Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katechismus 9 - 10 jarigen

749 views

Published on

Volledige katechismus voor kinderen van 9 - 10 jaar

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katechismus 9 - 10 jarigen

 1. 1. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 1 Katechismus voor 9 – 10 Jarigen De Geloofsbelijdenis De Sacramenten De Tien Geboden
 2. 2. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 2 In opdracht van de bisschop van Roermond en op zijn gezag samengesteld door: Bisdom Roermond Dienst Katechese en Onderwijs Neerstraat 51-53, 6041 KB Roermond Telefoon 04750-86888 Vormgeving en druk: Ars drukkerij Roermond Illustraties: Ars Design (Carien Huyskens) Katechismus van: Additionele afbeeldingen: van Internet Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Joannes M. Gijsen Bisschop van Roermond © 1990 Uitgeverij Tabor Dampoortstraat 166-168, B - 8310 Brugge 3 ISBN 90 – 6597 – 4444 - x Deel 2 voor kinderen van 9-10 jaar D / 1990 / 3331 / 12 Nugi 214 Roermond 1990
 3. 3. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 3 Het tweede deeltje, dat bedoeld is voor kinderen van 9 en 10 jaar, geeft opnieuw de inhoud van de leer ten leven die Jezus Christus ons bracht maar iets meer uitgebreid dan voor de jonge leeftijd. We hebben een nieuwe verwoording van de aloude en blijvende geloofsinhoud nodig. Zonder deze te kennen en te verstaan is het onmogelijk Christus te volgen. Ik hoop dat de Blijde Boodschap, Eén van de belangrijkste taken van de Kerk is zoals in de katechismus samengevat, de verkondiging van het geloof. met eerbied en overtuiging wordt overgedragen. Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. Het is een voorwaarde om onze toekomstige volwassenen een blijvend houvast te bieden en hen zich thuis te doen De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. voelen in de levende gemeenschap van de Kerk. Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschapvertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Moge Maria, de Moeder van Jezus, die levende Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft katechismus en Moeder en voorbeeld van de katecheten geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer genoemd wordt, onze voorspreekster zijn. die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Roermond, Hemelvaart van de Heer, 24 mei 1990 Wil de katechese geschieden † Joannes M. Gijsen, bisschop van Roermond volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en alles leerden onderhouden, wat Hij hen geboden heeft.
 4. 4. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 4LES 1 Hij is ook aanwezig in alles wat Hij heeft geschapen. God is in de hemel en op aarde. God is overal. Nadat God dat allemaal heeft geschapen, heeft Hij het allermooiste geschapen. Dat is de mens. In de Bijbel lezen we dat de mens op God lijkt. Hij is geschapen naar het beeld van God. God houdt van de mens het meest, omdat de mens op God lijkt. De mensen hebben altijd al gevraagd, Hoe heeft God alles geschapen? waar de wereld en alles wat bestaat vandaan komt. Hij heeft gezegd: "lk wil dat alles ontstaat". Als God iets zegt, dan gebeurt het ook. In de Bijbel lezen we hierover een mooi verhaal. Zo is alles ontstaan. Het staat op de eerste bladzijden van de Bijbel. In dat verhaal lezen we dat er in het begin niets was. God heeft alles geschapen door het te willen en Alleen God was er. het te zeggen. God is de Schepper van hemel en aarde. God heeft alles geschapen: de aarde, de lucht, de zon en de maan, de sterren. Hij heeft ook de zee en de rivieren geschapen. Hij schiep de bomen en de planten. Ook heeft Hij de vogels en de vissen geschapen en alle andere dieren. God heeft alles goed geschapen. God houdt van alles wat Hij heeft geschapen. Alles wat geschapen is, is ook het eigendom van God.
 5. 5. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 5 ----------------------------------------------------------------------- Wie is de Schepper van hemel en aarde? God is de Schepper van hemel en aarde. Hoe heeft God alles geschapen? God heeft alles goed geschapen. Waar is God? God is in de hemel en op aarde. God is overal. Waarom houdt God van de mens het meest? God houdt van de mens het meest, omdat de mens op God lijkt. Op welke manier heeft God alles geschapen? God heeft alles geschapen door het te willen en het te zeggen. -----------------------------------------------------------------------
 6. 6. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 6 LES 2 In de Bijbel wordt dikwijls over engelen gesproken. Er zijn verhalen in de Bijbel die vertellen dat de engelen God dienen. Engelen zijn dienaren van God. De engelen zijn niet alleen bij God. Ze komen ook naar de mensen toe. Soms komen ze als boodschapper van God. God stuurde een engel naar Maria om haar te vragen of ze de Moeder van Jezus wilde worden. Soms komen de engelen de mensen beschermen. Engelen zijn ook boodschappers van God en Beschermers van de mensen. Hebben de engelen altijd bestaan? Nee, de engelen zijn door God geschapen. God geeft aan iedere mens een bijzondere engel. Deze noemen we de engelbewaarder. De engelbewaarder beschermt ons tegen het kwaad.
 7. 7. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 7 ----------------------------------------------------------------------- Wat zijn engelen? Engelen zijn dienaren van God. Wat doen de engelen nog meer? Engelen zijn ook boodschappers van God en Beschermers van de mensen. Hebben de engelen altijd bestaan? Nee, de engelen zijn door God geschapen. Wat doet de engelbewaarder? De engelbewaarder beschermt ons tegen het kwaad. -----------------------------------------------------------------------
 8. 8. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 8 ----------------------------------------------------------------------- LES 3 Zijn alle engelen dienaren van God gebleven? Er zijn engelen tegen God in opstand gekomen. Wat is er met deze engelen gebeurd? Ze zijn uit de hemel gejaagd. Wie is de aanvoerder van de gevallen engelen? De aanvoerder van de gevallen engelen is de duivel. Wat doet de duivel? Da duivel probeert de mensen tot zonde te verleiden. De engelen zijn de dienaren van God. Niet alle engelen wilden God altijd dienen. Er zijn engelen tegen God in opstand gekomen. ----------------------------------------------------------------------- Toen is er in de hemel een geweldige strijd ontstaan tussen de goede en de slechte engelen. De slechte engelen hebben verloren. Ze zijn uit de hemel gejaagd. Deze slechte engelen noemen we nu: gevallen engelen. De aanvoerder van de gevallen engelen is de duivel. De duivel is bang voor God. Want God is veel machtiger dan de duivel. De duivel is ook jaloers op God. Hij wil dat de mensen niet meer van God houden. Daarom wil de duivel zoveel mogelijk mensen bij God weghalen. Hij verleidt de mensen om tegen God in opstand te komen. De duivel probeert de mensen tot zonde te verleiden.
