Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katechismus 11 - 12 jarigen - De Geloofsbelijdenis

554 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katechismus 11 - 12 jarigen - De Geloofsbelijdenis

 1. 1. Katechismus voor 11 – 12 JarigenDe Geloofsbelijdenis
 2. 2. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 2 In opdracht van de bisschop van Roermond en op zijn gezag samengesteld door: Bisdom Roermond Dienst Katechese en Onderwijs Neerstraat 51-53, 6041 KB Roermond Telefoon 04750-86888 Vormgeving en druk: Ars drukkerij Roermond Illustraties: Ars Design (Carien Huyskens) Katechismus van: Additionele afbeeldingen: van Internet Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Joannes M. Gijsen Bisschop van Roermond © 1990 Uitgeverij Tabor Dampoortstraat 166-168, B - 8310 Brugge 3 ISBN 90 – 6597 – 025 - 8 Deel 3 voor kinderen van 11-12 jaar D / 1990 / 3331 / 023 Nugi 214 Roermond 1990
 3. 3. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 3 Het derde deeltje is bedoeld voor kinderen van 11 en 12 jaar. Het behandelt dezelfde stof als voor de jongere kinderen maar uitgediept. Bovendien zijn er lessen toegevoegd over onderwerpen die voor de kleineren te moeilijk waren. Ook wordt in dit boekje regelmatig verwezen naar de heilige Schrift en proberen we de wil te activeren voor het formuleren van voornemens. Eén van de belangrijkste taken van de Kerk is We hebben een nieuwe verwoording van de aloude en de verkondiging van het geloof. blijvende geloofsinhoud nodig. Zonder deze te kennen en Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. te verstaan is het onmogelijk Christus te volgen. Ik hoop dat de Blijde Boodschap, De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. zoals in de katechismus samengevat, Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap met eerbied en overtuiging wordt overgedragen.vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Het is een voorwaarde om onze toekomstige volwassenen Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft een blijvend houvast te bieden en hen zich thuis te doen geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer voelen in de levende gemeenschap van de Kerk. die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Moge Maria, de Moeder van Jezus, die levende katechismus en Moeder en voorbeeld van de katecheten Wil de katechese geschieden genoemd wordt, onze voorspreekster zijn. volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en Roermond, Hemelvaart van de Heer, 24 mei 1990 alles leerden onderhouden, wat Hij hen geboden heeft. † Joannes M. Gijsen, bisschop van Roermond
 4. 4. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 4 Hoe kan de mens heilig worden? Op die vraag antwoordt ons geloof: We worden heilig door te doen wat God van ons vraagt. Nu weet je misschien niet altijd wat God van je vraagt. Daarom helpt Jezus ons. We weten wat God van ons vraagt, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Alle mensen worden geboren. Ze leven op aarde. Je kunt we1 weten hoe iets moet, Vaak zijn mensen blij, maar om het ook te doen is niet gemakkelijk. maar ze zijn ook wel eens bedroefd. Ook daarbij komt Jezus ons helpen. Ze zijn meestal gezond, Hij geeft ons de genade om heilig te worden maar ze worden ook we1 eens ziek. Zo leven mensen een tijd op aarde. In dit boekje kun je hier veel over lezen. En dan gaan ze dood. En het belangrijkste mag je onthouden door de antwoorden op de vragen te leren. Vele mensen vragen we1 eens: waarom zijn we op aarde? Ons geloof geeft op die vraag een antwoord. Wij zijn niet op aarde om hier altijd te blijven, ook al is het hier meestal we1 fijn. Wij zijn op aarde om van God te houden, te genieten van wat Hij ons geeft en heilig te worden.
 5. 5. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 5 ----------------------------------------------------------------------- Waarom zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om van God te houden, te genieten van alles wat Hij ons geeft en heilig te worden. Hoe worden wij heilig? We worden heilig door te doen wat God van ons vraagt. Hoe weten we wat God van ons vraagt? We weten wat God van ons vraagt, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Hoe weten we wat Jezus ons heeft geleerd? Door de Kerk weten we alles, wat Jezus ons heeft geleerd. Hoe helpt Jezus ons om heilig te worden? Hij geeft ons de genade om heilig te worden. -----------------------------------------------------------------------
 6. 6. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 6LES 1 Je lichaam is een wonder. Wanneer je goed kijkt, kan al dat mooie je blij maken. Je kunt je erover verwonderen. Dan komt vanzelf de vraag boven: waar komt al dat moois vandaan? De wereld en alles wat bestaat is zo mooi, dat de mens ze zelf niet heeft kunnen maken. Maar wie dan wel? Het moet Iemand zijn die groter is dan alles Wanneer je om je heen kijkt, zie je veel mooie dingen. wat we kunnen zien. Een prachtige bloem, een berglandschap of De Bijbel leert ons dat God de Schepper is de sterren aan de hemel. van alles wat bestaat. Wanneer je naar de natuur kijkt, dan zie je dat alles een plaats heeft. Heel de schepping is van God. De jaargetijden wisselen elkaar af. We noemen God de Heer van de schepping,De zon en de maan volgen hun vaste baan. omdat ze het eigendom is van God. De sterren razen met een enorme vaart door de ruimte en toch botsen ze niet tegen elkaar. God is ook in alles wat Hij heeft gemaakt aanwezig. Wie heeft voor deze orde gezorgd? God is in de hemel en op aarde. God is overal. Kijk eens naar je eigen lichaam. Alles beweegt en leeft. De Bijbel leert ons ook dat God Je kunt zien met je ogen, alles goed heeft geschapen. je kunt horen met je oren. Uit de schepping kunnen we de grootheid en liefde van Je kunt praten en lopen. God leren kennen.
