Xây dựng mô hình các thư mục như sau:www/zfexam/applicationwww/zfexam/public/www/zfexam/libraryTại thư mục library, bạn ch...
www/zfexam/application/configsTại thư mục controllers tạo file:www/zfexam/application/controllers/IndexController.phpTại f...
Và cấu trúc Zend Framework như hình bên dưới:Lưu ý : Để zend framework, bạn cần phải bật mod rewrite trên web server.Cách ...
http://qhonline.info/book/viewbook/Như vậy book được xem là một controller và viewbook được xem là một action của controll...
05 defined(APPLICATION_ENV)06   || define(APPLICATION_ENV,07         (getenv(APPLICATION_ENV) ? getenv(APPLICAT...
1 $application->bootstrap()->run();Và cuối cùng là việc thực thi lệnh bằng hàm run().Khi chúng ta đã hiểu được vấn đề, thì...
Trước tiên, ta xét lại cấu trúc mặc định của hệ thống qua tấm hình bên dưới:Như chúng ta thấy, với cấu hình ở trên thì tro...
Tại các thư mục controllers này lần lượt tạo các file tên IndexController.php với nội dung nhưsau:File IndexController.php...
Vì giờ file index.php đã đưa ra ngoài public. Nên chắc chắn đường dẫn vào thư mục applicationsẽ thay đổi. Khi đó sẽ là: re...
Bị lỗi rồi phải không nào ?. Ứng dụng bị lỗi là vì chúng ta vẫn chưa cấu hình để tìm thấy đượcthư mục module.Vì thế, để gi...
A- Tìm hiểu quy tắc hoạt động của Zend ViewTrong controller của zend framework khi chúng ta khởi tạo một action (hành động...
03  public function indexAction() {04 $data= array(05   title => Zend Framework,06   author=> Kenny,07   date => 2...
5 }6}Tạo tiếp file demo.phtml trong thư mục views/scripts/index/1 <?php2 echo "<h1>".$this->hello."</h1>";3 echo $this->re...
offsetSetName("1","description","Khoa hoc PHP Framework tai QHOnline")Tham số đầu là vị trí, tham số sau là tên descriptio...
Như bạn thấy đấy, ở trong đoạn code trên testAction() ta sử dụng phương thức:$baseurl=$this->_request->getbaseurl();Đó là ...
09 <body>10   <?php11        echo $this->layout()->content;12     ?>13 </body>14 </html>Bạn thấy đấy, cấu tr...
14 }Như bạn thấy đấy, ở trên tôi tạo ra một mảng chứa 2 tham số là layout để chứa tên file và đườngdẫn của layout nhằm gọi...
10 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(jacky, 12345, 1);11 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES...
8   }9}Lưu ý là ta phải tạo trong thư mục views/scripts/user/index.phtml để controller tìm kiếm thấyview khi được gọi. ...
1 $query->from(tên_bảng,array(cột 1,cột 2));+ Liệt kê dữ liệu với một điều kiện:1 $query->where(cột =?,giá trị);Cú pháp ở ...
Với $data của chúng ta là một mảng dữ liệu:1 $data=array(2       "username" => "kenny",3         "password...
Khai báo kết nối cơ sở dữ liệu tại file application/configs/application.ini như sau:1 resources.db.adapter = "Pdo_mysql"2 ...
04      $muser=new Model_User;05      $data=$muser->listall();06      echo "<pre>";07      print_r($da...
Phân trang là kỹ thuật có lẽ đã không còn xa lạ gì với những ai đã và đang viết web. Việc phântrang sẽ giúp cho ứng dụng c...
05      $muser=new Model_User;06      $paginator = Zend_Paginator::factory($muser->listall());07      $p...
23 ?>Công việc của file view này là nhận dữ liệu từ controller và thực hiện việc lặp đỗ dữ liệu ra bênngoài bằng lệnh fore...
Đó là sử dụng thêm phương thức bên dưới với các tham số truyền vào, trước khi gọi lớpZend_Paginator.1 new Zend_Paginator_A...
3     print_r($this->data);4     echo "</pre>";5 ?>Và kết quả thật sự bất ngờ phải không nào, trong mảng dữ liệu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

All zend

2,468 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

All zend

 1. 1. Xây dựng mô hình các thư mục như sau:www/zfexam/applicationwww/zfexam/public/www/zfexam/libraryTại thư mục library, bạn chỉ việc copy và thư viện zend, phiên bản mới nhất vào đây.Thư mục pubic: bạn lần lượt tạo 2 file mới là: index.php và .htaccessFile index với nội dung như sau:01 <?php02 defined(APPLICATION_PATH)03 || define(APPLICATION_PATH,04 realpath(dirname(__FILE__) . /../application));05 defined(APPLICATION_ENV)06 || define(APPLICATION_ENV,07 (getenv(APPLICATION_ENV) ? getenv(APPLICATION_ENV)08 : production));09 set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(10 dirname(dirname(__FILE__)) . /library,11 get_include_path(),12 )));13 require_once Zend/Application.php ;14 $application = new Zend_Application(15 APPLICATION_ENV,16 APPLICATION_PATH . /configs/application.ini17 );18 $application->bootstrap()->run();Trong file .htaccess lại tiếp tục copy và past đoạn code sau:1 RewriteEngine On2 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]4 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d5 RewriteRule ^.*$ - [NC,L]6 RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]Tại thư mục application bạn lại tạo các thư mục:www/zfexam/application/controllerswww/zfexam/application/viewswww/zfexam/application/models
 2. 2. www/zfexam/application/configsTại thư mục controllers tạo file:www/zfexam/application/controllers/IndexController.phpTại file IndexController.php copy nội dung sau:1 <?php2 class IndexController extends Zend_Controller_Action{3 public function indexAction(){4 }5}6 ?>Tại thư mục views tạo thư mục:www/zfexam/application/views/scripts/index/index.phtmlFile index/index.phtml có nội dung như sau:1 <h1>hello Zend Framework</h1>Tại thư mục configs tạo file application.ini:www/zfexam/application/configs/application.iniVới nội dung:[production]phpSettings.display_startup_errors = 1phpSettings.display_errors = 1bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php"bootstrap.class = "Bootstrap"resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH"/controllers"Và tiếp tục tạo file bootstrap.php ở thư mục applicationwww/zfexam/application/bootstrap.phpVới nội dung:1 <?php2 class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap{3}Và cuối cùng chúng ta cùng chạy:http://localhost/zfexam/public/Như vậy, bạn đã viết ứng dụng đầu tiên bằng Zend Framework rồi đấy.
