ก F F FThe Approach of Connectivism in Blended Learning with Social Mediaก กก ก กก F(k.kulachai@gmail.com)Fก ก F ก Fˈ F ก ...
1)ˆ ก F F ก F ก F Fก F F F ก ก ก ก กก F ก F ก F (Connectivism) ˈ กก F F F กF F F ก F F F ˆ กก ก F ก ก ก ก ก ก F กก F ก ก ก...
2) F ก F F F ˆF ก F F ก F ก ˆ (Constructivism)F George Siemens (2005) Fก F F F F F F Fˆ ก F F F ˈ ก ก F กF ก ˆ2.1. F F F F...
3) ก Fˆ ก ก F ˈ ก ก ก F กก ก ˈ F ก F ก ก ก Fก ก ก ก ก F ก F F ก 1-3ก F กก F 5 F F F F F F Fก ˆ กF ก ก F ก F FF F F ก F F (...
F F ก ก ก ก F(Blended Learning) ˈ ก F F ก ก FF F ก 2 ก Fก ก Fก (Bonk and Graham, 2006 F F F F ก ก ก ,2552) ก F FF F 70:304...
5) ก กก ก F ˈ Fก ก F F F F F ก FFacebook ก ก F ก F F FacebookWeb 2.0 F กF F ก ก F ก ก ก กก F F ( F , 2547) ก ก กF F F ก F ...
5.1.2 ก ก F F (VDO Conference)ˈ ก Fก F F F F F F Facebook F กก F Video Call F F F F F F 22: Video Call Facebook5.2) ก F F ...
5.2.2 ก (Forum)ˈ ก ʽ ก F F กF Facebook Status Comment F ก กF F ก F F 44: Status Comment Facebook5.2.3 ก (Blog)ˈ ก F F กก F...
5.2.4 ก (Wiki)ˈ F F ก F F กF ก F ก กF F ก ก F F ก F ก F ก F ก FacebookF ก F ก F ก F F ก (Document) F F ก F กก F F กF ก ก F...
6.3. ก F ก F F F F F F F F กF ก F F ก F FF F F ก F ก YoutubeF F F F F ก ก ก F FF F ก6.4. ก F ก F F F ˆ กF F ก F F ˈ ก ก F ...
7.1. ก ก7.2. ก ก7.3. ก7.4. ก ก ก F7.5.ก ก F ก ก ˈ 6 F Fก ก F F F ก ก ก (2552) ก F F กก ก F ˈ ก F F F11 ก ก ก ก ก F F ก กก ...
ก ก F Fˈ Fก ก ก F F3. ก ( )F ก ก ก กF ก กก F ก ก FF กF ก ก F NotePage ก F Facebook4. ก ก Fก F( )F F F F F F Fก กF F F F Sl...
F F ก F F F F F F ก F F ก Fก ก ก F ʽ ก F F F F F กICT F F ˈ F ก ก ก ก ก F F ก กก F ก F ก F ก F F ˂ ก Fˈ F9) ก Fก กF . (201...