 7. 7. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 7 ----------------------------------------------------------------------- Wat leert de Bijbel ons over God? De Bijbel leert ons dat God de Schepper is van alles wat bestaat. Waarom noemen we God de Heer van de schepping? We noemen God de Heer van de schepping, omdat ze het eigendom is van God. Waar is God? God is in de hemel en op aarde. God is overal. Wat kunnen we uit de schepping leren kennen? Uit de schepping kunnen we de grootheid en liefde van God leren kennen. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek het verhaal van de schepping op in je Bijbel. Je vindt het in het Boek Genesis, het eerste hoofdstuk. We maken een voornemen: We proberen steeds eraan te denken dat de schepping het eigendom is van God. We gaan er eerbiedig mee om. -----------------------------------------------------------------------
 8. 8. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 8LES 2 In de Bijbel kunnen we ook lezen, dat engelen soms door God naar de mensen worden gestuurd om hen te helpen. Wanneer Tobias op reis gaat, gaat de engel Rafaël met hem mee om hem te beschermen. Er zijn ook engelen die boodschappers zijn van God. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria, dat zij de Moeder van God zal worden. De engelen beschermen de mensen tegen het kwaad en zijn boodschappers van God. In de Bijbel wordt vaak over engelen gesproken. Wat zijn engelen en waar komen ze vandaan? Er zijn ook nu engelen die de mensen helpen. Wij kunnen de engelen niet zien, Iedere mens krijgt van God een engel. omdat ze geen lichaam hebben. Dat is de engelbewaarder. Engelen zijn geesten. God geeft ons een engelbewaarder Engelen kunnen niet sterven. om ons te beschermen tegen alle kwaad. Ze zijn onsterfelijk. We mogen nu onthouden: engelen zijn onsterfelijke geesten. Wanneer we lezen in de Bijbel, weten we meteen al het belangrijkste van de engelen. Zij zijn door God geschapen. Ze zijn in dienst van God. Ze aanbidden God altijd. Door God te eren zijn de engelen helemaal gelukkig.De engelen zijn geschapen om God te eren en te dienen.
 9. 9. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 9 ----------------------------------------------------------------------- Wat zijn engelen? Engelen zijn onsterfelijke geesten. Waarom zijn de engelen geschapen? De engelen zijn geschapen om God te eren en te dienen. Wat doen de engelen nog meer? De engelen beschermen de mensen tegen het kwaad en zijn boodschappers van God. Waarom geeft God ons een engelbewaarder? God geeft ons een engelbewaarder om ons te beschermen tegen alle kwaad. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek het verhaal op van de reis van Tobias en de engel Rafaël. Je vindt het in het Boek Tobit, vanaf hoofdstuk 5. We maken een voornemen: We vragen onze engelbewaarder elke dag ons te beschermen tegen het kwaad, vooral tegen het kwaad van de zonde. -----------------------------------------------------------------------
 10. 10. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 10LES 3 In het Boek van de Openbaring lezen we dat de Satan de wereld verleidt. De duivel wil ons kwaad doen, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Hij geeft ons bekoringen en verleidt ons tot de zonde. Hij wil de plannen van God met ons in de war sturen. Want de duivel is jaloers op ons. Het laatste boek van de Bijbel heet God houdt van ons en wil dat we gelukkig zijn in de hemel. het Boek van de Openbaring. De duivel wil dat we niet in de hemel komen. In dit boek wordt gesproken over een oorlog in de hemel. Niet alle engelen zijn trouwe dienaars van God gebleven. We kunnen ons tegen de duivel beschermen. De ontrouwe engelen zijn tegen God We kunnen God elke dag vragen ons te laten zien in opstand gekomen. wat goed en kwaad is. Ze willen God niet meer dienen. We kunnen onze engelbewaarder vragen De leider van de opstandige engelen is de Satan. ons te beschermen tegen de duivel. We moeten ook eerlijk zijn tegenover onszelf. De trouwe engelen zijn een strijd tegen de ontrouwe engelen begonnen. We weten best wat goed is, De opstandige engelen zijn de hemel uitgejaagd, maar we willen het soms niet weten. samen met hun leider, de Satan. We moeten dus ook eerlijk en waakzaam zijn. Ze mogen nooit meer bij God in de hemel zijn. Dan heeft de duivel geen kans. We kunnen voorkomen dat de duivel ons kwaad doet De trouwe engelen zijn door God beloond. door te bidden, eerlijk en oplettend te zijn en Ze mogen voor eeuwig bij God in de hemel zijn. niet op de bekoringen in te gaan.