 3. 3. Và cấu trúc Zend Framework như hình bên dưới:Lưu ý : Để zend framework, bạn cần phải bật mod rewrite trên web server.Cách bật mod rewrite:Đầu tiên bạn cần tìm đến file httpd.conf (vì không biết các sử dụng web server nào nên tôi khôngđưa ra đường dẫn cụ thể). Các bạn cũng có thể dùng chế độ tìm kiếm file trong window để tìmfile này.Sau đó tìm đến dòngLoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.soVà bỏ đi dấu thăng của nó nếu máy của bạn vẫn chưa bật mod rewrite.Cuối cùng bạn cẩn restart lại apache để hệ thống cập nhật thông tin mà bạn vừa chỉnh sửa từ hệthống.Ví dụ xét liên kết:
 4. 4. http://qhonline.info/book/viewbook/Như vậy book được xem là một controller và viewbook được xem là một action của controllerđó. Khi hoạt động, trong controller bạn sẽ khởi tạo những action như mong muốn thông qua việcthiết lập phương thức một cách cụ thể.Ví dụ:1 <?php2 class IndexController extends Zend_Controller_Action{3 public function indexAction(){4 }5}Như vậy IndexController cho ta Controller mang tên index và indexAction cho ta action là index.Khi đó bạn bắt buộc phải khởi tạo trong views một thư mục ứng với controller là index trongscripts. Và file index.phml ứng với action là index.Xét ví dụ khác:1 <?php2 class BookController extends Zend_Controller_Action{3 public function indexAction(){4 }5 public function viewbookAction(){6 }7}Ở ví dụ này cho ta biết Controller là Book, 2 action là index và viewbook.Như vậy, để chạy được ứng dụng. Bạn cần tạo thư mục Book trong views ứng với controller vàfile index.phtml, viewbook.phtml.Cụ thể:application/controller/BookController.phpapplication/views/scripts/Book/index.phtmlapplication/views/scripts/Book/viewbook.phtmlB- Tìm hiểu nội dung file index.php và application.ini trong Zend Framework:Nội dung đầy đủ file index.php01 <?php02 defined(APPLICATION_PATH)03 || define(APPLICATION_PATH,04 realpath(dirname(__FILE__) . /../application));
 5. 5. 05 defined(APPLICATION_ENV)06 || define(APPLICATION_ENV,07 (getenv(APPLICATION_ENV) ? getenv(APPLICATION_ENV)08 : production));09 set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(10 dirname(dirname(__FILE__)) . /library,11 get_include_path(),12 )));13 require_once Zend/Application.php ;14 $application = new Zend_Application(15 APPLICATION_ENV,16 APPLICATION_PATH . /configs/application.ini17 );18 $application->bootstrap()->run();Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem bên trong file index.php này có những điểm gì cần lưu ý.1 defined(APPLICATION_PATH)2 || define(APPLICATION_PATH,3 realpath(dirname(__FILE__) . /../application));Dòng này khai báo cho Zend Framework biết bạn đang đặt thư mục application ở đâu thôngqua một hằng APPLICATION_PATH. Đây là hằng mà bạn sẽ dùng rất nhiều trong các khai báocấu hình sau này.1 defined(APPLICATION_ENV)2 || define(APPLICATION_ENV,3 (getenv(APPLICATION_ENV) ? getenv(APPLICATION_ENV)4 : production));Dòng này cho phép đọc thông tin phân đoạn có tên production ở file application.ini ở bên dưới.Và ta đưa chữ production vào một hằng là APPLICATION_ENV.1 set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(2 dirname(dirname(__FILE__)) . /library,3 get_include_path(),4 )));Dòng này làm nhiệm vụ load nội dung của thư viện library nơi mà bạn chứa thư viện của zend.Nôm na có thể hiểu là, nếu bạn sử dụng dòng này. Thì ở phần dưới và những trang khác, thay vìbạn phải gõ: require_once Library/Zend/Application.php Thì giờ bạn chỉ cần gõ: require_onceZend/Application.php . Vì mặc định thư viện đã được nạp vào rồi.1 require_once Zend/Application.php ;2 $application = new Zend_Application(3 APPLICATION_ENV,4 APPLICATION_PATH . /configs/application.ini5 );Tiếp tới, chúng ta nạp nội dung trang Application.php và tiếp tục gọi trang application.ini ở thưmục config. Và nếu bạn chú ý, sẽ thấy chúng ta sử dụng 2 hằng vừa khởi tạo làAPPLICATION_ENV và APPLICATION_PATH để lấy thông tin.
 6. 6. 1 $application->bootstrap()->run();Và cuối cùng là việc thực thi lệnh bằng hàm run().Khi chúng ta đã hiểu được vấn đề, thì chúng ta có thể viết chúng gọn lại theo cách mà ta hiểu.01 <?php02 define(APPLICATION_PATH,03 realpath(dirname(__FILE__) . /../application));04 define(APPLICATION_ENV,production);05 set_include_path(dirname(dirname(__FILE__)) . /library);06 require_once Zend/Application.php ;07 $application = new Zend_Application(08 APPLICATION_ENV,09 APPLICATION_PATH . /configs/application.ini10 );11 $application->bootstrap()->run();Tiếp tới ta tìm hiểu file application.ini để xem nó thể hiện thông tin gì:1 [production]2 phpSettings.display_startup_errors = 03 phpSettings.display_errors = 04 bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php"5 bootstrap.class = "Bootstrap" resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH6 "/controllers"Dòng đầu tiên có chức năng khởi tạo phân đoạn mang giá trị [production]. Bởi vì trong file nàychúng ta chia làm nhiều phân đoạn một cách rõ ràng. Ví dụ phân đoạn chứa cơ sở dữ liệu, phânđoạn chứa thông tin layout, kết nối CSDL,….1 [production]2 phpSettings.display_startup_errors = 03 phpSettings.display_errors = 0Hai dòng này cho phép bạn có bật tính năng báo lỗi của ZEND FRAMEWORK hay không, nếucó bạn sẽ sửa giá trị thành 1.1 bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php"2 bootstrap.class = "Bootstrap"Hai dòng này cho phép bạn tìm tới file bootstrap.php để thông qua nó tương tác các thư viện hàmtrong ZEND FRAMEWORK. Đồng thời chỉ định tên gọi của class là Bootstrap. Ở đây bạncũng cần lưu ý là tên class trong file Bootstrap.php phải cùng tên với Bootstrap mà bạn đã khaibáo ở application.ini. resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH1 "/controllers"Dòng này chỉ ra đường dẫn tới thư mục controllers trong thư mục application của chúng ta.