Bruno Latour. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory.Oxford University Press.Global Inte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The approach of connectivism in blended learning with social media

445 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The approach of connectivism in blended learning with social media

 1. 1. ก F F FThe Approach of Connectivism in Blended Learning with Social Mediaก กก ก กก F(k.kulachai@gmail.com)Fก ก F ก Fˈ F ก ก ก ก F F (Social media)ˈ F F ก F ˈ กF F FF ก ก ก ก F F ก ก กF ก ก ก F F ก F Fˈ (Project-based Learning): F, ก F , , ก F F ˈABSTRACTBlended learning approach is a teaching and learning by combines normal classroom activitieswith computer-based activities that requires a high performance communication tools. Social media is oneof the most popular technologies. It has high communication capabilities in both synchronous andasynchronous activities. Thus for, Social media could consider as a high performance communication toolfor blended learning, such tools of Social media can support the collaborative learning environment andknowledge integration by using Connectivism concept to design the learning activities of blendedlearning. In addition, such tools and methods are considered appropriate for project-based learning.Keywords: Connectivism, Blended Learning, Social media, Project-based learning
 2. 2. 1)ˆ ก F F ก F ก F Fก F F F ก ก ก ก กก F ก F ก F (Connectivism) ˈ กก F F F กF F F ก F F F ˆ กก ก F ก ก ก ก ก ก F กก F ก ก ก F กF F กF F F กF ˈ ก ก ก F F ˈ (Network BasedPedagogy) George Siemens (2005) ก ก ก F FF F F ก F ก F ก ก F3 F กF ก (Behaviorism) ˆ (Cognitivism) F(Constructivism) F F F F ก ก FF F F F F F F ก F F F F กก F ก F F F F George SiemensF ก ก ก F กF Bruno Latour (2005) John Law (1992) ก FActor Network F F ก ก ก ก F F F F กF ก F F F ก FSituated Learning Jean Lave and Etienne Wenger (1991) ก F ก F F Fก F F F F F ก ก F Fˈ (Project-Based Learning) ˈ F ก F (Life Long Learning)ก กก F F F F F ก FF F F ก F F F ก ก ก F Fˈ F ก F F F ก ก F F(Node) F ก ก F กF ก F ก ก F Fก ก F F Fก F ก ก(Patterns) ก F F ก F (Knowledge)
 3. 3. 2) F ก F F F ˆF ก F F ก F ก ˆ (Constructivism)F George Siemens (2005) Fก F F F F F F Fˆ ก F F F ˈ ก ก F กF ก ˆ2.1. F F F F F ก F ก กF ˈ F ก F F ก ก กก F ( ˈ Fก F) ก ก ˆก F ก F F2.2. F ก F ก (Machine Learning) F F กก F (Social Learning)2.3. ˆ F ก F F ก FF F กก ก F2.4. ˆ F F ก F ก F F ก FF F F F F F ˈ F ก F กก ก F F ก F F ก F Fˈ ก ก กF (Alter) ก ก F F F F Fก F F ก F ˈ F F F Fก F F F ก F F ก กF FกF F ก กF ก กF F ก F ก กFF F ก Fก ก F F F F ก F ก ก F ˆF F ก F F F ก F(George Siemens, 2005) F F F กF ก F F กF ˆ F F