 9. 9. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 9 De mens heeft dat toch gedaan. LES 4 De duivel heeft de mensen tot de zonde verleid. Daardoor hebben de mensen veel verloren. Door de zonde zijn de mensen niet meer kind van God en kunnen ze ook niet meer in de hemel komen. De mensen zijn nu ook niet meer altijd gelukkig. Soms hebben ze pijn, soms zijn ze bedroefd. Ze moeten nu ook sterven. In de Bijbel staat dat de eerste mensen leefden in een tuin van vrede en geluk. God heeft de mensen geschapen om Hem te dienen en daardoor gelukkig te zijn. God houdt van de mensen. Ze zijn zijn kinderen. Ze leven in zijn goedheid, in zijn genade. Door zijn genade helpt God de mensen goed te leven. Na verloop van tijd zullen ze ook voorgoed bij God wonen in de hemel. God heeft de mensen geschapen om hen voor altijd gelukkig te maken. Maar de mensen hebben gezondigd. Ze hebben niet gehoorzaamd aan God. In de Bijbel staat dat de mens niet mocht eten van de boom.
 10. 10. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 10 ----------------------------------------------------------------------- Waarom heeft God de mensen geschapen? God heeft de mensen geschapen om hen voor altijd gelukkig te maken. Wie heeft de mensen tot de zonde verleid? De duivel heeft de mensen tot de zonde verleid. Wat is er door de zonde gebeurd? Door de zonde zijn de mensen niet meer kind van God en kunnen ze ook niet meer in de hemel komen. -----------------------------------------------------------------------
 11. 11. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 11 LES 5 We kunnen zeggen: Door de erfzonde verliest de mens de genade en kan hij niet in de hemel komen. Door de zonde van de eerste mensen is veel stukgegaan. De aarde zelf is stukgegaan. Er gebeuren soms erge dingen waar niemand wat aan kan doen. Door de zonde van de eerste mensen kunnen alle mensen niet meer zo bij God zijn als tevoren. We kunnen ook zeggen: de mensen leven niet meer in de goedheid, in de genade van God. Ze laten zich niet altijd meer door Hem helpen. We hebben daarvoor een woord. We noemen dat de erfzonde. De erfzonde is de zonde die alle mensen erven, omdat ze nakomelingen van de eerste mens zijn. ----------------------------------------------------------------------- Wat is de erfzonde? Er is maar één mens, die deze zonde niet heeft geërfd. De erfzonde is de zonde die alle mensen erven, omdat ze Dat is de heilige maagd Maria. nakomelingen van de eerste mens zijn. Alle andere mensen zijn besmet met de erfzonde. Dat is natuurlijk heel erg. Wat gebeurt er door de erfzonde? Want nu kunnen de mensen niet meer in de hemel komen. Door de erfzonde verliest de mens de genade en kan hij niet in de hemel komen.
 12. 12. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 12 LES 6 Na de zonde van de eerste mensen is het niet meer zo fijn op aarde. De mensen kunnen niet meer helemaal goed zijn. En alle mensen moeten sterven. Zal dit altijd zo blijven? Wil God nu niets meer met de mensen te maken hebben? ----------------------------------------------------------------------- Nee, God blijft van de mensen houden. Wil God na de zonde niets meer met de mensen te maken hebben? God belooft dat Hij de mensen weer zal helpen. Nee, God blijft van de mensen houden. Hoe zal Hij dat doen? God belooft aan de mensen een Verlosser. Hoe zal God de mensen helpen? God belooft aan de mensen een Verlosser. God stuurt deze Verlosser niet dadelijk naar de mensen. Hij wil de mensen eerst voorbereiden Hoe bereidt God de mensen voor op de komst van de Verlosser. op de komst van de Verlosser? Daarvoor kiest God het joodse volk uit. God sluit een verbond met het joodse volk. God sluit een verbond met het joodse volk. -----------------------------------------------------------------------
 13. 13. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 13 LES 7 Voor de rest is Hij mens zoals alle mensen. Jezus komt dus van God en is toch echt mens. Jezus is God en mens tegelijk. Na de zonde kunnen de mensen niet meer bij God komen. De hemel is gesloten. Maar God belooft de mensen een Verlosser. Na lang wachten is deze Verlosser naar de aarde gekomen. Wie is deze Verlosser? De Verlosser die God heeft beloofd, is Jezus. Hij komt van God. Jezus is de Zoon van God, die naar de aarde is gekomen. ----------------------------------------------------------------------- Hij komt om ons te verlossen van de zonde en van de dood. Wie is de Verlosser? De Verlosser die God heeft beloofd, is Jezus. Jezus is ook helemaal mens. Hij wordt geboren zoals alle mensen. Wie is Jezus? Hij heeft gegeten en geslapen zoals alle mensen. Jezus is de Zoon van God, die naar de aarde is gekomen. Jezus is helemaal mens geworden. Is Jezus alleen maar God? Er is maar een verschil tussen Jezus en de gewone mensen: Jezus is God en mens tegelijk. Jezus heeft nooit zonde gedaan. -----------------------------------------------------------------------