 7. 7. Trước tiên, ta xét lại cấu trúc mặc định của hệ thống qua tấm hình bên dưới:Như chúng ta thấy, với cấu hình ở trên thì trong application có 3 thư mục chủ đạo là controllers,models, views. Vậy để tạo ứng dụng theo mô hình module ta tạo 1 thư mực modules. Trong thưmục này ta tạo tiếp 2 module là default và admin theo cấu trúc:zf2/application/modules/defaultzf2/application/modules/adminTại mỗi module default và admin ta lại tạo tiếp 3 thư mục con là controllers, models, views.Theo cấu trúc.Module default:zf2/application/modules/default/controllerszf2/application/modules/default/modelszf2/application/modules/default/viewsModule admin:zf2/application/modules/admin/controllerszf2/application/modules/admin/modelszf2/application/modules/admin/views
 8. 8. Tại các thư mục controllers này lần lượt tạo các file tên IndexController.php với nội dung nhưsau:File IndexController.php của module default1 <?php2 class IndexController extends Zend_Controller_Action{3 public function indexAction(){4 }56}File IndexController.php của module admin1 <?php2 class Admin_IndexController extends Zend_Controller_Action{3 public function indexAction(){4 }56}Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy rằng trước tên mỗi class ta lại thêm tên module của chúng ởtrước. Đây là kỹ thuật lazy loading trong OOP, được sử dụng để triệu nạp file controller trongtừng module của zend framework. Riêng đối với module default là module mặc định nên trongclass controller ta không cần khai báo thêm tên module giống với module admin.Tiếp tục, ta di chuyển 2 file index.php và .htaccess ra khỏi thư mục public theo cấu trúc như sau:www/zf2/index.phpwww/zf2/.htaccessVì chúng ta đã di chuyển file index.php ra khỏi thư mục public và nó ngang cấp với thư mụcapplication nên lúc này đường dẫn triệu nạp trong file cũng sẽ thay đổi. File index.php cũ củachúng ta:01 <?php02 define(APPLICATION_PATH,03 realpath(dirname(__FILE__) . /../application));04 define(APPLICATION_ENV,production);05 set_include_path(dirname(dirname(__FILE__)) . /library);06 require_once Zend/Application.php ;07 $application = new Zend_Application(08 APPLICATION_ENV,09 APPLICATION_PATH . /configs/application.ini10 );11 $application->bootstrap()->run();
 9. 9. Vì giờ file index.php đã đưa ra ngoài public. Nên chắc chắn đường dẫn vào thư mục applicationsẽ thay đổi. Khi đó sẽ là: realpath(dirname(__FILE__) . /application);Vậy hằng APPLICATION_PATH cũng chúng ta đã thay đổi và trỏ đường dẫn tới thư mụcapplication.Tiếp tục ta cấu hình cho ứng dụng tìm tới được thư mục library.set_include_path(APPLICATION_PATH . /../library);Bạn hiểu thế nào về đoạn cấu hình này ?. Vì hằng APPLICATION_PATH ở trên đã có thể tìmthấy được thư mục application. Cho nên từ thư mục ấy ta back trở ra để tìm tới thư mục library.Vì thế trước library ta có dùng "/../library" là vì vậy.Vậy file index.php củng chúng ta sau khi chỉnh sửa sẽ như sau:01 <?php02 define(APPLICATION_PATH,03 realpath(dirname(__FILE__) . /application));04 define(APPLICATION_ENV,production);05 set_include_path(APPLICATION_PATH . /../library);06 require_once Zend/Application.php ;07 $application = new Zend_Application(08 APPLICATION_ENV,09 APPLICATION_PATH . /configs/application.ini10 );11 $application->bootstrap()->run();Tiếp tục ta tạo file index.phtml trong từng thư mục views của từng module.www/zf2/application/modules/default/views/scripts/index/index.phtml1 <h1>Hello Zend Framework – Default Module<h1>www/zf2/application/modules/admin/views/scripts/index/index.phtml1 <h1>Hello Zend Framework – Admin Module<h1>Chạy thử ứng dụng xem nào:http://localhost/zf2/defaulthttp://localhost/zf2/admin/index
 10. 10. Bị lỗi rồi phải không nào ?. Ứng dụng bị lỗi là vì chúng ta vẫn chưa cấu hình để tìm thấy đượcthư mục module.Vì thế, để giải quyết. Tả mở file application.ini trong thư mục configs ra và thêm vào 2 dòng sau:1 resources.frontController.moduleDirectory=APPLICATION_PATH "/modules"2 resources.modules=""Dòng ở trên làm gì vậy ?. Câu trả lời nó chỉ ra đường dẫn tới thư mục modules của chúng ta. Vàdòng thứ 2 chỉ ra ta đang gọi cơ chế module autoload. Khi đó các class, model, form,… sẽ đượctự động nạp vào từng module của chúng ta.Chạy xem lại xem nào.Kết quả sẽ như thế này đâyHình ảnh cấu trúc multi Module trong Zend Framework (file .htaccess không hiển thị trong môhình cây này).
