Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ibadah Dan Akhlak

53,475 views

Published on

Slide rujukan usrah online : Ibadah dan Akhlak
Jabatan Nuqaba' IPIJ 2008

Ibadah Dan Akhlak

 1. 1. IBADAH & AKHLAK Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 2. 2. Bahasa Merendah diri, tunduk, patuh dan taat. PENGERTIAN IBADAH Asas-asas Islam , Abu Al-A’la Al-Maududi Istilah Taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah. Jelasnya ibadah ialah pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 3. 3. PENGERTIAN AKHLAK Menurut bahasa : Perkataan akhlak berasal daripada al-akhlak ( الأحلاق ) iaitu jama’ daripada perkataan al-khulq ( الحلق ) bererti tabiat kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah dan adat kebiasaan . Malah ia juga bererti agama itu sendiri. “ Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung” (al-Qalam 64 :4) Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 4. 4. PENGERTIAN AKHLAK Menurut istilah : Sifat yang tertanam di dalam diri iaitu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penilitian dan paksaan. Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 5. 5. HUBUNGAN AQIDAH DAN AKHLAK Hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah : “ Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah (Az-Zariyaat 51:56) Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 6. 6. HUBUNGAN AQIDAH DAN AKHLAK Menolak segala kepatuhan dan ketaatan kepada selain daripada Allah. Firman Allah : “ Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) : Sembahlah Allah dan jauhilah Taghut” ( Surah An-Nahl : 36 ) Membina kehidupan di dunia menurut peraturan Allah Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 7. 7. RUANG LINGKUP DALAM IBADAH ISLAM Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekalan bagi para Mukmin sebelum mereka kembali berhadapan dengan Allah pada hari pembalasan nanti. Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 8. 8. PEMBAHAGIAN IBADAH UMUM DAN KHUSUS Ibadah Khusus Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah al-Quran, zikir dan seumpamanya. Ibadah Umum Segala perkara dan amal selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata­mata untuk mencari keredhaan Allah . Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya. Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 9. 9. SYARAT AMAL MENDAPAT STATUS IBADAH bersesuaian dengan hukum Islam dan tidak bercanggah dengan hukum niat yang baik atau kerana Allah dibuat dengan seelok-eloknya “ Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu daripada kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya” (Muslim) mengikut hukum syara’ dan ketentuan batasnya, tidak menzalimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu, tidak menindas dan merampas hak-hak orang lain Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus Ibadah dalam Islam, Prof Dr Yusof Al Qardawi Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 10. 10. SALAH FAHAM TERHADAP PENGERTIAN IBADAH <ul><li>bukan perbuatan mengasingkan diri </li></ul><ul><li>tidak terbatas kepada tempat-tempat tertentu sahaja </li></ul><ul><li>dilakukan melalui perantaraan orang-orang tertentu. </li></ul>Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 11. 11. HIKMAH DAN FALSAFAH IBADAH Solat Ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati, ibadah akal Zakat kesucian dan kebersihan melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri Puasa Matlamat utama berpuasa ialah supaya kita menjadi seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah. Haji “ Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dan segenap penjuru yang jauh” (Al-Hajj 22:27) “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa” (Al-Baqarah 2: 1 83) Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008 Kesama rataan makhluk, tawaduk, rendah diri, buang rasa bongkak dan riak
 12. 12. SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia ilmu yang menerangkan pengertian baik dan buruk menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan seseorang dalam perjalanan hidup menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan ia juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya yang mengandungi nilai akhlak Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 13. 13. bidang akhlak ini hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: Dilakukan dengan sedar dan sihat. Dilakukan dengan ikhtiar sendiri . Melakukannya dengan sengaja , tidak dalam keadaan lupa . SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 14. 14. PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN MORAL moral ialah satu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dan sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. etika pula berasal danpada perkataan Yunani: ethikos daripada ethos yang membawa juga erti adat dan kebiasaan, perangai, dan sebagainya Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila , peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya, salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 15. 15. PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN MORAL persamaan antara ilmu akhlak, moral dan etika iaitu menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk Perbezaannya pula terletak pada ukuran ajaran al-quran dan sunnah, etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 16. 16. AKHLAK YANG AGUNG “ Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak yang agung .” (al-Qalam 64 :4) Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 17. 17. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIYYAH Bersifat mutlak dan menyeluruh Melengkapkan dan kesempurnaan tuntutan Bersifat sederhana dan seimbang Mencakupi suruhan dan larangan Bersih dalam pelaksanaan Keseimbangan Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 18. 18. PEMBENTUKAN AKHLAK MENURUT ISLAM Ilmu pengetahuan Menyedari kepentingan akhlak yang diamalkan Keazaman yang tinggi Ibadah yang kuat dan ikhlas Bergaul dengan orang yang baik akhlak Membiasakan diri dengan kebaikan Sentiasa berlapang dada untuk menerima nasihat Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008
 19. 19. AKHLAK SEORANG MUSLIM <ul><li>Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat </li></ul><ul><li>Memelihara Penglihatan </li></ul><ul><li>Memelihara Lidah </li></ul><ul><li>Bersifat Pemalu </li></ul><ul><li>Bersifat Lemah-lembut dan Sabar </li></ul><ul><li>Bersifat Benar dan Jujur </li></ul><ul><li>Bersifat Rendah Diri </li></ul>Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008 <ul><li>Menjauhi Sangka Buruk dan Mengumpat </li></ul><ul><li>Bersifat Pemurah </li></ul><ul><li>Qudwah Hasanah (Suri Teladan Yang Baik) </li></ul>Apa Ertinya Saya Menganut Islam, Fathi Yakan
 20. 20. AKHLAK YANG BAlK IALAH KESEMPURNAAN ISLAM Rasulullah s.a.w. bersabda: “ Paling sempurna keimanan orang mukmin ialah yang lebih baik akhlaknya, dan yang paling baik dikalangan kamu ialah yang baik kepada isterinya” (H.R. at-Tarmizi dari Abu Hurairah) Jabatan Nuqaba’ Ikatan Persaudaraan Islam Jepun 2008

×