 14. 14. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 14 LES 8 God kiest Sint Jozef uit om voor Maria en het Kind Jezus te zorgen. We kennen het verhaal van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. De engel komt aan Maria vertellen dat God veel van haar houdt. Ze zal een Kind krijgen. Dit Kind is Jezus. Maria mag de Moeder worden van Jezus. We kunnen dus zeggen: de Moeder van Jezus is de maagd Maria. ----------------------------------------------------------------------- Wie is de Moeder van Jezus? Jezus is geen gewoon Kind. De Moeder van Jezus is de maagd Maria. Hij is de Zoon van God. Waarom is Maria de Moeder van God? En Hij is zelf ook God. Omdat Jezus ook God is, is Maria de Moeder van God. Omdat Jezus ook God is, is Maria de Moeder van God. Wie is de verloofde van de maagd Maria? Be heilige Jozef is de verloofde van de maagd Maria. In de Bijbel staat dat Maria verloofd is. De heilige Jozef is de verloofde van de maagd Maria. Waarvoor kiest God Sint Jozef uit? God kiest Sint Jozef uit om voor Maria en het Kind Jezus Sint Jozef houdt van Maria. Hij houdt ook van God. te zorgen. Hij wil doen wat God van hem vraagt. -----------------------------------------------------------------------
 15. 15. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 15 LES 9 Nu gaan ze op reis om de Verlosser geschenken aan te bieden: goud, wierook en mirre. De ster wijst hun de weg. De keizer wil weten, over hoeveel mensen hij de baas is. Daarom moeten alle mensen naar de stad gaan, waar hun familie vandaan komt. De familie van Sint Jozef komt uit Bethlehem. Daarom gaat hij met zijn verloofde Maria naar deze stad. Daar krijgt Maria haar Kindje. Omdat er geen plaats is in de herberg, gaan Jozef en Maria naar een stal. Jezus wordt geboren te Bethlehem in een stal. ----------------------------------------------------------------------- Waar wordt Jezus geboren? Bijna niemand heeft gemerkt, Jezus wordt geboren te Bethlehem in een stal. dat in die stal de Verlosser is geboren. Alleen een paar herders horen het grote nieuws. Hoe weten de herders dat de Verlosser is geboren? Een engel vertelt aan de herders, Een engel vertelt aan de herders, dat de Verlosser is geboren. dat de Verlosser is geboren. Ook drie wijzen uit het Oosten weten Hoe weten de wijzen dat de Verlosser is geboren? dat de Verlosser is geboren. De wijzen hebben een bijzondere ster gezien. De wijzen hebben een bijzondere ster gezien. -----------------------------------------------------------------------
 16. 16. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 16LES 10 Maar God zorgt voor Jezus God geeft Sint Jozef de opdracht met Maria en Jezus naar Egypte te gaan. Wanneer Herodes dood is, gaat Sint Jozef met Jezus en Maria naar hun land terug. Jezus woont in zijn jeugd met Jozef en Maria in Nazareth. Jezus doet daar heel gewone dingen. De mensen denken bijna allemaal Bij de joden bestaat een wet, dat Jezus gewoon de zoon dat het eerste jongetje van elk gezin dat geboren wordt, is van een timmerman. aan God moet worden opgedragen. Jezus leeft in Nazareth als zoon van Jozef en Maria en is Dit moest dus ook met Jezus gebeuren. gehoorzaam aan hen. Als Jezus veertig dagen oud is, wordt Hij aan God opgedragen. Als Jezus nog klein is, heeft Hij al een vijand. Dat is koning Herodes. Hij is bang dat Jezus de nieuwe koning zal worden. Dat hebben de wijzen uit het Oosten gezegd. Nu is Herodes bang. Herodes wil Jezus doden, uit angst dat Jezus koning wordt.
 17. 17. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 17 ----------------------------------------------------------------------- Wanneer wordt Jezus aan God opgedragen? Als Jezus veertig dagen oud is, wordt Hij aan God opgedragen. Waarom wil Herodes Jezus doden? Herodes wil Jezus doden, uit angst dat Jezus koning wordt. Hoe beschermt God Jezus tegen Herodes? God geeft Sint Jozef de opdracht met Maria en Jezus naar Egypte te gaan. Waar woont Jezus in zijn jeugd? Jezus woont in zijn jeugd met Jozef en Maria in Nazareth. Hoe leeft Jezus in Nazareth? Jezus leeft in Nazareth als zoon van Jozef en Maria en is gehoorzaam aan hen. -----------------------------------------------------------------------
 18. 18. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 18LES 11 God wil ook dat de mensen veel van elkaar houden. Tijdens zijn openbaar leven leert Jezus aan de mensen, hoe ze goed kunnen leven. Jezus wordt natuurlijk ook groot. Als Jezus ongeveer dertig jaar oud is, begint Hij zijn openbaar leven. Dat betekent dat Jezus nu overal naar de mensen toegaat. Voordat Jezus zijn openbaar leven begint, gaat Hij eerst naar de rivier de Jordaan. ----------------------------------------------------------------------- Hij gaat het water in om gedoopt te worden. Wanneer begint Jezus zijn openbaar leven? Jezus laat zich aan het begin van zijn openbaar leven Jezus ongeveer dertig jaar oud is, dopen door Johannes. begint Hij zijn openbaar leven. Dan gaat Jezus helemaal alleen naar de woestijn Wat doet Jezus aan het begin van zijn openbaar leven? om te bidden. Jezus laat zich aan het begin van zijn openbaar leven Hij vraagt aan God Hem te helpen dopen door Johannes. als Hij naar de mensen gaat. In de woestijn vast Jezus veertig dagen en nachten. Wat doet Jezus in de woestijn? In de woestijn vast Jezus veertig dagen en nachten. Nu gaat Jezus naar de mensen toe. Hij gaat ze veel over God leren, Wal leert Jezus tijdens zijn openbaar leven aan de mensen? vooral dat God veel van hen houdt. Tijdens zijn openbaar leven leert Jezus aan de mensen, Hij gaat de mensen ook leren, hoe ze goed kunnen leven. dat zij veel van God mogen houden. ----------------------------------------------------------------------