 11. 11. A- Tìm hiểu quy tắc hoạt động của Zend ViewTrong controller của zend framework khi chúng ta khởi tạo một action (hành động). Thì tươngđương tại thư mục views/scripts/tên_controller/hành_động.phtml.Ví dụ:Nếu là NewsController và addAction() thì chúng ta sẽ tạo view theo cấu trúc:Views/scripts/news/add.phtmlNhư vậy, Zend Framework sẽ tự động gọi views của action add khi người dùng tham chiếu tớiaction add qua đường dẫn. Vậy những gì mà chúng ta trình bày ở view add.phtml sẽ hiển thị chongười dùng thấy khi họ tham chiếu tới action add.Vậy để truyền tham số mà chúng ta thao tác ở controller cho view như thế nào ?.Zend Framework cho phép người sử dụng truyền tham số thông qua phương thức:$this->view->tên_biến;Và tại các file view có đuôi .phtml chúng ta chỉ cần sử dụng cú pháp: $this->tên_biến để lấy giátrị mà chúng ta đang truyền từ controller.Ví dụ ta tạo controller tên: IndexController.php với nội dung:1 <?php2 class IndexController extends Zend_Controller_Action {3 public function indexAction(){4 $this->view->string= "hello Zend Framework – QHOnline.Info";5 }67}Tại thư mục views/scripts/index ta tạo file tên index.phtml với nội dung:1 <?php2 echo "<h1>".$this->string."</h1>";3 ?>Và kết quả sẽ ra là: Hello Zend Framework – QHOnline.InfoNhư bạn thấy ta có thể truyền tham số và nhận tham số dễ dàng tại view với quy tắc ở trên phảikhông nào.Trường hợp truyền một mảng thì có cách truyền như sau:01 <?php02 class IndexController extends Zend_Controller_Action{
 12. 12. 03 public function indexAction() {04 $data= array(05 title => Zend Framework,06 author=> Kenny,07 date => 20-11-2009,08 website=> www.QHOnline.Info09 );10 $this->view->info =$data;11 }12 }Tại file view ta viết lại như sau:1 <?php2 foreach($this->info as $k => $v)3{4 echo "<b>$k</b>: $v<br />";5}6 ?>Chạy thử nghiệm: http://localhost/zfexample/index/indexKết quả: dữ liệu của mảng sẽ được hiển thị như mong đợi.Trong trường hợp, chúng ta không muốn action phải gọi view thì tại action trong controller mà tamuốn, thêm vào phương thức sau:$this->getHelper(viewRenderer)->setNoRender();Khi sử dụng phương thức này thì tại action đó ta không cần phải tạo file trong thư mục views. Vìnó bỏ qua việc render file view của action.B- Nạp 1 file khác trong view như thế nào ?Để thực hiện việc nạp 1 file khác vào view trong zend framework. Chúng ta có thể gọi trongview thông qua phương thức:echo $this->render("Tên_file.phtml");Lưu ý là file của chúng ta phải lưu trong thư mục views/scripts/. Vì mặc định trong zend viewcác file xử lý sẽ nằm tại thư mục views/scripts/Ví dụ: Tạo action demo trong IndexController với nội dung như sau:1 <?php2 class IndexController extends Zend_Controller_Action{3 function demoAction(){4 $this->view->hello="Hello Zend Framework - QHOnline.Info";
 13. 13. 5 }6}Tạo tiếp file demo.phtml trong thư mục views/scripts/index/1 <?php2 echo "<h1>".$this->hello."</h1>";3 echo $this->render("qhonline.phtml");4 ?>Tạo tiếp file qhonline.phtml trong thư mục: views/scripts1 <h2>Khoa hoc PHP Online Version 2.0</h2>Chạy thử nghiệm: http://localhost/zfexample/index/demoKết quả: dữ liệu trả về với nội dung như mong đợi.C- Thiết lập thông tin cơ bản trong zend view:Zend view hỗ trợ người dùng những thư viện cấu hình cơ bản trong HTML như <title>, <link>,<script>,… Như vậy để sử dụng được chúng ta cần thiết lập chúng thông qua các controller và từnó đổ tham số ra view.a) Thiết lập chuẩn XHTML:Cú pháp: doctype("Tham số")Tham số chính là những chuẩn mà chúng ta mong muốn.b) Thiết lập CSS:Cú pháp: appendStylesheet(URL,Định dạng, Điều kiện)Tương đương:<link href="URL" media="??" />c) Thiết lập thẻ Title:Cú pháp: headtitle("Tieu de")Tương đương:<title> Tieu de </title>d) Thiết lập thẻ Meta:Cú pháp: appendName("keyword","Zend Framework,");Trường hợp thêm description ta có:
 14. 14. offsetSetName("1","description","Khoa hoc PHP Framework tai QHOnline")Tham số đầu là vị trí, tham số sau là tên description và tham số thứ 3 là thông tin.e) Thiết lập thẻ script:Cú pháp: appendFile(URL,"text/javascript")Trường hợp nạp file js thứ 2offsetSetFile("1","URL","text/javascript")Ví dụ: Tạo testAction() trong controller index với nội dung:01 function testAction(){02 $baseurl=$this->_request->getbaseurl();03 $this->view->doctype();04 $this->view->headtitle("QHOnline.Info - Chapter 3: Zend Framework"); $this->view->headMeta()->appendName("keyword","Zend05 Framework,Codeigniter,PHP Framework"); $this->view->headMeta()->offsetSetName("1","description","Khoa hoc PHP06 Framework tai QHOnline"); $this->view->headLink()-07 >appendStylesheet($baseurl."/public/css/test.css"); $this->view->headscript()-08 >appendFile($baseurl."/public/js/test.js","text/javascript"); $this->view->headscript()-09 >offsetSetFile("1",$baseurl."/public/js/test2.js","text/javascrip10 }Tạo tiếp file test.phtml tại thư mục: views/scripts/index với nội dung:01 <?php echo $this->doctype() ?>02 <html>03 <head>04 <?php echo $this->headTitle() ?>05 <?php echo $this->headMeta() ?>06 <?php echo $this->headLink() ?>07 <?php echo $this->headScript() ?>08 </head>09 <body onload="test()">10 <div class="test">Hello Zend Framework – QHOnline.Info</div>11 </body>12 </html>Chạy thử nghiệm: http://localhost/zfexample/index/testKết quả: Title, meta, Css và javascript sẽ có tác dụng
