Plan21: Zdravstvo za sve, Osijek 28.9.

1,408 views

Published on

Više o posjetu Osijeku: http://bit.ly/o52Tqf

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
289
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan21: Zdravstvo za sve, Osijek 28.9.

 1. 1. Kukuriku koalicija Plan 21: Zdravstvo Osijek , 2 8 . rujna 2011.
 2. 2. Hrvatska danas: Pacijent <ul><li>deklarativno velika, a u praksi iznimno mala prava pacijenata </li></ul><ul><li>sve dulje liste čekanja za dijagnostičke pretrage i/ili operacijske zahvate </li></ul><ul><li>(za 07/2011. ugradnja endoproteze kuka : Nova Gradiška 871 dan, Čakovec 743 dana, Osijek 410 dana; endoproteze koljena : Koprivnica 991 dan, KBC Sr. milosrdnice 730 dana, Osijek 410 dana; operacija očne mrene : KB Sv. Duh 600 dana, Osijek 439 dana ; MR pretraga : Slavonski Brod 254 dana; UZV srca: Bjelovar 365 dana; mamografija: Čakovec 192 dana, Holter EKG : Bjelovar 365 dana; izvor: www.mzss.hr , 26. rujna 2011.) </li></ul><ul><li>pacijent je postao izvor prihoda </li></ul><ul><li>(administrativna pristojba; dvije liste lijekova; 20%-tne participacije – porez na bolest ; neodgovarajuće povećanje cijene police dopunskoga osiguranja bez povećanja opsega zdravstvenih usluga – porez na siromaštvo ; uvođenje dodatnoga zdravstvenog doprinosa za umirovljenike u iznosu od 3% – porez na starost ); zdravlje postaje roba </li></ul>
 3. 3. Hrvatska danas: Pacijent <ul><li>preventiva “ nestaje ” </li></ul><ul><li>(u posljednjih 15 godina broj preventivnih pregleda smanjio se 85%; broj ozljeda na radu u stalnom je porastu; većina kroničnih nezaraznih bolesti može se prevenirati) </li></ul><ul><li>nedovoljno razvijen preventivni rad s djecom i adolescentima (nema zdravstvenog odgoja) </li></ul><ul><li>neravnomjerna dostupnost i kvaliteta zdravstvenih usluga (upravo u zdravstvu danas je najizraženija nejednakost hrvatskih građana) </li></ul><ul><li>nedovoljna uključenost udruga pacijenata u proces donošenja odluka o ključnim zdravstvenim uslugama </li></ul><ul><li>problemi korupcije </li></ul><ul><li>zdravstvena statistika (u Hrvatskoj je vrlo visoka stopa umrlih s obzirom na broj stanovnika, u odnosu na EU; građani Hrvatske mogu očekivati da će tijekom života biti bolesni čak godinu dulje nego oni u EU; Hrvatska u odnosu na EU ima gotovo najveću stopu smrtnosti osoba mlađih od 70 godina; Hrvatska je zemlja u kojoj svake godine 26.000 ljudi umire prerano, a mogli su ili trebali živjeti 12,5 godina dulje) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>manjak liječnika, medicinskih sestara i tehničara, primalja, farmaceuta i drugih zdravstvenih profesionalaca </li></ul><ul><li>prosječna dob specijalista je više od 54 godine </li></ul><ul><li>nedovoljno ulaganje u obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih profesionalaca </li></ul><ul><li>nepoticajan sustav plaća zdravstvenih i nezdravstvenih radnika </li></ul><ul><li>veći odljev zdravstvenih profesionalaca kako iz javnog u privatni zdravstveni sektor, tako i u inozemstvo (odljev mozgova) </li></ul>Hrvatska danas: Ljudski resursi