 19. 19. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 19LES 12 Daarom kan Hij ook zonden vergeven. Veel mensen gaan in Jezus geloven. Zij geloven dat Hij de Zoon van God is die naar de wereld is gekomen om de mensen te helpen. Er zijn ook mensen, die boos op Jezus worden. Ze worden boos op Hem, omdat Hij zonden vergeeft. Ze zeggen dat alleen God zonden kan vergeven. En ze geloven niet dat Jezus zelf God is. Omdat Jezus goddelijk werk doet, willen ze Hem doden. Wanneer Jezus naar een dorp of stadje gaat, komen er veel mensen luisteren naar wat Jezus zegt. Ze komen ook kijken wat Hij doet. Veel mensen zijn blij met Jezus. Want Jezus is goed voor de mensen. Hij doet ook tekenen voor de mensen. Hij maakt zieke mensen beter. Mensen die blind zijn, laat Hij zien. Lamme mensen laat Jezus weer lopen. Met een paar broden kan Jezus veel mensen te eten geven. Door een enkel woord van Jezus houdt de storm op. Jezus kan zelfs mensen levend maken die gestorven zijn. De tekenen die Jezus doet, noemen we wonderen. ----------------------------------------------------------------------- De mensen zijn verbaasd over alles wat Jezus doet. Hoe noemen we de tekenen die Jezus doet? Ze vragen: "Wie is Hij toch?" De tekenen die Jezus doet, noemen we wonderen. Jezus weet zelf wel wie Hij is. Hij wil dat de mensen het ook weten. Wat wil Jezus door zijn wonderen laten zien? Daarom doet Jezus veel wonderen. Door zijn wonderen wil Jezus laten zien, dat Hij de Zoon Door zijn wonderen wil Jezus laten zien, van God is. dat Hij de Zoon van God is. -----------------------------------------------------------------------
 20. 20. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 20LES 13 Petrus is zo bang, dat hij Jezus niet meer wil kennen. De soldaten die Jezus gevangennemen, bespotten Hem en zetten Hem een doornenkroon op. Pilatus laat Jezus geselen en veroordeelt Jezus. Hij wordt naar de berg van Calvarië gebracht en aan het kruis geslagen. Jezus is aan het kruis gestorven. Alleen zijn Moeder Maria, Johannes en enkele vrouwen De eerste mensen hebben gezondigd. staan bij het kruis. Daardoor is de hemel gesloten. Dit gebeurde op Goede Vrijdag. Maar God belooft de mensen een Verlosser. Jezus geefi zichzelf voor de mensen. Hij offert zich op voor ons. Deze Verlosser is Jezus. Het offer van Jezus noemen wij het kruisoffer. Jezus heeft de mensen verlost van de zonden en de dood. Wanneer Jezus dood is, Daarvoor is Hij naar de aarde gekomen. wordt Hij van het kruis afgenomen en begraven. Jezus heeft op aarde veel geleden. Hij wordt in een nieuw graf gelegd. Het lijden van Jezus begint al bij zijn geboorte. Door zijn dood heeft Jezus de hemel weer opengemaakt. Hij wordt geboren in een arme stal. Koning Herodes wil Jezus laten doden. Nu kunnen de mensen weer in de goedheid, in de genade van God leven. Wanneer Jezus groot geworden is, God helpt hen weer om gelukkig te worden. gaat Hij aan de mensen over God vertellen. Hij helpt de mensen om weer goed te gaan leven. Daardoor krijgt Jezus ook vijanden. Deze vijanden willen Jezus doden. Judas, die een vriend was van Jezus, heeft zijn Meester verraden.
 21. 21. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 21 ----------------------------------------------------------------------- Hoe is Jezus gestorven? Jezus is aan het kruis gestorven. Hoe noemen wij het offer van Jezus? Het offer van Jezus noemen wij het kruisoffer. Wat gebeurt er wanneer Jezus dood is? Wanneer Jezus dood is, wordt Hij van het kruis afgenomen en begraven. Wat heeft Jezus door zijn dood gedaan? Door zijn dood heeft Jezus de hemel weer opengemaakt. . -----------------------------------------------------------------------
 22. 22. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 22LES 14 De apostelen geloven de vrouwen niet. Petrus en Johannes gaan naar het graf. Daar vinden ze alles zoals de vrouwen het verteld hebben. Na zijn verrijzenis is Jezus verschillende keren aan de apostelen verschenen. De apostelen kunnen het allemaal niet begrijpen. Soms zijn ze zelfs bang voor Jezus, omdat ze denken dat Hij een spook is. Jezus praat veel met de apostelen. Hij belooft hun ook een Helper. Dan kunnen de apostelen beter begrijpen Na zijn dood is Jezus begraven. wat Jezus gezegd en gedaan heeft. De vrouwen komen naar het graf Ze kunnen dan ook begrijpen, dat Jezus echt leeft. om het Lichaam te verzorgen. Jezus belooft aan de apostelen de heilige Geest. Op de derde dag zijn de vrouwen al vroeg bij het graf. We vieren elk jaar dat Jezus uit het graf is opgestaan. Ze zien dat de steen voor het graf is weggerold. We vieren de verrijzenis van Jezus met Pasen. Wanneer ze het graf binnengaan, zien ze de doeken opgerold bij elkaar liggen. Dat is het grootste feest dat we in de Kerk vieren. Hel graf is leeg. Er zijn engelen, die tegen de vrouwen zeggen: "Jezus is niet hier. Hij is verrezen". Het Lichaam van Jezus is niet in het graf gebleven. Jezus is verrezen. Dat gebeurde op de derde dag. De vrouwen gaan aan de apostelen vertellen wat ze gehoord en gezien hebben.