 15. 15. Như bạn thấy đấy, ở trong đoạn code trên testAction() ta sử dụng phương thức:$baseurl=$this->_request->getbaseurl();Đó là bởi vì, những gì mà chúng ta muốn tương tác được trong view như css, javascript, hình ảnhhiển thị thì buộc chúng ta phải lấy được đường dẫn hiển thị ứng dụng zend framework.Và với $baseurl ở trên thực chất là chúng ta sẽ lấy được thư mục hiện hành của ứng dụng là/zfexample. Và từ đó ta gọi tiếp các thông tin còn lại như css, js và hình ảnh hiển thị.-------------------------o0o-----------------------------Khi sử dụng layout, thì mọi dữ liệu của view đểu sẽ hiển thị trong vùng chỉ định của layout đómà chúng ta không cần phải khai báo chúng trong từng view một. Như vậy, nói cách khác chúngta sẽ không cần quan tâm đến bộ cục của layout khi làm việc với view. Mà chỉ quan tâm đến dữliệu, vai trò mà view đó thể hiện như thế nào mà thôi.Để làm được điều đó, trong file application.ini ta thêm vào 2 dòng sau:1 resources.layout.layout="layout"2 resources.layout.layoutPath=APPLICATION_PATH "/layouts/scripts"Ý nghĩa của 2 dòng này như thế nào ?.+ Dòng đầu tiên cho ta biết file chứa layout của chúng ta tên là layout+ Dòng thứ hai cho ta biết đường dẫn tới file layout này như thế nào.Với 2 dòng ở trên ta hoàn toàn có thể cấu hình thay đổi tên và đường dẫn theo ý thích của riêngta một cách dễ dàng.Kế tới, ta tạo thư mục layouts/scripts. Và tạo file layout.phtml trong thư mục này với nội dungnhư sau:01 <?php echo $this->doctype() ?>02 <html>03 <head>04 <?php echo $this->headTitle() ?>05 <?php echo $this->headMeta() ?>06 <?php echo $this->headLink() ?>07 <?php echo $this->headScript() ?>08 </head>
 16. 16. 09 <body>10 <?php11 echo $this->layout()->content;12 ?>13 </body>14 </html>Bạn thấy đấy, cấu trúc của nó giống với phần view ở bài tìm hiểu cơ bản về zend view phảikhông nào. Chỉ có sự khác biệt là phần nội dung body. Chúng ta dùng cú pháp:1 $this->layout()->content;Cú pháp này sẽ gọi các view của controller vào để hiện thị trên bố cục này.Vậy trong IndexController.php ta viết đoạn lệnh như sau:1 <?php2 class IndexController extends Zend_Controller_Action{3 public function init(){4 $this->view->headTitle("QHOnline - Zend Layout")5 }6 public function indexAction(){7 echo "<h1>Welcome to Zend Framework - QHOnline.Info";8 }9}Ở đoạn code phía trên, tôi sử dụng phương thức init(). Đây là phương thức mặc định sẽ được gọiđầu tiên khi chúng ta tiến hành chạy controller này. Và dĩ nhiên, khi bạn chạy bất kể một actionnào thì init() cũng sẽ được gọi trước hết. Và trong ví dụ này, công việc của init() là hiển thị thôngtin tiêu đề của trình duyệt là QHOnline- Zend Layout.Khi bạn chạy ứng dụng, sẽ thấy view của chúng ta được nằm trong một bố cục mà bạn đã bố trímột cách hợp lý.Ngoài cách cấu hình trực tiếp trong file application.ini ra, chúng ta cũng có thể cấu hình và gọitrực tiếp chúng bởi việc gọi nạp trong các controller như sau:01 <?php02 class IndexController extends Zend_Controller_Action{03 public function init(){04 $option=array(05 "layout" => "layout",06 "layoutPath" => APPLICATION_PATH."/layouts/scripts/"07 );08 Zend_Layout::startMvc($option);09 $this->view->headTitle("QHOnline - Zend Layout")10 }11 public function indexAction(){12 echo "<h1>Welcome to Zend Framework - QHOnline.Info";13 }
 17. 17. 14 }Như bạn thấy đấy, ở trên tôi tạo ra một mảng chứa 2 tham số là layout để chứa tên file và đườngdẫn của layout nhằm gọi tới thư mục chứa layout. Sau đó tôi gọi lớp Zend_Layout đồng thời gọiphương thức starMVC() để truyền tham số mà chúng ta vừa thiết lập trong mảng.Khi chạy ứng dụng thì kết quả hiển thị so với phương pháp cấu hình trong application là nhưnhau.Vậy sự khác biệt giữa hai phương pháp cấu hình này là gì ?.+ Phương pháp cấu hình bằng application.ini cho phép ta chỉ thiết lập một lần, sau đó cáccontroller không cần phải thiết lập lại. Nhưng chúng chỉ cố định duy nhất một layout cho tất cảứng dụng.+ Phương pháp cấu hình trực tiếp tuy phải cấu hình trong từng controller nhưng có thể cho ta tùychọn thay đổi theo chiều hướng multi layout cho từng module hoặc controller mà ta muốn mộtcách dễ dàng.Sử dụng 2 phương pháp này thế nào và ra sao là còn tùy vào sự linh động và sáng tạo trong lậptrình của các bạn. Kết thúc bài này, tôi đã hướng dẫn bạn sử dụng layout trong zend frameworkđể tạo master page đồng thời hướng tới khái niệm multi layout cho ứng dụng với những tùy chọnmà bạn mong muốn. Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tương tác cơ sở dữ liệu trongzend framework ra sao, qua đó vận dụng model trong zend framework như thế nào.Vậy trước hết, ta tìm hiểu xem model là gì ?. Và tại sao phải sử dụng model ?. Model là tầng xửlý những tác vụ liên quan đến tương tác cơ sở dữ liệu từ những yêu cầu của controller. Modelxử lý và trả về kết quả dưới dạng một mảng dữ liệu, khi đó thông qua view ta sẽ đẩy nội dungcủa mảng dữ liệu ấy ra bên ngoài. Việc tách biệt tầng model có rất nhiều thuận lợi, trước là dễquản lý sau là dễ nâng cấp và phát triển trong tương lai của mã nguồn.Để tương tác được với Model thì trước tiên ta phải kết nối được với cơ sở dữ liệu. Vậy ta tạo 1bảng user với các cú pháp như sau:01 CREATE TABLE user (02 id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,03 username varchar(50) NOT NULL,04 password char(32) NOT NULL,05 level int(1) NOT NULL DEFAULT 1,06 PRIMARY KEY (id)07 );08 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(admin, 12345, 2);09 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(kenny, 12345, 2);