 11. 11. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 11 ----------------------------------------------------------------------- Wat hebben de ontrouwe engelen gedaan? De ontrouwe engelen zijn tegen God in opstand gekomen. Wie is de leider van de opstandige engelen? De leider van de opstandige engelen is de Satan. Wat is er met de opstandige engelen gebeurd? Ze mogen nooit meer bij God in de hemel zijn. Hoe heeft God de trouwe engelen beloond? Ze mogen voor eeuwig bij God in de hemel zijn. Wat wil de duivel ons doen? De duivel wil ons kwaad doen, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Hoe kunnen we voorkomen dat de duivel ons kwaad doet? We kunnen voorkomen dat de duivel ons kwaad doet door te bidden, eerlijk en oplettend te zijn en niet op de bekoringen in te gaan. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in het Boek van de Openbaring de tekst op over de oorlog in de hemel. Je vindt deze tekst in hoofdstuk 12, vanaf vers 7. We maken een voornemen: We vragen God elke morgen dat Hij ons beschermt tegen De val van de duivel (volgens Gustave Doré) het kwaad. Dat vragen we ook aan onze engelbewaarder. -----------------------------------------------------------------------
 12. 12. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 12LES 4 De vrouw is in de tuin en komt bij de boom van de kennis van goed en kwaad. Ze weet dat ze daar niet van mag eten. Toch doet ze dat. De duivel heeft haar verleid. En ook de man eet van de boom. De mensen zijn ongehoorzaam aan God. Doordat de mensen niet naar God willen luisteren, maken ze zich los van God.In de Bijbel staat dat God de wereld goed heeft geschapen. En zonder God kun je niet leven. God wil dat de mens gelukkig is op de aarde. God heeft de mens geschapen om hem We kunnen daarom zeggen: voor altijd gelukkig te maken. door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen zijn de zonde en de dood in de wereld gekomen. Toch is niet alles op deze wereld goed. Mensen zijn soms bedroefd, er gebeuren rampen en ongelukken. En alle mensen moeten sterven. Heeft God de wereld zo bedoeld? Nee. God heeft dat niet gewild. Hoe is de wereld dan zo geworden? Ook daarover vertelt de Bijbel een verhaal. Dat gaat over de eerste mensen.
 13. 13. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 13 ----------------------------------------------------------------------- Wat is er door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen gebeurd? Door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen zijn de zonde en de dood in de wereld gekomen. Wat is er door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen nog meer gebeurd? Door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen is ook de hemel gesloten. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek zelf in de Bijbel het verhaal op over de ongehoorzaamheid van de mens. Je vindt het in het Boek Genesis, hoofdstuk 3. We maken een voornemen: We proberen te ontdekken, wat wij vaak verkeerd doen. We vragen elke morgen aan God ons te helpen hier beter op te leren letten. -----------------------------------------------------------------------
 14. 14. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 14LES 5 Alle mensen die geboren worden, moeten ook weer sterven. En alle mensen erven ook slechte eigenschappen. Je zou kunnen zeggen: de eerste zonde is als een soort besmetting aan alle andere mensen doorgegeven. Daarvoor hebben we een woord: de erfzonde.Door de zonde zijn de eerste mensen niet meer gelukkig en kunnen ze ook niet meer alleen het goede doen. Met de erfzonde bedoelen we de zonde die alle mensen Ze hebben de vriendschap met God verloren. erven, omdat ze nakomelingen zijn van de eerste mens. Ook de aarde is niet meer zo fijn. Er is maar één mens, die niet door de erfzonde is besmet. Er groeien dorens en distels, Dat is de Moeder van Jezus, de heilige maagd Maria. er gebeuren we1 eens ongelukken en rampen.Er is nog iets gebeurd door de zonde van de eerste mensen. Alle andere mensen hebben de erfzonde ontvangen. Hun kinderen zijn ook niet meer zo goed Wat is nu het belangrijkste gevolg van de erfzonde? als God ze bedoeld heeft. Door de erfzonde hebben alle mensen de vriendschap met God verloren. We lezen in de Bijbel over de kinderen van de eerste mensen. Deze vriendschap met God noemen we ook wel: Eén van die kinderen maakt zijn eigen broer dood. de genade die ons heilig maakt. Daardoor kan de mens ook niet meer in de hemel komen. Door de zonde van de eerste mensen is er dus in alle andere mensen en ook in de schepping iets stukgemaakt. Door de erfzonde heeft de mens de heiligmakende genade en het recht op de hemel verloren.
 15. 15. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 15 ----------------------------------------------------------------------- Wat bedoelen we met de erfzonde? Met de erfzonde bedoelen we de zonde die alle mensen erven, omdat ze nakomelingen zijn van de eerste mens. Wat is er door de erfzonde gebeurd? Door de erfzonde heeft de mens de heiligmakende genade en het recht op de hemel verloren. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in de Bijbel het verhaal op over Kaïn en Abel. Je vindt het in het Boek Genesis, hoofdstuk 4. We maken een voornemen: We kijken elke avond voordat we gaan slapen, welke verkeerde eigenschappen we vandaag hebben laten bovenkomen. We vragen God om vergeving en om hulp, zodat we de volgende dag beter opletten. Op 8 december vieren we het feest dat Maria niet door de erfzonde is besmet. Het is het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. -----------------------------------------------------------------------
 16. 16. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 16LES 6 In de Bijbel zegt God: "Zou een moeder zich niet meer ontfermen over het kind van haar schoot? En ook al zou een moeder haar kind vergeten, nee, Ik vergeet u nooit". God laat ook zien dat Hij van ons blijft houden. God heeft aan de mensen een Verlosser beloofd. Onmiddellijk na de zonde van de eerste mensen belooft God een Verlosser. Door de erfzonde kunnen de mensen God heeft deze Verlosser niet meteen niet meer in de hemel komen. naar de aarde gestuurd. Hij wilde de mensen voorbereiden op de komst Dat is we1 heel erg. van deze Verlosser. Moeten de mensen nu allemaal sterven? Kunnen we niet meer hopen op een Dat doet God op een bijzondere manier. nieuwe vriendschap Hij kiest een volk uit: het joodse volk. met God? God sluit een verbond met het joodse volk. Nee, God blijft van de mensen houden, Aan dit volk herhaalt God de belofte van de Verlosser ook als ze zonden doen. steeds duidelijker. God laat de mensen niet in de steek.