 5. 5. Hrvatska danas: Organizacija zdravstvenog sustava <ul><li>rascjepkanost i dezintegracija zdravstvenog sustava </li></ul><ul><li>nedovoljno razvijeno e-zdravstvo </li></ul><ul><li>nepostojanje podjele posla između PZZ-a i SKZZ-a </li></ul><ul><li>problemi kategorizacije i akreditacije bolničkoga sustava </li></ul><ul><li>nedovoljna razvijenost sustava dnevnih bolnica </li></ul><ul><li>nepostojanje sustava palijativne skrbi i hospicija </li></ul><ul><li>hitna medicinska pomoć kao “ centar za kućne posjete ” </li></ul><ul><li>iznimno smanjen broj kućnih posjeta liječnika </li></ul><ul><li>(u posljednjih 15 godina prepolovio se broj kućnih posjeta liječnika, a ostalih zdravstvenih radnika čak 95%) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>nefleksibilnost i loša organizacija HZZO-a </li></ul><ul><li>HZZO kao servis privatnika (monopol privatnika; diskriminacija cijene zdravstvenih usluga; netransparentni ugovori s diskrecijskim pravom preraspodjele novca; načelo maksimuma profita privatnika na maksimalnu štetu javne ustanove) </li></ul><ul><li>trend privatizacije zdravstva </li></ul><ul><li>problemi zdravstvene ekologije </li></ul><ul><li>nedovoljno iskorištavanje potencijala zdravstvenog turizma </li></ul><ul><li>neprilagođenost zdravstvenog sustava trendu starenja stanovništva i rastu broja kroničnih nezaraznih bolesti </li></ul>Hrvatska danas: Organizacija zdravstvenog sustava
 7. 7. <ul><li>netransparentno poslovanje zdravstvenih ustanova (recentna revizija HZZO-a) </li></ul><ul><li>netransparentno poslovanje HZZO-a (recentni nalaz Službe za unutarnju kontrolu) </li></ul><ul><li>veliki dug bolnica dobavljačima (2,5 milijardi kuna); u prvih šest mjeseci ove godine dodatni dug od 230 milijuna kuna </li></ul><ul><li>golemi dug HZZO-a (1,1 milijarda kuna) </li></ul><ul><li>iznimno dug rok plaćanja; više od 400 dana (najdulje od 1999. godine) </li></ul><ul><li>visoka kreditna zaduženja zdravstvenih ustanova </li></ul><ul><li>problemi zdravstvenog menadžmenta </li></ul>Hrvatska danas: Poslovanje HZZO-a i zdravstvenih ustanova
 8. 8. Što planiramo? Smanjiti liste čekanja
 9. 9. Kako? <ul><li>organizacijom dnevnih bolnica koja će omogućiti brzu i učinkovitu dijagnostiku na jednom mjestu bez nepotrebnog višekratnog vraćanja bolesnika u primarnu zaštitu zbog pojedinih pretraga </li></ul><ul><li>nabavom ugradbenih materijala poput, primjerice, stentova, pacemakera, umjetnih kukova i/ili koljena iznad bolničkih limita, kako bi se iskoristili svi kapaciteti javnog zdravstva </li></ul><ul><li>prilagodbom radnog vremena pacijentima uz bolju iskorištenost nerijetko vrlo skupe medicinske opreme u sustavu javnog zdravstva </li></ul><ul><li>planiramo smanjiti liste čekanja 50% do 1. srpnja 2012. </li></ul>
 10. 10. Što planiramo? Smanjiti izdavanja umirovljenika i novozaposlenih građana za financiranje zdravstvenih usluga
 11. 11. Kako ? <ul><li>ukidanjem dodatnog zdravstvenog doprinosa za umirovljenike od 3% (ukidanje “poreza na starost”) </li></ul><ul><li>oslobađanje m od plaćanja zdravstvenog doprinosa za novozaposlene tijekom prve (100%) i druge godine (50%) </li></ul>
 12. 12. Što planiramo? Povećati opseg zdravstvenih usluga