 23. 23. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 23 ----------------------------------------------------------------------- Is het Lichaam van Jezus in het graf gebleven? Het Lichaam van Jezus is niet in het graf gebleven. Jezus is verrezen. Wat deed Jezus na zijn verrijzenis? Na zijn verrijzenis is Jezus verschillende keren aan de apostelen verschenen. Wie belooft Jezus aan de apostelen? Jezus belooft aan de apostelen de heilige Geest. Wanneer vieren we de verrijzenis van Jezus? We vieren de verrijzenis van Jezus met Pasen. -----------------------------------------------------------------------
 24. 24. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 24LES 15 Na zijn verrijzenis is Jezus vaak aan de apostelen verschenen. Gedurende veertig dagen blijft Jezus bij hen. Dan gaat Jezus terug naar de Vader in de hemel. Op de veertigste dag na zijn verrijzenis is Jezus ten hemel opgestegen. De apostelen hebben het allemaal gezien. Jezus gaat voor hun ogen naar de hemel. Voordat Jezus naar de hemel gaat, belooft Hij nog een keer de Helper te sturen. Nu is Jezus bij de Vader in de hemel. ----------------------------------------------------------------------- Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Wanneer is Jezus ten hemel opgestegen? Dat betekent: Jezus is de Koning van heel de wereld. Op de veertigste dag na zijn verrijzenis is Jezus ten hemel opgestegen. Op het einde van de wereld zal Jezus als Koning terugkomen. Hij komt dan alle goede mensen halen. Wat betekent: Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader? Hij neemt ze mee naar de hemel. Dat betekent: Jezus is de Koning van heel de wereld. Daar heeft Jezus een plaats voor alle goede mensen. Wat doet Jezus nu Hij in de hemel is? Nu Jezus in de hemel is, laat Hij ons niet alleen. Jezus helpt ons om ook in de hemel te komen. Jezus helpt ons om ook in de hemel te komen. -----------------------------------------------------------------------
 25. 25. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 25 Jezus leert daarmee aan de apostelen iets heel belangrijks.LES 16 God, die in de hemel woont, is onze Vader. Hij is de Vader van alle mensen. We mogen aan God dus altijd alles vertellen. We mogen Hem ook alles vragen. De grote God wil heel dicht bij ons zijn. God wil onze Vader zijn, omdat Hij veel van ons houdt. Johannes de Doper leert zijn vrienden hoe ze moeten bidden. Daarom vragen de leerlingen van Jezus: "Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het aan zijn vrienden leert". Jezus zegt: "Als je bidt, hoef je niet veel woorden te gebruiken. Je hoeft ook niet naar moeilijke of mooie woorden te zoeken. Als je bidt, moet je zeggen: Onze Vader die in de hemel zijt". ----------------------------------------------------------------------- Wie is God? De apostelen begrijpen niet goed wat Jezus zegt. God, die in de hemel woont, is onze Vader. Ze hebben altijd geleerd dat God een grote en heilige God is. God is de almachtige Schepper. Waarom wil God onze Vader zijn? Daar kun je toch niet zomaar Vader tegen zeggen. God wil onze Vader zijn, omdat Hij veel van ons houdt. En toch heeft Jezus dat zelf gezegd. -----------------------------------------------------------------------
 26. 26. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 26LES 17 Maar we geloven in de ene God in drie Personen, omdat Jezus ons dit heeft geleerd. En we belijden dit geloof in God door eerbiedig het kruisteken te maken. Wanneer we het kruisteken maken, noemen we drie Personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Door het kruisteken zeggen wij dat er drie goddelijke Personen zijn: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In God zijn drie Personen. Dat kunnen we alleen maar weten door Jezus. Dat er in God drie Personen zijn, weten we, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Jezus heeft ook geleerd dat er maar één God is. Er is dus één God in drie goddelijke Personen. ----------------------------------------------------------------------- Jezus helpt ons om dit te geloven. Wat zeggen wij door het kruisteken? Hij zegt: "De Vader en Ik zijn helemaal één". Door het kruisteken zeggen wij dat er drie goddelijke Jezus en de heilige Geest zijn ook helemaal één. Personen zijn: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn helemaal één. Dat er één God is in drie Personen weten we door Jezus. Hoe weten wij dat er één God is in drie Personen? Dat er één God is in drie Personen weten we door Jezus. Dit is een geheim dat wij niet kunnen begrijpen. -----------------------------------------------------------------------
 27. 27. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 27LES 18 Jezus heeft de heilige Geest aan de hele Kerk geschonken. In alle tijden helpt de heilige Geest de Kerk. De heilige Geest leidt de Kerk en maakt haar heilig. Alle mensen in de Kerk hebben de heilige Geest nodig Om heilige getuigen van Jezus te zijn. De heilige Geest woont in alle mensen die geloven en goed leven. De heilige Geest helpt de gelovigen Voordat Jezus naar de Vader in de hemel gaat, om als kind van God te leven. belooft Hij aan de apostelen een Helper. Dat is de heilige Geest. Daarom mogen we ook vaak en eerbiedig aan de heilige Geest denken. Op het Pinksterfeest zijn de apostelen Wij vereren de heilige Geest, samen met Maria in een zaal. omdat Hij ons helpt heilig te worden. Opeens ontstaat er een geluid als een storm. Er daalt iets op de apostelen neer dat op vuur gelijkt. De heilige Geest daalt op de apostelen neer in de gedaante van vurige tongen. Door de heilige Geest worden de apostelen anders. Eerst zijn ze bang en zitten ze achter gesloten deuren. Nu maken ze de deuren open en gaan ze aan de mensen vertellen over Jezus. De heilige Geest maakt van de apostelen Dappere getuigen van Jezus. De heilige Geest is niet alleen aan de apostelen geschonken. De heilige Geest leeft voor altijd in de Kerk.
 28. 28. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 28 ----------------------------------------------------------------------- Hoe daalt de heilige Geest op de apostelen neer? De heilige Geest daalt op de apostelen neer in de gedaante van vurige tongen. Wat doet de heilige Geest voor de apostelen? De heilige Geest maakt van de apostelen Dappere getuigen van Jezus. Heeft Jezus de heilige Geest alleen aan de apostelen geschonken? Jezus heeft de heilige Geest aan de hele Kerk geschonken. Wat doet de heilige Geest in de Kerk? De heilige Geest leidt de Kerk en maakt haar heilig. Wat doet de heilige Geest voor de gelovigen? De heilige Geest helpt de gelovigen om als kind van God te leven. Waarom vereren wij de heilige Geest? Wij vereren de heilige Geest, omdat Hij ons helpt heilig te worden. -----------------------------------------------------------------------