 4. 4. 3) ก Fˆ ก ก F ˈ ก ก ก F กก ก ˈ F ก F ก ก ก Fก ก ก ก ก F ก F F ก 1-3ก F กก F 5 F F F F F F Fก ˆ กF ก ก F ก F FF F F ก F F ( ก F, 2553)F ก F (2551) F ˆ ก ก F F F ˈก F F ก ก ก F ก ก กˈ F ก F ก ก ก F ก F ก(2553) F F F ก F ก FF Facebook ก ก ˈ ก ก F FF ก F ก F ก F ก FF F F ก F ก ก กกก F F ก ก The State EducationalTechnology Directors Association: SETDA (2011), International Society for Technology in Education:ISTE (2011) Global Intelligence Alliance: GIA (2011) F F F ก FF ก F ก F F F F F ก F Fก ก FBahar (2010) Fก F F F F F FF ก F F ก F F F Fก ก ก F F F F ก F F กF ก F F F ก ก F F F Fก ก F ก F Fกก ก ก F Qiyun Wang et al (2011) F F ก F (Group)Facebook ˈ ก F (LMS) F ก F F กF ˆ ก F ก ก F ก Fก F กF F ก Facebookก ก F ก ก F F F F Fก F F F ก
 5. 5. F F ก ก ก ก F(Blended Learning) ˈ ก F F ก ก FF F ก 2 ก Fก ก Fก (Bonk and Graham, 2006 F F F F ก ก ก ,2552) ก F FF F 70:304)ก กF (2011) F F F F ˈ ก ก FF F F ˈ Fก F ˆ F กF F ก ˈ 6 ก F F กF4.1. F F (Publishing) ˈ F ˈก ก F ก ก F F F ก กF ก, ก ˈ F4.2. F ก F ˆ F ˆ (Sharing) ˈ F ˈก F ˆ , , F F Youtube, Slideshare, Prezi,Picasa, 4share ˈ F4.3. F ก (Chatting) ˈ F ˈF F F F Skype, Google Talk ˈ F4.4. F (Social Network) ˈ ก F FF F F ก ก Fก ก ก F ก F ก ก F ก FF F ก F Facebook, Research Gate, Hi5 ˈ F4.5. ก F (Micro Publishing) ˈ F ก F( 140 ก ) ก F ก F F Twitter,Yammer, Shout ˈ F4.6. F ก F F F ก (SocialAggregation Tools) F Hootsuite, Netvibes ˈ F
 6. 6. 5) ก กก ก F ˈ Fก ก F F F F F ก FFacebook ก ก F ก F F FacebookWeb 2.0 F กF F ก ก F ก ก ก กก F F ( F , 2547) ก ก กF F F ก F ˈ 2 ก F กF5.1) ก F (Synchronous Mode of Learning)ก ก ก ก F F F F ก F ก กF ˈ ก ก F F F ก F ก กF ก F ก F ก5.1.1 ก (Chat)ˈ ก ก ก F F F F F F F ก F Fก ˈ (Avatar) F F กก F FFacebook Chat ˆ F F F ก11: Chat Facebook
 7. 7. 5.1.2 ก ก F F (VDO Conference)ˈ ก Fก F F F F F F Facebook F กก F Video Call F F F F F F 22: Video Call Facebook5.2) ก F F (Asynchronous Mode of Learning)ˈ ก F F ก F F F ˈ F F F ก FF ก F ก5.2.1 F ก ก F (E-Mail)ˈ F F F ก F ก ก Fˈ ก F ก F F ˈ ก F ก ก F กFacebook Message F F F ก ก F F 33: Message Facebook
 8. 8. 5.2.2 ก (Forum)ˈ ก ʽ ก F F กF Facebook Status Comment F ก กF F ก F F 44: Status Comment Facebook5.2.3 ก (Blog)ˈ ก F F กก F ʽ ก F FF F F ˂ ก F ก ก F FacebookNote F F F กก F ʽ F F F F กF 55: Note Facebook
 9. 9. 5.2.4 ก (Wiki)ˈ F F ก F F กF ก F ก กF F ก ก F F ก F ก F ก F ก FacebookF ก F ก F ก F F ก (Document) F F ก F กก F F กF ก ก F F ก F ก F6: Document Facebookก F F ก ก ก ก F F FF F ก F ก F F F F กก ˈ ก F ก F F F F F กก ก F F กF F ก F F ˈ (Project-based Learning)6) ก ก ก F FGeorge Siemens (2005) Fก F กก ก ก ก ก ก FF F 8 ก F6.1. ก F F กก ก Fก F F ก ก F F ก Post FFacebook ก ก F F F F กF ก ก Fก ก F F ก6.2. ก F ก ก ก F F (Node) FF F ก F ก F ก กกF F ก ก F F F กFก ก F F ก F ก ก F
 10. 10. 6.3. ก F ก F F F F F F F F กF ก F F ก F FF F F ก F ก YoutubeF F F F F ก ก ก F FF F ก6.4. ก F ก F F F ˆ กF F ก F F ˈ ก ก F GoogleSearch Engine ก ก F F F ก ก ก F ก FF ก ก ก ก ก ก ก F ˈ FF ก F ˈ F6.5. ก ก ก F ˈ ˈ ก ก F F Fก ก ก F ก F กก F ˈ F ก ก ก F ก F FF ก F ก (Follow) ก ก6.6. ก ก ก F F F ˈ ก กกF F ก ก ˈ ก F ก ก F F ก F ก ก FF F F6.7. ก F ˆ ˈ F ก กF FF ก (Time Stamp) FF F ก ก F F F ˆ F FF6.8. ก ก F F ˈ ก ก F F กF ก F ก Fˆ ˈ F F กก F F7) ก ก F F ก ก F ˈก ก F F ˈ (Project-based Learning) ก ก F FF F F F ก F ก ก ก FF ˈ ก F F F ก F F ก F กF F กก ก F ก Fก F ˈ F ก5 ( F , 2549) F กF