 17. 17. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 17 ----------------------------------------------------------------------- Heeft God de mensen voorgoed in de steek gelaten? Nee, God blijft van de mensen houden, ook als ze zonden doen. Hoe weten wij dat God van ons blijft houden? God heeft aan de mensen een Verlosser beloofd. Hoe heeft God de mensen voorbereid op de komst van de Verlosser? God sluit een verbond met het joodse volk. Aan dit volk herhaalt God de belofte van de Verlosser steeds duidelijker. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in de Bijbel de tekst op in Genesis, hoofdstuk 3, vers 15 We maken een voornemen: God houdt veel van ons, ook als wij zonde doen. We willen ook van God houden. -----------------------------------------------------------------------
 18. 18. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 18LES 7 Maar Jezus Christus moet ook helemaal mens zijn. Hij wil helemaal aan de mensen gelijk worden. Het enige verschil tussen Jezus en de mensen is, dat Jezus nooit zonden heeft gedaan. Jezus is helemaal aan de mensen gelijk geworden, behalve in de zonden. Jezus is net zo mens geworden, als Adam en Eva dat waren vóór de zonde. God heeft aan de mensen een Verlosser beloofd. Hij is dus niet alleen helemaal God. Na lang wachten komt de Verlosser op aarde. Hij is ook helemaal mens. Wie is deze Verlosser? De Verlosser van de mensen is Jezus Christus is God en mens tegelijk. Hij is de Godmens. onze Heer Jezus Christus. Wij weten nu we1 wie Jezus Christus is. Jezus Christus is de Zoon van God, die om ons te redden naar de wereld is gekomen. Jezus Christus moet natuurlijk God zijn. Want alleen God kan de mensen uit de zonde en de dood redden.
 19. 19. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 19 ----------------------------------------------------------------------- Wie is de Verlosser van de mensen? De Verlosser van de mensen is onze Heer Jezus Christus. Wie is Jezus Christus? Jezus Christus is de Zoon van God, die om ons te redden naar de wereld is gekomen. Is Jezus Christus God en mens tegelijk? Jezus Christus is God en mens tegelijk. Hij is de Godmens. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in het Nieuwe Testament de Brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 14 tot 18. We maken een voornemen: Wij willen elke dag bij Jezus horen, omdat Hij voor ons als Verlosser is gekomen. -----------------------------------------------------------------------
 20. 20. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 20LES 8 We weten al dat Jezus niet alleen mens is. Hij is ook echt God. Daarom weten we nu ook iets heel belangrijks van Maria. Maria is echt de Moeder van God, want Jezus is echt God. We weten al dat Maria nooit door de erfzonde is besmet. Zij heeft zelf ook nooit zonden gedaan. Zij is de heilige maagd. Op een dag komt de engel Gabriël naar Nazareth. We noemen Maria de heilige maagd, Hij gaat het huisje van de maagd Maria binnen. omdat zij de heiligste vrouw is, Daar vertelt hij aan Maria dat zij een Kind zal ontvangen. die ooit op aarde heeft geleefd. De heilige Geest zal over Maria komen. Ze is helemaal van God en is altijd maagd gebleven. Haar Kind zal geen gewoon kind zijn. Dit Kind is de Zoon van God. We weten uit de Bijbel dat Maria verloofd was. De heilige Jozef is de verloofde van Maria. Maria mag de Moeder worden van dit Kind. Ze moet het Kind de naam Jezus geven. De heilige Jozef heeft eerbied voor het wonder dat in Maria gebeurt. Maria zegt tegen de engel: Hij wil haar aan God teruggeven. "Zie de dienstmaagd des Heren, God ziet het offer van Sint Jozef. mij geschiede naar uw woord". Daarom kiest God Sint Jozef uit om voor Maria en het Zo wordt zij de bruid van God zelf. Kind te zorgen alsof hij zelf de vader is. Uit Maria wordt dus Jezus geboren. De heilige Jozef wordt door God uitgekozen om als een De Moeder van Jezus Christus Is de maagd Maria. echte vader voor Jezus te zorgen.
 21. 21. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 21 Is Maria echt de Moeder van God? Maria is echt de Moeder van God, want Jezus is echt God. Waarom noemen we Maria de heilige maagd? We noemen Maria de heilige maagd, omdat zij de heiligste vrouw is die ooit op aarde heeft geleefd. Ze is helemaal van God en is altijd maagd gebleven. Wie is de heilige Jozef? De heilige Jozef is de verloofde van Maria. Waarvoor wordt de heilige Jozef door God uitgekozen? De heilige Jozef wordt door God uitgekozen om als een echte vader voor Jezus te zorgen. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in het Evangelie van Lucas de tekst op uit hoofdstuk 1, vers 26 tot 38. We maken een voornemen: We vragen aan Maria ons te helpen de wil van God te leren kennen. We vieren het feest van de boodschap van de engel aan Maria op 25 maart. Ook Sint Jozef wordt vereerd.----------------------------------------------------------------------- We vieren zijn feest op 19 maart. Wie is de Moeder van Jezus Christus? ----------------------------------------------------------------------- De Moeder van Jezus Christus is de maagd Maria.