 29. 29. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 29LES 19 Alle mensen mogen lid worden van de Kerk. Dat heeft Jezus aan de apostelen gezegd. Om lid te worden van de Kerk moeten we geloven in de Blijde Boodschap van Jezus en ons laten dopen. Veertig dagen na zijn verrijzenis gaat Jezus weer naar de hemel. Van te voren komt Hij nog een keer met zijn apostelen samen. Hij geeft hun de opdracht aan alle volkeren de Blijde Boodschap te verkondigen. Alle mensen moeten het Rijk van God leren kennen, dat met Jezus begonnen is. ----------------------------------------------------------------------- Daarvoor heeft Jezus de Kerk gesticht. Waarom heeft Jezus de Kerk gesticht? Jezus heeft de Kerk gesticht Jezus heeft de Kerk gesticht om zijn werk op aarde voort te zetten. om zijn werk op aarde voort te zetten. Want Jezus wil dat alle mensen gelukkig worden. Wat is de Kerk? Daarom mogen alle mensen zijn leerlingen worden. De Kerk is de gemeenschap van alle mensen De Kerk is de gemeenschap van alle mensen die gedoopt zijn en geloven die gedoopt zijn en geloven in de Blijde Boodschap van het Rijk van God. in de Blijde Boodschap van het Rijk van God. Wat moeten wij doen om lid te worden van de Kerk? Jezus zelf blijft de Kerk leiden. Om lid te worden van de Kerk moeten we geloven in de Hij is het Hoofd van de Kerk. Blijde Boodschap van Jezus en ons laten dopen. Daarom is de Kerk het Lichaam van Christus. ----------------------------------------------------------------------
 30. 30. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 30 Ook de andere apostelen kiezen opvolgers uit.LES 20 Dat zijn de leiders van bepaalde gedeelten van de Kerk. Zon gedeelte noemen we een bisdom. De opvolgers van de apostelen zijn de bisschoppen. De bisschoppen besturen hun bisdom. Maar ze helpen ook de paus bij het besturen van de hele Kerk. De bisschoppen besturen hun bisdom en samen met de paus besturen zij de hele Kerk. Een bisdom is soms zo groot als een provincie. De bisschop kan niet overal tegelijk zijn. Hij kan ook niet alles alleen doen. Op een dag kiest Jezus uit zijn leerlingen Daarom kiest hij helpers uit, de twaalf apostelen. die met hem mee zorgen voor de mensen in het bisdom. Jezus wil dat zijn leerlingen altijd leiders hebben. De helpers van de bisschoppen Daarom kiest Hij de twaalf apostelen uit. zijn de priesters en de diakens. Jezus heeft de apostelen aangesteld om zijn Kerk te leiden. De apostel Petrus krijgt van Jezus een bijzondere taak. Petrus moet namens Jezus zelf het hoofd zijn van de Kerk. Natuurlijk blijft Jezus zelf het Hoofd van de Kerk. Petrus moet dit alleen maar als plaatsbekleder van Jezus op aarde doen. Petrus wordt namens Jezus het hoofd van de Kerk op aarde. De andere apostelen helpen Petrus om de Kerk te besturen. Wanneer de apostelen oud worden, kiezen ze opvolgers uit. De opvolger van Petrus is de paus. Hij is de plaatsbekleder van Christus op aarde.
 31. 31. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 31 ----------------------------------------------------------------------- Waarom heeft Jezus de apostelen aangesteld? Jezus heeft de apostelen aangesteld om zijn Kerk te leiden. Welke bijzondere opdracht geeft Jezus aan Petrus? Petrus wordt namens Jezus het hoofd van de Kerk op aarde. Wie is de opvolger van Petrus? De opvolger van Petrus is de paus. Hij is de plaatsbekleder van Christus op aarde. Wie zijn de opvolgers van de apostelen? De opvolgers van de apostelen zijn de bisschoppen. Welke taak hebben de bisschoppen? De bisschoppen besturen hun bisdom en samen met de paus besturen zij de hele Kerk. Wie zijn de helpers van de bisschoppen? De helpers van de bisschoppen zijn de priesters en de diakens. -----------------------------------------------------------------------
 32. 32. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 32LES 21 Daarom helpt de heilige Geest de paus op de eerste plaats om ons het geloof goed uit te leggen. De heilige Geest helpt ook de bisschoppen als ze samen met de paus het geloof uitleggen. Dan kunnen ze zich ook niet vergissen. De paus alleen en de bisschoppen samen met de paus kunnen zich niet vergissen als ze ons het geloof uitleggen. Ze zijn dan onfeilbaar. Jezus wil dat alle mensen God leren kennen en van God leren houden.Daarvoor heeft Jezus de apostelen en hun opvolgers aangesteld. De paus en de bisschoppen zijn de leraren van de Kerk. Aan deze leraren heeft Jezus een bijzondere Helper beloofd. Dat is de heilige Geest. De heilige Geest helpt de paus en de bisschoppen om de leer van Jezus goed uit te leggen. Wanneer de paus en de bisschoppen ons de leer van Jezus uitleggen, kunnen zij zich niet vergissen. Zij zijn onfeilbaar.Op de eerste plaats heeft Jezus deze hulp aan de paus gegeven. De paus is het hoofd van de Kerk. Hij is ook de plaatsbekleder van Jezus op aarde.
 33. 33. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 33 ----------------------------------------------------------------------- Wie zijn de leraren van de Kerk? De paus en de bisschoppen zijn de leraren van de Kerk. Hoe helpt de heilige Geest de paus en de bisschoppen? De heilige Geest helpt de paus en de bisschoppen om de leer van Jezus goed uit te leggen. Wat betekent dat de paus en de bisschoppen onfeilbaar zijn? De paus alleen en de bisschoppen samen met de paus kunnen zich niet vergissen als ze ons het geloof uitleggen. -----------------------------------------------------------------------