 13. 13. Kako ? <ul><li>redefiniranjem liste lijekova i proširenjem osnovne A liste lijekova </li></ul><ul><li>određivanjem košarice usluga koja će taksativno definirati listu postupaka i listu ugradbenih materijala </li></ul><ul><li>kontinuiranim preventivnim pregledima sukladno znanstvenim spoznajama 21. stoljeća </li></ul>
 14. 14. Što planiramo? Revitalizirati javnozdravstvene akcije i povećati svijest o važnosti prevencije
 15. 15. Kako ? <ul><li>smanjenjem i uklanjanjem zdravstvenog rizika te brigom o radnom i drugom okolišu (zdravlje radnika; clean and green technology i dr.) </li></ul><ul><li>kontinuiranim javnozdravstvenim akcijama ističući uzroke kroničnih nezaraznih bolesti </li></ul><ul><li>poticanjem razvoja službi za promicanje zdravlja i zdravog načina života </li></ul><ul><li>kontinuiranim preventivnim radom s djecom i adolescentima (program SIGURNOST: ključni dijelovi razdoblja odrastanja - od obiteljskih odnosa preko zdravstvenog odgoja do sigurnosti u prometu) </li></ul><ul><li>podizanjem svijesti građana o važnosti brige za vlastito zdravlje </li></ul>
 16. 16. Što planiramo? Uključiti udruge pacijenata u donošenje odluka o ključnim zdravstvenim uslugama
 17. 17. Kako ? <ul><li>primjer donošenja odluke o uvrštavanju novog lijeka na listu lijekova </li></ul>A lijek se uvrštava B zahtijevaju se dodatni podaci (za ponovnu aplikaciju rok od 6 mjeseci) C uvrštavanje lijeka se odbija AB lijek se uvrštava BC zahtijevaju se dodatni podaci (za ponovnu aplikaciju rok od 6 mjeseci) CA uvrštavanje lijeka se odbija
 18. 18. Kako ? <ul><li>primjer donošenja odluke o uvrštavanju novog lijeka na listu lijekova </li></ul>lijek Agencija Udruge pacijenata Ministarstvo zdravstva konačna odluka X1 A A A A X2 B B C B X3 C A C C X4 C A B BC X5 B A A AB X6 C A A BC X7 C A B BC X8 C A C AC X9 C B B BC X10 B A B AB
 19. 19. Kako ? <ul><li>građani (osiguranici , pacijenti) financiraju i održavaju zdravstveni sustav </li></ul><ul><li>njihovo je pravo dobiti najviše što je moguće za svoj novac , također , imati potpun uvid u način trošenja tog novca </li></ul>
 20. 20. Što planiramo? Poticati usavršavanje svih zdravstvenih radnika i spriječiti odljev mozgova
 21. 21. Kako ? <ul><li>omogućavanjem dodatnog obrazovanja i usavršavanja zdravstvenog osoblja putem različitih oblika subvencioniranog stipendiranja </li></ul><ul><li>poticanjem i nagrađivanjem (simbolično, ali i financijski) izvrsnosti, marljivosti i odgovornosti </li></ul><ul><li>osiguravanjam uvjeta kako bi postali medicinski prepoznatljivi i razvili znanje i talent ostavši u Hrvatskoj - dobre bolnice ne čine zidovi, nego stručnjaci </li></ul><ul><li>omogućavanjem rada sukladno pravilima struke i dosezima znanosti 21. stoljeća (primjerice, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji - MPO) </li></ul><ul><li>povećanjem upisnih kvota na sve zdravstvene studije </li></ul>
 22. 22. Što planiramo? Uspostaviti jedinstveni informatizirani zdravstveni sustav (e-zdravstvo)
 23. 23. Kako ? <ul><li>software - izradom jedinstvenog softvera koji bi omogućio korištenje svih prednosti e-zdravstva </li></ul><ul><li>hardware - nabavom odgovarajuće opreme </li></ul><ul><li>humanware - edukacijom svih zd r avstvenih i nezdravstvenih radnika </li></ul><ul><li>umrežavanjem svih aktera zdravs tv enog sustava </li></ul><ul><li>maksimalnim iskorištavanjem prednosti telemedicine (Hrvatska je zemlja s tisuću otoka) </li></ul><ul><li>i mplementacijom dijagnostičko-terapijskih algoritama (kliničke smjernice i dobra klinička praksa) </li></ul>