 11. 11. 7.1. ก ก7.2. ก ก7.3. ก7.4. ก ก ก F7.5.ก ก F ก ก ˈ 6 F Fก ก F F F ก ก ก (2552) ก F F กก ก F ˈ ก F F F11 ก ก ก ก ก F F ก กก Facebook F F ก ก F F ˈ กก ก F Fˈ Fก ก ก F F1. ก ก( )F ก ก FF ก F กF ก F PageFacebook2. ก ก ( )F ก ก ก F F Fก F ก ก ก F Fก F ก ก FF F F F ก F FWikipedia, Youtube ก F กก ก F Fก ก FFacebook
 12. 12. ก ก F Fˈ Fก ก ก F F3. ก ( )F ก ก ก กF ก กก F ก ก FF กF ก ก F NotePage ก F Facebook4. ก ก Fก F( )F F F F F F Fก กF F F F Slide Share กF Fก F Facebook ก FF5. ( )F กก F F กกF F F กก F Prezi F FF F Scribd6. ก ( )F ก ก กF ก F FFF F Group Comment ก ˂ F กกF F8)ก ก F F ก F F FF ก F F ก ก ก ก ก Fˈ ก F F ก ก ก ก F Fก ก ก ˈ ก F F F F กก F F ก F F ก ก ก ก Fก F กF F ก F F ˈ ก F F ก
 13. 13. F F ก F F F F F F ก F F ก Fก ก ก F ʽ ก F F F F F กICT F F ˈ F ก ก ก ก ก F F ก กก F ก F ก F ก F F ˂ ก Fˈ F9) ก Fก กF . (2011). . Slide Share. [ F]. Fhttp://www.slideshare.net/krunapon/social-media-5661152 [2554, ก 11].F F F ก ก ก . (2552). Pedagogy-based Hybrid Learning:ก Fก . F ʾ 38 1 (ก ก - 2552).F 93-108.F . (2547). ก ก ก ก ก ก ก F.F ก ก F ก F .F . (2550). E-Instructional Design ก ก ก ก ก ก F.F ก ก F ก F .ก F. (2553). ก ก ก ก F F F ก F กก ก . F.ก F .F . (2551). ก F ก F ก FF F ก ก . F. ก F .F . (2549). ก ก ก ก ก .ก F ก .. (2553). ก ก ก F F Fก . F. F.Bahar Baran. (2010). Facebook as a formal instructional environment. British Journal of EducationalTechnology. Vol 41(6), 146 149.
 14. 14. Bruno Latour. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory.Oxford University Press.Global Intelligence Alliance (GIA). (2011). 10 Transformative Technology Trends for 2011-2012.[Online]. Available from http://www.globalintelligence.com/insightsanalysis/bulletins/10-transformative-technology-trends-for-2011-2012 [2011, August 22].George, Siemens. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age.International Journal for Instructional Technology and Distance Learning, January.International Society for Technology in Educations (ISTE). (2011). NEARLY 18,000 ATTENDISTE 2011 IN PHILADELPHIA. [Online]. Available from http://www.iste.org/news/11-07-12/Nearly_18_000_Attend_ISTE_2011_in_Philadelphia.aspx [2011, August 12]Jean, Lave and Etienne, Wenger. (1991). Situated Learning: Legitimate peripheral participation.University of Cambridge Press.John, Law. (1992). Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity.[online]. http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf. [August, 28, 2011].Qiyun, W., Huay, L. W., Choon, L. Q., Yuqin, Y. and Mei, L. (2011). Using the Facebook group as alearning management system:An exploratory study. British Journal of Educational Technology.(SSCI).SETDA. (2011). The State Educational Technology Directors Association. [Online]. Available fromhttp://www.setda.org/c/document_library/get_file?folderId=6&name=DLFE-1302.pdf[2011, August 1]

×