 18. 18. 10 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(jacky, 12345, 1);11 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(Lena, 12345, 1);Tiếp tục ta kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách thêm vào file application.ini của chúng ta nhữngđoạn lệnh sau:1 resources.db.adapter = "Pdo_mysql"2 resources.db.params.host = "localhost"3 resources.db.params.username = "root"4 resources.db.params.password = ""5 resources.db.params.dbname = "qhonline"Đoạn thông tin này khai báo cho hệ thống biết các tham số như host, user, pass, dbname.Sau khi đã kết nối được với cơ sở dữ liệu, tiếp theo. Chúng ta sẽ tạo file User.php trong thư mụcModel với nội dung như sau:1 <?php2 class Model_User extends Zend_Db_Table_Abstract{3 protected $_name="user";4 protected $_primary="id";5 public function listall(){6 return $this->fetchall()->toArray();7 }8}Qua đoạn lệnh trên ta hiểu phần nào về quy tắc định nghĩa một lớp model trong zendframework. Vì tất cả các file nằm trong thư mục Model nên áp dụng theo cơ chế lazy loading tacó quy tắc định nghĩa: Model_Tênfile. Cụ thể ở đây tôi tạo ra file User.php, nên lớp của tôi địnhnghĩa sẽ là Model_User.Lưu ý là thư mục Models của chúng ta có s, nhưng khi định nghĩa thì chúng ta bỏ qua s và viếtbình thường là Model.Trong lớp Model_User ở trên, ta kế thừa lớp Zend_Db_Table_Abstract. Và khai báo tên bảng,tên khóa chính thông qua hai thuộc tính $_name và $_primary. Cuối cùng, ta định nghĩa phươngthức listall() và dùng phương thức fetchall() để lấy toàn bộ dữ liệu vốn có trong bảng user.Ở đây zend framework sử dụng cơ chế Active Record. Nên phương thức $this->fetchall() nótương đương với cú pháp lặp toàn bộ dữ liệu từ câu truy vấn select * from user vậy.Sau cùng, ta tạo lớp UserController trong file controllers/UserController.php với nội dung sau:1 <?php2 class UserController extends Zend_Controller_Action{3 public function indexAction(){4 $muser=new Model_User;5 echo "<pre>";6 print_r($muser->listall());7 echo "</pre>";
 19. 19. 8 }9}Lưu ý là ta phải tạo trong thư mục views/scripts/user/index.phtml để controller tìm kiếm thấyview khi được gọi. (xem bài tìm hiểu về view trong zend framework).Để sử dụng được Model trong controller ta phải khởi tạo đối tượng từ lớp Model mà ta đã địnhnghĩa ở trên. Sau đó từ đối tượng ta lại gọi các phương thức muốn thực thi. Lệnh <pre> ở trênđược dùng để trình bày dữ liệu dạng mảng.Chạy thử nghiệm với đường dẫn: http://localhost/zfexam/user/Kết quả sẽ thông báo lỗi:Fatal error: Class Model_User not found inC:xampphtdocszfexamapplicationcontrollersUserController.php on line 4Hệ thống của chúng ta chưa hiểu được lớp Model_User. Vì thế ta cần phải định nghĩa như sautrong file bootstrap.php:01 <?php02 class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap{03 protected function _initAutoload(){04 $autoloader = new Zend_Application_Module_Autoloader(array(05 namespace => ,06 basePath => dirname(__FILE__),07 ));08 return $autoloader;09 }10 }Như các bạn thấy đấy, ta đã thêm vào phương thức autoload để định nghĩa cho hệ thống biếtđược đường dẫn tới các lớp mà ta tạo trong Model và form sau này.Chạy thử nghiệm lại với đường dẫn: http://localhost/zfexam/user/Kết quả sẽ hiển thị danh sách user dưới dạng mảng như ta mong đợi.Một số phương thức thường dùng trong lớp Zend_Db_Table1- Thao tác liệt kê và nhận dữ liệu:Để có thể thực hiện các thao tác liệt kê dữ liệu đầy đủ và chi tiết. Chúng ta cần sử dụng phươngthức:1 $this->select();Và từ phương thức này, chúng ta sẽ gọi các thao tác khác liên quan như điều kiện, giới hạn, sắpxếp,…1 $query=$this->select();+ Liệt kê dữ liệu theo cột:
 20. 20. 1 $query->from(tên_bảng,array(cột 1,cột 2));+ Liệt kê dữ liệu với một điều kiện:1 $query->where(cột =?,giá trị);Cú pháp ở trên cho ta liệt kê dữ liệu với điều kiện cột bằng giá trị nào đó. Quy tắc trong zendframework đối với mệnh đề where là tên cột, rồi đến phép so sánh, rồi đến ký hiệu "?". Và saucùng là mới là giá trị.+ Sắp xếp dữ liệu theo cột thuộc tính1 $query->order(tên_cột ASC hoặc DESC);+Giới hạn dữ liệu hiển thị1 $query->limit(vị trí bắt đầu, số record muốn hiển thị);+ Hiển thị tất cả thông tin:1 $this->fetchall();Trường hợp hiển thị với các điều kiện ở phía trên thì ta truyền $query vào fetchall()1 $this->fetchall($query);+ Hiển thị 1 dòng dữ liệu1 $this->fetchRow();Ví dụ đầy đủ về hiển thị dữ liệu:1 public function listuser(){2 $data=$this->select();3 $data->from(user,array(username,id));4 $data->where(id > ?,1);5 $data->order(username DESC);6 $data->limit(3);7 $data=$this->fetchAll($data);8 return $data;9}2- Thao tác thêm, xóa, sửa dữ liệu:+ Thêm dữ liệu:1 $this->insert($data);Ví dụ:1 public function insert_user($data){23 $this->insert($data);4}+ Sửa dữ liệu:1 $this->update($data,$where);Ví dụ:1 public function update_user($data,$where){2 $where="id=1";3 $this->update($data,$where);4}
 21. 21. Với $data của chúng ta là một mảng dữ liệu:1 $data=array(2 "username" => "kenny",3 "password" => "12345",4 "level" => "2"5 );+ Xóa dữ liệu:1 $this->delete($where);Ví dụ:1 public function delinfo($id){2 $where="id=".$id;3 $this->delete($where);4}Kết thúc bài này, ta đã hiểu được cơ bản về cách thức sử dụng Model trong Zend Framework,đồng thời cũng nắm được phần nào về các phương thức phổ biến thường sử dụng trong ứngdụng. Trong bài kế tiếp, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về phương pháp tương tác với cơ sởdữ liệu trên lớp Zend_Db. Qua đó có sự tùy biến tốt hơn trong việc viết ứng dụng trên zendframeworkTrước hết, ta cần tìm hiểu về lớp Zend_Registry. Đây là thư viện tạo ra một giá trị toàn cụctrong ứng dụng của chúng ta, nó có thể chứa giá trị, mảng và một đối tượng. Để thiết lập ta sửdụng cú pháp:1 Zend_Registry::set(tên,giá trị);Sau khi tiết thiết lập, ta có thể lấy giá trị ở bất kỳ đâu bởi cú pháp:1 Zend_Registry::get(tên);Trong bài này, ta sử dụng chúng để lưu trữ hành động kết nối với cơ sở dữ liệu của chúng ta.Tạo cơ sở dữ liệu và thêm dữ liệu vào bảng theo cú pháp sau:01 CREATE TABLE user (02 id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,03 username varchar(50) NOT NULL,04 password char(32) NOT NULL,05 level int(1) NOT NULL DEFAULT 1,06 PRIMARY KEY (id)07 );08 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(admin, 12345, 2);09 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(kenny, 12345, 2);10 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(jacky, 12345, 1);11 INSERT INTO user (username,password,level) VALUES(Lena, 12345, 1);