 22. 22. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 22LES 9 Maria wikkelt Hem in doeken en legt Hem in een kribbe. In het veld zijn herders bij hun schapen. Opeens zien ze een groot licht. Er verschijnt hun een engel. De engel brengt de Blijde Boodschap aan de herders, dat de Verlosser is geboren. Ze gaan dadelijk op weg om het Kind te zoeken, waarover de engel heeft verteld. In het Evangelie lezen we dat er een volkstelling gehouden wordt in heel het Romeinse Rijk. In het Oosten zien drie wijzen Alle mensen moeten naar de stad gaan, een bijzondere ster aan de hemel. waar hun familie vandaan komt. Ze begrijpen dat er een voornaam Kind is geboren. Daarom gaan ze op reis. Jozef stamt uit de familie van David. Ze nemen kostbare geschenken mee om dit Kind te eren. Daarom moet hij naar Bethlehem gaan om zich te laten De wijzen volgen de ster die hun de weg wijst inschrijven, samen met zijn verloofde, Maria. naar de Verlosser. Wanneer ze in Bethlehem zijn aangekomen, Wanneer ze het Kind gevonden hebben, breekt het uur aan, waarop Maria een Kind zal baren. knielen ze in aanbidding neer en Omdat er in de herberg geen plaats is voor hen, bieden hun geschenken aan: zoeken ze onderdak in een stal. goud, wierook en mirre. Daar wordt Jezus geboren. De Verlosser van de mensen wordt geboren in een stal te Bethlehem.
 23. 23. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 23 ----------------------------------------------------------------------- Waar wordt de Verlosser van de mensen geboren? De Verlosser van de mensen wordt geboren in een stal te Bethlehem. Hoe weten de herders dat de Verlosser is geboren? De engel brengt de blijde boodschap aan de herders, dat de Verlosser is geboren. Hoe vinden de wijzen de Verlosser? De wijzen volgen de ster die hun de weg wijst naar de Verlosser. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in het Evangelie van Lucas in het tweede hoofdstuk het verhaal over de geboorte van Jezus en over de engel bij de herders. Zoek in het Evangelie van Matteüs in het tweede hoofdstuk het verhaal over de wijzen. We maken een voornemen: We danken God elke dag dat Hij ons een Verlosser heeft gezonden. We vieren de geboorte van Jezus op het Hoogfeest van Kerstmis. Dat is op 25 december. -----------------------------------------------------------------------
 24. 24. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 24LES 10 Maar God zorgt dat het plan van Herodes niet lukt. God geeft aan Sint Jozef de opdracht met Maria en het Kind naar Egypte te gaan. Wanneer koning Herodes gestorven is, zegt een engel aan Sint Jozef dat ze weer naar hun land kunnen gaan. Na de terugkeer uit Egypte gaat Jezus met Sint Jozef en Maria wonen in Nazareth. De joden zijn door de engel van God verlost uit Egypte. In die nacht stierven in alle gezinnen de oudste jongens. In Nazareth weet bijna niemand wie Jezus is. Alleen bij de joden werden de oudste jongens gered. Jezus leeft als de zoon van een timmerman en is gehoorzaam aan Jozef en Maria. Daarom kennen de joden een wet dat elke eerstgeboren zoon aan God moet worden opgedragen. Wanneer Jezus twaalf jaar is, Veertig dagen na zijn geboorte wordt Jezus in de gaat Hij voor de eerste keer mee naar de tempel. tempel aan God opgedragen. Wanneer Sint Jozef en Maria weer naar huis teruggaan, blijft Jezus alleen in de tempel achter.In het land van de joden is iemand die bang is voor Jezus. Maria is bedroefd. Dat is koning Herodes. Hij heeft van de wijzen gehoord Als ze Jezus weer gevonden heeft, vraagt ze aan Hem, dat er een koning is geboren. waarom Hij dit heeft gedaan. Koning Herodes is bang dat Jezus de nieuwe koning Jezus blijft in de tempel achter om te laten zien wordt. Daarom wil hij Jezus doden. dat de Wil van God het voornaamste is.