 34. 34. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 34LES 22 Het tweede deel van de Bijbel is het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament vertelt vooral wat Jezus Geleerd en gedaan heeft. Nu kunnen we zeggen, hoe de Kerk weet wat Jezus heeft geleerd. Wat Jezus heeft geleerd, weet de Kerk uit de traditie en de Bijbel. ----------------------------------------------------------------------- Hoe weet de Kerk wat Jezus heeft geleerd? Wat is de traditie? In de eerste plaats heeft de Kerk dat van Jezus zelf gehoord. De traditie is de leer van de Kerk De apostelen hebben gehoord wat Jezus deed en zei. die vanaf de apostelen is doorgegeven. Toen ze na de dood van Jezus gingen preken, hebben ze alles doorverteld. Hoe is de Bijbel geschreven?Zo is mondeling doorverteld wat Jezus heeft gedaan en geleerd. De Bijbel is onder leiding Dat noemen we de traditie. van de heilige Geest geschreven. De traditie is de leer van de Kerk die vanaf de apostelen is doorgegeven. Wat vertelt het Oude Testament? Die traditie is bijna helemaal te vinden in de Bijbel. Het Oude Testament vertelt de geschiedenis van In de Bijbel lezen we de geschiedenis van God God met de mensen voor de geboorte van Jezus. en de mensen. We lezen er ook wat Jezus gedaan en geleerd heeft. Wat vertelt het Nieuwe Testament? De Bijbel is onder leiding Het Nieuwe Testament vertelt vooral wat Jezus van de heilige Geest geschreven. Geleerd en gedaan heeft. De Bijbel bestaat uit twee delen. Hoe weet de Kerk wat Jezus heeft geleerd? Het eerste deel van de Bijbel is het Oude Testament. Wat Jezus heeft geleerd, Het Oude Testament vertelt de geschiedenis van weet de Kerk uit de traditie en de Bijbel. God met de mensen voor de geboorte van Jezus. -----------------------------------------------------------------------
 35. 35. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 35LES 23 Wij kunnen wel bij God weglopen. God houdt dan nog wel van ons. Maar wij houden niet van God. Wij maken het leven van God in ons dood. Omdat God van ons blijft houden, kunnen we de genade van God altijd terugkrijgen. Wij krijgen de genade terug door een goede biecht. God houdt veel van de mensen. Hij wil dat alle mensen gelukkig zijn. God heeft Jezus naar de aarde gestuurd om ons daarbij te helpen. Jezus heeft voor ons de hemel weer opengemaakt. Nu kunnen we weer helemaal gelukkig worden. God helpt ons om in de hemel te komen. God geeft ons daarvoor zijn genade. ----------------------------------------------------------------------- Genade is de hulp van God om in de hemel te komen. Wat is genade? Genade is de hulp van God om in de hemel te komen. God helpt ons dus om heilig te zijn.Daarom noemen we de genade ook wel: heiligmakende genade. Wat gebeurt door de heiligmakende genade? Door de heiligmakende genade leeft God zelf in ons. Door de heiligmakende genade leeft God zelf in ons. Deze genade geeft God aan alle mensen. Wanneer ontvangen wij de genade voor het eerst? Je ontvangt deze genade op een heel bijzondere Wij ontvangen de genade voor het eerst bij het doopsel. manier voor het eerst, wanneer je wordt gedoopt. Wij ontvangen de genade voor het eerst bij het doopsel. Hoe krijgen wij de genade terug? God blijft ons dan altijd helpen. Wij krijgen de genade terug door een goede biecht. Hij blijft ook altijd van ons houden. -----------------------------------------------------------------------
 36. 36. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 36LES 24 Zeker voor de belangrijke momenten krijgen we hulp van God door de sacramenten. Deze sacramenten heeft Jezus aan de Kerk gegeven. Kun je zelf al enkele sacramenten noemen? Lees nog eens de regels hierboven. Daar staan al genoemd: het doopsel, de Eucharistie en het sacrament van de zieken. Er zijn zeven sacramenten: Wij geloven dat God veel van ons houdt. het doopsel, het vormsel, Op belangrijke momenten van ons leven de Eucharistie, de biecht, kunnen we dat ook zien of horen. het sacrament van de zieken, het priesterschap en het huwelijk. Want Jezus heeft aan de Kerk zeven tekens gegeven. In deze tekens ontvangen we de liefde en de genade van God. In de komende lessen zullen we Deze tekens noemen we de sacramenten. over alle sacramenten nadenken. Sacramenten zijn heilige woorden en handelingen, waardoor we van God genade krijgen. Er zijn drie sacramenten die ons op een bijzondere manier We zullen hiervan een paar voorbeelden geven. Bij Jezus laten horen. Door het doopsel krijgen we de genade, We bedoelen: dat God zelf in ons gaat leven. het doopsel, het vormsel en het priesterschap. Door de Eucharistie wordt het leven van God in ons versterkt. Deze sacramenten geven een merkteken. Je kunt dat vergelijken met een stempel in een boek of met Als je erg ziek bent, krijg je de genade van het brandmerk dat een herder geeft aan zijn schapen. het sacrament van de zieken. Het doopsel, het vormsel en het priesterschap kunnen maar één keer worden ontvangen. Zo is er voor elk moment van ons leven een sacrament.
 37. 37. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 37 ----------------------------------------------------------------------- Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige woorden en handelingen, waardoor we van God genade krijgen. Hoeveel sacramenten zijn er? Er zijn zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de Eucharistie, de biecht, het sacrament van de zieken, het priesterschap en het huwelijk. Welke sacramenten kunnen maar één keer worden ontvangen? Het doopsel, het vormsel en het priesterschap kunnen maar één keer worden ontvangen. -----------------------------------------------------------------------
 38. 38. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 38LES 25 Bij het doopsel gebruiken we gewoon water. Aan het water kun je al zien, dat er iets wordt afgewassen. Door het doopsel wordt de erfzonde afgewassen. Je bent natuurlijk niet de enige die gedoopt is. Er zijn veel mensen gedoopt. Deze mensen horen allemaal bij elkaar. Ze zijn allemaal lid van de familie van God. De grote familie van alle gedoopten noemen we de Kerk. Alle mensen zijn kinderen van God. Door het doopsel worden we God heeft ze immers geschapen. kind van God en lid van de Kerk. Direct na de schepping had de mens gezondigd. Daardoor was de mens en ook de schepping Het doopsel kan alleen maar werken, niet meer helemaal goed. als we in God geloven. Dat noemen we de erfzonde. Wanneer een klein kindje wordt gedoopt, kan het nog niet in God geloven. De hemel was toen gesloten. De ouders van dit kindje geloven wel in God. Jezus is naar de aarde gekomen Zij beloven dat ze het kindje zullen helpen ook in God om alles weer goed te maken. te geloven en van God te houden. Jezus wil heel dicht bij ons zijn. Peter en meter helpen hen daarbij. Hij wil zelf in ons komen leven. De ouders en peter en meter beloven bij het doopsel, Het doopsel geeft ons nieuw leven. dat ze het kindje helpen in God te geloven. Door het doopsel ontvangen wij het leven van God in ons. Het doopsel is het eerste sacrament dat we ontvangen. We worden nu op een bijzondere manier kind van God. We worden kind van God, net zoals Jezus dat is.