 22. 22. Khai báo kết nối cơ sở dữ liệu tại file application/configs/application.ini như sau:1 resources.db.adapter = "Pdo_mysql"2 resources.db.params.host = "localhost"3 resources.db.params.username = "root"4 resources.db.params.password = ""5 resources.db.params.dbname = "qhonline"Tiếp tục, mở file bootstrap.php thêm đoạn code sau:1 <?php2 class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap{3 protected function _initDatabase(){4 $db = $this->getPluginResource(db)->getDbAdapter();5 Zend_Registry::set(db, $db);6 }7}Theo đoạn code trên, ta thêm vào phương thức initDatabase(). Đây là phương thức sẽ được triệugọi khi chạy ứng dụng. Tại đây, ta lấy thông tin kết nối từ nội dung đã cấu hình ở fileapplication.ini.Kế tới, ta thực hiện việc tạo registry để lưu trữ đối tượng kết nối này.Tại thư mục Models, ta tạo file tên User.phpVới nội dung lớp này như sau:01 <?php02 class Model_User{03 protected $db;04 public function __construct(){05 $this->db=Zend_Registry::get(db);06 }07 public function listall(){08 $sql=$this->db->query("select * from user order by id DESC");09 return $sql->fetchAll();10 }11 }Như bạn thấy, tại lớp Model_User này trước hết ta tạo một construct() lấy giá trị từ registry đểđưa vào thuộc tính tên $db. Để mỗi khi ta khởi tạo đối tượng thì đối tượng kết nối đã được tạosẵn.Kế đến ta tạo phương thức listall() thực hiện công việc liệt kê toàn bộ người dùng có trong bảnguser. Lúc này, để thực hiện được câu truy vấn thì ta dùng phương thức query() chạy. Và lấy kếtquả bới phương thức fetchAll() .Tiếp tục, tại controller User ta gọi model như sau:01 <?php02 class UserController extends Zend_Controller_Action{03 public function indexAction(){
 23. 23. 04 $muser=new Model_User;05 $data=$muser->listall();06 echo "<pre>";07 print_r($data);08 echo "</pre>";09 }10 }Đoạn code trên có tác dụng gọi model user và gọi tiếp phương thức listall() của model để hiện thịthông tin của người dùng bởi các thẻ thử nghiệm bên dưới.Với phương pháp tương tác này, rõ ràng chúng ta có thể chạy bất cứ câu lệnh nào mà ta muốntrong ứng dụng một cách dễ dàng. Đồng thời, có thể tạo ra những tùy biến kết hợp giữaZend_Db_Table và Zend_Db. Chẳng hạn, với câu truy vấn đơn giản, ta có thể sử dụngZend_Db_Table để lấy giá trị. Nhưng với các câu truy vấn phức tạp đòi hỏi phải kết bảng, xử lýnhiều, thì việc dùng cách tương tác Zend_Db lại là sử lựa chọn hiệu quả nhất.01 <?php02 class Model_User extends Zend_Db_Table_Abstract{03 protected $_name="user";04 protected $_primary="id";05 protected $db;06 public function __construct(){07 $this->db=Zend_Registry::get(db);08 }09 public function listall(){ $sql=$this->db->query("select * from user where level=1 order by10 id DESC");11 return $sql->fetchAll();12 }13 public function listall2(){14 $query=$this->select();15 $query->where(level =?,2);16 return $thisp>fetchAll($query);17 }18 }Ở trên là một ví dụ về sự kết hợp cả hai, với listall() là phương thức sử dụng câu truy vấn thuần.Trong khi listall2() ta sử dụng mô hình active record để lấy dữ liệu.Kết thúc bài này, ít nhiều chúng ta đã có thể định hình và hiểu rõ hơn về cơ chế tương tác cơ sởdữ liệu trong zend framework. Qua đó có thể vận dụng linh hoạt chúng trong thực tế để giảiquyết các vấn đề về cơ sở dữ liệu. Trong bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sửdụng lớp Zend_Paginator để phân trang dữ liệu cho ứng dụng.
 24. 24. Phân trang là kỹ thuật có lẽ đã không còn xa lạ gì với những ai đã và đang viết web. Việc phântrang sẽ giúp cho ứng dụng của bạn thao tác nhanh hơn và gọn hơn mỗi khi đổ dữ liệu ra bênngoài, vì thế có thể xem nó là một lớp quan trọng trong mọi ứng dụng hiện nay.Trước hết ta thực hiện việc khởi tạo và khai báo thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.01 CREATE TABLE user (02 id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,03 username varchar(50) NOT NULL,04 password char(32) NOT NULL,05 level int(1) NOT NULL DEFAULT 1,06 PRIMARY KEY (id)07 );08 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (admin, 12345, 2);09 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (kenny, 12345, 2);10 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (jacky, 12345, 1);11 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (vivi, 12345, 1);12 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (abc, 123, 1);13 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (mimi123, 12345, 1);14 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (mimi456, 12345, 1);15 INSERT INTO user(username,password,level) VALUES (mimi789, 123, 1);Kế đến ta khai báo kết nối trong file application.ini1 resources.db.adapter = "Pdo_mysql"2 resources.db.params.host = "localhost"3 resources.db.params.username = "root"4 resources.db.params.password = ""5 resources.db.params.dbname = "qhonline"Tại thư mục models ta tạo file user.php với nội dung bên dưới để thực hiện việc hiển thị thôngtin ra bên ngoài. (Xem lại bài tương tác với cơ sở dữ liệu với Zend_Db_Table)1 <?php2 class Model_User extends Zend_Db_Table_Abstract{3 protected $_name="user";4 protected $_primary="id";5 public function listall(){6 return $this->fetchAll()->toArray();7 }8}Tiếp tục tại thư mục controllers ta tạo file tên UserController.php với nội dung:01 <?php02 class UserController extends Zend_Controller_Action{03 public function indexAction()04 {