 25. 25. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 25 ----------------------------------------------------------------------- Wanneer wordt Jezus in de tempel aan God opgedragen? Veertig dagen na zijn geboorte wordt Jezus in de tempel aan God opgedragen. Waarom wil koning Herodes Jezus doden? Koning Herodes is bang dat Jezus de nieuwe koning wordt. Daarom wil hij Jezus doden. Hoe zorgt God dat het plan van koning Herodes niet lukt? God geeft aan Sint Jozef de opdracht met Maria en het Kind naar Egypte te gaan. Waar gaat Jezus na de terugkeer uit Egypte wonen? Na de terugkeer uit Egypte gaat Jezus met Sint Jozef en Maria wonen in Nazareth. Hoe leeft Jezus in Nazareth? Jezus leeft als de zoon van een timmerman en is gehoorzaam aan Jozef en Maria. Waarom blijft Jezus in de tempel achter? Jezus blijft in de tempel achter om te laten zien dat de Wil van God het voornaamste is. ----------------------
 26. 26. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 26 Om zelf te lezen: Lees zelf in de Bijbel het verhaal van de vlucht naar Egypte en het leven van Jezus in Nazareth. Je vindt het in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 2. In het Evangelie van Lucas vind je het verhaal over Jezus in de tempel. Lees maar in hoofdstuk 2, vanaf vers 41. We maken een voornemen: We willen net als Jezus proberen de Wil van God te doen. Onze ouders, onze leraren op school en de priester Leren ons, wat de Wil van God is. We vieren het feest van de opdracht van Jezus in de tempel op 2 februari. -----------------------------------------------------------------------
 27. 27. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 27LES 11 Om goed te kunnen nadenken, eet en drinkt hij helemaal niets. Na de doop in de Jordaan vast Jezus veertig dagen en nachten in de woestijn. Nu komt de duivel naar Jezus toe. De duivel probeert Jezus te verleiden om niet de Wil van de Vader te doen. Wanneer Jezus groot geworden is, Maar Jezus geeft niet toe. gaat Hij weg uit het huis in Nazareth. Hij blijft trouw aan de Wil van God. Hij gaat nu naar de mensen toe om over God te vertellen. Wanneer Johannes gevangengenomen wordt, Dat noemen we het openbaar leven van Jezus. gaat Jezus weer naar Galilea. Jezus is ongeveer dertig jaar oud, Hij gaat wonen in Kafarnaüm. als Hij zijn openbaar leven begint. Er komen vaak mensen naar Jezus toe en Jezus gaat nu eerst naar de Jordaan. Jezus gaat zelf ook vaak naar de mensen. Daar is Johannes. Tijdens zijn openbaar leven Hij doopt de mensen. leert Jezus de mensen van God te houden Jezus gaat ook het water in. en van de naasten. Aan het begin van zijn openbaar leven Hij kiest ook zijn apostelen uit. laat Jezus zich door Johannes dopen in de Jordaan. Dan gaat Jezus naar de woestijn. Hij is daar helemaal alleen. Jezus denkt na over de Wil van de Vader.
 28. 28. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 28 Wat doet Jezus aan het begin van zijn openbaar leven? Aan het begin van zijn openbaar leven laat Jezus zich door Johannes dopen in de Jordaan. Wat doet Jezus na de doop in de Jordaan? Na de doop in de Jordaan vast Jezus veertig dagen en nachten in de woestijn. Wat probeert de duivel? De duivel probeert Jezus te verleiden om niet de Wil van de Vader te doen. Wat doet Jezus tijdens zijn openbaar leven? Tijdens zijn openbaar leven leert Jezus de mensen van God te houden en van de naasten. Hij kiest ook zijn apostelen uit. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Matteüs in het derde hoofdstuk vanaf vers 13 tot het vierde hoofdstuk vers 11. We maken een voornemen: We luisteren naar de woorden en kijken naar de daden van Jezus. Daarom lezen we vaak In de Bijbel.----------------------------------------------------------------------- Wanneer begint Jezus zijn openbaar leven? We vieren het feest van de doop van Jezus op de eerste Jezus is ongeveer dertig jaar oud, zondag na Driekoningen. als Hij zijn openbaar leven begint. -----------------------------------------------------------------------
 29. 29. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 29LES 12 Ze horen ook dat Jezus zegt: "Uw zonden zijn vergeven". De mensen weten dat alleen God de zonden kan vergeven. Jezus kan deze woorden dus alleen maar zeggen, wanneer Hij zelf God is. Steeds meer mensen geloven dat Jezus door God naar de aarde is gestuurd. Er zijn veel mensen die in Jezus geloven. Zij geloven dat Hij de Zoon van God is. De mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is Maar er zijn ook mensen die niet geloven door de wonderen die Hij doet en dat Jezus de Zoon van God is. door de woorden van vergeving die Hij spreekt. Om de mensen te laten zien dat Hij de Zoon van God is, Er zijn ook mensen die over de wonderen doet Jezus veel wonderen. van Jezus boos worden. Hij maakt zieke mensen beter. Maar ze worden nog bozer Mensen die blind zijn, door de woorden van vergeving laat Hij weer zien. van zonden die Jezus spreekt. Lamme mensen laat Hij weer lopen. Zelfs mensen die dood zijn gegaan, De vijanden van Jezus ergeren zich, maakt Hij weer levend. omdat Hij doet wat alleen God kan doen. De mensen zien wat Jezus zegt en doet. Ze kunnen niet geloven Ze horen dat Jezus zegt: dat Jezus de Zoon van God is. "Uw geloof heeft u genezen". Daarom willen ze Hem doden.