 39. 39. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 39 ----------------------------------------------------------------------- Wat ontvangen wij door het doopsel? Door het doopsel ontvangen wij het leven van God in ons. Wat wordt door het doopsel afgewassen? Door het doopsel wordt de erfzonde afgewassen. Wat worden we door het doopsel? Door het doopsel worden we kind van God en lid van de Kerk. Wat beloven de ouders en peter en meter bij het doopsel? De ouders en peter en meter beloven bij het doopsel, dat ze het kindje helpen in God te geloven. -----------------------------------------------------------------------
 40. 40. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 40LES 26 Toen konden zij van Jezus gaan vertellen. Ze lieten zien dat ze in Hem geloofden en dat ze op Jezus wilden lijken. Wanneer Jezus over God gaat vertellen, laat Hij zich eerst dopen in de Jordaan. Dan komt de heilige Geest over Hem. Nu kan Jezus aan zijn grote werk beginnen. Zo komt de heilige Geest ook bij ons, als we aan ons werk in deze wereld beginnen. Toen je nog klein was en nog niet kon praten, We mogen daardoor meer op Jezus gaan lijken. ben je gedoopt. We mogen ook laten zien dat we in God geloven. Je ouders wilden dat je ook een kind van God was. We proberen ook te leven Je bent intussen al flink gegroeid. zoals God het graag ziet. Je hebt al veel over God gehoord. Daarbij komt de heilige Geest ons helpen. Je weet ook al dat God veel van je houdt. Je zult nog veel over God horen. Door het vormsel helpt de heilige Geest ons En zo zul je zelf ook steeds meer van God gaan houden. als christen te leven en te getuigen van ons geloof. Wij ontvangen het vormsel door de handoplegging en Dat mogen de andere mensen natuurlijk best zien. zalving met heilige olie. Ze mogen weten dat jij bij God hoort. Hoe groter je wordt, Vaak doet de bisschop dat zelf. hoe meer je dat mag laten zien. Soms stuurt hij daarvoor een andere priester. God komt je daarbij zelf helpen. Wanneer je van de basisschool afgaat of kort daarna, ontvang je daarvoor een belangrijk sacrament. Dat is het heilig vormsel. Bij het vormsel ontvangen wij de heilige Geest. De heilige Geest komt bij ons zoals bij de apostelen op het Pinksterfeest.
 41. 41. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 41 ----------------------------------------------------------------------- Wie ontvangen wij bij het vormsel? Bij het vormsel ontvangen wij de heilige Geest. Hoe helpt de heilige Geest ons door het vormsel? Door het vormsel helpt de heilige Geest ons als christen te leven en te getuigen van ons geloof. Hoe ontvangen wij het vormsel? Wij ontvangen het vormsel door de handoplegging en zalving met heilige olie. -----------------------------------------------------------------------
 42. 42. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 42LES 27 "Neemt deze Beker en drinkt hier allen uit, want dit is mijn Bloed dat vergoten wordt voor de vergeving van de zonden". Jezus heeft aan de apostelen het belangrijkste teken gegeven. Het is het sacrament van de Eucharistie. Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Jezus de Eucharistie ingesteld. Op de avond voor zijn lijden gaat Jezus Door de Eucharistie blijft Jezus altijd bij ons. voor het laatst met zijn vrienden aan tafel. In de Eucharistie veranderen brood en wijn in het Ze vieren samen het joodse Paasfeest. Lichaam en Bloed van Jezus. Opeens wordt Jezus bedroefd. Jezus wil dat wij dit belangrijke sacrament vaak ontvangen. Eén van zijn vrienden zal Hem verraden. Hij heeft aan de apostelen de macht gegeven Judas gaat van het Paasmaal weg. dit sacrament te vieren. Hij gaat Jezus verkopen voor dertig zilveren munten. Hij zegt tegen de apostelen: "Blijft dit altijd doen om aan Mij te denken". Dan neemt Jezus het brood. Hij bidt tot de Vader in de hemel. Dan deelt Hij het brood uit onder zijn leerlingen. Hij zegt: "Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam". De leerlingen begrijpen niet goed wat Jezus zegt. Ze eten het Brood eerbiedig op, want Jezus meent echt wat Hij zegt. Dan neemt Jezus de beker met wijn. Hij geeft hem rond aan de leerlingen en zegt:
 43. 43. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 43 ----------------------------------------------------------------------- Welke woorden spreekt Jezus bij het Laatste Avondmaal over het brood? “Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam.” Welke woorden spreekt Jezus over de beker met wijn? “Neemt deze Beker en drinkt hier allen uit, want dit is mijn Bloed dat vergoten wordt voor de vergeving van de zonden.” Wanneer heeft Jezus de Eucharistie ingesteld? Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Jezus de Eucharistie ingesteld. Wat gebeurt er in de Eucharistie? In de Eucharistie veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus. Welke opdracht geeft Jezus aan de apostelen? Blijft dit altijd doen om aan Mij te denken. -----------------------------------------------------------------------
 44. 44. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 44LES 28 Het belangrijkste ogenblik van de heilige Mis is de consecratie. Dan spreekt de priester de woorden van Jezus zelf uit. Na deze woorden zijn er op het altaar geen brood en wijn meer. We zien en proeven wel brood en wijn. Na de consecratie zijn brood en wijn veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus. De priester knielt eerbiedig voor het Lichaam en Bloed van Christus. Wanneer je tijdens de heilige Mis alleen de Hostie ontvangt, Na het Laatste Avondmaal gaat Jezus met zijn vrienden ontvang je Christus toch helemaal. Naar de Hof van Olijven. Christus is helemaal aanwezig in de Hostie. Jezus wordt heel bang. Christus is ook helemaal aanwezig in de wijn Hij bidt tot God. die in het Bloed van Christus is veranderd. Dan wordt Jezus gevangengenomen. Door Pilatus wordt Hij ter dood veroordeeld. We gaan daarom eerbiedig te communie. Christus zelf komt bij ons. Jezus draagt zelf zijn kruis naar de berg van Calvarië. We danken Hem en mogen Hem alles vertellen. Daar wordt Jezus aan het kruis genageld. Jezus geeft zijn leven voor de zonden van de mensen. Door dit offer opent Jezus weer de hemel. Nu kunnen ze weer in de hemel komen en gelukkig worden. In elke heilige Mis gebeurt hetzelfde als toen op de Calvariëberg. Christus offert zich weer aan de Vader. Christus zelf is degene die dit offer opdraagt. Hij doet dat door de priester. In de heilige Mis vieren we het kruisoffer van Christus.
 45. 45. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 9 – 10 Jarigen 45 ----------------------------------------------------------------------- Wat vieren we in de heilige Mis? In de heilige Mis vieren we het kruisoffer van Christus. Waarin zijn na de consecratie brood en wijn veranderd? Na de consecratie zijn brood en wijn veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus. Is Christus alleen in de Hostie helemaal aanwezig? Christus is helemaal aanwezig in de Hostie. Christus is ook helemaal aanwezig in de wijn die in het Bloed van Christus is veranderd. -----------------------------------------------------------------------

×