Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haiti provincia 2011

2,706 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haiti provincia 2011

 1. 1. DAR PRIJATÝ OD VINCENTSKEJ RODINY ZO SLOVENSKA <ul><li>Vyúčtovanie druhej časti daru vincentskej rodiny, prijatý začiatkom roku 2009. </li></ul><ul><li>Celkom 156,626,20 $ </li></ul>
 2. 4. Láska je nekonečne vynaliezavá
 3. 7. ZEMETRASENIE
 4. 9. CYKLÓN THOMAS
 5. 11. Napriek všetkému môžeme prehlásiť, že náš Boh je Bohom života a radosti.
 6. 18. Komunita Panny Márie zázračnej medaily
 7. 19. Denné centrum pre starých ľudí
 8. 20. Škola Frederika Ozanama
 9. 21. Bez rodinného zázemia
 10. 22. Cent rum zdravia Lucelia Bontemps
 11. 23. Komunita Panny Márie Prozreteľnosti
 12. 24. Škôlka Margity Naseau
 13. 26. Centr um výživy a zdravia Rozálie Rendu
 14. 29. Pozdvihnutie žien
 15. 30. Základná škola svätej Lujzy
 16. 31. Mi sia Jána Pavla II .
 17. 34. Rekonštrukcia školy
 18. 37. Komunita sv. Jána Gabriela Perboyára
 19. 38. Škola sv. Františka Assiského
 20. 39. Stretnutie profesorov
 21. 40. Centr um strihania a šitia
 22. 41. Pastoračné a výchovné aktivity pre deti v štvrti Elouvinc
 23. 42. Služba starým ľuďom a chudobným rodinám
 24. 43. PROVINCIÁLNY DOM
 25. 46. PROVIZÓRNE UBYTOVANIE
 26. 47. Vstup do seminára
 27. 52. Krátky príbeh Sadhor y <ul><li>Sad h ora je haitské dievčatko, ktoré trpí na chorobu srdca ; po zemetrasení ju ošetrovali sestry z troch karibských krajín : </li></ul><ul><li>z Dominikánskej republiky </li></ul><ul><li>z Portorika </li></ul><ul><li>z Ha i ti </li></ul>
 28. 55. ĎAKUJEME VÁM za vašu štedrosť !

×