 30. 30. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 30 ----------------------------------------------------------------------- Waardoor geloven de mensen dat Jezus de Zoon van God is? De mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is Door de wonderen die Hij doet en door de woorden van vergeving die Hij spreekt. Waarom ergeren de vijanden van Jezus zich? De vijanden van Jezus ergeren zich, omdat Hij doet wat alleen God kan doen. ---------------------- Om zelf te lezen: Zoek in je Bijbel, natuurlijk in één van de Evangelies, een verhaal op, waarin ons over een wonder van Jezus wordt verteld. We maken een voornemen: Ik zal altijd geloven dat Jezus de Zoon van God is, die voor ons naar de wereld is gekomen. -----------------------------------------------------------------------
 31. 31. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 31LES 13 Wanneer Jezus gaat preken, krijgt Hij vijanden. Zij willen niet geloven dat Jezus de Messias is, die de mensen van de zonden en de dood komt verlossen. In de Hof van Olijven wordt Jezus gevangengenomen. Zijn leerlingen laten Hem nu in de steek. Jezus wordt door Judas verraden en door Petrus verloochend. Wanneer Jezus gevangen is genomen, Na de zonde van de eerste mensen wordt Hij bespot en gegeseld en met doornen gekroond. heeft God een Verlosser beloofd. De mensen willen dat Jezus ter dood wordt gebracht. Deze Verlosser is Jezus. Pilatus veroordeelt Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen Dan wordt Jezus weggevoerd naar de berg van Calvarië. om de mensen te verlossen Ze nemen zijn kleren af en slaan Hem aan het kruis. van de zonden en de dood. Jezus is eenzaam aan het kruis gestorven. Daarvoor heeft Hij op aarde moeten lijden. Alleen zijn Moeder Maria, Het lijden van Jezus is begonnen, Johannes en enkele vrouwen staan bij het kruis. toen Hij op aarde kwam Wanneer Jezus gestorven is, doorsteekt een soldaat en heeft geduurd totdat Hij is gestorven. met een lans de zijde van Jezus. Jezus wordt van het kruis afgenomen en Al bij zijn geboorte is er geen plaats in de herberg. in een nieuw graf gelegd. Jezus komt op de wereld in een armoedige stal. Kort na zijn geboorte wil koning Herodes Nu heeft Jezus het offer van zijn leven gebracht. Hem laten doden. Hij heeft de mensen met God verzoend. Sint Jozef moet met Maria en het Kind Door zijn dood heeft Jezus de zonden van de mensen vluchten naar Egypte. goedgemaakt en is de hemel weer opengemaakt.
 32. 32. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 32 ----------------------------------------------------------------------- Wanneer is het lijden van Jezus begonnen? Het lijden van Jezus is begonnen, toen Hij op aarde kwam en heeft geduurd totdat Hij is gestorven. Hoe is Jezus gestorven? Jezus is eenzaam aan het kruis gestorven. Wat gebeurt er wanneer Jezus gestorven is? Wanneer Jezus gestorven is, doorsteekt een soldaat met een lans de zijde van Jezus. Jezus wordt van het kruis afgenomen en in een nieuw graf gelegd. Wat heeft Jezus door zijn dood gedaan? Door zijn dood heeft Jezus de zonden van de mensen goedgemaakt en is de hemel weer opengemaakt. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Matteüs over het lijden van Jezus. Je kunt beginnen te lezen in hoofdstuk 26, vers 36. We maken een voornemen: We danken Jezus elke dag dat Hij voor ons is gestorven en proberen de zonde te vermijden. Vooral in de Goede Week denken we aan het lijden van Jezus. We kunnen dat ook doen in elke heilige Mis. -----------------------------------------------------------------------
 33. 33. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 33LES 14 Het Lichaam van Jezus is begraven. Op de derde dag komen de vrouwen naar het graf. Ze zien dat de steen van het graf is weggerold. De doeken waarin Jezus was gewikkeld, liggen opgerold bij elkaar. Er zitten engelen bij het graf. Ze vertellen dat Jezus er niet is. Het Lichaam van Jezus is niet in het graf gebleven. Jezus is op de derde dag verrezen. De apostelen geloven de vrouwen niet. Petrus en Johannes gaan zelf naar het graf. Door de zonde van de mensen was de hemel gesloten. Ze vinden alles zoals de vrouwen het hebben verteld.De hemel zou pas weer opengaan door de dood van Jezus. Na zijn verrijzenis is Jezus vaak Toch zijn er voor de dood van Jezus aan de apostelen verschenen. ook goede mensen gestorven. Soms schrikken de apostelen. Jezus komt zomaar door gesloten deuren naar binnen. Waar zijn deze mensen naar toe gegaan? De apostelen denken dat ze een spook zien. Hun zielen zijn neergedaald ter helle. Dat komt omdat Jezus geen gewoon Lichaam meer heeft. Dat is niet de hel, maar een plaats waar de goede mensen Jezus is uit het graf opgestaan moesten wachten tot de hemel weer openging. met een verheerlijkt Lichaam.Nadat Jezus is gestorven, is zijn ziel naar deze wachtplaats De apostelen kunnen dit allemaal niet begrijpen. gegaan om de goede mensen te verlossen. Daarom hebben ze een Helper nodig.Na zijn dood is de ziel van Jezus neergedaald ter helle Jezus belooft aan de apostelen de heilige Geest, om de goede mensen te verlossen en de Helper. naar de hemel te laten gaan. Deze zal de apostelen helpen om alles te begrijpen wat Jezus gezegd en gedaan heeft.
