga (85,0% mot 88,5% förra året), men sociala aspekter som att hålla kontakt med nya och gamla bekanta är också viktigt. Exempel på kommentarer: </li></ul><ul><li>” Få respons och åsikter från människor jag inte känner.” </li></ul><ul><li>” Dela med mig av tankar och foton” </li></ul><ul><li>” Sprida kunskap om en kronisk sjukdom” </li></ul><ul><li>” För att spara minnen” </li></ul><ul><li>” För att få utlopp för tankar” </li></ul><ul><li>” För att skriva av mig” </li></ul><ul><li>” Enklare än hemsida” </li></ul><ul><li>” För att bli sedd” </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 26. 26. Hur ofta uppdaterar du din blogg? <ul><li>Nästan två av tre bloggare uppdaterar sin blogg minst en gång om dagen (64,2% mot 66,5% föregående år). Kvinnliga bloggare uppdaterar sina bloggar oftare än manliga – 68,5% mot 44,3% uppdaterar minst en gång om dagen. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 27. 27. Inställning till att bli kontaktad av företag. <ul><li>Inställningen bland bloggare är fortsatt positiv till att bli kontaktad av företag. Genomsnittspoängen har även ökat till 3,71 (poäng mellan 1 och 5, där 5 är mycket positiv) från 3,43 år 2008 och 3,09 år 2006. </li></ul><ul><li>Bloggare som läser bloggar om mode och design är ännu mer positivt inställda till kontakt med företag (3,93). </li></ul>Bloggare Modebloggläsare Hans Kullin, april 2009
 28. 28. På vilket sätt föredrar du att företag eller organisationer kontaktar dig i egenskap av bloggare? <ul><li>Personliga mejl är det sätt som flest bloggare vill att företag eller organisationer använder när de tar kontakt (85,8%, upp från 76,5%). Kommentarer på bloggen är den näst populäraste metoden (45,7%, upp från 41,3%). Pressmeddelanden är inte en kanal som bloggare föredrar vilket visar vikten av att anpassa varje kontakt efter vad respektive bloggare kan tycka vara intressant. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 29. 29. Är du anonym när du skriver i din blogg, dvs du har inte publicerat både för- och efternamn? <ul><li>Andelen bloggare som avslöjar sin identitet har ökat ytterligare i år till 62,8%. Föregående år var drygt hälften (54,4 %) öppna med sin identitet. År 2006 var andelen 49,9%. </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 30. 30. Har du annonser på din blogg av vilka du själv får de av intäkterna? <ul><li>En av tio bloggare har annonser på sin blogg av vilka de får del av intäkterna. Andelen är i år 10,1% jämfört med 9,1% i förra årets enkät. Det ligger också i linje med att väldigt få bloggar för att tjäna pengar eller för att marknadsföra produkter eller tjänster, även om det finns en viss tendens till att delar av bloggvärlden kommersialieras (se även nästa fråga). </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 31. 31. Hur mycket pengar har du totalt tjänat på annonserna på din blogg de senaste 12 månaderna, före skatt? <ul><li>Fortfarande är det få som tjänar några verkliga pengar på sina bloggar. Dock är andelen bloggare som tjänade mer än 1.000 kronor på sin blogg det senaste året högre än i enkäten från 2008 (upp till 21,5% från 17,3%). </li></ul>Hans Kullin, april 2009
 32. 32. Om undersökningen <ul><li>BloggSverige 4 är den fjärde årliga enkätundersökningen bland svenska bloggare och bloggläsare. Undersökningen genomfördes via SurveyMonkey.com mellan 8 och 9 februari 2009 där totalt 1.500 personer svarade, varav 1.065 hade en egen blogg. Urvalet av respondenter har skett via så kallat bekvämlighetsurval genom word-of-mouth bland bloggar. Det innebär att resultaten i enkäten endast med säkerhet är representativt för respondenterna och inte med nödvändighet för alla svenska bloggare och bloggläsare. Därav följer också att jämförelser med BloggSverige 1, 2 och 3 inte går att göra med statistisk säkerhet. BloggSverige 1 genomfördes i maj 2005, BloggSverige 2 i juli 2006 och BloggSverige 3 i januari 2008. </li></ul><ul><li>Publiceras under Creative Commons licens - Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 </li></ul><ul><li>Om Hans Kullin </li></ul><ul><li>Arbetar som PR-konsult och nordiskt ansvarig för digital PR på Burson-Marsteller. Har bloggat på Media Culpa ( http://www.kullin.net ) sedan februari 2004 och bloggen rankas av den amerikanska tidningen Advertising Age som en av världens 150 mest inflytelserika bloggar inom media och marknadsföring: http://adage.com/power150/ </li></ul><ul><li>Mobil: 070-291 78 22, E-post: [email_address] eller [email_address] . </li></ul><ul><li>Twitter: http://www.twitter.com/kullin , Jaiku: http://kullin.jaiku.com </li></ul><ul><li>Bloggy: http://kullin.bloggy.se , SlideShare: http://www.slideshare.net/kullin </li></ul>Hans Kullin, april 2009

Editor's Notes

×