Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brands Features And Architecture

766 views

Published on

how can a building reflect brand's uniqueness,
more on http://kullawine.blogspot.com

Published in: Design, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brands Features And Architecture

 1. 1. o tym, jak architektura mo e odzwierciedlać unikatowe cechy marki how architecture can reflect unique brand’s features by koala
 2. 2. czyli o tym co, poza obecnymi trendami i podstawami pozycjonowania marki, marka mo e powiedzieć o sobie poprzez architekturę - jakie bariery w swojej kategorii przełamuje i jakie unikatowe cechy w swojej kategorii mo e odzwierciedlać /czyli mała powtórka z lekcji polskiego – co artysta miał na myśli/ what, except current trends and the basics of brand positioning, a brand can say about itself through architecture - which barriers in it’s category a brand breaks and which unique features can it reflect
 3. 3. czyje cechy mo e odzwierciedlać przestrzeń? whose features can be reflected by a space? architekta architect’s państwa, które reprezentuje a country it represents państwa, w którym się znajduje a country it’s situated in miasta, w którym się znajduje a city it’s situated in marki, którą reprezentuje a brand it represents
 4. 4. jakie ogólne cechy mo na pokazać? which features can be shown? wszystko, co tylko marka unikatowego chce o sobie powiedzieć. every unique feature a brand can say about itself
 5. 5. za pomocą czego mo na je pokazać? how can we show it? układ miejsca. elementy miejsca. symbole miejsca. space form. space elements. space symbols. i ich and their styl. materiał. skala. forma. kolor. detal. lokalizacja style. material. scale. form. colour. detail. location
 6. 6. czyli marka mo e być w kategorii bardziej ni inni: so, a brand can be more: indywidualna droga prosta emocjonalna statyczna poważna spokojna individual expensive simple emotional static serious calm masowa tania wyszukana racjonalna dynamiczna zabawna energiczna mass cheap sophisticated rational dynamic fun energetic + mo e u yć dodatkowych środków wyrazu eby być bardziej unikatowa na innym polu i powiedzieć o sobie coś specjalnego + it can use additional means to be more unique on another field and say something special
 7. 7. wśród wszystkich muzeów, my jesteśmy tym o cierpieniu i dajemy ci ywe doświadczenie among other museums, we are about suffering and give you live experience muzeum żydowskie, libeskind, berlin /jewish museum, libeskind, berlin
 8. 8. w kategorii firm IT, my jesteśmy najbardziej kreatywni! among other IT companies, we are the most creative jedno z biur google, nie znam projektanta /one of google offices, unknown designer
 9. 9. ze wszystkich warsztatów samochodowych, my jesteśmy najbardziej przyjaźni i ludzcy! among other garages, we are the most friendly and human warsztat samochodowy hiq, fitch, uk /hig garage, fitch, uk
 10. 10. to my jesteśmy najbardziej gadgeciarską marką samochodową we’re the most gadget car brand branding mini, interbrand /mini branding, interbrand
 11. 11. to w naszych domach mieszka się funkcjonalnie i zdrowo /a przynajmniej mieszkało w tamtych czasach ;)/ our homes are the most functional and healthy /well, they were in those days ;)/ villa savoye, kochany corba, modernizm, francja [tu] /villa savoye, le corbusier
 12. 12. to w naszym banku wszystko załatwisz najszybciej i najprościej our bank is the quickest and the easiest moduł retailowy eurobank, bccomm, polska /eurobank retail module, bccomm, poland
 13. 13. to w tym spa najlepiej się wyciszysz i napełnisz energią you will get calmed and filled with energy in a best way here spa, peter zumthor, vals
 14. 14. tani, łatwy, szybki, ciekawy nocleg cheap, easy, quick, interesting accommodation dasparkhotel, andreas strauss, linz
 15. 15. tu najlepiej się zrelaksujesz you will get relaxed in a best possible way nebesa, real engineering, libek słowenia,
 16. 16. tu naprawdę poczujesz, e jesteś na północy you will feel the spirit of north here ice hotel, kiruna, projektowało yeti
 17. 17. wśród innych dzielnic miast, nasza da Ci cały luksus w jednym miejscu among other city districts our will give you all of the luxury in one place hermes prada vuitton loewe tod’s nie wiem, czy ktoś to miejsce tak zaplanował, czy powstało samo z siebie /i don’t know if anyone planned this place, or if it was spontanious
 18. 18. wśród innych miast, nasze jest fatalne do ycia, ale za to zbudowane jak spójna całość /to akurat jest spoko w kategorii miast do zwiedzania/ among other cities, our is nasty to live, but it’s built as a coherent concept /it’s ok in a category of sightseeing cities brasilia, lucio costa, oscar niemeyer, brazylia
 19. 19. a nasze miasto to… szyk, szyk, szyk i glamour… ☺ /w tym natłoku ostatnio modnego marketingu miejskiego nie mogłem pominąć marki miasta z prawdziwego zdarzenia, kreowanej m.in. za pomocą super wyraźnego symbolu/ our city is style, style, style and glamour… ☺ /city branding is very popular now, so i couldn’t resist from giving an example of a city brand supported by an architectural symbol/ Wieża Eiffle’a, Gustave Eiffel, Paris /Eiffle’s Tower, Gustave Eiffel
 20. 20. to tyle ☺ that’s all ☺
 21. 21. dziękówa danke

×