 34. 34. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 34 ----------------------------------------------------------------------- Wat gebeurde er met de ziel van Jezus na zijn dood? Na zijn dood is de ziel van Jezus neergedaald ter helle om de goede mensen te verlossen en naar de heme1 te laten gaan. Is het Lichaam van Jezus in het graf gebleven? Het Lichaam van Jezus is niet in het graf gebleven. Jezus is op de derde dag verrezen. Hoe is Jezus uit het graf opgestaan? Jezus is uit het graf opgestaan met een verheerlijkt Lichaam. Wie belooft Jezus aan de apostelen? Jezus belooft aan de apostelen de heilige Geest, de Helper. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees één van de verhalen uit hoofdstuk 20 van het Evangelie van Johannes. We maken een voornemen: We gaan elke zondag naar de heilige Mis om te denken aan het sterven en de verrijzenis van Jezus. We vieren de verrijzenis van Jezus op het Hoogfeest van Pasen. -----------------------------------------------------------------------
 35. 35. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 35LES 15 Deze macht is Hem door de Vader gegeven. Jezus is de Koning en Heer van heel de wereld. Hij zal als Koning terugkomen naar de aarde om de goede mensen mee te nemen naar zijn Koninkrijk. Wij vieren de hemelvaart van Jezus veertig dagen na Pasen. Jezus is nu de Middelaar tussen God en de mensen. Jezus is niet altijd bij de apostelen gebleven. Hij bidt altijd voor ons bij God. Hij zegt: "Het is goed dat Ik heenga om jullie de beloofde Helper te sturen". Jezus gaat terug naar de Vader in de hemel. Op de veertigste dag na zijn verrijzenis is Jezus ten heme1 opgestegen. De apostelen zijn daarvan getuige geweest. ----------------------------------------------------------------------- Nu is Jezus in de hemel. Wanneer is Jezus ten hemel opgestegen? Jezus is naar de heme1 gegaan Op de veertigste dag na zijn verrijzenis om de beloofde Helper te sturen en is Jezus ten hemel opgestegen. om er voor ons een plaats te bereiden. Waarom is Jezus naar de hemel gegaan? In de hemel zit Jezus aan de rechterhand van de Vader. Jezus is naar de hemel gegaan Dat betekent dat Jezus helemaal deelt om de beloofde Helper te sturen in de macht van God. en om er voor ons een plaats te bereiden.
 36. 36. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 36 Wat betekent: Jezus zit aan de rechterhand van de Vader? Dat betekent dat Jezus helemaal deelt in de macht van God. Welke macht heeft Jezus van de Vader ontvangen? Jezus is de Koning en Heer van heel de wereld. Wat doet Jezus voor ons? Jezus is nu de Middelaar tussen God en de mensen. Hij bidt altijd voor ons bij God. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, vers 50 tot 53, of in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, vers 15 tot 20. We maken een voornemen: Wij vragen vaak aan Jezus ons te helpen om in de heme1 te komen. Wij vieren het feest van de hemelvaart van Christus veertig dagen na Pasen. Het feest van Christus Koning vieren we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. -----------------------------------------------------------------------
 37. 37. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 37LES 16 We zeggen daarom dat God volmaakt is. God is volmaakt, omdat Hij alle goede eigenschappen op een volmaakte wijze bezit. God is er ook altijd geweest. Voordat de wereld bestond, was God er al. God heeft altijd bestaan; Hij is eeuwig. Op een dag vragen de apostelen aan Jezus: In de Bijbel staat: voor God is niets onmogelijk. "Heer, leer ons bidden". We kunnen daarom zeggen: Dan zegt Jezus: God kan alles: Hij is almachtig. "Jullie moeten zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt". Nu zijn er ook mensen die niet geloven dat er een God bestaat. Toch kunnen we zeker weten dat God bestaat. De apostelen begrijpen het eerst niet zo goed. We weten dat God bestaat Toch hebben ze gehoord wat Jezus zegt. uit alles wat Hij heeft geschapen, Jezus leert ons dat maar vooral omdat Jezus ons dit heeft geleerd. God niet alleen zijn Vader is. God, die in de hemel woont, Jezus heeft ons geleerd dat God bestaat en is de Vader van alle mensen. dat Hij de Schepper is van alles wat bestaat. De apostelen weten dat God helemaal heilig is. Jezus heeft ons ook geleerd Jezus zegt: "Niemand is goed dan God alleen". dat deze grote God onze Vader is.
 38. 38. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 38 ----------------------------------------------------------------------- Wie is God? God, die in de hemel woont, is de Vader van alle mensen. Waarom is God volmaakt? God is volmaakt, omdat Hij alle goede eigenschappen op een volmaakte wijze bezit. Heeft God altijd bestaan? God heeft altijd bestaan; Hij is eeuwig. Kan God alles? God kan alles: Hij is almachtig. Hoe weten we dat God bestaat? We weten dat God bestaat uit alles wat Hij heeft geschapen, maar vooral omdat Jezus ons dit heeft geleerd. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 11, vers 1 tot 13. We maken een voornemen: We bidden vaak eerbiedig het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd: het Onze Vader. -----------------------------------------------------------------------
 39. 39. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 39LES 17 Wanneer we het kruisteken maken, belijden wij ons geloof in de drie goddelijke Personen. Wij mogen in de drie goddelijke Personen geloven, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Jezus heeft ons ook geleerd dat er maar één God is. De drie goddelijke Personen zijn dus één God. Jezus is de Zoon van God. De Vader is dus God. Wat wij van de Vader geloven, Door zijn wonderen heeft Jezus laten zien dat geloven wij ook van de Zoon dat Hij zelf ook God is. en van de heilige Geest. Wanneer Jezus naar de Vader gaat, belooft Hij een Helper. De drie goddelijke Personen zijn werkelijk helemaal één. Deze Helper, de heilige Geest, is ook God. Ze zijn één en hetzelfde wezen. Door Hem worden de apostelen nieuwe mensen De ene God in drie Personen noemen we de Er zijn drie goddelijke Personen: Allerheiligste Drieëenheid of Drievuldigheid. de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij kunnen dit niet begrijpen. Uit de werken van de drie goddelijke Personen We noemen dit daarom een mysterie. weten we, dat ze God zijn. Toch mogen we dit geloven, leder van de drie Personen is werkelijk God: omdat Jezus het ons heeft geleerd. de Vader is God, de Zoon is God en Met het mysterie van de heilige Drieëenheid de heilige Geest is God. bedoelen we, dat er één God is in drie Personen.

×