 25. 25. 05 $muser=new Model_User;06 $paginator = Zend_Paginator::factory($muser->listall());07 $paginator->setItemCountPerPage(3);08 $paginator->setPageRange(3);09 $currentPage = $this->_request->getParam(page,1);10 $paginator->setCurrentPageNumber($currentPage);11 $this->view->data=$paginator;12 }13 }Tại controller này ta thực hiện việc cấu hình phân trang như sau:+ Trước tiên ta nạp model user vào để gọi phương thức listall().+ Tiếp tục ta khởi tạo lớp Zend_Paginatior và truyền tham số lấy được từ model qua. Tham sốnày là một cái mảng liệt kê toàn bộ thành viên có trong bảng.+ Kế tới ta cấu hình số lượng dữ liệu hiển thị trên trang. Cụ thể trong bài ta đang quy ước là 3dòng dữ liệu trên 1 trang.+ Ta cấu hình hiển thị 1 lần chỉ 3 trang.+ Lấy trang hiện hành và mặc định sẽ là trang một.+ Đưa tham số trang hiện hành vào phương thức setCurrentPageNumber()+ Cuối cùng, ta đổ dữ liệu ra view.Tiếp tục ta tạo view index.phtml tại thư mục: views/script/user/01 <tr>02 <td>User Id</td>03 <td>Username</td>04 <td>Level</td>05 </tr>06 <?php07 foreach($this->data as $item)08 {09 echo "<tr>";10 echo "<td align=center>".$item[id]."</td>";11 echo "<td align=center>".$item[username]."</td>";12 if($item[level] == 1){13 echo "<td align=center>Member</td>";14 }else{15 echo "<td align=center><font color=red>Admin</font></td>";16 }17 echo "</tr>";18 }19 ?>20 </table>21 <?php echo $this->paginationControl($this->data, Sliding ,22 user/pagination.phtml);
 26. 26. 23 ?>Công việc của file view này là nhận dữ liệu từ controller và thực hiện việc lặp đỗ dữ liệu ra bênngoài bằng lệnh foreach().Ở phần cuối ta có thêm đoạn lệnh sau:1 <?php echo $this->paginationControl($this->data, Sliding ,2 user/pagination.phtml);3 ?>Đây là phần ta nạp 1 file phtml với mục đích hiển thị các liên kết tới, lùi, số trang của ứng dụng.Tại views/scripts/user tạo file pagination.phtml như cấu hình ở trên với nội dung:01 <?php if ($this->pageCount): ?>02 <div class="paginationControl" align="center">03 <?php04 if (isset($this->previous)){ echo <a href=" . $this->url(array(page => $this->previous)).05 "> < Previous</a> | ;06 }07 foreach ($this->pagesInRange as $page){08 if ($page != $this->current){09 echo <a href=" . $this->url(array(page => $page)). "> . $page . </a> | ;10 }else{11 echo $page . | ;12 }13 }14 if (isset($this->next)){ echo <a href=" . $this->url(array(page => $this->next)) .15 ">Next ></a>;16 }17 ?>18 </div>19 <?php endif; ?>Sau khi hoàn tất, chạy ứng dụng ta sẽ thấy kết quả hiển thị như bên dưới.Về mặt cơ bản thì Zend_Paginator làm công việc đưa tất cả record của câu truy vấn vào trong 1mảng dữ liệu. Sau đó nó phân trang trực tiếp từ dữ liệu trong mảng này. Điều này trên thực tế thìchỉ có thể đáp ứng được với mô hình dữ liệu nhỏ, vì nếu dùng với hàng trăm ngàn dòng dữ liệuthì có lẽ việc đem chúng đổ vào mảng thôi cũng là điều không đơn giản.Nhóm phát triển Zend Framework cũng hiểu những khó khăn từ phía người sử dụng về điềunày, nên các phiên bản sau này của zend đã hỗ trợ thêm nhiều phương thức nhằm giải quyết bàitoán này.
 27. 27. Đó là sử dụng thêm phương thức bên dưới với các tham số truyền vào, trước khi gọi lớpZend_Paginator.1 new Zend_Paginator_Adapter_DbSelect()Để thực hiện nó, trước hết ta thay đổi phương thức listall() trong model User như sau:01 <?php02 class Model_User extends Zend_Db_Table_Abstract{03 protected $_name="user";04 protected $_primary="id";05 public function listall(){06 $query=$this->select();07 $query->from($this->_name,array(id,username,level));08 return $query;09 }10 }Như bạn thấy, phương thức listall() của chúng ta giờ đây không còn là fetchall() nữa rồi. Màcông việc của nó chỉ là thực hiện việc chọn bảng, chọn số lượng cột để hiển thị.Kế tới tại UserController.php ta sửa lại như sau:01 <?php02 class UserController extends Zend_Controller_Action{03 public function indexAction(){04 $muser=new Model_User;05 $adapter = new Zend_Paginator_Adapter_DbSelect($muser->listall());06 $paginator = new Zend_Paginator($adapter);07 $paginator->setItemCountPerPage(3);08 $paginator->setPageRange(3);09 $currentPage = $this->_request->getParam(page,1);10 $paginator->setCurrentPageNumber($currentPage);11 $this->view->data=$paginator;12 }13 }Ta truyền phương thức listall() vào lớp Zend_Paginator_Adapter_DbSelect. Tại đó, tự nó sẽbiết phải lấy dữ liệu như thế nào. Cuối cùng, thay vì ta dù ng Zend_Paginator::factory() thì nay takhởi tạo hẳn một phương thức và truyền dữ liệu mà ta đã cấu hình ở trên vào.Chạy ứng dụng, bạn sẽ thấy kết quả giống với lúc ta dùng ở trên.Vậy liệu chúng có khác gì không ?. Vì dẫu sao cả hai cùng làm công việc hiển thị toàn bộ dữ liệucơ mà ?.Giờ bạn hãy mở file index.phtml ra và thêm vào dòng lệnh sau để xem kiến trúc bên trong mảngcủa data trước khi đổ ra có gì nhé.1 <?php2 echo "<pre>";
 28. 28. 3 print_r($this->data);4 echo "</pre>";5 ?>Và kết quả thật sự bất ngờ phải không nào, trong mảng dữ liệu của chúng ta hoàn toàn không códòng nào liên quan đến dữ liệu có trong bảng cả. Vậy Zend_Paginator tự hiểu và tự giới hạn dữliệu trả về giúp cho chúng ta. Ngay trên manual của Zend Framework cũng nhấn mạnh về điềunày khi bạn sử dụng thêm lớp Zend_Paginator_Adapter_DbSelect().Additionally these adapters do not fetch all records from the database in order to count them.Instead, the adapters manipulates the original query to produce the corresponding COUNTquery. Paginator then executes that COUNT query to get the number of rows.This does requirean extra round-trip to the database, but this is many times faster than fetching an entireresult set and using count(). Especially with large collections of data.Phần bôi đen màu đỏ là phần tôi muốn các bạn chú ý khi tham khảo đoạn thông tin trên từmanual của Zend Framework.Tải toàn bộ mã nguồn của bài học tại đâyNhư vậy, qua phần này. Tôi đã hướng dẫn các bạn bước đầu làm quen và tìm hiểu được lớpZend_Paginator, từ đó sử dụng chúng cho công việc phân trang dữ liệu trong ứng dụng. Tiếptục ở bài sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lớp Zend_Form, đồng thời dùng nó để xây dựng cácbiểu mẫu nhập liệu như thế nào.

×