 24. 24. Što planiramo? Implementirati i razviti sustav dnevnih bolnica te sustav palijativne skrbi i hospicija
 25. 25. Kako ? <ul><li>u sklopu postojećih bolničkih kapaciteta implementiranjem sustava dnevnih bolnica za krać u dijagnostič ku i terapijsk u procedur u </li></ul><ul><li>organiziranjem regionalnih c entara za palijativnu skrb (hospicij za leže ć e bolesnike; dnevni boravak; psihološka savjetovanja i dr.) </li></ul><ul><li>županijsk im bolnic ama (80% potreba za bolničkom zdravstvenom zaštitom stanovništva) </li></ul><ul><li>energičnij im nastav kom program a upravne i fiskalne decentralizacije u zdravstvu </li></ul>
 26. 26. Gravitacija pacijenata: Međimurska županija ( izvor: http://www.hzjz.hr, 26.9.2011.) kukuriku.org
 27. 27. Gravitacija pacijenata: Ličko-senjska županija ( izvor: http://www.hzjz.hr, 26.9.2011.) kukuriku.org
 28. 28. Što planiramo? Preus t rojiti bolničku i izv anbolničku hitnu medicinsku pomoć te revitalizirati centre za kućne posjete
 29. 29. Kako ? <ul><li>odvajanjem sanitetskog prijevoza od hitne medicinske pomoći </li></ul><ul><li>usavršavanjem zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u pružanju hitne pomoći </li></ul><ul><li>poticanjem specijalizacije iz urgentne medicine </li></ul><ul><li>implementacijom središnjeg hitnog prijma u svim hrvatskim bolnicama </li></ul><ul><li>revitalizacijom centara za kućne posjete ; patronaža , kućna njega , obiteljsko savjetovalište </li></ul>
 30. 30. Što planiramo? Preustrojiti HZZO u se r vis građana umjesto servisa privatnika
 31. 31. Kako ? <ul><li>uvođenje m s kupštine osiguranika u kojoj bi bili zastupljeni aktivni osiguranici, umirovljenici, branitelji, poslodavci, udruge pacijenata i dr. </li></ul><ul><li>transparentno šću (primjerice, ukupno poslovanje bolnica na internetu) </li></ul><ul><li>fleksibilno šću (primjerice, on line praćenje list a čekanja) </li></ul><ul><li>redefinira njem sv ih pravilnik a u sklad u s postojećim znanstvenim spoznajama 21. stoljeća </li></ul>
 32. 32. Što planiramo? Društvo bez korupcije, odnosno zdravstvo bez korupcije
 33. 33. Kako ? <ul><li>zdravstveni će susta v navedenom reorganizacijom primarne zdravstvene zaštite, bolničkog sustava i specijalističko - konzilijarne zaštite postat i učinkovitiji , što će otkloniti mogućnost korupcije </li></ul>
 34. 34. EU zdravstveni sustav <ul><li>odnos između europskog zakonodavstva i zdravstvene politike je kompleksan pa stoga sustavi zdravstva i socijalne skrbi nisu u svom najvećem dijelu sadržaj zajedničke politike , a posljedično ni dio p ravne stečevine (franc. Acquis communautaire ) </li></ul><ul><li>članice EU mogu potpuno samostalno donositi odluke o zdravstvenoj politici , organizaciji zdravstvene službe, njezin u financiranju i opsegu skrbi </li></ul>
 35. 35. Naš plan: Pacijent i njegova obitelj u središtu zdravstvenog sustava!
 36. 36. Naš plan: Poticanje izvrsnosti, vještin e i talenta zdravstvenih profesionalaca te njihovo zadržavanje u Hrvatskoj!
 37. 37. Naš plan: Zdravlje za sve! Zdravlje u svemu!

×